Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(27)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Liberska Hanna
(2)
Malina Alicja
(2)
Pataj Magdalena
(2)
Suwalska-Barancewicz Dorota
(2)
Bartosz Bogna
(1)
Benedikt Antoni
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Kukla Daniel
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Woźniakowska Dagmara
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kobieta
(10)
Środki masowego przekazu
(9)
Mężczyzna
(4)
Rodzina
(4)
Macierzyństwo
(3)
Nauczyciele
(3)
Starzenie się
(3)
Atrakcyjność interpersonalna
(2)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(2)
Kariera
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Niepełnosprawni umysłowo
(2)
Reklama
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Rynek pracy
(2)
Akademickie biura karier
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Astma oskrzelowa
(1)
Autoprezentacja
(1)
Bezrobocie
(1)
Chore z nowotworem piersi
(1)
Choroby
(1)
Chorzy
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Ciąża
(1)
Coaching
(1)
Darwinizm
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Dziewczęta
(1)
Dzień Kobiet
(1)
Fani
(1)
Geragogika
(1)
Górale
(1)
Image
(1)
Imiona osób
(1)
Język środowiskowy
(1)
Kluby
(1)
Koalkoholizm
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja w zarządzaniu
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konkubinat
(1)
Kryminologia
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Muzyka
(1)
Nagość
(1)
Naprotechnologia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nałóg
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepłodność
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Niewidomi
(1)
Nudyzm
(1)
Obraz własnego ciała
(1)
Ojcostwo
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Perswazja
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracoholizm
(1)
Prawa dziecka
(1)
Przekwitanie
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Puby
(1)
Płeć
(1)
Rola społeczna
(1)
Seksizm
(1)
Serwisy randkowe
(1)
Slogany reklamowe
(1)
Smarzowski, Wojciech
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Starość
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Stwardnienie rozsiane
(1)
Sutki
(1)
Szkolne Ośrodki Kariery
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sądownictwo rodzinne
(1)
Telepraca
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna
(1)
Torbiel
(1)
Transgenderyzm
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66963 (1 egz.)
Book
In basket
Studia nad miejscem i rolą kobiet w sferze publicznej mają charakter interdyscyplinarny, czego odzwierciedleniem jest m.in. struktura niniejszej publikacji. Analizy dotyczące sposobu prezentowania kobiet w mediach, stereotypów związanych z płcią, ról społecznych, aktywności zawodowej czy politycznej kobiet są dowodem na obszerność i wielowymiarowość poruszanej tematyki. Wartością publikacji jest różnorodność podejść i perspektyw badawczych. Autorzy przybliżają ustalenia teoretyczne, uwarunkowania historyczne, społeczne, kulturowe wybranych problemów, prezentują także wyniki badań empirycznych oraz analizy, dane statystyczne, teksty medialne, stanowiące praktyczny aspekt zagadnień.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113505 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47512 (1 egz.)
Book
In basket
Temat uczestnictwa, obecności oraz wykluczenia kobiet w poszczególnych sferach życia społecznego jest wciąż aktualny, charakteryzuje się dynamiką oraz ciągłymi przemianami. Rozwój mediów, przeobrażenia społeczne i kulturowe, wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie, zmiany na rynku pracy - szereg czynników wpływa na kondycję i sytuację współczesnych kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47513 (1 egz.)
Book
In basket
(Kreatywność)
Książka "Komunikacja wizerunkowa w reklamie" autorstwa Antoniego Benedikta wprowadza nas w świat profesjonalnej, nowoczesnej reklamy. Autor wyjaśnia czym jest reklama, jej język, kim jest dyrektor kreatywny, jakie powinien mieć cechy. Wyjaśnia,kto powinien się zajmować reklamą w firmie. Co to są i jakie są narzędzia komunikowania w świecie reklamy. Kto i dlaczego pisze teksty reklamowe. Autor pisze,że reklama jest informacją połączoną z komunikatem perswazyjnym. Ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług. Może też namawiać do popierania określonych idei, marki,spraw itp.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110628 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49759 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39995 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46080 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65088 P 1,1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46626 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31132 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43476 (1 egz.)
Book
In basket
(Metody i Techniki Zarządzania)
Książka stanowi kolejny tom serii wydawniczej „Metody i techniki zarządzania”. Podjęto w nim problematykę metod, technik i narzędzi polityki społecznej w perspektywie wielokulturowości. Realizacja polityki społecznej nie jest zawężona do metod zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu, chociaż z metodologii zarządzania wykorzystuje koncepcje strategii, zarządzania kadrami oraz teorii organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41328 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Pierwszy z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Zawiera teksty biologów, psychologów, socjologów, pedagogów, filozofów, którzy analizują różnorodne aspekty kobiecości i męskości w kontekście zmian i przeobrażeń kulturowych i społecznych ostatnich lat. Artykuły zawarte w książce odnoszą się m.in. do strategii autoprezentacji kobiecej i męskiej, stereotypów, problemów starzenia się kobiet i mężczyzn. Autorzy zastanawiają się także nad współczesnym wizerunkiem medialnym kobiet i mężczyzn, omawiają specyfikę związków i bliskich więzi, radzenie sobie z sytuacją niepełnosprawności i choroby. Akcentują rolę przemian kulturowych i psychologicznych określających społeczne role kobiece i męskie. Książki są próbą opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106915 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32406, 31690 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46128 (1 egz.)
Book
In basket
Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : Difin, 2011. - 431 s. : il. ; 23 cm.
Rozważania przedstawione w opracowaniu ukazują wielowymiarowość poradnictwa zawodowego, z jakim mamy do czynienia w ciągu życia. Ważnym ujęciem pracy jest przedstawienie wpływu tych wymiarów poradniczych na kształtowanie się życia człowieka i jego realiów. Poradnictwo jako "działanie" wieloaspektowe występuje we wszystkich sferach życia personalno-społecznego. Współcześnie poradnictwo zmierza do pojmowania go jako procesu trwającego i towarzyszącego człowiekowi przez całe życie. Podejmowane decyzje mają szczególne znaczenie. Dotyczy to m.in. planowania przyszłej kariery edukacyjno-zawodowej. Pojawia się tu koncepcja doradztwa całożyciowego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104578 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47953 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32126 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44647 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63554 P 16,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka stanowi zbiór tekstów poświęconych szeroko pojętej problematyce funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Autorzy, reprezentanci różnych dyscyplin nauki, postanowili przyjrzeć się bliżej kontekstom, w jakich zachodzą. Cykl monografii, których ta książka stanowi część, składa się z artykułów psychologów, socjologów, pedagogów, prawników, lekarzy. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy wobec przemian społeczno-ekonomicznych, politycznych i obyczajowych, jakie mają miejsce w ostatnich latach - zdrowy i stabilny rozwój współczesnego człowieka - jest zagrożony. Zgodnie z wynikami badań, przeciętny młody Polak to osoba dobrze wykształcona, ambitna i dobrze przygotowana do przemian społecznych. Na pierwszym miejscu wśród swoich potrzeb stawia wolność, podkreśla poczucie autonomii, tolerancji wobec różnych form życia. Obecna sytuacja społeczna stanowi dla niego zarazem lepszy w stosunku do ubiegłych pokoleń kontekst rozwojowy, jak i źródło niepewności. Wyróżnia się sześć poziomów kontekstu rozwojowego: intraindywidualny, interindywidualny, rodzinny, towarzyski, społeczno-kulturowy i historyczny. Wszystkie z wyżej wymienionych kontekstów zostały poddane analizie w prezentowanym zbiorze tekstów.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50639 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40498 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33701 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46846 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w obliczu spotykających ich dylematów. Zawiera najnowsze naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania ludzi w kontekście realizowanych przez nich ról i zadań, z jakimi zmagają się na co dzień. Ten obszar nauki w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. Wyłaniają się nowe koncepcje i modele, a wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczają nowe kierunki badań. Współczesne przemiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne powodują, że w życiu ludzi pojawiają się nowe problemy, nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. Teksty zebrane w publikacji podejmują ważne z tej perspektywy zagadnienia.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110726 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49826 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33204 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46428 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64827 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again