Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(31)
unavailable
(8)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Bińczycka Jadwiga
(1)
Bojarska Lucyna
(1)
Golus Anna
(1)
Jarosz Ewa
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Papież Jan
(1)
Sikora Dorota
(1)
Tarkowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Kara cielesna
(8)
Wychowanie
(4)
Agresywność
(3)
Przemoc
(3)
Dyscyplina szkolna
(2)
Dziecko maltretowane
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rodzina
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zachowanie
(2)
Aristoteles
(1)
Autorytet
(1)
Chmaj, Ludwik
(1)
Cicero, Marcus Tullius
(1)
Comte, Auguste
(1)
Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat
(1)
Descartes, René
(1)
Dewey, John
(1)
Dialektyka
(1)
Diderot, Denis
(1)
Diesterweg, Adolph
(1)
Drugoroczność
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Engels, Friedrich
(1)
Erasmus Desiderius Rotterodamus
(1)
Fenomenologia
(1)
Filozofia
(1)
Fröbel, Friedrich
(1)
Gramatyka
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Grzegorzewska, Maria
(1)
Herbart, Johann Friedrich
(1)
Historia starożytna
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Husserl, Edmund
(1)
James, William
(1)
Joteyko, Józefa
(1)
Jąkanie
(1)
Kant, Immanuel
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Karol Wielki
(1)
Kerschensteiner, Georg Michael Anton
(1)
Komenský, Jan Amos
(1)
Konarski, Stanisław
(1)
Kontrreformacja
(1)
Kształcenie
(1)
Lacan, Jacques
(1)
Locke, John
(1)
Lęk
(1)
Marx, Karl
(1)
Metoda Montessori
(1)
Moczenie mimowolne
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Montaigne, Michel de
(1)
Mowa
(1)
Mutyzm
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nagrody
(1)
Nawroczyński, Bogdan
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Oświecenie
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pestalozzi, Johann Heinrich
(1)
Platon (427-347 p.n.e.)
(1)
Plutarchus
(1)
Podmiotowość
(1)
Pragmatyzm
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psychologia
(1)
Pythagoras
(1)
Rabelais, François
(1)
Radlińska, Helena
(1)
Reformacja
(1)
Renesans
(1)
Retoryka
(1)
Rousseau, Jean Jacques
(1)
Scholastyka
(1)
Socjalizacja
(1)
Socrates
(1)
Sośnicki, Kazimierz
(1)
Spencer, Herbert
(1)
Stoicyzm
(1)
Suchodolski, Bogdan
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tatarkiewicz, Władysław
(1)
Tomasz Morus
(1)
Subject: work
Epistulae ad familiares
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Historia
(1)
Psychologia
(1)
9 results Filter
Authority data
Kara cielesna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kara (prawo) (hasło przedmiotowe)
zob. też Kara śmierci (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kara fizyczna ; Kara na ciele
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99449, 99448 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45958 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30620 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43704 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65438 (1 egz.)
Book
In basket
Od kary chłosty do karnego jeżyka - czyli długa historia przysłowiowego klapsa "Historia dzieciństwa jest koszmarem, z którego jako ludzkość dopiero zaczynamy się budzić", uważa amerykański badacz Lloyd deMause - i ma rację. Rzeczywiście, dzieje dzieciństwa przypominają długi, ciągnący się przez stulecia i doświadczany nadal przez najmłodszych na całym świecie zły sen. W przeszłości dzieci dorastały w atmosferze strachu czy wręcz terroru, ich życie przepełnione było nie miłością i szczęśliwością, lecz osamotnieniem, przemocą i najróżniejszymi formami krzywdzenia. Od pierwszych chwil na świecie. Dziś dzieciństwo kojarzy nam się z beztroską i poczuciem bezpieczeństwa, a opiekę i ochronę rodzicielską uważamy za coś oczywistego i naturalnego - mimo to wciąż sporo ludzi akceptuje i stosuje kary cielesne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42036 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34990 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100459, 100458, 99048 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42571 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35284 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31470 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41083 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62851 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD.)
Raport pt. „Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją” w szczegółowy sposób rozwija problem przemocy w wychowaniu. Od wielowiekowej kontestacji bicia dzieci przechodzi do aktualnego dyskursu o zakazie stosowania kar fizycznych. Autorka, prof. Ewa Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego, analizuje rozmiary przemocy, ale przede wszystkim przedstawia wnioski i rekomendacje, jak jej przeciwdziałać. Publikacja zawiera podstawowe kierunki argumentacji i działań zmierzających do obniżenia aprobaty dla przemocy oraz podnoszenia gotowości do reagowania na przemoc. W trafny sposób zwraca uwagę na potrzebę kształtowania podstawy wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci oraz na świadomość znaczenia indywidualnego udziału każdego obywatela w tej trosce.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111069 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50721 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40321 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33299 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46679 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65211 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102777 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31294 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43797 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63680 (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z trzech części. Pierwsza część pt. Pytania o teoretyczność teorii wychowania zawiera artykuły: Bogusława Śliwerskiego, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Marii Czerepaniak-Walczak, Lucyny Kopciewicz, Piotra Baucia, Mariusza Zawodniaka, Ewy Muszyńskiej i Jana Papieża. Autorzy ci wskazują na otwartość myślenia krytycznego o wychowaniu. Ukazują wielość poglądów odnoszących się do teoretyczności (objaśniają istotę wychowania) i praktyczności (diagnozują i wyjaśniają codzienne praktyki wychowawcze, konstruują strategie wychowawcze) teorii wychowania. Zastanawiają się nad jej tożsamością, pytając jednocześnie o to, co jest jej specyfiką jako subdyscypliny pedagogiki. Podejmują próby odkrywania na nowo, czym jest teoria wychowania w obecnej rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej, a przede wszystkim edukacyjnej, pokazując jej pluralizm w różnych wymiarach. Dyskutują o kondycji teorii wychowania dziś, rozbieżności (konfliktem) między teorią a praktyką wychowania. Wskazują, które obszary rzeczywistości wychowawczej nie znajdują miejsca w teorii, są pomijane i odwrotni. Jako rodzice, nauczyciele akademiccy, reprezentanci także innych dyscyplin naukowych z dystansem stawiają zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście nastąpił kryzys teoretyczności teorii wychowania?
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105121 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47997 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44680 (1 egz.)
Book
In basket
Wśród publikacji dostępnych na polskim rynku wydawniczym można spotkać prace poruszające różne aspekty zaburzeń, ale znacznie trudniej znaleźć takie, które zagadnienie to ujmowałyby w sposób wyczerpujący, a jednocześnie tak praktyczny. Ogromnym walorem książki są liczne przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione jest ich tło rodzinne, przebieg terapii oraz skutki dla bliskich i odległych losów dziecka. Zostały one zaczerpnięte zarówno z własnej praktyki autora, jak również z literatury, Internetu i wspomnień rodziców. Opis każdego przypadku zawiera cenny komentarz.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112106 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50414 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40661 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33473 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46912 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65697 P 5,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Temat: Marx, Karl (1818-1883) ; Engels, Friedrich (1820-1895) ; Aristoteles (384-322 a.C.) ; Chmaj, Ludwik (1888-1959) ; Comte, Auguste (1798-1857) ; Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743-1794) ; Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.). Epistulae ad familiares ; Diderot, Denis (1713-1784) ; Diesterweg, Adolph (1790-1866) ; Dewey, John (1859-1952) ; Durkheim, Émile (1858-1917) ; Erasmus Desiderius Rotterodamus (1467-1536) ; Fröbel, Friedrich (1782-1852) ; Grzegorzewska, Maria (1888-1967) ; James, William (1842-1910) ; Joteyko, Józefa (1866-1928) ; Kant, Immanuel (1724-1804) ; Karol Wielki (cesarz rzymski ; 742-814) ; Descartes, René (1596-1650) ; Kerschensteiner, Georg Michael Anton (1854-1932) ; Komenský, Jan Amos (1592-1670) ; Konarski, Stanisław (1700-1773) ; Locke, John (1632-1704) ; Modrzewski, Andrzej Frycz (1503-1572) ; Montaigne, Michel de (1533-1592) ; Tomasz Morus (św. ; 1478-1535) ; Nawroczyński, Bogdan (1882-1974) ; Pestalozzi, Johann Heinrich ; Pythagoras (ca 572-ca 497 a.C.) ; Platon (427-347 p.n.e.) ; Plutarchus (ca 45-post 120) ; Rabelais, François (ca 1494-1553) ; Radlińska, Helena (1879-1954) ; Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) ; Socrates (469-399 a.C.) ; Sośnicki, Kazimierz (1883-1976) ; Spencer, Herbert (1820-1903) ; Suchodolski, Bogdan (1903-1992) ; Śliwerski, Bogusław (1954- ) ; Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980) ; Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) ; Wołoszyn, Stefan (1911-2004) ; Wychowanie - historia ; Pedagogika - teoria - historia ; Pedagogika kultury ; Reformacja - a wychowanie ; Kontrreformacja - a wychowanie ; Historia starożytna - a wychowanie ; Historia średniowieczna - a wychowanie ; Renesans - a wychowanie ; Oświecenie - a wychowanie ; Filozofia ; Szkolnictwo ; Kara cielesna ; Metoda Montessori ; Dialektyka ; Gramatyka ; Retoryka ; Pragmatyzm ; Psychologia ; Scholastyka ; Wychowanie - socjologia ; Stoicyzm ; Szkolnictwo wyższe ; Podręczniki akademickie
Kompozycja książki profesora Czesława Kupisiewicza, dobór treści i niebywale elegancki w swojej prostocie sposób prezentowania koncepcji wychowania sprawi, że sięgną po nią głównie nauczyciele akademiccy. Ponieważ koncepcje wychowania rzadko są analizowane w publikacjach pedagogicznych, książkę tę przeczytają zapewne nie tylko pedagodzy, lecz także psycholodzy, socjolodzy i filozofowie. Podręcznik ten nacechowany jest świeżością i oryginalnością ujęcia. To niezwykle interesująca próba syntetycznego ukazania głównych przejawów i przemian, jakie od starożytności aż do pierwszych lat naszego stulecia zachodziły w myśli pedagogicznej i praktyce wychowania.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105859, 104495 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47892 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38552 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31884 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44574 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63664 P 2,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again