Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Buk Halina
(1)
Byrka-Kita Katarzyna
(1)
Krzemińska Danuta
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pomykalska Bożyna
(1)
Pomykalski Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Inwestycje
(2)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(2)
Amortyzacja
(1)
Dywidenda
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Factoring
(1)
Forfaiting
(1)
Franchising
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kapitał
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt kupiecki
(1)
Leasing
(1)
Majątek trwały
(1)
Obligacje
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rentowność
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Upadłość
(1)
Zysk
(1)
Środki obrotowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
6 results Filter
Authority data
Kapitał własny przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Kapitał (hasło przedmiotowe)
zob. też Finanse przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo - finanse (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.)
Celem naukowym prezentowanej publikacji jest dokonanie analizy porównawczej zawartości merytorycznej zestawienia zmian w kapitale własnym, sporządzonego według polskich regulacji rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Zakładane cele osiągnięto w trzech kolejnych rozdziałach. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający w identyfikowanie kapitału własnego podmiotu gospodarczego, zwłaszcza z punktu widzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Drugi rozdział stanowi szczegółową prezentację zestawienia zmian w kapitale własnym, czyli układu i zawartości merytorycznej podstawowego sprawozdania finansowego informującego o elementach determinujących wielkość i zmiany kapitału własnego. W trzecim rozdziale skoncentrowano uwagę na międzynarodowych standardach sporządzenia zestawienie zmian w kapitale własnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105903 (1 egz.)
Book
In basket
Głównym celem książki jest więc przeprowadzenie - w warunkach rynków wschodzących na przykładzie Polski-weryfikacji użyteczności metod szacowania kosztu kapitału własnego stosowanych na rynkach rozwiniętych. Rezultatem będzie wskazanie metody, która-uwzględniając specyfikę polskiego rynku-zracjonalizuje i ułatwi proces szacowania kosztu kapitału w Polsce i na innych rynkach wschodzących. Osiągnięcie celu głównego wymaga postawienia, a następnie dążenia do następujących celów cząstkowych: 1. Uporządkowanie terminologii dotyczącej kosztu kapitału własnego i jego szacowania. 2. Identyfikacja kluczowych problemów związanych z określaniem kosztu kapitału własnego. 3. Zebranie i uporządkowanie wiedzy z zakresu metod szacowania kosztu kapitału własnego oraz określenie aktualnego stanu badań nad tymi metodami na rynkach rozwiniętych oraz w Polsce. 4. Zbadanie praktyki szacowania kosztu kapitału w największych polskich przedsiębiorstwach. 5. Opracowanie własnej propozycji rankingu rodzajów działalności ze względu na poziom ryzyka. 6. Weryfikacja użyteczności na rynkach wschodzących metod stosowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109712 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Celem Konferencji będzie rozwinięcie postawionych problemów oraz wymiana poglądów dotyczących wspomnianej problematyki. Obrady będą prowadzone w dwóch sesjach tematycznych: modele struktury kapitału oraz czynniki wpływające na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie - doświadczenia międzynarodowe i krajowe, współczesne instrumenty zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie. Dyskusję wzmocni ponad 50 zrecenzowanych opracowań naukowych, których zbiór został przedstawiony w prezentowanej monografii, opublikowanej przez Oficynę Wydawniczą SGH. Wyrażam opinię, że ta monografia, która powstała w oparciu o dorobek naukowy licznych ośrodków akademickich przyczyni się do ciekawej, burzliwej dyskusji, z dużą dawka adrenaliny, ale mieszczącej sie w kanonach dysput naukowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104887 (1 egz.)
Book
In basket
Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: * zarządzania wartością, * międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, * finansowania ze środków UE. Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemu (od strony zarządzających przedsiębiorstwem, inwestorów, kredytodawców oraz pozostałych interesariuszy), jednak podstawowy wątek bazuje na dominującym obecnie w praktyce założeniu maksymalizacji wartości dla właścicieli. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju, co stanowi pewne odejście od dominującego w literaturze nastawienia na finanse korporacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44899 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44451 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65535 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98642 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90815 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46779 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again