Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(13)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Pocztowski Aleksy
(2)
Haffer Mirosław
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Karaszewski Włodzimierz
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Kwiatkowski Mariusz
(1)
Nagel Katarzyna
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Smandek Irmgard Maria
(1)
Szydlik-Leszczyńska Agata
(1)
Władek Zbigniew
(1)
Zawadzki Kamil
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Kadry
(11)
Bezrobocie
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rynek pracy
(3)
Pracodawcy
(2)
Zarządzanie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Administracja
(1)
Administracja niezespolona
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Fundusz Pracy (1990- )
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Główny Urząd Statystyczny
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing
(1)
Merytokracja
(1)
Ministerstwo
(1)
Motywacja pracy
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Negocjacje
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Parlament
(1)
Praca
(1)
Prawodawstwo
(1)
Premier (urząd)
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Rząd Tuska (2011- )
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Sejm
(1)
Sektor publiczny
(1)
Senat
(1)
Siła robocza
(1)
Skarb państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(1)
Urzędnicy
(1)
Usługi
(1)
Władza państwowa
(1)
Własność
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
1989-
(10)
Subject: place
Polska
(2)
Podlaskie, województwo
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Dane statystyczne
(1)
Podręczniki
(1)
11 results Filter
Book
In basket
We współczesnym świecie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firm i budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej, bez względu na dziedzinę i specyficzne warunki ich działania. Menedżerowie i eksperci poszukują więc sposobów podniesienia jakości kapitału ludzkiego, koncentrując swoje starania na kwalifikacjach pracowników i efektywności ich pracy. Ważnym czynnikiem, na podstawie którego kształtują się szczególnie dziś pożądane postawy, takie jak zaangażowanie, innowacyjność, chęć ustawicznego rozwoju, skłonność do dzielenia się wiedzą, aktywne uczestnictwo w procesie zmian, jest poziom satysfakcji zawodowej osiąganej przez pracownika. Istotna część zawartych w książce rozważań jest poświęcona okresowym badaniom i pomiarom poziomu satysfakcji zawodowej pracownika - kwestiom bardzo ważnym z punktu widzenia zarówno menedżera, jak i pracodawcy. Autorka przedstawia zweryfikowaną w praktyce, kompleksową metodę diagnozowania poziomu i czynników menedżerowie mają realny wpływ, dlatego w książce znalazły się także informacje na temat sposobów skutecznego kształtowania poziomu satysfakcji zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66950 (1 egz.)
Book
In basket
Dwa kluczowe terminy - merytokracja kadrowa i instytucjonalizacja są szczegółowo omówione w pierwszym rozdziale. Termin merytokracja kadrowa, odnosi Autor do systemu reguł i związanych z nimi działań, w wyniku których stanowiska kierownicze są obsadzane przez osoby najlepiej merytorycznie przygotowane do pełnienia swoich ról. Natomiast instytucjonalizacją nazywa, za Piotrem Sztompką, proces wyłaniania się, artykułowania i utrwalania struktur normatywnych: reguł społecznych, wzorów, norm i wartości (Sztompka 2002: 432). Terminem reguła posługuje się Autor w szerokim znaczeniu, uznając, że "regułę stanowi obowiązujący sposób zachowania" (Durkheim 1999: 8). Zakłada jednak przy tym, że w danym kontekście społeczno--kulturowym (w tym samym czasie, społeczeństwie, środowisku, grupie) mogą obowiązywać równolegle odmienne, nieraz wzajemnie sprzeczne systemy reguł. O tym założeniu szerzej pisze w rozdziale pierwszym (podrozdział 1.3). Instytucjonalizacja jest procesem złożonym i wieloetapowym. Na użytek badań, zgodnie z przytoczoną wyżej definicją, wyróżnia trzy wymiary tego procesu (które nazywa też etapami): ustanawianie, wprowadzanie w życie i stosowanie reguł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105152 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111698 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113172 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105954 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.)
Praca zarówno w ujęciu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym stanowi istotny zasób, którego brak uniemożliwia procesy gospodarcze. Jako zasób rzadki powinna być efektywnie wykorzystana, tworząc podstawy trwałego wzrostu i rozwoju społeczeństw. Z drugiej strony gospodarkę rynkową charakteryzuje niepełne wykorzystanie zasobów pracy, które przejawia się w postaci bezrobocia jawnego lub ukrytego. Bezrobocie wywołuje ogromne straty społeczne, negatywne skutki ekonomiczne oraz trudne do oszacowania konsekwencje moralne, które ponoszą zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwo. W tym kontekście pojawia się problem prawa człowieka do pracy i obowiązku jego ochrony przez państwo. Praca bowiem postrzegana jest jako fundamentalna wartość człowieka. Przedstawiona w niniejszej publikacji problematyka jest obszerna, a jej całościowe rozpoznanie wymaga dalszych studiów i badań. Podjęte w ramach opracowania analizy obejmują szereg istotnych zagadnień dotyczących przemian w zakresie oddziaływania państwa na rynek pracy w gospodarce polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105897 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41979 (1 egz.)
Book
In basket
W książce zaprezentowano kluczowe pojęcia z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zarysowano główne trendy na polskim rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach. Rozważania poparte zostały analizami danych statystycznych oraz omówieniem wybranych badań realizowanych przez autorkę. Publikacja ma charakter dydaktyczny i może być użyteczna dla studentów kierunków: socjologia, pedagogika, psychologia, administracja, zarządzanie, ekonomia, a także do przedmiotów związanych z rynkiem pracy, pedagogiką pracy, socjologią pracy, psychologią pracy, doradztwem zawodowym i zarządzaniem zasobami ludzkimi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105471 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48270 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38840 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44887 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63914 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45265 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again