Form of Work
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(22)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Beck Ulrich
(1)
Cieśla Stanisław
(1)
Gałązka Kinga
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Muzioł Ewa Antonina
(1)
Olchanowski Tomasz
(1)
Przybyszewska-Pietrasiak Anita
(1)
Ratajczak-Nadolska Grażyna
(1)
Zbrzeźna Celina
(1)
Żłobicki Wiktor
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Subject
Jednostkowienie
(7)
Dziecko zdolne
(3)
Nauczyciele
(2)
Twórczość dzieci i młodzieży
(2)
Zdolności
(2)
Alienacja
(1)
Archetyp (psychol.)
(1)
Arteterapia
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Holizm (filoz.)
(1)
Innowacje
(1)
Jung, Carl Gustav
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Matura międzynarodowa
(1)
Metafora
(1)
Metody nauczania
(1)
Milczenie
(1)
Młodzież wiejska
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele języka angielskiego
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Nieświadomość
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Oceny szkolne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedeutologia
(1)
Psychoanaliza
(1)
Rodzice
(1)
Samotność
(1)
Samowychowanie
(1)
Społeczeństwo ryzyka
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sztuka
(1)
Terroryzm
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1945-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Poradniki dla nauczycieli
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65287 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Nauczycielska Polonisty.)
Wszyscy uczniowie mają prawo do osiągania sukcesu na miarę swoich możliwości, do troski, czasu i uwagi nauczycieli, do dostosowywania do ich potrzeb tempa i metod pracy. Jak jednak polonista, realizując jeden program nauczania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, może rozwijać talenty, reagować na braki, motywować do nauki? Autorzy niniejszej książki przedstawiają zarówno przyczyny kłopotów z odpowiadaniem na odmienne potrzeby i zainteresowania młodych ludzi, jak i dobre praktyki indywidualizacji, inspirowane doświadczeniami dydaktyk zagranicznych. Podsuwają przykłady indywidualizacji w kształceniu językowym i literacko-kulturowym, propozycje różnicowania lektury i sposobów jej czytania. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania, jak pracować z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, jak diagnozować przyczyny niedostosowania społecznego młodych ludzi. Eksperci podpowiadają, jak radzić sobie w środowisku wielokulturowym, jak pracować z przybyszami i jak do spotkania z nimi, wolnego od krzywdzących stereotypów narodowościowych, przygotować klasy; jak małym imigrantom i reemigrantom stwarzać warunki, aby mogli włączyć się w obowiązujący system kształcenia, poznać dobrze język i zrealizować wymagania programowe, pozwalające na dalszą edukację. W szkole bowiem KAŻDY UCZEŃ JEST WAŻNY.Ksiązka nie tylko dla nauczycieli języka polskiego...
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115978 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51044 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66160 (1 egz.)
Book
In basket
(Wymiary Duszy.)
Głównym celem monografii jest zwrócenie uwagi na doniosłość koncepcji Junga dla współczesnej pedagogiki, szczególnie w zakresie relacji pedagogicznych. Spojrzenie przez pryzmat procesów nieświadomych na współzależność samowychowania i wychowania pozwoliło autorowi rozwinąć zagadnienie w oparciu nie tylko o jungowską psychologię analityczną, ale też klasyczną psychoanalizę, psychologię egzystencjalną i ewolucyjną oraz, by tak rzec, psychopedagogikę buddyjską. Wśród rozpatrywanych zagadnień m.in.: indywiduacja a ideologizacja, pedagogia a inicjacja, rodzina jako środowisko inicjacyjne, alienacja, autoanaliza, samooszustwo, los, samowyzysk, pedagogika głębi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49136 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45780 (1 egz.)
Authority data
Jednostkowienie (hasło przedmiotowe)
zob. też Metafizyka (hasło przedmiotowe) ; Ontologia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Individuatio ; Indywiduacja (filoz.) ; Indywidualizacja ; Kryterium tożsamości ; Pojedynczość ; Principium individuationis ; Zasada indywiduacji ; Zasada jednostkowienia ; Zasada pojedynczości ; Individuation (Philosophy)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109441, 109033 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109034 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49335, 49224 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39705, 39612 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32761, 32707 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46099, 46025 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64713, 64530 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108843, 108842, 108841 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49330, 49219, 49218 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39908, 39907, 39607, 39605 (4 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32760, 32688, 32687 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46027, 46026 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64531 (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
Prezentowany tom chwyta rzeczywistość szkolną taką, jaką jest „tu i teraz”. Opisuje historie z życia uczniów, dostarcza żywej materii doznań uczniowskich. Tylko w biegu uchwycona dramaturgia zdarzeń szkoły może wyzwolić namysł i zmotywować do podjęcia pilnych decyzji. Naszym zamiarem było opisanie realiów życia dzisiejszej szkoły, a także zdiagnozowanie panującego w niej zła, po to aby je wydobyć na światło dzienne, zlokalizować, a nade wszystko nazwać. Dać mu imię. Ale stokroć ważniejsza jest odwaga interpretowania szkolnej rzeczywistości, wydobywania jej znaczeń i uobecnienia ich w sferze publicznej. Z naszych obserwacji wynika, że tej odwagi brakuje, ponieważ skala pozorowanych działań w szkole, zaniedbań i krzywd wyrządzonych dzieciom i młodzieży w procesie edukacji stała się przytłaczającą blokadą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112081 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46884 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65799 (1 egz.)
Book
In basket
Redaktorowi, profesorowi Wiktorowi Żłobickiemu, z całą pewnością udało się zgromadzić w tomie takie egzemplifikacje transgresji w edukacji, które – jak wyeksponował to we wstępie – „są stałym elementem edukacji w wymiarze nie tylko grupowym, ale także jednostkowym/ indywidualnym, i towarzyszą człowiekowi na różnych etapach jego życia, dając szanse na rozwój, lecz stanowiąc również o barierach, które ów rozwój utrudniają czy wręcz uniemożliwiają”. Mamy tutaj przy tym do czynienia – jak pisze słusznie redaktor – z „edukacją, która przybiera formę swoistej gry o wykorzystanie potencjału rozwojowego jednostki”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110216/T.1 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46212 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again