Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Biskupska Kamilla
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna
(1)
Kobus Justyna
(1)
Kołodziejek Ewa
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Pawelec Radosław
(1)
Trysińska Magdalena
(1)
Wolny-Peirs Maja
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Język polski
(6)
Dziecko
(1)
Hip hop
(1)
Internet
(1)
Język potoczny
(1)
Język środowiskowy polski
(1)
Kibice
(1)
Młodzież
(1)
Poborowi
(1)
Polityka
(1)
Pragmatyka lingwistyczna
(1)
Prawo
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Sukces
(1)
Wieś
(1)
Więźniowie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość językowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-2000
(4)
1989-
(1)
Subject: place
Wielkopolska
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Systematyka wewnętrzna ustawy / Andrzej Malinowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. - 158, [2] s. : il. ; 21 cm.
Opracowanie dotyczące zasad legislacji, opiera się na przeprowadzonym przez autora badaniu statystycznym polskiego ustawodawstwa i przedstawia stan oraz zasady konstrukcji systematyki wewnętrznej w polskich ustawach. Praca zawiera również wskazania dotyczące poprawnej konstrukcji systematyki wewnętrznej ustawy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101078 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45952 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; 455)
Przedmiotem niniejszej pracy jest konstruowana i ujawniająca się w języku rzeczywistość społeczna po przemianach 1989 roku. W pracy podejmowane są zwłaszcza dwa wymiary tejże rzeczywistości. Po pierwsze jest to pamięć społeczna ostatniej dekady PRL, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dwa aspekty tejże – przywołanie wspomnień dotyczących codziennego życia w socjalizmie oraz pamięć o wydarzeniach historycznych i postaciach historycznych tego czasu. Po drugie, jest to sposób dyskursywnego tworzenia przez przedstawicieli tytułowego pokolenia przełomu otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Praca jest adresowana do badawczy, studentów socjologii, politologii, dziennikarstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin zainteresowanych współczesnymi przemianami pamięci społecznej oraz wykorzystaniem w praktyce badawczej fotografii jako elementu wywiadu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116162 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44921 (1 egz.)
Book
In basket
Pierwsza część książki została poświęcona omówieniu szerokiego spektrum zagadnień związanych z językiem, ponieważ kompetencje leksykalne traktuję jako element składowy ogólnej sprawności językowej ucznia. W rozdziale drugim zaprezentowano procedurę badań własnych. Określam założenia badań, formułuję problemy i hipotezy badawcze wraz z ich teoretycznymi podstawami, a także określam metodykę przeprowadzanych badań. Wskazuję na kompetencje leksykalne uczniów edukacji wczesnoszkolnej jako na przedmiot poczynań badawczych, zaś założony cel to określenie różnorodnych determinantów zasobu słownictwa na tym poziomie nauczania. Szczegółowo przedstawione są definicje, wskaźniki, kryteria, kategorie i operacjonalizacja zmiennych, takich jak: kompetencje leksykalne, słownik czynny i bierny dziecka, zasób leksykalny podręczników, ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne oraz środowisko rodzinne i szkolne. Kolejny, trzeci rozdział, poświęciłam wnikliwemu przedstawieniu rezultatów badań empirycznych. Ostatnia część pracy to weryfikacja założonych na wstępie hipotez badawczych. W rozdziale tym sformułowałam również wnioski nasuwające się po dokonaniu analizy i interpretacji wyników badań. Starałam się także każdorazowo zaproponować wskazania dla praktyki edukacyjnej wynikające z wysuniętych wniosków końcowych. Książka ma charakter monografii naukowej. Sądzę jednak, iż może zainteresować wszystkich, którzy widzą potrzebę doskonalenia kompetencji leksykalnych uczniów wczesnej edukacji, a więc zarówno pedagogów, jak i językoznawców, lingwistów, a także studentów i czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Może być również adresowana do rodziców, których wpływ na rozwój leksyki dziecka w pierwszym okresie rozwoju jest szczególnie ważny. Sądzę zatem, że publikacja ta znajdzie szeroki krąg odbiorców i stanie się dla nich elementem inicjującym lub wspomagającym starania o nabywanie przez dziecko w młodszym wieku szkolnym wysokich kompetencji leksykalnych, które stanowią przecież dla nich bazę dla poruszania się w otaczającym je świecie informacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106296 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97982 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62966, 62965 (2 egz.)
Book
In basket
(Gwary Dziś. Monografie, ISSN 2450-2634 ; 1.)
Rozprawa jest kolejną, po długim okresie oczekiwania, próbą wypełnienia luki w badaniach dialektów wielkopolskich w zakresie tematycznym najbardziej typowym dla wsi: istniejący "Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski", choć niezwykle cenny jako źródło materiału językowego, nie może tej luki wypełnić ze względu na specyfikę metodologiczną (geografia lingwistyczna ma swoje ograniczenia), podobnie jak starsze publikacje, choć także znakomite. Bogactwo materiału językowego jest zatem osiągnięciem autorki nie do przecenienia, szczególnie ze względu na dokonujące się na naszych oczach zmiany pod wpływem polszczyzny ogólnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46577 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65517 P 18,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36951 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43475 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again