Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(6)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Fallaci Oriana
(1)
Karpus Zbigniew
(1)
Makuchowska Marzena
(1)
Małkiewicz Andrzej
(1)
Owczarek Krzysztof
(1)
Szulakiewicz Marek
(1)
Wajs Joanna
(1)
Łazarewicz Magdalena Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(4)
unknown (po)
(1)
Subject
Islam
(4)
Chrześcijaństwo
(3)
Alimenty
(1)
Alkoholizm
(1)
Asertywność
(1)
Ateizm
(1)
Buddyzm
(1)
Ból przewlekły
(1)
Choroba Parkinsona
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Chorzy w stanach terminalnych
(1)
Cukrzyca
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Feminizm
(1)
Fundamentalizm
(1)
Higiena
(1)
Hospitalizacja domowa
(1)
Inność
(1)
Judaizm
(1)
Kościół
(1)
Kościół katolicki
(1)
Ludzie starzy
(1)
Luther, Martin
(1)
Lęk
(1)
Niedożywienie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Otyłość
(1)
Otępienie
(1)
PRL
(1)
Padaczka
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Prawo spadkowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Religijność
(1)
Rodzina
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sobór Watykański
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Uczucia
(1)
Udar mózgu
(1)
Wiara
(1)
Zasiłki pogrzebowe
(1)
Śmierć
(1)
Życie seksualne
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
Publicystyka włoska
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Książka przedstawia relacje między dwiema wielkimi religiami – chrześcijaństwem oraz islamem. Autor odszedł od tradycyjnego sposobu ich opisywania. Pokazał jak konflikty i współdziałanie chrześcijan z muzułmanami wpływały na relacje wewnątrz każdej z tych religii, na wzajemne odniesienia pomiędzy różnymi grupami chrześcijan i wyznawców islamu. Omówił nie tylko relacje z islamem katolików i protestantów, ale też prawosławnych oraz wyznawców kościołów wschodnich, m.in. koptów, nestorian, którzy w średniowieczu mieli największą organizację kościelną świata, a dziś są niemal zapomniani. Autor demaskuje liczne mity, jakie narosły wokół tych problemów. Jednym z nich jest przekonanie o nieustannych konfliktach między chrześcijanami i muzułmanami. Rzeczywiście, było ich wiele. Ale tak chrześcijanie jak i muzułmanie z o wiele większym zapałem zwalczali własnych „heretyków” niż „pogan”, a jednocześnie wiele nawzajem zapożyczali od siebie, inspirowali się w zakresie kultury, wojskowości i in. Autor starał się nie ulec wpływom czy to chrześcijańskiego, czy muzułmańskiego punktu widzenia. Pokazał, jak wyznawcy obu religii czasem w walce, a częściej we współdziałaniu zmieniali świat, pracowali nad jego zespoleniem, tworzyli przesłanki tego, co dziś nazywamy globalizacją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111407 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62455 (1 egz.)
Book
In basket
Zebrane w tym tomie teksty zostały przedstawione na III Interdyscyplinarnej Konferencji "Problemy współczesnej kultury". Konferencje te, organizowane od kilku lat przez Instytut Politologu, Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mają za zadanie analizę najważniejszych problemów współczesnej kultury. W trzeciej edycji tej konferencji obszarem zainteresowań stał się właśnie fundamentalizm. Wybór tematu związany jest nie tylko z coraz częstszymi problemami, jakie stawia fundamentalizm współczesnej kulturze, lecz również z częstym myleniem poszukiwania fundamentu, zasad, ważności właśnie z fundamentalizmem. Coraz częściej wobec tych, którzy dostrzegają inne kategorie ważności niż jedynie subiektywnie obowiązujące, wysuwa się zarzut fundamentalizmu. Prowadzi to do odrzucenia takich poszukiwań, swoistego zafałszowania i traktowania świata ważności jedynie w kategoriach historycznej i subiektywnej żywotności. W imię walki z fundamentalizmem detronizuje się wartości, ważności i cały świat regulujący nasze życie. Lecz obok tej błędnej identyfikacji fundamentalizmu, łatwo dostrzec we współczesnej kulturze postawy, które budzą lęk, mieszając prawdę z doczesnym jej wyrazem, podnosząc skończoność do ważności wiecznej, przyjmując w imię tych prawd wrogą postawę wobec całego świata i odrzucając dialog. Jak prowadzić dialog z tymi, którzy nie chcą dialogu? Czy konferencja ta odpowiedziała na to pytanie? Pierwszym krokiem wydaje się taka postawa, w której rozmowę z "fundamentalizmem" przemieni się w rozmowę z "fundamentalistami". Tylko w ten sposób, gdy zamiast niebezpiecznej ideologii dostrzega się konkretnych ludzi, którzy właśnie tak szukają bezpieczeństwa dla swego życia, otwiera się pole do dyskusji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107311 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60896 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 475)
Książka opisuje przeobrażenia w dyskursie Kościoła katolickiego wywołane zmianą stosunku Kościoła do trzech kategorii niekatolików: chrześcijan innych wyznań, ludzi innych religii oraz niewierzących. Głównym czynnikiem tych zmian były postanowienia II Soboru Watykańskiego (1962-1965), który za jedno z najważniejszych zadań Kościoła uznał jednoczenie ludzkości. Część pierwsza ukazuje stan przedsoborowy, kiedy to dominującą funkcją tekstów było zdyskredytowanie Innych jako grzeszników i wrogów, zagrażających prawdziwej wierze, Kościołowi, porządkowi społecznemu i innym wartościom, dającym szczęście doczesne i wieczne. Po kolei prezentowane są językowo-tekstowe sposoby dyskwalifikowania (na płaszczyźnie psychiatrycznej, charakterologicznej, moralnej, obyczajowej i in.) wyznawców prawosławia i członków Kościołów poreformacyjnych, zwanych tradycyjnie schizmatykami i heretykami, Marcina Lutra jako "prototypu" heretyka, tzw. nowych sekt, czyli wspólnot, które pojawiły się na przełomie XIX i XX w. (np. badacze Pisma św., mariawici, Polski Kościół Narodowy i in.), muzułmanów, żydów i wyznawców religii politeistycznych (pogan), a także komunizmu i masonerii jako sił laicyzujących świat. Część druga przedstawia najważniejsze cechy nowego sposobu mówienia do i o Innych, wyznaczone przez tzw. pragmatykę dialogu, skierowaną na tworzenie i podtrzymywanie pozytywnych relacji ze wszystkimi społecznościami spoza Kościoła katolickiego. Najpierw omawia się pewne zjawiska typowe dla wszystkich nurtów dialogu, przede wszystkim sposoby stwarzania równorzędnych relacji między partnerami oraz akty grzeczności językowej. Następne rozdziały poświęcone są kolejno zadaniom i cechom komunikacji katolików z innymi chrześcijanami, wyznawcami judaizmu, muzułmanami oraz ludźmi niewierzącymi. Ostatni rozdział przedstawia wybrane zjawiska w polskim dyskursie katolickim, które odbiegają od ducha Vaticanum II: przejawy pewnej inercji tradycyjnego, negatywnego obrazu braci odłączonych, fakt nikłej obecności zagadnień ekumenicznych w dzisiejszym kaznodziejstwie, ograniczenia soborowej odnowy w PRL, gdy Kościół musiał bronić swojego istnienia, a także wątek antysemicki oraz dyskurs przeciwko różnym formom współczesnego ateizmu. Praca adresowana jest nie tylko do językoznawców i innych badaczy dyskursu (socjologów, politologów, kulturoznawców itp.), ale także do teologów oraz do duszpasterzy-praktyków, którym misja posoborowego Kościoła jednoczenia ze sobą wszystkich ludzi nie jest obojętna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108131 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45819 (1 egz.)
Book
In basket
Książka zawiera unikatowe i zgodne z najnowszym stanem wiedzy informacje dotyczące procesów starzenia się i starości. Będzie pomocna profesjonalistom zajmującym się tymi zagadnieniami od strony teoretycznej, osobom wspomagającym czy też opiekującym się ludźmi w wieku senioralnym, jak i samym seniorom. Na uwagę zasługuje podjęcie tematyki z zakresu prawa, co umożliwi osobom starszym przebrnięcie przez gąszcz obowiązujących uregulowań normatywnych istotnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania seniora.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110898 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46617 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again