Form of Work
Książki
(40)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(56)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(22)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Czytelnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Jajuga Krzysztof
(8)
Jajuga Teresa
(5)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(3)
Brigham Eugene F
(2)
Dmochowska Halina
(2)
Gapenski Louis C
(2)
Michalak Aneta
(2)
Sokołowski Jerzy
(2)
Witkowski Janusz
(2)
Zarzecki Dariusz
(2)
Albrecht Jerzy
(1)
Aleszczyk Józef
(1)
Banach Joanna
(1)
Bartkowiak Ryszard
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Gołajewska Marta
(1)
Górniewicz Grzegorz
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Jarmuszyńska Anna
(1)
Jaroszewicz Paweł
(1)
Jonek-Kowalska Izabela
(1)
Karpuś Piotr
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Krzemińska Danuta
(1)
Madej Wojciech
(1)
Minasowicz Andrzej
(1)
Murphy John J
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Niedzielski Zdzisław
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Pomykalska Bożyna
(1)
Pomykalski Przemysław
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Sokołowska Ewelina
(1)
Stronczek Anna
(1)
Szałański Mariusz
(1)
Szczepankowski Piotr
(1)
Urbańczyk Edward
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Wyczański Paweł
(1)
Zaremba Adam
(1)
Zdrojewski Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
2009
(1)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(33)
unknown (po)
(7)
Audience Group
Licea
(1)
Nauczyciele
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Technikum
(1)
Subject
Inwestycje
(22)
Przedsiębiorstwo
(16)
Finanse
(11)
Papiery wartościowe
(11)
Rynek kapitałowy
(9)
Obligacje
(8)
Inwestycje zagraniczne
(6)
Leasing
(6)
Akcje (ekon.)
(5)
Banki
(5)
Finanse publiczne
(5)
Handel zagraniczny
(5)
Rachunkowość
(5)
Instrumenty pochodne
(4)
Podatek
(4)
Ryzyko
(4)
Środki trwałe
(4)
Budownictwo
(3)
Ekonomia
(3)
Giełda papierów wartościowych
(3)
Kapitał
(3)
Mieszkania
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Pieniądz
(3)
Przemysł
(3)
Płaca
(3)
Rynek finansowy
(3)
Amortyzacja
(2)
Bezrobocie
(2)
Bilans księgowy
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Budżety rodzinne
(2)
Dywidenda
(2)
Factoring
(2)
Franchising
(2)
Gastronomia
(2)
Giełda
(2)
Handel
(2)
Inwestycje alternatywne
(2)
Kapitał akcyjny
(2)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(2)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(2)
Księgowość
(2)
Kształcenie
(2)
Majątek trwały
(2)
Opieka społeczna
(2)
Otwarte fundusze emerytalne
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Prywatyzacja
(2)
Rachunkowość narodowa
(2)
Rentowność
(2)
Rynek finansowy międzynarodowy
(2)
Rynek pracy
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Satystyka
(2)
Sport
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Sądownictwo
(2)
Transport
(2)
Turystyka
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Upadłość
(2)
Zakłady ubezpieczeniowe
(2)
Zarządzanie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Łączność
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Akcje
(1)
Alokacja
(1)
Analiza finansowa
(1)
Arkusze kalkulacyjne
(1)
Bank centralny
(1)
Bankowość
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Dochód
(1)
Dług
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Emerytura
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Forfaiting
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Inflacja
(1)
Innowacje
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Islam
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Subject: time
1989-2000
(3)
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(5)
Religia
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
Gry edukacyjne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
41 results Filter
Authority data
Inwestycje - finanse (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 37843 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57507 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik akademicki, w którym problematyka finansowania inwestycji została przedstawiona w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem różnych źródeł. Autorka systematycznie omawia elementy złożonego procesu finansowania inwestycji: definiuje i klasyfikuje inwestycje; przedstawia kolejne fazy procesu inwestycyjnego; wskazuje wszystkie cechy, które uzasadniają potrzebę dywersyfikacji źródeł finansowania; podejmuje problem doboru źródeł finansowania z uwzględnieniem takich przesłanek jak: ryzyko finansowania, koszt kapitału i efektywność inwestycji; opisuje modele finansowania inwestycji. Całość problematyki udokumentowano przykładami empirycznymi. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce można uznać za podręcznik interdyscyplinarny, mający zastosowanie w dziedzinie finansów, ekonomii, naukach o organizacji i zarządzaniu, ekonomice procesów inwestycyjnych itp.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63729 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57506 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43763 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżerów Budowlanych)
Z tej książki dowiesz się m.in. jak opracować studium wykonalności czy skalkulować kredyt ma inwestycję budowlaną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107807 (1 egz.)
Book
In basket
Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: * zarządzania wartością, * międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, * finansowania ze środków UE. Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemu (od strony zarządzających przedsiębiorstwem, inwestorów, kredytodawców oraz pozostałych interesariuszy), jednak podstawowy wątek bazuje na dominującym obecnie w praktyce założeniu maksymalizacji wartości dla właścicieli. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju, co stanowi pewne odejście od dominującego w literaturze nastawienia na finanse korporacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44899 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44451 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65535 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy rachunkowości / pod red. Kazimiery Winiarskiej. - Wyd. 6 zm. i uzup., uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 284 s. : il. ; 24 cm
Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przystępny i przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim szczegółowo następujące zagadnienia: pojęcie i zasady rachunkowości; cechy i rodzaje dowodów księgowych; układ bilansu oraz rachunku zysków i strat; zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych; podstawy organizacji rachunkowości (m.in. zakładowy plan kont oraz ewidencja syntetyczna i analityczna); sposoby ewidencji wybranych zdarzeń gospodarczych; zasady sporządzania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Praca ma charakter uniwersalny, odpowiadający wszystkim formom organizacyjno - prawnym jednostek gospodarczych oraz wszystkim rodzajom wykonywanej działalności. Jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, a także dla początkujących księgowych. W książce uwzględniono zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102719 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102720 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43754 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48478 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35381 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 81999 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa od podstaw / Józef Aleszczyk. - Wyd. 5 zm. i rozszerz., [stan prawny na dzień 31. 12. 2010 r.]. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2011. - 428 s. : il. ; 24 cm.
Rachunkowość jest jedną z najstarszych stosowanych dyscyplin ekonomicznych. Dostarcza wszechstronnych i udokumentowanych informacji na temat przebiegu różnorodnych zjawisk gospodarczych, a tym samym umożliwia ocenę działalności podmiotów gospodarczych oraz podejmowanie bieżących i strategicznych decyzji w ramach zarządzania tymi podmiotami. Należyte zrozumienie przekazywanych informacji wymaga znajomości przynajmniej podstawowych, niezmiennych od wieków i sprawdzonych zasad i reguł ich tworzenia oraz prezentowania. W tym celu rachunkowość wykształciła całościowy i zwarty zbiór metod i reguł postępowania. Nie ogranicza się do rejestracji faktów, ale zaobserwowane zdarzenia gospodarcze odpowiednio przetwarza, dostosowując je do wykorzystania w procesie zarządzania i wzbogacając odpowiednią interpretacją, ułatwiającą podejmowanie racjonalnych decyzji. Niniejszy podręcznik obejmuje problematykę z zakresu teoretycznych podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej i jest adresowany do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, MBA oraz praktyków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44413 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100923/T.2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90994, 84111 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29073 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 254.)
Światowy kryzys finansowy, rosnąca zmienność na rynkach finansowych, wyzwania stojące przed instytucjami sektora bankowego i ubezpieczeniowego prowadzą do powstawania nowych rozwiązań w zakresie metod, co z kolei prowadzi do ich aplikacji na rynku. Niewątpliwie najważniejszym problemem współczesnego świata finansów jest rosnące ryzyko. Przestrzeganie zasad w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45699 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60050 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107812 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111892, 111891 (2 egz.)
Book
In basket
(Onepress Exclusive)
Ostatnie lata na giełdach papierów wartościowych trudno nazwać tłustymi, jednak nawet w kryzysie wielu mądrych inwestorów zdołało uniknąć poważnych strat. Jeśli jesteś osobą stawiającą pierwsze kroki na rynku kapitałowym, chcesz zapewne nauczyć się inwestować swoje pieniądze tak, aby nie ryzykować ponad miarę, osiągając przy tym satysfakcjonującą stopę zwrotu. Pamiętaj, że skuteczne inwestowanie wymaga ciężkiej i skrupulatnej pracy, silnej psychiki oraz sporej wiedzy. W tej książce znajdziesz komplet informacji na temat tego, jak wybrać biuro maklerskie oraz otworzyć rachunek inwestycyjny. Poznasz mechanizmy rządzące pracą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dowiesz się, jakie możliwości daje handel na parkiecie i gdzie najlepiej ulokować pieniądze. Zgłębisz tajniki strategii inwestycyjnych, czyli zdobędziesz precyzyjne informacje o tym, jak skutecznie pomnażać własne oszczędności, unikając niepotrzebnych strat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114329 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again