Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(20)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Brągiel Józefa
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Janke Andrzej W
(1)
Kanios Anna
(1)
Kawula Stanisław
(1)
Krajewska Beata
(1)
Lipowska-Teutsch Anna
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Śledzianowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(7)
Rodzina
(5)
Opieka społeczna
(4)
Dziecko
(2)
Kobieta
(2)
Patologia społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rozwód
(2)
Samotne matki
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Adopcja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm
(1)
Autorytet
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyganie
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy samotnej matki
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Jan Paweł
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Kształcenie
(1)
Ludobójstwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Ośrodki preadopcyjne
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przyjaźń
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Roodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotni ojcowie
(1)
Schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie
(1)
Socjoterapia
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Telewizja
(1)
Terapia poznawczo-behawioralna
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczucia
(1)
Uzależnienia medialne
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Wielokulturowość
(1)
Więźniowie
(1)
Wrażliwość (psychol., fizjol.)
(1)
Zachowanie
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Film dokumentalny
(1)
Gry komputerowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
8 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114444 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40235 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38722 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 55840 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86022, 86021, 86020 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41294 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Celem tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian - głównie demograficznych i społeczno-gospodarczych - występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. Cz. II oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Cz. III poświęcona jest innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48256 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44566 (1 egz.)
Book
In basket
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Wyd. 1 - 1 dodr - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 199, [1] s. ; 21 cm.
(Resocjalizacja.)
Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych grupach młodzieży, zależności między agresją a odrzuceniem, wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne, profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115079 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47311 (1 egz.)
Book
In basket
Dlaczego warto przeczytać tę książkę Szczegółowo omawia problematykę samobójstwa, poruszając następujące zagadnienia: samobójstwo w kulturze starożytnych Greków i Rzymian z uwzględnieniem judaizmu i początków chrześcijaństwa, spojrzenie chrześcijaństwa na śmierć jako rozdarcie ciała i nieśmiertelnego ducha, nauczanie św. Jana Pawła II w kontekście wzrastającej liczby samobójstw i przyzwolenia na eutanazję, poszukiwanie sensu życia w sytuacji totalnego zagrożenia w wojnach i ludobójstwie XX wieku, samobójstwo w ocenie religijno-moralnej, psychologiczne i społeczne aspekty samobójstwa, wychowanie dla życia w rodzinie i szkole, rola pedagogiki w odbudowywaniu wartości i sensu życia ludzkiego na tle problemu samobójstw w Polsce w ostatnich latach, związek nowych mediów z problematyką samobójstw oraz profilaktyka i interwencja wobec samobójstw w sieci.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51107 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41314 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47293 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej.)
Oddawany do rąk czytelników tom zawiera teksty obejmujące trzy obszary refleksji teoretycznej: nad kontekstem współczesnej pracy socjalnej (globalnym, regionalnym i lokalnym - część pierwsza), nad kwestią przydatności praktycznej różnych podejść czy modeli pracy socjalnej (część druga), oraz nad problemami słabo rozpoznanymi, które - zdaniem autorów - powinny znaleźć się w polu zainteresowań praktyki (część trzecia).
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37950 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44651 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63397 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja dotyczy dzieci pozbawionych pieczy naturalnych rodziców, a także podmiotów świadczących pomoc społeczną, wsparcie i pieczę zastępczą. Jest w niej mowa o ośrodkach o solidnym instytucjonalnym kształcie oraz instytucjach tworzonych współcześnie wobec nowych potrzeb społecznych. (ks. prof. Piotr Krakowiak) Książka Beaty Krajewskiej […] stać się może podstawowym źródłem informacji dla osób zainteresowanych instytucjami z obszaru wsparcia, pomocy społecznej i pieczy zastępczej. (prof. Andrzej Ładyżyński)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48494 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114436, 99045 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46549, 45468 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36923 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30832 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 43284 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66115 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62413 P 4,2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again