Form of Work
Książki
(12)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(28)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(2)
Zbiory specjalne Złotów-Czytelnia
(1)
Zbiory specjalne Czarnków-Wypożyczalnia
(1)
Author
Hołyst Brunon
(2)
Andrzejewska Anna
(1)
Arcimowicz Beata
(1)
Bednarek Józef
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Chmielowski Marcin
(1)
Cudejko Kamil
(1)
Garnier Joanna
(1)
Grabowska Roksana
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kaliszczak Lidia
(1)
Konieczny Henryk
(1)
Latosiewicz Paulina
(1)
Maciaszczyk Paweł
(1)
Muchacki Mateusz
(1)
Piotrowski Maciej
(1)
Pleciukiewicz Joanna
(1)
Słysz Anna
(1)
Tryniszewska Joanna
(1)
Wołkowicz Iwona
(1)
Wołkowicz Marcin
(1)
Zięba-Kołodziej Beata
(1)
Zwoliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Internet
(11)
Cyberprzemoc
(4)
Ludzie starzy
(3)
Nałóg
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Przemoc w szkole
(3)
Rodzina
(3)
Samobójstwo
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Arteterapia
(2)
Bezrobocie
(2)
Handel ludźmi
(2)
Korupcja
(2)
Narkomania
(2)
Narkotyki
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Rzeczywistość wirtualna
(2)
Sekty
(2)
Subkultura
(2)
Terroryzm
(2)
Uzależnienie od komputera
(2)
Więźniowie
(2)
AIDS
(1)
Aborcja
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Biblioterapia
(1)
Chorzy
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dokumenty
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Erotomania internetowa
(1)
Etyka lekarska
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
Filmoterapia
(1)
Globalizacja
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
HIV
(1)
Homoseksualizm
(1)
Informatyka
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Konkubinat
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Leczenie
(1)
Leki
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nagrody
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Osoba wiktymna
(1)
Osteoporoza
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Policja
(1)
Policjanci
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Praca
(1)
Pracoholizm
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość narkotykowa
(1)
Przestępczość terrorystyczna
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Religia
(1)
Religijność
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwód
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjologia
(1)
Socjoterapia
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Dokument audiowizualny
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Film edukacyjny
(1)
Film polski
(1)
Gry komputerowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze dla gimnazjów
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Scenariusze lekcji
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Słowniki
(1)
13 results Filter
Book
DVD
In basket
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Zbiory specjalne Złotów-Czytelnia
There are copies available to loan: sygn. CD 015 p (1 egz.)
Zbiory specjalne Czarnków-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 0184 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36737 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43095 (1 egz.)
Book
In basket
Mateusz Muchacki podjął się nie lada wyzwania: pod pretekstem rozważań nad współczesną nam cywilizacją informatyczną oraz Internetem, Autor pokusił się o próbę zdiagnozowania współczesnej kultury globalnej. Ba! W swych wnioskach nie cofnął się przed nakreśleniem prognozowanej przyszłości cywilizacji w ogóle, wskazując nie tylko jej mocne strony, ale i możliwe zagrożenia. Ten ambiwalentny obraz jest efektem złożoności zjawisk, jakie niesie ze sobą stopniowa dominacja technologii cyfrowej: z jednej strony stanowi olbrzymie udogodnienie w zwyczajnej codzienności, dając tym samym podstawę dla szybszego i bardziej efektywnego równoległego rozwoju nauki i kultury, z drugiej –nie jest tajemnicą, jaki ogrom zagrożeń niesie ze sobą chociażby anonimowość w Sieci… Muchacki idzie w swych rozważaniach dalej – pomija kwestię ochrony prywatności czy bezpieczeństwa w ogóle, jako oczywistą, akcentując w zamian, paradoksalnie, zagrożenia, wobec tej samej kultury, choćby pokusę spłycenia i kult Wikipedii. Muchacki nie daje odpowiedzi na wszystkie postawione przez siebie pytania, raczej pobudza do namysłu, a dobrze postawione pytanie zastąpi tomy niepotrzebnych odpowiedzi. Czytelnikowi może się wydawać, że pisanie książki o Internecie w 2013 roku – gdy rozwój tego medium jest nadal w fazie początkowej – to zajęcie pozbawione sensu, a może, pisząc innymi słowami, szaleńczy skok w fale nieznanej dziedziny wiedzy. Uwzględniając jednak fakt, że na temat tego właśnie medium wydano w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce minimum kilkadziesiąt, mniej lub bardziej znaczących, monografii i studiów, należy założyć, że refleksja naukowa nad Internetem i jego znaczeniem we współczesnym świecie jest sensowna i z pewnością w pełni uzasadniona. Nadrzędnym celem tej publikacji jest prezentacja poglądu autora na temat tego, że Internet otwiera nową epokę w dziejach cywilizacji, ponieważ dzięki mądremu stosowaniu tego medium może nastąpić znaczący postęp naukowy w wielu dziedzinach wiedzy, a pośrednio być może także postęp ekonomiczny oraz postęp polityczny, gdyż Internet ułatwia dążenie do liberalnej demokracji. Refleksja nad znaczeniem Internetu we współczesnym świecie prowadzi autora ku myśli, że narodziny tego medium wydają się początkiem „globalnej” wiedzy, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju nauki. Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione problemy człowieka w społeczeństwie zmiany i w społeczeństwie sieciowym. Scharakteryzowano istotę i kierunki zmian współczesnego świata, wyłaniając potrzeby człowieka wynikające z wizji przyszłości cywilizacji. Powstanie globalnej hiperprzestrzeni ogranicza możliwości działania strukturalnego, regulowanego obiektywnymi, odgórnymi zasadami, i przesuwa punkt ciężkości na indywidualne rozstrzygnięcia jednostki. Dlatego rozdział drugi został poświęcony analizie kluczowych kompetencji, warunkujących jakość życia współczesnego społeczeństwa zmiany. Szczególną rolę przypisano istocie, zakresowi i znaczeniu kompetencji informatycznych. Wyróżniono czynniki warunkujące nabywanie kompetencji informatycznych, przede wszystkim rolę narzędzi technologii informacyjnej (dalej: TI bądź TIK – technologia informacyjno-komunikacyjna) w polskiej i amerykańskiej edukacji. W rozdziale trzecim przedstawiono motywy nabywania przez młodzież kompetencji informatycznych w aspekcie ujawnianych przez nią potrzeb, preferencji, wzorców i dominujących motywów nauki szkolnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113989 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40536 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
"Sieciaki" [Dokument audiowizualny] : scenariusz, kreskówki. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, cop. 2010. - 1 dysk optyczny (CD) : dźw., kolor ; 12 cm + czasopismo : 42 s. : il. ; 24 cm.
(Lekcje demonstracyjne : edukacyjne programy komputerowe dla szkoły podstawowej i gimnazjum)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2413 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46128 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37187 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego w ostatnich latach stają się coraz bardziej istotne dla współczesnej refleksji pedagogicznej. Dotyczą nowych niebezpiecznych zjawisk, zakłócających proces wychowawczy i kształcenia. Najbardziej narażoną grupą na niebezpieczeństwa generowane przez sieciową przestrzeń są dzieci i młodzież. Dlatego Autor poleca tę książkę szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności rodzicom, pedagogom, psychologom, nauczycielom szkół różnych szczebli edukacji oraz specjalistom zajmującym się profilaktyką i terapią. Publikacja przydatna również będzie dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni humanistycznych i społecznych, a także studentów.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107869 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49168 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 40056 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32552 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45625 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64684 (1 egz.)
Book
DVD
In basket
(Internet Zagrożenia)
(Cyberprzemoc w szkole)
(Zaplątani w sieć. 03)
Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się też nową metodą komunikacji, wymiany informacji, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Często nie zdają sobie sprawy, że niektóre ich zachowania, czynione choćby dla żartu, jak np. zrobienie zdjęcia koleżance, przerobienie go, a następnie umieszczenie go ze złośliwym komentarzem na portalu, blogu, może nie tylko zniszczyć życie owej koleżance, ale jest karalne, jest przestępstwem. Chcemy uświadomić młodym ludziom, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, poza tym raz umieszczony w Internecie materiał - zdjęcie czy też film - nie jest łatwo skasować, zaczyna żyć własnym życiem, kopiowany przez innych użytkowników. "Zaplątani w sieć" to seria filmów poruszających, właśnie to zjawisko. Trzeci film z tej serii dotyczy tzw. Sextingu - fotografowania się młodych ludzi nago lub w erotycznych pozach, a nastepnie rozpowszechniania tych zdjęć przez publikowanie tych zdjęć w Internecie, Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów. Do filmów dołączone są dwa scenariusze lekcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. DVD. 2631 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97050 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45882 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35598 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41013 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42132 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
E-book
In basket
Wiktymologię interesują wszelkie zjawiska powodujące nierówności społeczne, pokrzywdzenie społeczeństw czy jednostki ludzkiej, w tym przedmiotem jej badań jest zarówno globalizacja, powodująca zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych i poprawę bytu ludności, jak i sfera poruszana przez przeciwników globalizacji, mówiąca o pogorszeniu i zagrożeniu jakości życia i o wynikających z tego rożnych formach pokrzywdzenia człowieka. Niniejsza praca nie wyczerpuje bogatej problematyki wiktymologii. Zawiera jednak analizę i ocenę tych problemów, które w wymiarze jednostkowym i społecznym stały się zagrożeniami na przełomie tysiącleci. Dla rozwoju wiktymologii jako ruchu społecznego ważne jest wdrażanie wyników badań wiktymologicznych. W najbliższym czasie powinna więc wzrastać profilaktyczna funkcja wiktymologii, na co zwrócono uwagę w kolejnych rozdziałach książki, będącej holistycznym opracowaniem obejmującym wszelkie aspekty współczesnej wiktymologii. Opracowanie naukowe Profesora Brunona Hołysta to wybitna praca ukazująca horyzont tożsamości człowieka i przyrody z punktu widzenia zachowania gatunku ludzkiego. Na poziomie świata obiektów, zmysłów i myśli została zaprezentowana problematyka bezpieczeństwa rodu ludzkiego, które jest rozumiane jako zgodność ideałów – świata wartości – jednostki, wspólnoty oraz kultury i cywilizacji. Autor ukazał najistotniejsze zagrożenia cywilizacyjne dla dobra wspólnego, proponując działania profilaktyczno-prewencyjne mające na celu ograniczenie przemocy strukturalnej i dochodzenie do społeczeństwa sprawiedliwego. prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (z recenzji) Kolejne dzieło Profesora Brunona Hołysta budzi podziw z racji wielopłaszczyznowego i wielopoziomowego ujęcia problemu wiktymologii. Stanowi ono rezultat interdyscyplinarnej wiedzy Autora, w tym także filozoficznej. Profesor Brunon Hołyst wyjaśnia, że właściwie każda działalność człowieka może mieć implikacje wiktymizacyjne. Zagrożenia są nie tylko zewnętrzne, lecz także wewnętrzne, płynące z niepożądanych zmian w psychice człowieka. prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska (z recenzji)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again