Form of Work
Książki
(7)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(8)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Author
Kuna-Marszałek Anetta
(2)
Kłysik-Uryszek Agnieszka
(2)
Czekaj Janusz
(1)
Domański Tomasz
(1)
Dorożyńska Agnieszka
(1)
Glinkowska Beata
(1)
Glinkowska-Krauze Beata
(1)
Lis Stanisław
(1)
Miklaszewski Stanisław
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Teczke Janusz
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Wieloch Justyna
(1)
Witek-Hajduk Marzanna K
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Subject
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(7)
Rynek pracy
(3)
Globalizacja
(2)
Innowacje
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Controlling
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Jakość produktu
(1)
Kadry
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lis, Stanisław
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Outsourcing
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Praca
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Sieć handlowa
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres zawodowy
(1)
Supermarkety i hipermarkety
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Unia Europejska
(1)
Wiedza
(1)
Wykup lewarowany
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
12 results Filter
Authority data
Internacjonalizacja przedsiębiorstw (hasło przedmiotowe)
zob. też Handel zagraniczny (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorczość międzynarodowa (hasło przedmiotowe) ; Przedsiębiorstwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
Book
In basket
Tematyka monografii (…) dotyczy niezwykle ważnego aspektu, jakim jest problem ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Choć w literaturze przedmiotu można spotkać wiele tytułów dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw, problem ten nie jest często omawiany w kontekście przedsiębiorczości międzynarodowej. Jest to element wyróżniający recenzowaną publikację na rynku wydawniczym. Stanowi o jej oryginalności, aktualności, a także aplikacyjności prowadzonych rozważań. Książka bowiem może być niezwykle użyteczna zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, badaczy zajmujących się omawianą problematyką, jak i dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach zagranicznych i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć działania tego typu. Dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42052 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 568.)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw współcześnie jest procesem bardzo intensywnym, przy czym różne motywy skłaniają przedsiębiorstwa do umiędzynarodowienia, różny jest sposób ich zaangażowania na rynkach zagranicznych, zakres geograficzny powiązań z partnerami zagranicznymi oraz sposób konkurowania na rynkach zagranicznych. Ważnym obszarem badań stał się również proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw funkcjonujących w branżach wysokich technologii, w przypadku których zaobserwowano nietypowy przebieg procesu umiędzynarodowienia, co skutkowało opracowaniem teorii wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Krytyka teorii etapowego umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa oraz innych teorii internacjonalizacji doprowadziła do opracowania alternatywnych teorii uwzględniających m.in. analizę procesu podejmowania decyzji o umiędzynarodowieniu oraz analizę otoczenia międzynarodowego. Wymienione teorie podejmują m.in. następujące zagadnienia teoretyczne odnoszące się do międzynarodowej działalności przedsiębiorstw: przebieg procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, proces podejmowania decyzji o umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstwa, wybór form internacjonalizacji, motywy eksportu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i innych form umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, cechy przedsiębiorstw, które internacjonalizują swoją działalność, a także lokalizację zagranicznej działalności przedsiębiorstw. Tematyka umiędzynarodowienia przedsiębiorstw jest również od lat przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się zarządzaniem biznesem międzynarodowym, zarządzaniem strategicznym oraz marketingiem międzynarodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107186 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113085 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / [Uniwersytet Łódzki])
Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w związku ze sposobami ich internacjonalizacji. Oparcie rozważań na wynikach przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków daje możliwość konfrontacji dróg internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw ze znanymi w świecie modelami. Zasadniczą treścią publikacji jest opis i analiza internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście jej modeli. Autorka wychodzi poza konwencjonalny opis, dodając nowe zagadnienia i wątki, podkreślając rosnącą rolę procesu internacjonalizacji w zarządzani u przedsiębiorstwami oraz dla gospodarki. Zasadniczym atutem książki jest wypełnienie luki w zakresie prezentacji sposobów internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wielkości, a także przeanalizowanie problemu od strony biznesu, instytucji naukowych i samorządowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42051 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość)
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie problematyki i strategii stosowanych przez duże międzynarodowe sieci handlowe. Przedmiotem rozważań są m.in. : metody rozwiązywania problemów strategicznych (w tym podstawowe formuły dystrybucji wykorzystywane przez duże sieci handlowe na świecie, strategie niskich cen, rozwój tych sieci na naszym rynku), ilustrowane licznymi przykładami sposoby strategii stosowanych przez duże sieci handlowe na rynkach zagranicznych, działania innowacyjne w zakresie rozwoju strategii marketingowych i zagadnienie ich globalizacji, dostosowanie strategii do rynków lokalnych, a ponadto dokumentowane wieloma przykładami strategie wprowadzania przez duże sieci handlowe polityki marki handlowej i zarządzania nią.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111201 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46731 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104419, 102990 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44983/T.2 (1 egz.)
E-book
In basket
Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, głównie polskich i ukraińskich uczonych, w zakresie uwarunkowań procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz jej wpływu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wkład w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsiębiorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Może posłużyć jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co będzie sprzyjać zwiększonej innowacyjności w budowaniu strategii i organizacji firm przechodzących transformację. Może też być przesłanką do zacieśniania współpracy biznesów z różnych krajów i do wspólnych badań w tym względzie. Książka powstała jako rezultat międzynarodowej konferencji naukowej (teoretyczno-metodyczno-praktycznej), zorganizowanej 21-22 listopada 2016 r. pt. „Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania, modele, wyniki badań”. Zamieszczone studia przypadków i analizy jakościowe mogą ułatwić przedsiębiorstwom dostosowanie się do warunków działania na nowych rynkach. Będą też pomocne menedżerom oraz przedsiębiorcom w zrozumieniu konieczności i metod dostosowania się do globalnej konkurencji, która generuje nowe akcenty w zarządzaniu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Celem monografii jest przedstawienie najważniejszych aspektów organizacyjnych i marketingowych procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw zarówno na etapie przygotowania strategii wejścia, jak i obecności na rynku docelowym. Publikacja łączy ujęcie teoretyczne z praktyką życia gospodarczego. Zawiera liczne przykłady i rekomendacje dotyczące zachowania firm dokonujących ekspansji za granicą. Odbiorcą książki może być szerokie grono Czytelników, m.in. akademicy, studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania, w tym specjalności o profilu międzynarodowym, czy kadra menedżerska przedsiębiorstw. Opracowanie zawiera pięć rozdziałów, w których obok rozważań dotyczących przyczyn, form i motywów ekspansji omówione zostały wybrane zagadnienia związane z organizacją procesu internacjonalizacji oraz przygotowaniem odpowiedniej strategii marketingowej. Uzupełnieniem treści są dwa aneksy, w których, na licznych przykładach, pokazano etykietę biznesową w różnych krajach oraz rekomendacje dla wybranych rynków w zakresie przygotowania strategii promocji uwzględniające specyfikę kulturową, językową i oczekiwania klientów. Wybór krajów podyktowany był przede wszystkim ich zróżnicowaniem zarówno w zakresie geograficznym, jak i społeczno-kulturowym oraz ekonomicznym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Współcześnie przedsiębiorcy coraz odważniej definiują swoje cele biznesowe w skali międzynarodowej. Aby je skutecznie realizować, a także sprostać potrzebom i oczekiwaniom konsumentów, muszą dokładnie rozpoznać zarówno własne zasoby i możliwości, jak i otoczenie zewnętrzne – zjawiska oraz procesy, które mają wpływ na realizowanie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa. Do podjęcia decyzji o kierunku umiędzynarodowienia kluczowe są informacje o strukturze i cechach charakterystycznych potencjalnego rynku, a także umiejętność przetwarzania i analizowania takiej wiedzy. Konieczna wydaje się zatem znajomość wachlarza metod i technik badawczych, dzięki którym firma poznaje otoczenie międzynarodowe, staje się elastyczna i otwarta na podejmowanie ciągłych wyzwań. Głównym celem monografii jest prezentacja wybranych zasad prowadzenia międzynarodowych badań rynkowych i marketingowych ułatwiających rozpoznanie makro- i mikrootoczenia firmy oraz podjęcie decyzji o ekspansji zagranicznej. Publikacja zawiera nie tylko typowo akademickie rozważania, ale pokazuje także, jak wyglądają badania zagranicznego otoczenia firmy, oparte na źródłach wtórnych, na przykładzie rynku niemieckiego. Odbiorcami książki mogą być m.in. akademicy, studenci kierunków ekonomicznych i zarządzania, w tym specjalności o profilu międzynarodowym, czy kadra menadżerska.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Ekonomia XXI Wieku”, na który składają się artykuły o zróżnicowanej tematyce ekonomicznej. Niektóre z nich prezentują wyniki badań empirycznych, inne zaś mają charakter analityczny bądź przeglądowy. Niniejszy zeszyt otwiera opracowanie Stanisława Urbana i Marioli Michałowskiej, w którym autorzy podjęli próbę identyfikacji relacji tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z otoczeniem rynkowym, w którym działają. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych autorzy dochodzą do wniosku, że w działalności małych i średnich przedsiębiorstw istotnego znaczenia nabiera budowanie trwałych relacji z otoczeniem rynkowym. Można to interpretować jako przejaw strategii nastawionej na zwiększenie zysków w długim okresie. Do zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw, ale w wymiarze międzynarodowym, nawiązuje artykuł Jarosława Bracha. Na podstawie przeglądu literatury autor wskazuje na zarówno korzyści, jak i wady wynikające z działalności korporacji transnarodowych, dochodząc do wniosku, że jednoznaczna ocena skutków działania tego typu przedsiębiorstw nie jest możliwa. Ocena procesów globalizacji jest przedmiotem rozważań w artykule Tadeusza Sporka. Autor formułuje pogląd o potrzebie koordynacji polityki gospodarczej w skali globalnej i powołania w tym celu ponadnarodowego podmiotu wyposażonego w taką władzę. Taki punkt widzenia stawia Tadeusza Sporka w opozycji do tych autorów, którzy w tworzeniu organizacji ponadnarodowych, wymykających się spod społecznej kontroli, widzą zagrożenie dla demokracji. Kontekst międzynarodowy został uwzględniony także w kolejnym artykule autorstwa Małgorzaty Wosiek, mającego na celu sprawdzenie hipotezy, że Polskę charakteryzuje słaba synergia w rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Analiza ścieżek rozwoju obydwu rodzajów kapitału w Polsce w latach 1998-2012 oraz w porównaniu z innymi krajami pozwala autorce twierdzić, że: po pierwsze, sformułowana na wstępie hipoteza została zweryfikowana, po drugie, słaba synergia rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego ogranicza akumulację kapitału społecznego i jego efektywne wykorzystanie w procesie gospodarowania. Do zagadnień związanych z kapitałem ludzkim i społecznym pośrednio nawiązuje artykuł Grażyny Węgrzyn, w którym autorka podejmuje problem wykształcenia i kwalifikacji pracowników jako czynników innowacyjności gospodarki. Na podstawie analizy porównawczej struktury pracowników, pod względem poziomu wykształcenia i kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej, autorka dochodzi do wniosku, że jakkolwiek z punktu widzenia innowacyjności gospodarki obydwa czynniki są istotne, większą wagę należy przypisać specjalizacji. Badanie działalności innowacyjnej i innowacji w przedsiębiorstwach świadczących usługi to przedmiot rozważań w artykule, którego autorką jest Joanna Wyszkowska- Kuna. Na podstawie krytycznej analizy wyników badań publikowanych jako Community Innovation Survey autorka podważa zasadność rozróżniania innowacji technologicznych w firmach przemysłowych i innowacji nietechnologicznych w przedsiębiorstwach usługowych. Diagnoza ta stanowi punkt wyjścia do twierdzenia, że w badaniach działalności innowacyjnej przedsiębiorstw należy zastosować podejście integracyjne, a także do wysunięcia propozycji zmian w jakości danych, za pomocą których badana jest działalność innowacyjna przedsiębiorstw świadczących usługi. O crowdsourcingu jako metodzie pozyskiwania dóbr za pomocą Internetu traktuje artykuł Szymona Mazurka. Autor omawia rodzaje crowdsourcingu, zasady działania platform crowdsourcingowych oraz podaje przykłady jego zastosowania do pozyskania różnych dóbr. Niniejszy zeszyt zamyka artykuł autorstwa Jana Muraka. Przedmiotem tego tekstu jest przegląd opracowań wskazujących na możliwości i ograniczenia zastosowania pojęć i narzędzi ekonomii do opisu i analizy funkcjonowania jednej z dyscyplin sportu, jaką jest gra w piłkę nożną. Takie ujęcie zagadnienia stało się możliwe nie tyle w wyniku „imperializmu ekonomicznego”, ile w związku z komercjalizacją różnych dzied (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again