Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(56)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(7)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(10)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Czytelnia Wągrowiec
(7)
Author
Białek-Graczyk Marta
(3)
Kromolicka Barbara
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kietlińska Krystyna
(1)
Kola Anna M
(1)
Kowalska Gabriela
(1)
Krajewska Beata
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
Makuch Marta
(1)
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Moroń Dorota
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Radzik-Maruszak Katarzyna
(1)
Schindler Jacek
(1)
Skrzypiec Ryszard
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Welskop Wojciech
(1)
Woźniak Wojciech
(1)
Załęski Paweł Stefan
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
unknown (po)
(1)
Subject
Instytucje nonprofit
(22)
Opieka społeczna
(10)
Dziecko
(5)
Rynek pracy
(4)
Społeczeństwo obywatelskie
(4)
Patologia społeczna
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wolontariusze
(3)
Bezrobocie
(2)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(2)
Liberalizm
(2)
Oświata
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Rodzina
(2)
Samorząd gminny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Ubóstwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Akcja Wyborcza Solidarność
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biuro Ochrony Rządu
(1)
Bochniarz, Henryka
(1)
Borowski, Marek
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Cimoszewicz, Włodzimierz
(1)
Cyganie
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Egalitaryzm
(1)
Facebook
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Handel ludźmi
(1)
Ideologia
(1)
Inspekcja Transportu Drogowego
(1)
Jellinek, Georg
(1)
Kaczyński, Lech
(1)
Kalinowski, Jarosław
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Korupcja
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kształcenie
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Lepper, Andrzej
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Liga Polskich Rodzin
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marketing narodowy
(1)
Merytokracja
(1)
Migracje
(1)
Mężczyzna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oceny pracowników
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Opinia publiczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Ośrodki przystosowania społecznego
(1)
PHARE
(1)
Partie polityczne
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Platforma Obywatelska
(1)
Policja
(1)
Politycy
(1)
Polityka
(1)
Polski Czerwony Krzyż (PCK)
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1903-1913)
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1989- )
(1)
Postawy
(1)
Powiat
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo i Sprawiedliwość
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1989-2000
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Norwegia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
22 results Filter
Book
In basket
Celem publikacji jest analiza roli instytucji trzeciego sektora w rozwiązywaniu tak istotnych problemów społecznych jak niepełnosprawność, bezrobocie czy wykluczenie społeczne. Na tle rozwiązań przyjętych w wysokorozwiniętych krajach europejskich autorka prezentuje instytucje, które realizują te zadania w Polsce. Walorem książki jest próba usystematyzowania zarówno semantycznych, jak i merytorycznych zagadnień dotyczących trzeciego sektora oraz prezentacja i ocena funkcjonujących w jego ramach instytucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110571 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30066 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42275 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44554 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)
Książka łączy krytyczną analizę socjogenenezy dwóch fenomenów ponowoczesności - dyskursu o społeczeństwie obywatelskim oraz zjawiska zwanego potocznie trzecim sektorem. Weryfikacja popularnych opinii na temat narodzin koncepcji społeczeństwa obywatelskiego doprowadziła do wykazania na podstawie analizy materiałów źródłowych, że antykomunistyczna opozycja nie znała tej koncepcji, wypracowując w czasach pierwszej Solidarności ideę samorządnej Rzeczpospolitej. Badania prasowe ujawniły, że to komunistyczna propaganda winna być uznana za głównego sprawcę w procesie stworzenia i rozpropagowania tej koncepcji - w celu legitymizacji neoliberalnej trans-formacji systemu społeczno-politycznego w Polsce w 1989 roku. Od samych początków przemian społeczeństwo obywatelskie miało stanowić ekwiwalent dla pełnej demokratyzacji systemu politycznego i powstania dojrzałego społeczeństwa politycznego.Historyczna analiza powstania trzeciego sektora została osadzona w socjologii organizacji i administracji publicznej. Proces neoliberalnej restrukturyzacji państwa opiekuńczego zidentyfikowano jako główny czynnik rozwoju i ekspansji trzeciego sektora zdefiniowanego w związku z tym jako społeczeństwo opiekuńcze. Finansowane w większości ze źródeł publicznych organizacje opiekuńcze zaczęły stanowić złożony i elastyczny system administracyjny, który przejmuje część funkcji państwa opiekuńczego. System opiekuńczy zmienił sposób swojego funkcjonowania z uniformizacji, równości i spójności działań na rzecz ich indywidualizacji i kontroli różnic. Po upadku systemu zimnowojennego proces ten został zglobalizowany przez politykę strukturalnego dostosowania wyznaczającą zachodnim organizacjom opiekuńczym funkcję redystrybucji zasobów do państw biedniejszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105056 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie jest drugim, poszerzonym wydaniem książki, która powstała przede wszystkim z myślą o studentach Podyplomowych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej, organizowanych od kilkunastu lat przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i stanowi próbę namysłu nad wielowymiarowością działania społecznego, które ma swoje aplikacje w praktyce pracy socjalnej. Zaprezentowany materiał naukowo-dydaktyczny, ukazujący wielowymiarowość i złożoność działań społecznych oraz przybliżający wybrane modele badań i praktykę pracy socjalnej na rzecz określonych kategorii podopiecznych systemu pomocy społecznej, nie tylko poszerza obecne w dotychczasowej literaturze dyskursy, ale też je uzupełnia o najnowsze informacje, doświadczenia metodyczne i rozwiązania. Może stanowić kompendium wiedzy z obszaru pracy socjalnej, a także być ważną lekturą dla zainteresowanych tą problematyką nauczycieli akademickich, studentów i praktyków profesjonalnych działań społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104203 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44705 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113469 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98102 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46220, 45904 (2 egz.)
Book
In basket
W książce autorka w skrócie pokazuje, jak na przestrzeni wieków kształtował się stosunek społeczeństwa do ludzi w różnym stopniu niepełnosprawnych, od całkowitego ich eliminowania (na przykład w starożytnej Sparcie) do starań o zintegrowanie ich z innymi członkami społeczności i traktowania jako pod każdym względem równorzędnych obywateli. Przedstawia wciąż istniejące uprzedzenia i to, w jaki sposób odbijają się one na sytuacji niepełnosprawnych. Dalej, opisuje metodologię badań, która doprowadziła do takich, a nie innych wniosków dotyczących ludzi niepełnosprawnych, zaś w ostatniej części książki prezentuje, jakie organizacje zajmują się ich wspomaganiem i jak to, co one oferują, jest przez nich odbierane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108114 (1 egz.)
Book
In basket
Przedłożona do oceny praca poświęcona jest problematyce wolontariatu. Problematyka ta, choć obecna i realizowana już od wielu lat na gruncie edukacyjnej praktyki społecznej w Polsce (ustawowo uregulowana w 2003 roku), jak również rozpoznawana na poziomie jej podstaw teoretycznych - ciągle jest obszarem aktywnych działań, podejmowania nowych rozwiązań oraz formułowania wielu oczekiwań. Przedstawiona więc propozycja wydawnicza niewątpliwie wpisuje się w istniejące zapotrzebowanie i to zarówno gdy chodzi o teorię jak i praktykę wolontariatu. (...) Wartość prezentowanej pracy jest tym większa, iż porusza ona ciągle aktualną problematykę wolontariatu opisując prowadzone w tym względzie działania nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Problematyka wolontariatu to przecież przestrzeń wychowawczego kształtowania dobrych postaw w odniesieniu do drugiego człowieka - niejednokrotnie potrzebującego, niesamodzielnego, wykluczanego. Przygotowywana do druku książka jest nie tylko opisem działań wolontariackich, ale często jest precyzyjnie zaprezentowaną propozycją działania - jest rekomendacją dla praktyki i to, jak się wydaje, nie tylko dla pracy socjalnej - ma ona bowiem szerokie pedagogiczne odniesienia. [dr hab. Mariusz Cichosz, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105134 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32221 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63881 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35977 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61073 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania tej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46035 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37494 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43344 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62196 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku / Wojciech Welskop. - Łysomice ; Toruń : ECE Wydawnictwo, 2013. - 244, [1] s. : il. ; 23 cm.
Za tym prostym tytułem ukrywa się opis zagadnienia, wskazanie jego genezy i następstw. Autor analizuje też związek dynamiki tego zjawiska z procesem transformacji w Polsce po 1989 roku, procesem mającym wieloraki wymiar - od otwarcia granic po zmiany w systemie wartości, zmniejszenie skali kontroli społecznej nad zachowaniem jednostki, mniejszą opresyjność państwa i stanowionego przez nie prawa.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108371 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49159 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45726 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Książka pokazuje różne aspekty publicznej troski o rodzinę. Autorzy prowadzą analizy teoretyczne, metodologiczne i przedstawiają wyniki diagnoz. Są to opracowania o dużych walorach merytorycznych, a niektóre odznaczają się oryginalnością perspektywy badawczej i niebanalnymi wnioskami.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104781, 104614 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47820 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38415 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44650 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63669 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64056 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; 3349)
Praca zbiorowa otwierając serię "Współczesne problemy polityki społecznej", podejmuje istotne dla teorii i praktyki polityki społecznej zagadnienie osób starszych w społeczeństwie. Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie oraz 10 artykułów poświęconych różnym aspektom tego zjawiska, takim jak m.in.: media masowe i ich użytkowanie wśród osób starszych, aktywność zawodowa osób starszych, poziom kapitału społecznego tej grupy wiekowej, edukacja seniorów czy znaczenie organizacji pozarządowych w ich życiu. Wśród autorów tekstów publikowanych w pracy, oprócz pracowników naukowych UWr, są także praktycy z instytucji zajmujących się polityką społeczną. Zamysłem redaktorek było także podkreślenie, cytując za Wprowadzeniem, że "ludzie starsi są takimi samymi, a zatem pełnowartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, jak wszyscy pozostali".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104543 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38374 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44658 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33690 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57957 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57956 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to 25 opracowań na temat najbardziej palących problemów współczesnej rzeczywistości społecznej i pedagogicznej. Powstało obszerne kompendium wiedzy pod redakcją wybitnego pedagoga społecznego prof. Tadeusza Pilcha, który zaprosił do grona autorów - profesorów i pracowników naukowych z uczelni pedagogicznych z całej Polski. Wśród autorytetów, którzy zabrali głos są profesorowie: Barbara Kromolicka, Ewa Jarosz, Wioleta Danilewicz, Bogusław Śliwerski, Bożena Matyjas i wielu innych. Jako motto redaktorzy naukowi tej monografii zbiorowej przyjęli znane słowa Korczaka: "Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest." Wydźwięk tego tomu jest na wskroś humanistyczny - z troski o rzeczywistość społeczną pedagodzy społeczni upominają się o wartości zagrożone we współczesnym świecie. Publikacja powstała również z okazji V Zjazdu Pedagogów Społecznych, o których historii pisze w tomie prof. Wiesław Theiss.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108009 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49169 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45626 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64643 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98668, 98667 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98669 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47747 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36591 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30677 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42853 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61990 P 16,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again