Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(36)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(13)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(2)
Author
Kędzierska Barbara
(4)
Migdałek Jacek
(4)
Kajdasz-Aouil Maria
(3)
Michalski Andrzej
(3)
Podoska-Filipowicz Elżbieta
(2)
Adamkiewicz Joanna
(1)
Białka Henryk
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czarnecka-Cicha Barbara
(1)
Dałek Jerzy
(1)
Gońda Marcin
(1)
Lisicki Michał
(1)
Lisowska Katarzyna
(1)
Muchacki Mateusz
(1)
Nowakowski Tomasz
(1)
Serdyński Andrzej
(1)
Skierska-Pięta Katarzyna
(1)
Skura Małgorzata
(1)
Stachowiak Beata
(1)
Turula Anna
(1)
Święcicki Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(19)
unknown (po)
(2)
Subject
Informatyka
(18)
Komputery
(8)
Nauczanie
(5)
Nauczyciele
(5)
Język polski
(4)
Technika
(4)
Matematyka
(3)
Nauczanie na odległość
(3)
Gry edukacyjne
(2)
Historia
(2)
Programy edukacyjne (informatyka)
(2)
Ankieta
(1)
Biologia
(1)
Chemia
(1)
Czytanie
(1)
Dziecko
(1)
E-learning
(1)
Edukacja medialna
(1)
Fizyka
(1)
Język angielski (przedmiot szkolny)
(1)
Języki
(1)
Matura (2008-)
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Pisanie
(1)
Pracownie szkolne
(1)
Przyroda
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Sztuka
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uwaga (psychol.)
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Kreator
(1)
Subject: time
1989-2000
(5)
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Łódzkie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Dokumenty elektroniczne
(2)
Dane statystyczne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Językoznawstwo
(1)
21 results Filter
Book
In basket
W publikacji przedstawiono badania porównawcze współczesnej młodzieży polskiej i amerykańskiej, mieszkającej w aglomeracjach miejskich. Poznanie przygotowania młodych ludzi do korzystania z narzędzi technologii informacyjnej stanowi jeden z obszarów takiej charakterystyki. W związku z tym w badaniach zaprezentowanych w niniejszej publikacji dokonano próby analizy przygotowania młodzieży licealnej do korzystania z narzędzi TI jako medium niezbędnego w kształceniu ustawicznym i w rozwoju osobowym. Wyodrębnienie z kategorii „młodzież” subkategorii „młodzież licealna” uzasadnia kryterium wspólnych/podobnych doświadczeń biograficznych, preferencji, zainteresowań czy postaw. Drugim kryterium był wybór młodzieży żyjącej w dwóch różnych środowiskach społeczno-kulturowych, zróżnicowanych pod względem technologicznym i ekonomicznym (w Polsce i w Ameryce). Książka jest kompetentnie opracowanym raportem z badań. Tematyka badań jest bardzo aktualna - dotyczy bowiem różnych aspektów przygotowania licealistów do wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Istotnym walorem badań jest porównanie polskich i amerykańskich rozwiązań w tym zakresie. Prezentacji wyników towarzyszy szczegółowa analiza ilościowa. Świadczy ona o wysokich kompetencjach merytorycznych Autora. Wnioski z badań dotyczą zarówno teorii, jak i praktyki szeroko rozumianych zastosowań technologii informatycznych w procesie kształcenia na poziomie licealnym. Książka stanowi podstawę do przemyśleń i przewartościowań w zakresie przygotowania nauczycieli do wykorzystywania TI w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, modyfikacji programów nauczania i standardów wyposażenia medialnego. Praca Mateusza Muchackiego jest oryginalnym raportem z badań, interesującym materiałem diagnostycznym i porównawczym. [z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego] Stwierdzam, że towarzysząca analizie zebranego materiału badawczego w dużym stopniu wyczerpująca dyskusja ilościowo-jakościowa wskazuje na dużą znajomość problematyki badań przez Autora oraz umiejętność konstruowania analizy ilościowo-jakościowej w samodzielnie prowadzonych przez siebie badaniach naukowych. W trakcie przeprowadzonej wnikliwej analizy wyników badań oraz ich obszernej, szczegółowej i merytorycznej dyskusji wysnuto bardzo ważne i trafne wnioski, przydatne w polskiej praktyce pedagogicznej, mające służyć prawidłowemu i intencjonalnemu wykorzystywaniu TI w procesie nauczania, obejmujące postulaty: zmiany zawartości merytorycznej przedmiotów kształcenia ogólnego, zmiany mentalności nauczycieli, doposażenia szkół w narzędzia TI oraz popularyzowania na zajęciach z informatyki idei krytycznej edukacji medialnej. [z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108263 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40568 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 0780, Br 0779, Br 0778, Br 0777 (4 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 0781 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 00570/B (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. Br 1364, Br 1363, Br 1362, Br 1358, Br 1357 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90752, 90751, 90750 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90063 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43062 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59974 (1 egz.)
Book
In basket
Podejmując temat niniejszej pracy, Autorka, mając na uwadze krytyczne stanowisko Manfreda Spitzera wobec mediów, skupiła się na efektywności kształcenia multimedialnego. Postawiła sobie za cel określenie czynników, które bezpośrednio wiążą się z działalnością dydaktyczną nauczycieli akademickich oraz procesem samokształcenia studentów. Recenzowana książka jest próbą zdiagnozowania procesu kształcenia studentów wyższej uczelni z wykorzystaniem środków technologii informacyjnych i prezentuje w rezultacie pozytywne stanowisko wobec multimediów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33664 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46644 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (702) 628)
Diagnozowanie stopnia opanowania wybranych obszarów kompetencji informatyczno-medialnych przez studentów edukacji techniczno-informatycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108187 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43060 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103372 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98135, 98134 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45372 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36861 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30432 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42871, 42870 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57402 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Umiem czytać [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Poznań : EiSystem, 2016. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Poradnik : 8 s. ; il. cz-b. ; 30 cm.
(Umiem.)
Płyta zawiera 40 gier, zabaw i ćwiczeń interaktywnych oraz zapasowe wzory kart pracy do wydukowania wspomagające rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3 do zajęć ogólnych w klasach 1. Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego czytania: koncentracja uwagi, rozwijanie funkcji językowych,pamięć wzrokowa i słuchowa,rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy, sylabizowanie i budowanie zdań. interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe, 30 wydrukowanych dyplomów, dostępnych również w programie. Ćwiczenia, gry i zabawy, które zainteresują wszystkich uczniów! Zestawy kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń: świetnie sprawdzają się przy pracy z uczniami o podwyższonym ryzyku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii; doskonale wspomagają pracę korekcyjną z dziećmi, które natrafiły na problemy o podłożu wychowawczym lub emocjonalnym; są przeznaczone do pracy z wszystkimi dziećmi, aby dobrze nauczyły się czytania, pisania, liczenia. Materiały są zgodne z podstawą programową, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku szkolnego: ćwiczenia interaktywne - do zastosowania na komputerach i tablicach interaktywnych; karty - do samodzielnej pracy uczniów. Seria zestawów Umiem to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów. Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie. Pomożesz swoim uczniom aby osiągali sukcesy w nauce: łatwiej poradzisz sobie z ich problemami w czytaniu, pisaniu i liczeniu; zmotywujesz ich do osiągnięcia lepszych wyników w nauce; zachęcisz ich do samodzielności i dodasz wiary we własne siły; pomożesz im w odkrywaniu i doskonaleniu swoich możliwości; osiągniesz lepsze efekty w realizacji celów dydaktycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. CD. 3042 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Umiem pisać [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Poznań : EiSystem, 2016. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + Poradnik : 8 s. ; il. cz-b. ; 30 cm.
(Umiem)
Interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej: · do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3 ; · do zajęć ogólnych w klasach 1. Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 3044 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39174 (1 egz.)
Book
In basket
Jest to pierwszy z serii tomików przeznaczonych dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, może nawet starszego rodzeństwa - każdego, kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak zmienia się sposób myślenia dziecka, kiedy, czego i w jaki sposób się ono uczy. "Kto chodzi do szkoły, dziecko czy uczeń? (...) W rozumieniu prawa dziecko, które znajduje się pod opieką instytucji oświatowej, to uczeń. Do szkoły oprócz "ucznia" chodzi także "dziecko" i to właśnie dziecko (...) jest przedmiotem tego opracowania. Uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, uczy się. Zadaniem szkoły jest doprowadzić do mierzalnego, na konkretnej skali, przyrostu wiedzy i umiejętności. Na przeszkodzie, aby zdobyć szkolne umiejętności, może stanąć "dziecko", które "uczeń" przyniósł do szkoły w tornistrze." O tym, jak można sprawić, by dziecko przyniesione w tornistrze nie tylko nie przeszkadzało, ale pomogło uczniowi traktuje własnie ta książeczka. Bohaterem tej opowieści jest uczeń przekraczający próg etapu edukacyjnego - rozpoczynający naukę w klasie IV szkoły podstawowej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108848 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108849 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49223 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39608 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32703 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46022 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again