Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(9)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(15)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
Magda-Adamowicz Marzenna
(3)
Farnicka Marzanna
(2)
Karpińska-Musiał Beata
(2)
Bielecka-Prus Joanna
(1)
Christ Magdalena
(1)
Dziedziczak - Foltyn Agnieszka
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gwiazdowska-Stańczak Sylwia
(1)
Głazek Stanisław
(1)
Panońko Magdalena
(1)
Sarnat-Ciastko Adrianna
(1)
Sękowski Andrzej Edward
(1)
Świątkiewicz-Mośny Maria
(1)
Żernik Klaudia
(1)
Żylińska Marzena
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(11)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Subject
Indywidualizacja (pedagogika)
(10)
Kształcenie
(4)
Dziecko zdolne
(3)
Pedagogika wczesnoszkolna
(3)
Zaburzenia zachowania
(3)
Jakość kształcenia
(2)
Podmiotowość
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Badania jakościowe
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko trudne
(1)
Edukacja demokratyczna
(1)
Edukacja domowa
(1)
Fröbel, Friedrich
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Kreatywność
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Mentoring
(1)
Metoda Montessori
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Neuroedukacja
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Pedagogika waldorfska
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Plan daltoński
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój osobisty
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samodzielność
(1)
Samorealizacja
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Techniki Freineta
(1)
Tutoring akademicki
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Więź rodzinna
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Opracowanie
(2)
Raport z badań
(2)
Esej
(1)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Psychologia
(1)
14 results Filter
Authority data
Indywidualizacja (pedagogika) (hasło przedmiotowe)
zob. też Pedagogika (hasło przedmiotowe) ; Podmiotowość (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłoniła autorkę do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116179 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66669 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66784 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52057 (1 egz.)
Book
In basket
Doświadczeni nauczyciele z Polski i ze Stanów Zjednoczonych snują refleksje nad tym, jak wychowywać i kształcić uczniów na mądrych i kompetentnych obywateli. Realizacja tego zadania to wielka sztuka. Wymaga od nauczyciela ciągłego samodoskonalenia i pracy nad rozwojem własnym. Tymczasem trud nauczycieli wciąż jest mało rozumiany, a jeszcze mniej doceniany przez innych: rodziców, polityków, decydentów. W rozważaniach zawartych w tej książce doświadczeni pedagodzy zastanawiają się, jak można zmienić ten stan rzeczy?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115597 (1 egz.)
Book
In basket
Czym jest tutoring? Skąd bierze się rosnąca popularność tej formy edukacji spersonalizowanej? Dlaczego jest postrzegany jako panaceum na problemy edukacji i wielka szansa na elitarne kształcenie? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorzy niniejszej publikacji. Redaktorki tomu, obie mocno związane z propagowaniem edukacji spersonalizowanej w formule naukowej i szkoleniowej, zebrały kilkadziesiąt opowieści o autentycznej relacji mistrz-uczeń w murach szkół i uczelni. W pierwszej części książki przybliżają też specyfikę i kontekst pracy tutora w dzisiejszej instytucji kształcenia, zwracając uwagę na jego złożoność, esencję i rolę wartości w świecie zróżnicowanych postaw uczniów i nauczycieli. Tutorzy z całej Polski z kolei przekonują, że tutoring stanowi niezwykłą szansę dla młodego człowieka. Pozwala mu na uzyskanie kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także spełnione życie, zgodne z jego pasjami, możliwościami i pragnieniami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114416 (1 egz.)
Book
In basket
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnikom ma dwa cele: poznawczy i praktyczny. Zaletą tej publikacji są zarówno szeroko zakrojone syntezy wyników badań autorów polskich i zagranicznych podejmujących tę problematykę, ale także analiza rezultatów własnych badań empirycznych prowadzonych w Polsce w 2016 roku. Celem badań była przede wszystkim diagnoza, aczkolwiek mają one także wymiar praktyczny. Podjęto w nich zagadnienia związane z przyczynami decyzji podjęcia edukacji domowej, organizacją czasu pracy dziecka w domu, problemami, jakie edukacja domowa wnosi oraz realizowanym i oczekiwanym wsparciem szkoły, w których dzieci składają coroczne egzaminy przedmiotowe.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114902 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 52340 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41593 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48505 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67365 (1 egz.)
Book
In basket
Polecana publikacja przybliża problematykę tutoringu i jego aplikacji w rzeczywistości akademickiej w Polsce i pokazuje kierunki działań dla polityki edukacyjnej, definiując przy okazji rolę uniwersytetu we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej uwarunkowanej przez ekspansję edukacji. Tekst jest efektem współpracy trzech badaczek z różnych nurtów badań edukacyjnych, dzięki czemu możliwe stało się wieloaspektowe oświetlenie pola problemowego z tutoringiem jako centralną kategorią. W warstwie merytorycznej opracowanie jest na wysokim poziomie i autorki dowodzą w tym tekście szerokiej wiedzy na temat omawianego problemu...
Opisywane na łamach tej książki ujęcia teoretyczne i przykłady empirycznego uchwycenia i dookreślenia wartości tutoringu akademickiego pozwalają na zarysowanie możliwych kierunków dalszej naukowej eksploracji zjawiska edukacyjnego, jakim jest tutoring. Nie jest to bowiem temat, który wyczerpuje swój potencjał w ramach wąskiego spektrum badań nad dydaktyką akademicką z perspektywy stricte pedagogicznej i socjologicznej, choć w obecnym punkcie transformacji są to najbardziej oczywiste pola dla badania tej formy kształcenia. Nie ulega jednak wątpliwości, że tutoringiem zajmować się mogą również psychologowie, językoznawcy, kulturoznawcy, ekonomiści i przedstawiciele nauk o zarządzaniu czy marketingu, reprezentanci nauk politycznych i prawnych oraz zapewne jeszcze kilku innych dyscyplin naukowych, także spoza dziedziny nauk społecznych czy nauk humanistycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116361 (1 egz.)
Book
In basket
Praca zbiorowa (na 404 stronach) pod redakcją dr Marzeny Żylińskiej to kompendium wiedzy na temat: - wszystkich obecnych aktualnie w polskiej edukacji koncepcji wywodzących się z nurtu Nowego Wychowania, - neurodydaktyki oraz - szkół demokratycznych i unschoolingu. O poszczególnych metodykach piszą eksperci, którzy od lat propagują nowoczesną edukację opartą o jak najlepsze wzorce, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Całość okraszona bogatym komentarzem psychologa Marcina Jaracza oraz neurodydaktyka dr Marzeny Żylińskiej. Na dzieło składają się rozdziały, w których autorzy opisują każdą z koncepcji pedagogicznych, uzupełnione przez spojrzenie przez pryzmat wiedzy o mózgu i uczeniu się. Jest to pierwsza taka książka na rynku edukacyjnym, która jest podsumowaniem kilkunastu lat pracy edukatorów, dla których zmiana podejścia do uczenia się stała się misją ich życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 115729 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Authority data
Jednostkowienie (hasło przedmiotowe)
zob. też Metafizyka (hasło przedmiotowe) ; Ontologia (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Individuatio ; Indywiduacja (filoz.) ; Indywidualizacja ; Kryterium tożsamości ; Pojedynczość ; Principium individuationis ; Zasada indywiduacji ; Zasada jednostkowienia ; Zasada pojedynczości ; Individuation (Philosophy)
Book
In basket
Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Difin, 2018. - 190 stron : rysunki, tabele ; 23 cm.
(Engram)
Książka o współzależności pomiędzy tym, jak dzieci postrzegają swoje rodziny, a ich osiągnięciami szkolnymi. Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzinnych z perspektywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114409 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34280 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47771 (1 egz.)
E-book
In basket
e-ISBN: 978-83-233-8373-4 Opisywanie rodziny wydaje się nie mieć końca, dlatego że rodzina się zmienia pod wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Próżno szukać praprzyczyny, ale warto zastanowić na przykład nad tym jak procesy indywidualizacji wpływają na rodzinę, jej strukturę, formę, realizację ról wewnątrzrodzinnych. Warto spróbować odpowiedzieć na pytania dlaczego dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami albo co się dzieje gdy w domu pojawia się zmywarka? Po wejściu do UE istotne jest pytanie jakie konsekwencje mają zarobkowe migracje rodziców? Bezdyskusyjny jest fakt, ze ważną rolę we współczesnym świecie odgrywają media, które biorą udział w konstruowaniu społecznego świata. W książce przedstawiamy wizerunki kobiet , mężczyzn i mężczyzn-ojców w mediach. Różnie zaprojektowane badania i analizy prowadzone na zupełnie innych materiałach dają zaskakująco podobne rezultaty.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Inspirację do podjęcia prezentowanego tematu stanowiła teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zgodnie z którą poznawczą kompetencję czy sprawność człowieka najlepiej opisuje się w kategoriach zbioru zdolności, talentów czy też umiejętności umysłowych, nazywanych inteligencjami. Wybrane zagadnienia teoretyczne zestawiono w pracy z fragmentami z badań, a rozważania definicyjne poprowadzono wokół pojawiających się w opracowaniu pojęć i zagadnień. Omówiono przykłady inicjatyw silnie ukierunkowanych na indywidualizację procesu kształcenia, dobrych praktyk i miejsc, które stanowią inspirację do działania i są wzorami godnymi naśladowania, oraz poruszono kwestię zdolności i uzdolnień uczniów. Zasadniczą część pracy stanowi opis wyników badań własnych, na które składa się analiza danych pochodzących z badań ankietowych oraz danych uzyskanych na podstawie badań diagnostycznych, prowadzonych w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków – badaczy, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych czy społecznych. Materiał promocyjny
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again