Form of Work
Książki
(5)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(1)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Złotów
(2)
Author
Grajewski Krzysztof
(2)
Balicki Ryszard
(1)
Chmaj Marek
(1)
Preisner Artur
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Srokosz Jacek
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Immunitet parlamentarny
(4)
Demokracja
(3)
Głosowanie
(2)
Komisje parlamentarne
(2)
Konstytucja
(2)
Mandat polityczny
(2)
Marszałek sejmu
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Parlamentarzyści
(2)
Państwo
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawa i obowiązki parlamentarzysty
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Prawodawstwo
(2)
Praworządność
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sejm
(2)
Totalitaryzm
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Unia Międzyparlamentarna
(2)
Administracja
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioteka Sejmowa
(1)
Budżet państwowy
(1)
Burmistrz
(1)
Cenzura
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dotacja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstradycja
(1)
Faszyzm
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Immunitety
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Interwencjonizm
(1)
Język państwowy
(1)
Kadencja (prawo)
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Konkordaty
(1)
Konsolidacja Narodowa
(1)
Kontrasygnata
(1)
Kontrola
(1)
Korporacjonizm
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nazizm
(1)
Niepołączalność (prawo)
(1)
Norma prawna
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
Parlament
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Piłsudczycy
(1)
Piłsudski, Józef
(1)
Plebiscyt
(1)
Pluralizm polityczny
(1)
Podatek
(1)
Policja
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych
(1)
Prawo zwyczajowe
(1)
Preambuła
(1)
Precedens (prawo)
(1)
Premier (urząd)
(1)
Prezydium Sejmu
(1)
Produkt globalny
(1)
Prokurator Generalny (urząd)
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Subject: time
1926-1939
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(2)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32925 (1 egz.)
Authority data
Immunitet parlamentarny (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Immunitety (hasło przedmiotowe) ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty (hasło przedmiotowe)
zob. też Odpowiedzialność karna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Nietykalność poselska i senatorska
Book
In basket
Status prawny posła i senatora / Krzysztof Grajewski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. - 171, [2] s. ; 21 cm
(Wiedza o Sejmie / Wydaw. Sejmowe)
W opracowaniu autor analizuje status prawny członka polskiego Sejmu i Senatu z uwzględnieniem dokonanych ostatnio zmian. Książka składa się z trzech części. W pierwszej omówiono szeroko rozumiany mandat parlamentarny oraz kwestie związane z jego nabyciem i utratą. Drugą poświęcono immunitetowi parlamentarnemu: materialnemu, formalnemu i nietykalności parlamentarnej, z procedurą wyrażania zgody na pociągnięcie deputowanego do odpowiedzialności karnej. W trzeciej części omówiona została problematyka całego katalogu uprawnień i obowiązków parlamentarnych, w tym kwestie związane ze statusem socjalnym parlamentarzystów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108479, 108478 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46596 (1 egz.)
Book
In basket
Do końca lat dwudziestych koncepcje kształtu instytucji ustrojowych ograniczały się w zasadzie do dosyć umiarkowanych zmian ustrojowych wzmacniających pozycję rządu i prezydenta RP. Postulaty całkowitej przebudowy państwa, nie tylko pod względem ustrojowym, ale także i społecznym, pojawiły się dopiero po 1930 roku. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów z zakresu problematyki dziejów, ustroju oraz doktryn politycznych i prawnych okresu II Rzeczypospolitej (historyków, historyków prawa i ustroju), jak i do wszystkich osób interesujących się okresem Polski międzywojennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45828 (1 egz.)
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie.)
Temat: Sejm ; Biblioteka Sejmowa ; Kancelaria Sejmu ; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; Krajowa Rada Sądownictwa ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Najwyższa Izba Kontroli ; Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej ; Administracja ; Budżet państwowy ; Demokracja ; Głosowanie ; Immunitet parlamentarny ; Instytut Pamięci Narodowej ; Interpelacje i zapytania parlamentarne ; Komisje parlamentarne ; Komisja śledcza parlamentarna ; Konstytucja ; Kontrasygnata ; Kontrola ; Marszałek sejmu ; Naród ; Niepołączalność (prawo) ; Norma prawna ; Prawa i obowiązki parlamentarzysty ; Inicjatywa ludowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Odpowiedzialność konstytucyjna ; Odpowiedzialność polityczna ; Państwo ; Państwowa Inspekcja Pracy ; Państwowa Komisja Wyborcza ; Parlament ; Partie polityczne ; Pluralizm polityczny ; Plebiscyt ; Prawa człowieka ; Prawo administracyjne ; Przepis przejściowy ; Prawo państwowe ; Prawo międzynarodowe ; Praworządność ; Prawo wyborcze ; Prawo zwyczajowe ; Preambuła ; Precedens (prawo) ; Premier (urząd) ; Prezydentura (urząd) ; Prezydium Sejmu ; Prawodawstwo ; Prokurator Generalny (urząd) ; Referendum ; Równość wyborów ; Rzecznik praw dziecka ; Rzecznik praw obywatelskich ; Samorząd terytorialny ; Sąd Lustracyjny ; Sąd najwyższy ; Skarga konstytucyjna ; Sprawiedliwość ; Stan wojenny (prawo) ; Stan wyjątkowy ; Stany nadzwyczajne ; Straż marszałkowska ; Suwerenność państwa ; Trybunał Konstytucyjny ; Trybunał stanu ; Unia Międzyparlamentarna ; Wybory parlamentarne ; Prawo - wykładnia ; Encyklopedie
Drugie wydanie Słownika uwzględnia przepisy Konstytucji RP z 1997 r. Książka przedstawia w przystępnej, popularnonaukowej formie pojęcia i zagadnienia teorii oraz praktyki parlamentarnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33176 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44493 p (1 egz.)
Book
In basket
Encyklopedia Politologii jest owocem pracy specjalistów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W doborze tematów uwzględnili oni najważniejsze i najbardziej interesujące rozwiązania ustrojowe. Encyklopedia zawiera ok. 2000 haseł dotyczących m.in.: zasad funkcjonowania współcześnie istniejących państw; terminów z teorii prawa, polityki, ekonomii i socjologii; instytucji wchodzących w skład systemu politycznego, gospodarczego i społecznego; Opracowanie jest nieocenionym kompendium wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90108/T.2 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46746 p (1 egz.)
E-book
In basket
Zjawisko Brexitu a liberalna teoria stosunków międzynarodowych. Parlamentaryzm we współczesnej Europie. Numer poświęcony m.in. analizie zjawiska Brexitu przez pryzmat liberalnej teorii stosunków międzynarodowych, oraz wybranym aspektom funkcjonowania parlamentaryzmu w Europie. Autorzy artykułów omawiają także aktualne zagadnienia z zakresu prawa europejskiego, np. znaczenie instytucji sądowych Unii Europejskiej dla stosowania mechanizmu ocen skutków ochrony praw człowieka w sferze stosunków handlowych z państwami trzecimi czy przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie z punktu widzenia rosyjskich naukowców.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again