Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(19)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Augustyn Józef
(1)
Badowska-Hodyr Monika
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Imieliński Kazimierz
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Olak Antoni
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Pilecka Barbara
(1)
Szymanowska Aleksandra
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
unknown (po)
(1)
Subject
Homoseksualizm
(8)
Eutanazja
(3)
Patologia społeczna
(3)
Samobójstwo
(3)
Więźniowie
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Aborcja
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezrobocie
(2)
Kazirodztwo
(2)
Konkubinat
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Nowotwór
(2)
Palenie tytoniu
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Prostytucja
(2)
Rozwód
(2)
Ubóstwo
(2)
Zgwałcenie
(2)
Adler, Alfred
(1)
Agresywność
(1)
Aristippus
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Augustyn
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Biseksualizm
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Don Juan
(1)
Dym tytoniowy
(1)
Dziecko trudne
(1)
Empedokles
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka seksualna
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Fromm, Erich
(1)
Grzech pierworodny
(1)
Heteroseksualizm
(1)
Horney, Karen
(1)
Internet
(1)
Jung, Carl Gustav
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Kultura
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Leworęczność
(1)
Małżeństwo
(1)
Miłość
(1)
Mózg
(1)
Młodociane matki
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niemoc płciowa
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Nietrzymanie moczu
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Onanizm
(1)
Opieka społeczna
(1)
Origenes
(1)
Ovidius Naso, Publius
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Plotinus
(1)
Praca
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przewlekła niewydolność nerek
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychopatia
(1)
Psychoterapia
(1)
Pythagoras
(1)
Płeć
(1)
Readaptacja społeczna
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Seksuologia
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Sport
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Stres
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Sullivan, Harry Stack
(1)
Służba więzienna
(1)
Tertullianus, Quintus Septimus Florens
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Rio de Janeiro (Brazylia)
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32164 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44898 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35696 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58031 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58032 P 5,4 (1 egz.)
Book
In basket
W części drugiej omówiono wiele aspektów zachowań społecznie destruktywnych młodzieży, jak m.in.: wadliwość układu wartości i postaw nieletnich; przestępczość nieletnich, cyberprzemoc; wagarowanie, zachowania agresywne młodzieży; przemoc seksualna wśród młodzieży; wpływ alkoholu i narkotyków na przestępczość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107302/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39301 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest egzemplifikacją badań teoretyczno-empirycznych nad zjawiskiem stereotypizacji i stygmatyzacji w kontekście pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej i resocjalizacji, będąc ważnym wyzwaniem dla profesjonalistów społecznych w kreowaniu świadomości społecznej, dotyczącej mechanizmów naznaczania osób lub grup charakteryzujących się jakąś odmiennością oraz poszerzania wiedzy w tym obszarze. Niewątpliwie obydwa analizowane zjawiska (pojęcia - stereotypizacja i stygmatyzacja), choć są, przez autorów tekstów niejednokrotnie używane zamiennie, posiadają nieco odmienny kontekst semantyczny. (...) Oddając w ręce Czytelnika monografię mamy nadzieję, że zainteresuje ona tych, którym procesy wykluczenia i stereotypizacji są bliskie oraz będzie ważnym drogowskazem dla pedagogów i innych profesjonalistów społecznych w kreowaniu nowej świadomości społecznej dotyczącej stereotypów. Ewa Kantowicz i Anna Leszczyńska-Rejchert Autorki koncepcji książki podjęły ciekawy i stosunkowo rzadko eksplorowany problem jakim jest funkcjonowanie stereotypów w pedagogice, zwłaszcza w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Problem ten jest o tyle ważki, że od jego uświadomienia i właściwej reakcji samych zainteresowanych, jak i wychowawców zależy sukces wychowawczy - zarówno w resocjalizacji, jak i w pracy socjalnej. Zwłaszcza w tej ostatniej, którą coraz rzadziej wiążemy z procesami wychowawczymi. A szkoda, tym bardziej, że bez odwołania się do aspektu wychowawczego nie możemy mówić w zasadzie o pracy socjalnej jako takiej, a jedynie o pewnych procesach zarządzania społecznego biedą czy wykluczeniem. Stąd chwała Redaktorom, jaki Autorom za podjęcie się tego problemu. [dr hab. Małgorzata Orłowska]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106837 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39296 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi zbiór prac dotyczących problemów klinicznych oraz sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która poszerzając obszar swojego zainteresowania, zajmuje się różnymi formami zaburzeń i uwarunkowaniami zdrowia. W pracy wydzielono dwa obszary badań nad funkcjonowaniem psychicznym człowieka, jako podmiotu zainteresowań psychologii klinicznej w kontekście pojęcia normy i patologii. Autorzy przedstawiają wyniki badań nieznanych dotąd przejawów funkcjonowania chorych somatycznie i chorych przekraczających normy prawne. Rozwój nauk sądowych, zwłaszcza postęp w zakresie diagnozy i terapii, stwarza sytuacje wymagające poznawania i badania nowych okoliczności, które są przedmiotem oceny wymiaru sprawiedliwości. Postępująca interdyscyplinarność a jednocześnie integracja nauk sądowych sprawia, że wciąż powstają nowe obszary badań i dociekań, które starali się ukazać Autorzy tej publikacji. Adresatami pracy są studenci oraz praktycy psychologii, medycyny, prawa oraz pedagogiki.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104496 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63743 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again