Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(20)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bem Sandra Lipsitz
(1)
Brannon Linda
(1)
Chojnacka-Szawłowska Gabriela
(1)
Kacmajor Magdalena
(1)
Kwak Anna
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Pikiel Sylwia
(1)
Wojciszke Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Heteroseksualizm
(6)
Kobieta
(4)
Płeć
(4)
Homoseksualizm
(3)
Mężczyzna
(3)
Agresywność
(2)
Anoreksja
(2)
Biseksualizm
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Erotyzm
(2)
Freud, Sigmund
(2)
Małżeństwo
(2)
Mózg
(2)
Nałóg
(2)
Nowotwór
(2)
Tożsamość płciowa
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Alkohol
(1)
Alkoholizm
(1)
Aristoteles
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytaryzm
(1)
Bulimia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Chromosomy
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cynizm (postawa)
(1)
Dym tytoniowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Egoizm
(1)
Etyka
(1)
Feminizm
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Heurystyka
(1)
Hormony
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kariera
(1)
Konformizm
(1)
Konkubinat
(1)
Kultura masowa
(1)
Kulturystyka
(1)
Leworęczność
(1)
Macierzyństwo
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Miłość
(1)
Moda
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Młodociane matki
(1)
Nagrody
(1)
Negocjacje
(1)
Niepłodność kobieca
(1)
Nietrzymanie moczu
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Orientacje seksualne
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Perswazja
(1)
Platon
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Przemoc
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przewlekła niewydolność nerek
(1)
Przyjaźń
(1)
Przywództwo
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychopatia
(1)
Psychoterapia
(1)
Reklama
(1)
Rozwód
(1)
Ruch Samopomocy Kobiet
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samoakceptacja
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokontrola (psychol.)
(1)
Samopostrzeganie
(1)
Seksizm
(1)
Socjobiologia
(1)
Socjologia ciała
(1)
Sport
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szczęście
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Czas przemian społecznych nie pozostał bez wpływu dla funkcjonowania małżeństwa i rodziny – zauważa Anna Kwak w monografii poświęconej analizie przebrażeń, jakim uległy związki tradycyjne – mężczyzny i kobiety – w rodzinie. W opracowaniu odzwierciedlono – na podstawie analizy literatury i badań autorki – różnorodność form życia w związkach heteroseksualnych, ich płynność, zauważalną wolność wyborów. Jak odnotowuje autorka, na dobre upowszechniła się wielość form życia rodzinnego, znaczenia nabrała więź osobowa w rodzinie, a zauważalna stała się kruchość relacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46020 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest próbą prezentacji współczesnego pejzażu kobiecości i męskości. Autor przekonuje, że ten tom ma swoistą, nową jakość - daje obraz (pełnej sprzeczności) dynamiki społeczno-kulturowej zmiany w sferze kobiecej i męskiej tożsamości, seksualności oraz cielesności.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46599 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38730 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32181 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44305 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63451 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44203 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112736, 87444 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40388, 40387 (2 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi zbiór prac dotyczących problemów klinicznych oraz sądowo-penitencjarnych funkcjonowania człowieka. Zagadnienia te wpisują się w dziedzinę psychologii stosowanej, która poszerzając obszar swojego zainteresowania, zajmuje się różnymi formami zaburzeń i uwarunkowaniami zdrowia. W pracy wydzielono dwa obszary badań nad funkcjonowaniem psychicznym człowieka, jako podmiotu zainteresowań psychologii klinicznej w kontekście pojęcia normy i patologii. Autorzy przedstawiają wyniki badań nieznanych dotąd przejawów funkcjonowania chorych somatycznie i chorych przekraczających normy prawne. Rozwój nauk sądowych, zwłaszcza postęp w zakresie diagnozy i terapii, stwarza sytuacje wymagające poznawania i badania nowych okoliczności, które są przedmiotem oceny wymiaru sprawiedliwości. Postępująca interdyscyplinarność a jednocześnie integracja nauk sądowych sprawia, że wciąż powstają nowe obszary badań i dociekań, które starali się ukazać Autorzy tej publikacji. Adresatami pracy są studenci oraz praktycy psychologii, medycyny, prawa oraz pedagogiki.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104496 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46582 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36287 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63743 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2011. - 635 s. : wykr. ; 31 cm.
Temat: Psychologia społeczna - podręczniki akademickie ; Wykluczenie społeczne - psychologia - podręczniki akademickie ; Psychologia poznawcza ; Zachowanie prospołeczne - psychologia - podręczniki akademickie ; Świadomość społeczna - psychologia - podręczniki akademickie ; Heurystyka - psychologia - podręczniki akademickie ; Sądy (psychol.) - podręczniki akademickie ; Zaufanie - psychologia - podręczniki akademickie ; Cynizm (postawa) - psychologia - podręczniki akademickie ; Manipulacja (psychol.) ; Autorytaryzm - psychologia - podręczniki akademickie ; Zachowanie - psychologia - podręczniki akademickie ; Spostrzeganie interpersonalne - psychologia - podręczniki akademickie ; Samopostrzeganie - psychologia - podręczniki akademickie ; Autoprezentacja - psychologia - podręczniki akademickie ; Samokontrola (psychol.) ; Poczucie własnej wartości - psychologia - podręczniki akademickie ; Samoakceptacja - psychologia - podręczniki akademickie ; Perswazja - psychologia - podręczniki akademickie ; Stosunki interpersonalne - psychologia - podręczniki akademickie ; Postawy - psychologia - podręczniki akademickie ; Reklama - psychologia - podręczniki akademickie ; Etyka - psychologia - podręczniki akademickie ; Szczęście - psychologia - podręczniki akademickie ; Konformizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Samobójstwo - psychologia - podręczniki akademickie ; Atrakcyjność interpersonalna - psychologia - podręczniki akademickie ; Płeć - psychologia - podręczniki akademickie ; Miłość - psychologia - podręczniki akademickie ; Nagrody - teoria - psychologia - podręczniki akademickie ; Kara (psychol.) ; Heteroseksualizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Egoizm - psychologia - podręczniki akademickie ; Agresywność - psychologia - podręczniki akademickie ; Władza - psychologia - podręczniki akademickie ; Negocjacje - psychologia - podręczniki akademickie ; Cyberprzemoc - psychologia - podręczniki akademickie ; Alkohol - wpływ na zdrowie - psychologia ; Przywództwo - psychologia ; Stosunki interpersonalne - psychologia ; Stereotyp (psychol., socjol.) ; Płeć - psychologia ; Kobieta - psychologia
Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie jak kwestie różnic płci, nowych mediów, miłości i władzy. Napisana jasnym i barwnym językiem skupia się na prawidłowościach rządzących ludzką psychiką i postępowaniem. Pokazuje, w jak fascynujący sposób psychologia społeczna odpowiada na pytanie, kim jest człowiek i na czym polega jego społeczna natura. Bogdan Wojciszke - profesor psychologii, dziekan sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, fellow (z wyboru) Association of Psychological Science, członek korespondent PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia psychologii społecznej - spostrzeganie i ocenianie ludzi, oceny moralne, dynamika bliskich związków uczuciowych, kultura narzekania, następstwa sprawowania władzy i treść poglądów na świat społeczny.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103695, 103694 (2 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47544 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38110 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31663 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44289 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63390 P 5,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again