Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(34)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Murzyn Andrzej
(2)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Kot Stanisław
(1)
Kubiak Hanna
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Orczyk Adam
(1)
Orzyłowska Anna
(1)
Papież Jan
(1)
Tatarkiewicz Władysław
(1)
Urych Ilona
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Herbart, Johann Friedrich
(9)
Dewey, John
(4)
Pedagogika
(4)
Montessori, Maria
(3)
Pestalozzi, Johann Heinrich
(3)
Wychowanie
(3)
Antypedagogika
(2)
Aristoteles
(2)
Fenomenologia
(2)
Filozofia
(2)
Freinet, Célestin
(2)
Fröbel, Friedrich
(2)
Kant, Immanuel
(2)
Kerschensteiner, Georg Michael Anton
(2)
Komenský, Jan Amos
(2)
Kształcenie
(2)
Locke, John
(2)
Platon (427-347 p.n.e.)
(2)
Psychoanaliza
(2)
Rousseau, Jean Jacques
(2)
Scholastyka
(2)
Socjalizacja
(2)
Szkolnictwo
(2)
Agresywność
(1)
Bajka i baśń
(1)
Behawioryzm
(1)
Brentano, Franz
(1)
Carlyle, Thomas
(1)
Comte, Auguste
(1)
Condillac, Étienne Bonnot de
(1)
Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat
(1)
Croce, Benedetto
(1)
Diderot, Denis
(1)
Diesterweg, Adolph
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Egzystencjalizm
(1)
Empiriokrytycyzm
(1)
Empiryzm
(1)
Engels, Friedrich
(1)
Erasmus Desiderius Rotterodamus
(1)
Esencjalizm
(1)
Estkowski, Ewaryst
(1)
Ewolucjonizm kulturowy
(1)
Feuerbach, Ludwig
(1)
Funkcjonalizm (antropol. społ.)
(1)
Gaudig, Hugo
(1)
Germanizacja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Harris, Judith Rich
(1)
Hartmann, Nicolai
(1)
Helvetius, Claude Adrien
(1)
Herbart, Johann Friedrich (1776-1841)
(1)
Homerus
(1)
Husserl, Edmund
(1)
Idealizm
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Isocrates
(1)
Jan Bosco
(1)
Kara cielesna
(1)
Kolektywizm (filoz., socjol.)
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Lacan, Jacques
(1)
Makarenko, Anton Semënovič
(1)
Maritain, Jacques
(1)
Marks, Karol
(1)
Marksizm
(1)
Marx, Karl
(1)
Materializm dialektyczny
(1)
Metafizyka
(1)
Metody nauczania
(1)
Mill, John Stuart
(1)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(1)
Montaigne, Michel de
(1)
Naturalizm
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki społeczne
(1)
Neokantyzm
(1)
Neopozytywizm
(1)
Nietzsche, Friedrich
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Oświecenie
(1)
Pareto, Vilfredo
(1)
Pinker, Steven
(1)
Podmiotowość
(1)
Pozytywizm
(1)
Pragmatyzm
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Realizm
(1)
Renan, Ernest
(1)
Renesans
(1)
Renouvier, Charles
(1)
Rodzina
(1)
Rowid, Henryk
(1)
Rusyfikacja
(1)
Subject: time
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-
(2)
1701-
(1)
1801-1900
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Psychologia
(1)
10 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43335 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101456 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37593 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63164 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Podręcznik może być wykorzystywany przez studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kierunków przygotowujących do zawodu pedagoga i nauczyciela, jak również przez środowisko naukowe i dydaktyczne oraz osoby zajmujące się zawodowo problemami edukacji. Korzystając z niego, studenci zyskają rozeznanie w najważniejszych trendach pedagogicznego myślenia o edukacji, a także ogólnie poznają dorobek współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Będzie on zatem przydatny w kontekście zarówno tych przedmiotów, których celem jest wprowadzenie do studiowania pedagogiki, jak i tych, których celem jest syntetyzowanie wiedzy i doświadczeń nauk humanistycznych związanych z praktyką edukacyjną. Pierwsza część książki obejmuje początki i rozwój pedagogiki w cywilizacji zachodniej, część drugą poświęcono najważniejszym problemom pedagogiki współczesnej, a także zagadnieniom łączenia teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną. W obu częściach odpowiednie miejsce zajmuje problematyka związana z pedagogiką polską.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111546, 110444, 110443 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50256 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41697 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32978 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46647 (1 egz.)
Book
In basket
Powyższe spostrzeżenia, a także potrzeba diagnozy wykorzystania głównych paradygmatów pedagogicznych we współczesnych działaniach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa przyczyniły się do tego, że przedmiotem prezentowanych badań była wiedza o bezpieczeństwie w praktyce pedagogicznej. Ujmując inaczej, refleksja nad procesami nauczania i wychowania oraz ich teraźniejszymi uwarunkowaniami z punktu widzenia bezpieczeństwa stała się przyczynkiem do stworzenia nowego, interesującego pola eksploracji łączącego dwie dyscypliny naukowe w ramach dziedziny nauk społecznych, czyli nauk o bezpieczeństwie z pedagogiką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116433 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44516 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 39194 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29430, 28943 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39002 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44186 p (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101383, 101382, 97450 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97451 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45470 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36443 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42705 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62809 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
Praca składa się z trzech części. Pierwsza część pt. Pytania o teoretyczność teorii wychowania zawiera artykuły: Bogusława Śliwerskiego, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Marii Czerepaniak-Walczak, Lucyny Kopciewicz, Piotra Baucia, Mariusza Zawodniaka, Ewy Muszyńskiej i Jana Papieża. Autorzy ci wskazują na otwartość myślenia krytycznego o wychowaniu. Ukazują wielość poglądów odnoszących się do teoretyczności (objaśniają istotę wychowania) i praktyczności (diagnozują i wyjaśniają codzienne praktyki wychowawcze, konstruują strategie wychowawcze) teorii wychowania. Zastanawiają się nad jej tożsamością, pytając jednocześnie o to, co jest jej specyfiką jako subdyscypliny pedagogiki. Podejmują próby odkrywania na nowo, czym jest teoria wychowania w obecnej rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej, a przede wszystkim edukacyjnej, pokazując jej pluralizm w różnych wymiarach. Dyskutują o kondycji teorii wychowania dziś, rozbieżności (konfliktem) między teorią a praktyką wychowania. Wskazują, które obszary rzeczywistości wychowawczej nie znajdują miejsca w teorii, są pomijane i odwrotni. Jako rodzice, nauczyciele akademiccy, reprezentanci także innych dyscyplin naukowych z dystansem stawiają zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście nastąpił kryzys teoretyczności teorii wychowania?
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 105121 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47997 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44680 (1 egz.)
Book
In basket
Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna Kubiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - 221 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
Książka podejmuje problematykę dotyczącą czynników społecznych warunkujących przejmowanie przez dzieci w starszym wieku przedszkolnym agresywnych zachowań prezentowanych w dedykowanych im programach telewizyjnych. Wśród dużej grupy mediów elektronicznych szczególne miejsce zajmuje telewizja. Jej dostępność i liczba odbiorców sprawiają, że stanowi ona medium dominujące w codziennym życiu i wywierające duży wpływ na dorosłych i dzieci. Kontakt dziecka z telewizją zaczyna się bardzo wcześnie, a czas poświęcony na jej oglądanie coraz bardziej się wydłuża. Z jednej strony jest on pozytywny – telewizja jest ważnym źródłem wiedzy z różnych dziedzin, poszerza zakres pojęć, wzbogaca język. Z drugiej może wpływać destrukcyjnie na zachowanie i emocje dzieci (powodując wzrost agresji czy inne zachowania nieakceptowane społecznie). Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze oddzielać świata fikcyjnego od realnego. Wierzy, że świat jest taki, jaki ogląda w telewizji. A ponieważ małe dzieci uczą się przez naśladownictwo, mogą brać przykład z oglądanych bohaterów. Może to prowadzić nie tylko do wzrostu agresji u dziecka, ale też do usprawiedliwiania własnych agresywnych zachowań. Stąd zasadne wydaje się poszukanie odpowiedzi na pytania: Jakie czynniki społeczne warunkują przejmowanie przez dzieci agresywnych zachowań prezentowanych w programach telewizyjnych dla dzieci? Na ile czynniki rodzinne, czynniki związane ze środowiskiem rówieśniczym czy miejscem zamieszkania warunkują przejmowanie takich zachowań przez dzieci w starszym wieku przedszkolnym?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34800 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48195 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111932 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33932 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46783 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65257 P 6,3 (1 egz.)
Book
In basket
Tak znakomitej książki pedagogicznej nie napisano od wielu lat. Jest dobrze skonstruowana począwszy od tytułu, po ostatnią stronę. Treści w niej zawarte porządkują i uzupełniają wiedzę z historii dydaktyki od pradawnych czasów po dzień dzisiejszy. Na dodatek świetnie się ją czyta, a każdy kto po nią sięgnie znajdzie w niej to, czego potrzebuje: - pedagog akademicki dostrzeże zapewne stałe następstwo i dialektykę konstruowania teorii dydaktycznych ich realizacji; - studentowi pedagogiki pomoże zbudować w swoim umyśle system wiedzy zakresu dydaktyki, z uwzględnieniem porządku historycznego; - inne osoby zainteresowane sztuką nauczania dowiedzą się, z jakim trudem i mistrzostwem pedagodzy ją tworzyli. Przewiduję więc, że Szkice z dziejów dydaktyki dostąpią zaszczytnej rangi podręcznika akademickiego dla studiujących nauki pedagogiczne. Pan Profesor Czesław Kupisiewicz jest nazywany Papieżem Polskiej Pedagogiki i dlatego po Jego książki sięgają pedagodzy, wiedząc że zawierają one zawsze solidną i potrzebną wiedzę.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101706 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101705 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47734 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37939 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43598 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64568 P 2,6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again