Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(42)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(11)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Sztompka Piotr
(3)
Podgórski Ryszard Adam
(2)
Białecka-Pikul Marta
(1)
Ehrlich Stanisław
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Machaj Irena
(1)
Pilipiec Sławomir
(1)
Różalska Ewa
(1)
Schaffer H. Rudolph
(1)
Sikora Katarzyna
(1)
Simmel Georg
(1)
Szacka Barbara
(1)
Szmatka Jacek
(1)
Szreniawski Piotr
(1)
Turner Jonathan Hugh
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wilkin Jerzy
(1)
Woźniak Robert B
(1)
Łukasiewicz Małgorzata
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(16)
unknown (po)
(2)
Subject
Grupy społeczne
(15)
Socjologia
(9)
Interakcje społeczne
(6)
Socjalizacja
(6)
Społeczeństwo
(5)
Struktura społeczna
(5)
Kultura
(4)
Biurokracja
(3)
Demokracja
(3)
Ewolucjonizm kulturowy
(3)
Globalizacja
(3)
Grupy rówieśnicze
(3)
Marx, Karl
(3)
Nierówności społeczne
(3)
Państwo
(3)
Rodzina
(3)
Ruchy społeczne
(3)
Weber, Max
(3)
Więź społeczna
(3)
Władza
(3)
Administracja
(2)
Agresywność
(2)
Autorytet
(2)
Czas
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Komunikacja niewerbalna
(2)
Konflikt społeczny
(2)
Organizacje
(2)
Osobowość
(2)
Partie polityczne
(2)
Polityka
(2)
Pracownicy naukowi
(2)
Płeć
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Ubóstwo
(2)
Urzędnicy
(2)
Wybory
(2)
Zachowanie
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alienacja
(1)
Ankieta
(1)
Autorytaryzm
(1)
Bourdieu, Pierre
(1)
Bowlby, John
(1)
Comte, Auguste
(1)
Cooley, Charles Horton
(1)
Decyzje
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Dziecko
(1)
Ekonomia
(1)
Etnocentryzm
(1)
Federalizm
(1)
Feminizm
(1)
Foucault, Michel
(1)
Funkcjonalizm (antropol. społ.)
(1)
Geopolityka
(1)
Goffman, Erving
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Habermas, Jürgen
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Ideologia
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Klasy społeczne
(1)
Kohlberg, Lawrence
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunizm
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Malinowski, Bronisław
(1)
Marksizm
(1)
Małżeństwo
(1)
Mead, George Herbert
(1)
Menedżerowie
(1)
Merton, Robert King
(1)
Metodologia
(1)
Młodzież
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Norma społeczna
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Ossowski, Stanisław
(1)
Oświata
(1)
Parlament
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(7)
18 results Filter
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94015, 94014, 90089 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32761, 32759 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41039 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67119, 57221 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 37002 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 27034 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 50305 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93096 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29938 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62024 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30690 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35997 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 82012, 82011, 82010 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41277 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32883 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35826 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42910 p (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 86031, 86030, 86029 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46362 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61042 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie jest drugim wydaniem podręcznika z zakresu dynamicznie rozwijającej się socjologii administracji. Prace nad podręcznikem prowadzone były przy wykorzystaniu zarówno literatury należącej do nauk socjologicznych i administracyjnych, jak i prac z dziedziny prawa, ekonomii czy filozofii. Autorzy wykorzystali także wyniki własnych badań prowadzonych nad administracją wybranych urzędów i zakładów w formie obserwacji i wywiadu. Liczymy, że podręcznik będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej społecznych zagadnień funkcjonowania administracji zarówno ze względu na treść, jak i formę.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45213 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98606, 98605 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42913 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62459 (1 egz.)
Book
In basket
Teoria wyboru publicznego jest szybko rozwijającym się nurtem współczesnej ekonomii, który budzi także zainteresowanie przedstawicieli innych nauk społecznych: politologii, socjologii i prawa. Nurt ten wykorzystuje osiągnięcia nowej ekonomii instytucjonalnej, będącej udaną syntezą ekonomii neoklasycznej i instytucjonalizmu.Teoria ta jest nazywana ekonomiczną teorią polityki.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48403 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45142 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42097 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41762 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. - 728, [32] s.: il. kolor ; 24 cm.
Przygotowane przez autora nowe wydanie sprawia, że książka będzie nie tylko najlepszym z nich, ale także najaktualniejszym. Piotr Sztompka przejrzał i znacznie rozszerzył pierwotną wersję podręcznika, dopisując m.in. nowe rozdziały i wzbogacając książkę o nowe fotografie. Publikacja obejmuje całokształt problematyki socjologicznej od najprostszych kontaktów międzyludzkich aż po najbardziej złożone struktury i procesy występujące w społeczeństwie globalnym. Jej celem jest prezentacja pojęć, kategorii i modeli teoretycznych stosowanych w socjologii współczesnej. Książkę uzupełniają liczne diagramy i wykresy, biogramy wybitnych socjologów, bibliografia, słownik pojęć, liczne fotografie oraz test sprawdzający nabyte wiadomości, ma dopomóc w kształtowaniu niezbędnej dziś każdemu socjologicznej wyobraźni. Jest ona adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką życia społecznego, a zwłaszcza do studentów socjologii i innych kierunków nauk społecznych, ekonomicznych czy humanistycznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104958 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48044 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38612 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45141 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43164 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40942 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60284 P 7,3 (1 egz.)
Book
In basket
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Wyd. 1 - 1 dodr - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 199, [1] s. ; 21 cm.
(Resocjalizacja.)
Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych grupach młodzieży, zależności między agresją a odrzuceniem, wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne, profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115079 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47311 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia aktualny stan wiedzy na temat rozwoju społecznego dziecka. Jest przeznaczony dla studentów psychologii i innych nauk społecznych, zarówno tych, którzy mają pewną wiedzę na temat rozwoju, jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Przedstawione treści dotyczące rozwoju społecznego dzieci oraz młodzieży są uporządkowane problemowo, lecz jednocześnie tak, aby ukazać prawidłowości rozwojowe. Głównym tematem książki jest socjalizacja, a zatem to, w jaki sposób człowiek - istota biologiczna staje się istotą społeczną, co więcej, tak niezwykle złożoną i doskonałą jednostką społeczną. Nie pomijając kwestii, które od dawna stanowiły ważne zagadnienia w tej dziedzinie, książka prezentuje najnowsze badania dotyczące genetyki zachowania, dziecięcych teorii umysłu, rozwoju przywiązania w okresie średniego i późnego dzieciństwa oraz dynamiki zmian w systemach rodzinnych. Przedstawiając wyniki badań w kontekście celów i pytań badawczych oraz ich teoretycznego zaplecza, profesor Schaffer prezentuje również metody i techniki stosowane do uzyskania tych właśnie wyników. Wskazuje także, jakie jest znaczenie i waga badań nad rozwojem społecznym. Czyni to, opisując implikacje wyników badań dla rozwiązań podejmowanych w odniesieniu do kwestii praktycznych, jak np. opieka i wychowanie dziecka w przedszkolu czy żłobku, rozwój zachowań antyspołecznych czy konflikty w rodzinie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105848, 104355 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47597, 46051 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 36718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45161 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63435 P 5,3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again