Form of Work
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(30)
unavailable
(10)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Bee Helen L
(1)
Białecka-Pikul Marta
(1)
Boyd Denise
(1)
Coyne Iain
(1)
Deptuła Maria
(1)
Dąbkowska Monika
(1)
Dąbkowski Mirosław
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Kipp Katherine
(1)
Kubiak Hanna
(1)
Monks Claire P
(1)
Rybczyńska Dorota
(1)
Schaffer David R
(1)
Schaffer H. Rudolph
(1)
Sikora Katarzyna
(1)
Sorensen Patricia
(1)
Urban Bronisław
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Wojtaś Martyna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Agresywność
(9)
Grupy rówieśnicze
(9)
Dziecko
(4)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Piaget, Jean
(3)
Poczucie własnej wartości
(3)
Przywiązanie (psychol.)
(3)
Rodzice
(3)
Samopoznanie
(3)
Socjalizacja
(3)
Telewizja
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Zachowanie
(3)
Alkoholizm
(2)
Bowlby, John
(2)
Homoseksualizm
(2)
Inteligencja (psychol.)
(2)
Internet
(2)
Mobbing
(2)
Mózg
(2)
Młodzież
(2)
Narkomania
(2)
Odrzucenie rówieśnicze
(2)
Osobowość
(2)
Poród
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Psychologia rozwojowa
(2)
Płeć
(2)
Temperament
(2)
Testy na iloraz inteligencji
(2)
Ubóstwo
(2)
Uczucia
(2)
Vygotskij, Lev Semenovič
(2)
Zachowanie prospołeczne
(2)
Zapłodnienie sztuczne
(2)
Zmysły
(2)
AIDS
(1)
Adopcja
(1)
Altruizm
(1)
Antypedagogika
(1)
Arteterapia
(1)
Bajka i baśń
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby dziedziczne
(1)
Choroby przenoszone drogą płciową
(1)
Ciąża
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dewey, John
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dorosłość
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziedziczność
(1)
Eklektyzm
(1)
Emerytura
(1)
Erikson, Erik H.
(1)
Etyka
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Genetyka
(1)
Genetyka zachowania
(1)
HIV
(1)
Harcerstwo
(1)
Harris, Judith Rich
(1)
Herbart, Johann Friedrich
(1)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(1)
Inteligencje wielorakie
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kohlberg, Lawrence
(1)
Komputer
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Konkubinat
(1)
Kwestionariusz osobowości
(1)
Kübler-Ross, Elisabeth
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Małżeństwo
(1)
Mowa
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nałóg
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niedotlenienie
(1)
Niemowlę
(1)
Noworodek
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Odruchy
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Psychologia
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Spis treści: Mirosław R. Dąbkowski, Społeczny kontekst zastraszania; Monika I. Dąbkowska, Kontekst psychospołeczny zastraszania (bullyingu) - styl atrybucji uczniów szkół gimnazjalnych a przemoc rówieśnicza; Sławomira Sadowska, Oblicza szkolnych relacji rówieśniczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w badawczych poszukiwaniach nauk społecznych odwołujących się do perspektywy podmiotowej; Ioannis Tsiantis (red.), Vademecum nauczyciela. Program zajęć klasowych profilaktyki zastraszania i przemocy w szkole; Barbara Mikołajczyk-Kant, Poprawa relacji w grupie rówieśniczej i w otoczeniu grupy jako sposób przeciwdziałania przemocy; Artur Kołakowski, Jak pomóc rodzicom i nauczycielom dzieci mających problemy z zachowaniem; Mirosław R. Dąbkowski, Wstępne spostrzeżenia z implementacji Programu zajęć klasowych Profilaktyki Zastraszania i Przemocy w szkole.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103517 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48282 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37875 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31914 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44704 (1 egz.)
Book
In basket
Książka przedstawia kwestię odrzucenia dzieci przez rówieśników. Problem ten, zdaniem autorki, należy traktować jako sygnał ostrzegawczy przed ryzykownymi zachowaniami i niedostosowaniem społecznym w okresie dorastania oraz poważnymi trudnościami w życiu dorosłym. Publikacja dotyczy tych dzieci, dla których prognozy dalszego rozwoju są niekorzystne, chociaż ich losy nie są przesądzone. W sposób uporządkowany dostarcza wiedzę i narzędzia pozwalające zdiagnozować dzieci, których rozwój jest zagrożony w związku z odrzuceniem przez rówieśników, zrozumieć przyczyny tego zjawiska, skutecznie pomóc dzieciom odrzucanym przez rówieśników w przedszkolu, szkole, świetlicach środowiskowych czy terapeutycznych. Autorka zwraca uwagę na zapobieganie odrzuceniu, czemu służyć może wczesne wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich opiekuńczej i wychowawczej roli oraz pomaganie im wtedy, kiedy problemy dziecka w relacjach z innymi ludźmi już się ujawniają.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106917 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49511, 49110 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39358 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32428 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45557 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64507 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób w nie uwikłanych, wiążą się także z kosztami dla rodzin, szkół, organizacji i społeczeństwa. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105703 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49986 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32174 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44931 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99638, 99636 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36931 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30234 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62309 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna Kubiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - 221 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
Książka podejmuje problematykę dotyczącą czynników społecznych warunkujących przejmowanie przez dzieci w starszym wieku przedszkolnym agresywnych zachowań prezentowanych w dedykowanych im programach telewizyjnych. Wśród dużej grupy mediów elektronicznych szczególne miejsce zajmuje telewizja. Jej dostępność i liczba odbiorców sprawiają, że stanowi ona medium dominujące w codziennym życiu i wywierające duży wpływ na dorosłych i dzieci. Kontakt dziecka z telewizją zaczyna się bardzo wcześnie, a czas poświęcony na jej oglądanie coraz bardziej się wydłuża. Z jednej strony jest on pozytywny – telewizja jest ważnym źródłem wiedzy z różnych dziedzin, poszerza zakres pojęć, wzbogaca język. Z drugiej może wpływać destrukcyjnie na zachowanie i emocje dzieci (powodując wzrost agresji czy inne zachowania nieakceptowane społecznie). Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze oddzielać świata fikcyjnego od realnego. Wierzy, że świat jest taki, jaki ogląda w telewizji. A ponieważ małe dzieci uczą się przez naśladownictwo, mogą brać przykład z oglądanych bohaterów. Może to prowadzić nie tylko do wzrostu agresji u dziecka, ale też do usprawiedliwiania własnych agresywnych zachowań. Stąd zasadne wydaje się poszukanie odpowiedzi na pytania: Jakie czynniki społeczne warunkują przejmowanie przez dzieci agresywnych zachowań prezentowanych w programach telewizyjnych dla dzieci? Na ile czynniki rodzinne, czynniki związane ze środowiskiem rówieśniczym czy miejscem zamieszkania warunkują przejmowanie takich zachowań przez dzieci w starszym wieku przedszkolnym?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 34800 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48195 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia aktualny stan wiedzy na temat rozwoju społecznego dziecka. Jest przeznaczony dla studentów psychologii i innych nauk społecznych, zarówno tych, którzy mają pewną wiedzę na temat rozwoju, jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Przedstawione treści dotyczące rozwoju społecznego dzieci oraz młodzieży są uporządkowane problemowo, lecz jednocześnie tak, aby ukazać prawidłowości rozwojowe. Głównym tematem książki jest socjalizacja, a zatem to, w jaki sposób człowiek - istota biologiczna staje się istotą społeczną, co więcej, tak niezwykle złożoną i doskonałą jednostką społeczną. Nie pomijając kwestii, które od dawna stanowiły ważne zagadnienia w tej dziedzinie, książka prezentuje najnowsze badania dotyczące genetyki zachowania, dziecięcych teorii umysłu, rozwoju przywiązania w okresie średniego i późnego dzieciństwa oraz dynamiki zmian w systemach rodzinnych. Przedstawiając wyniki badań w kontekście celów i pytań badawczych oraz ich teoretycznego zaplecza, profesor Schaffer prezentuje również metody i techniki stosowane do uzyskania tych właśnie wyników. Wskazuje także, jakie jest znaczenie i waga badań nad rozwojem społecznym. Czyni to, opisując implikacje wyników badań dla rozwiązań podejmowanych w odniesieniu do kwestii praktycznych, jak np. opieka i wychowanie dziecka w przedszkolu czy żłobku, rozwój zachowań antyspołecznych czy konflikty w rodzinie.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105848, 104355 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47597, 46051 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45161 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63435 P 5,2 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 40926 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości autorstwa Davida R. Shaffera oraz Katherine Kipp to nowoczesny podręcznik akademicki, który przybliża nie tylko najważniejsze klasyczne koncepcje teoretyczne, ale także najnowsze wyniki badań i powstające na ich podstawie modele. Autorzy podręcznika w przystępny sposób opisują również „niepsychologiczne” zagadnienia - odnoszące się do genetyki, medycyny, a nawet statystyki - nieodłącznie związane z procesem rozwoju. Poruszają też zagadnienia dotychczas pomijane, takie jak porównania międzykulturowe czy analiza zróżnicowania zjawisk ze względu na płeć. Z perspektywy studentów na szczególne wyróżnienie zasługuje sam układ książki. Każdy z 15 rozdziałów wzbogacany jest przykładami z życia, które obrazują omawiane teorie. Rozdziały są zakończone rozbudowanymi materiałami ułatwiającymi organizowanie materiału i umożliwiającymi jego powtórkę. Utrwalanie poznanych treści jest możliwe dzięki syntetycznemu podsumowaniu, przypomnieniu najważniejszych terminów oraz serii pytań sprawdzających, zarówno w formie quizu, jak i pytań problemowych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 110696 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49864 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 41700, 40166 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33225 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46509 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64995 P 5,3 (1 egz.)
Book
In basket
Po omówieniu każdego okresu rozwojowego następuje krótkie przypomnienie i przeanalizowanie problemów. Pytania skłaniają do przypomnienia sobie omawianych wcześniej teorii. Zawierają szczegółowe omówienie niektórych badań naukowych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104273 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47509 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37273 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31016 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44446 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63104 P 5,2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again