Form of Work
Książki
(30)
Status
available
(49)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(15)
Czytelnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(11)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Kurczewska Urszula
(2)
Wiszowaty Marcin Michał
(2)
Zbieranek Jarosław
(2)
Andrzejewski Piotr
(1)
Bakalarski Krzysztof
(1)
Batko Roman
(1)
Bilewicz Michał
(1)
Bronowicz Monika
(1)
Chmaj Marek
(1)
Czub Jarosław Filip
(1)
Drogosz Marek
(1)
Ehrlich Stanisław
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Graniszewski Leszek
(1)
Gładys-Jakóbik Jolanta
(1)
Jabłoński Andrzej
(1)
Kejzerov Nikolaj Mironovič
(1)
Kofta Mirosław
(1)
Kowalik Stanisław
(1)
Kuczma Paweł
(1)
Machelski Zbigniew
(1)
Makowski Grzegorz
(1)
Malinowski Tadeusz
(1)
Matysiak Andrzej
(1)
Molęda-Zdziech Małgorzata
(1)
Piwowar Bogusław
(1)
Piątkowski Cezary
(1)
Post Barbara
(1)
Rubisz Lech
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Sobkowiak Leszek
(1)
Stachura Jadwiga
(1)
Sławik Anna
(1)
Turska Anna
(1)
Wesołowski Włodzimierz
(1)
Woszczyk Barbara
(1)
Świeca Jacek
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(22)
unknown (po)
(8)
Subject
Grupy nacisku
(30)
Public relations
(5)
Unia Europejska
(4)
Reklama
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Demokracja
(2)
Etyka biznesu
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Internet
(2)
Język państwowy
(2)
Kampania wyborcza
(2)
Kapitalizm
(2)
Konflikt społeczny
(2)
Konstytucja
(2)
Negocjacje
(2)
Organizacje
(2)
Parlament
(2)
Państwo
(2)
Samorząd województwa
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Wybory
(2)
Władza państwowa
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Administracja
(1)
Akcyza
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytaryzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Burmistrz
(1)
Cenzura
(1)
Czyn
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dotacja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstradycja
(1)
Elita władzy
(1)
Esencjalizm
(1)
Event marketing
(1)
Farmacja
(1)
Federalizm
(1)
Geopolityka
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy społeczne
(1)
Głosowanie
(1)
Główny Urząd Miar
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Ideologia
(1)
Immunitety
(1)
Informacja
(1)
Informacja wizualna
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Interwencjonizm
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Izby rolnicze
(1)
Kadencja (prawo)
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt
(1)
Konkordaty
(1)
Korupcja
(1)
Kosmetyki
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Mandat polityczny
(1)
Marketing
(1)
Marketing polityczny
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Mechanizmy obronne (psychol.)
(1)
Menedżerowie
(1)
Ministerstwo Obrony Narodowej
(1)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości
(1)
Monopole
(1)
Motoryzacja
(1)
Młodzież
(1)
Nacjonalizm
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki polityczne
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Oceny szkolne
(1)
Odpowiedzialność
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Austria
(1)
Belgia
(1)
Dania
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Irlandia
(1)
Luksemburg
(1)
Niemcy (Republika Federalna)
(1)
Portugalia
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szwecja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
31 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108413, 99405 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108528 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113233 (1 egz.)
Authority data
Grupy nacisku (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Grupy społeczne (hasło przedmiotowe)
zob. też Polityka (hasło przedmiotowe) ; Władza (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Lobbing ; Lobby
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102153 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie)
Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów współpracy wzrosło znaczenie grup interesu w procesie podejmowania decyzji w UE. Działalność lobbystów stała się integralnym elementem tworzenia polityki, szansą na uwzględnienie przez decydentów politycznych opinii jak najszerszych grup społecznych i narzędziem rozwiązywania konfliktów interesu. Głównym celem książki jest przybliżenie problematyki grup interesu i ich aktywności lobbingowej w ramach UE. W pierwszej części autorka przedstawiła: lobbing i grupy interesu w perspektywie teoretycznej, podejścia do kwestii reprezentacji interesów w UE w ramach głównych paradygmatów badawczych. W kolejnych częściach książki, wykorzystując analizę case studies, omówiła: proces formowania systemu reprezentacji interesów w UE, system reprezentacji interesów grupowych w UE, formy i struktury reprezentacji interesów grupowych w UE, środki i metody działań grup interesu w ramach instytucji UE znaczenie grup interesu w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej, regulacje prawne i etyczne lobbingu w UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104084 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38164 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest podsumowaniem projektu badawczego "Ujawnianie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego", realizowanego w latach 2009-2010 przez Instytut Spraw Publicznych. Celem projektu było opisanie istniejących mechanizmów lobbingu w samorządzie województwa. Raport został stworzony na podstawie badań jakościowych oraz monitoringu prowadzonego na szczeblu samorządowym. Dzięki wywiadom z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego (członkami zarządów i prezydiów sejmików oraz wysokimi urzędnikami i radnymi), a także studiom przypadku wykonanym we wszystkich szesnastu województwach udało nam się określić, kto jest najczęstszym adresatem działań lobbingowych w samorządzie wojewódzkim oraz jakie podmioty wywierają wpływ na władze regionalne. W ramach projektu udało się także zidentyfikować obszary, w których lobbing pojawia się najczęściej, a także sposoby wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez samorząd regionalny. Na podstawie ustaleń badawczych stworzono rekomendacje oraz zidentyfikowano szanse i ryzyka związane z lobbingiem w samorządzie województwa. Dopełnienie publikacji stanowi aneks w postaci ekspertyzy dr. Marcina M. Wiszowatego zawierającej przegląd regulacji lobbingu samorządowego na świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104020 (1 egz.)
Book
In basket
Oddajemy niniejszą publikację do rąk czytelników zainteresowanych problematyką skutecznego i efektywnego funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim. Dobre zarządzanie to podejmowanie rozstrzygnięć z uwzględnieniem interesu mieszkańców oraz podmiotów, których bezpośrednio lub pośrednio one dotyczą. Stąd bardzo ważne jest uczestniczenie różnych podmiotów w procedurach podejmowania decyzji przez organy samorządowe. Ta partycypacja to również lobbing jako nieodłączna część publicznego, ale również społecznego, obywatelskiego życia. Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest pierwszą instytucją w Polsce, która kompleksowo zbadała problematykę mechanizmów szeroko pojętego lobbingu na poziomie samorządu terytorialnego. Kwestia ta nie była wcześniej rozpoznawana i opisywana. Brak jest w tej sprawie również konkretnego uregulowania prawnego - na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104068 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38329 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113178 (1 egz.)
Book
In basket
(Europeistyka)
W serii tej ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich. Autor omawia istotę, genezę i specyfikę grup biznesu na szczeblu UE i w poszczególnych krajach członkowskich. Przedstawia zinstytucjonalizowane i niezinstytucjonalizowane metody wpływu wykorzystywane w kampaniach lobbingowych. Odwołuje się do konkretnych sytuacji związanych z działalnością lobbingową. Poddaje ewaluacji określone kampanie lobbingowe. Książka stanowi swego rodzaju przewodnik pozwalający zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji na poziomie Unii z perspektywy działań grup biznesu. Publikacja jest kierowana zarówno do praktyków, jak i środowiska akademickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105040 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58922 P 1,1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58231 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 18603 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 44646 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58161 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo dla Przedsiębiorców.)
Celem książki jest zmiana wizerunku osób, instytucji, środowisk zaangażowanych w procesy lobbingowe. Autorzy udowadniają, że działalność lobbingowa powinna i może być prowadzona w świetle prawa i w zgodzie z zasadami etyki. Podają wiele praktycznych wskazówek dla osób, które chcą profesjonalnie zajmować się lobbingiem, np. współpracując przy realizacji kampanii – bez znajomości podstawowych zagadnień teorii i praktyki lobbingu współpraca taka jest bardzo trudna czy wręcz niemożliwa. Wiele uwagi poświęcają również kwestii lobbingu w Unii Europejskiej, wskazując na niedostateczną aktywność polskich przedstawicieli w tym obszarze. Książka przybliży Czytelnikom zagadnienia związane z rzecznictwem gospodarczym, a przede wszystkim przekona, że współczesna gospodarka nie może skutecznie funkcjonować bez działań lobbingowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101861 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46738, 44057 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 08882 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 06432 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 15082 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111308 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111822 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again