Form of Work
Książki
(23)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(31)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(14)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Weresa Marzenna
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Bobrowska Agnieszka
(1)
Borowska Alina
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Godziszewski Bohdan
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Hejduk Irena
(1)
Jedynak Piotr
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Keplinger Alicja
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Marszałek Anna
(1)
Musiał Grażyna
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Parszewski Kazimierz
(1)
Poznańska Krystyna
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Rogala Piotr
(1)
Rogall Holger
(1)
Rogalska Elżbieta
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Skowron Paweł
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Stankiewicz Marek Jacek
(1)
Susskind Daniel
(1)
Susskind Richard E
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Zakrzewska-Półtorak Alicja
(1)
Łangowska-Szczęśniak Urszula
(1)
Żuchowski Ireneusz
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Gospodarka oparta na wiedzy
(23)
Innowacje
(9)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Rynek pracy
(3)
Bezrobocie
(2)
Gospodarka
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Polityka regionalna
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Siła robocza
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Anonimowi alkoholicy
(1)
Banki
(1)
Bezdomność
(1)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Bierność społeczna
(1)
Bogactwo
(1)
Chemioterapia
(1)
Coaching
(1)
Controlling
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia behawioralna
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektrownie wiatrowe
(1)
Emeryci i renciści
(1)
Emerytura
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Korepetycje
(1)
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
(1)
Kredyt
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Mobbing
(1)
Moda
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nowotwór
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Optymizm
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oświata
(1)
Pesymizm
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Pracodawcy
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przemysły wysokiej techniki
(1)
Płatności elektroniczne
(1)
Płeć
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rynek finansowy
(1)
Samotność
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożycie
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Teatroterapia
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Telewizja
(1)
Transfer technologii
(1)
Transfer technologii $z kraje Unii Europejskiej
(1)
Transport pasażerski
(1)
Wiedza
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zawód
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Kurpie (region)
(1)
Małopolskie, województwo
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
28 results Filter
Book
In basket
Opracowanie poświęcono tym problemom zarządzania wiedzą w organizacjach, które do tej pory były relatywnie słabo reprezentowane w publikacjach naukowych. Są nimi w szczególności: rola wiedzy w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek, wpływ wiedzy na procesy zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyłaniająca się i coraz bardziej liczna kategoria tak zwanych pracowników wiedzy, identyfikacja wybranych źródeł pochodzenia wiedzy organizacji, wybrane determinanty procesów generowania wiedzy w organizacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108383 (1 egz.)
Authority data
Gospodarka oparta na wiedzy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Ekonomia (hasło przedmiotowe)
zob. też Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe) ; Wiedza (hasło przedmiotowe) ; Wykształcenie (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ekonomia oparta na wiedzy ; GOW ; KBE ; Knowledge-based economy
Book
In basket
Obecnie wiele krajów i regionów osiąga przewagę ekonomiczną dzięki innowacjom, które są, obok kapitału ludzkiego, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Powstawanie innowacji na danym obszarze zależy od sumy różnorodnych uwarunkowań, m.in. technologicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych, które łącznie tworzą system innowacyjny. Wyznaczenie poszczególnych elementów narodowych, regionalnych i branżowych systemów innowacyjnych, dokonanie ich klasyfikacji oraz wskazanie powiązań między nimi jest szczególnie ważne dla badania poziomu innowacyjności regionów, umożliwia także wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności poszczególnych systemów. Autorka dokonuje w pracy głębokiej analizy systemów innowacyjnych, opierając się na literaturze przedmiotu oraz na własnych badaniach. Charakteryzuje narodowe, regionalne i branżowe systemy innowacyjne blisko 60 krajów, wyznaczając ich typy i wzajemne powiązania. Ta analiza umożliwia autorce sformułowanie daleko idących wniosków, dotyczących obecnego i przyszłego stanu innowacyjności badanych gospodarek oraz wskazanie tendencji w rozwoju różnych typów systemów. Opisane rozważania mają istotne znaczenie dla polityków gospodarczych, przedsiębiorców, samorządowców oraz wszystkich, którzy zajmują się tematyką innowacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109610, 107750 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49425 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62220 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100376 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.)
Celem badań było przedstawienie tendencji zarysowujących się w trakcie rozwoju nauki ekonomii. Jedną z nich jest tendencja do specjalizacji wiedzy naukowej, a drugą - tendencja do integracji wiedzy. W toku rozwoju nauki tendencje te są przesłonięte przez różne meandry rzeczywistych dziejów nauki. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, przy czym pierwszy ma charakter metodologiczny, a trzy następne mają charakter systematyczny. W pierwszym rozdziale podjęto zagadnienie specjalizacji w nauce i integracji w nauce w perspektywie ogólnoteoretycznej. Omówiono problem specjalizacji w ekonomii. W rozdziale drugim zaprezentowano usytuowanie ekonomii społecznej w systemie społeczno-gospodarczym. W trzecim rozdziale przedstawiono podstawy teoretyczne zjawisk i procesów właściwych dla gospodarki opartej na wiedzy. W czwartym rozdziale podjęto problem, jakim jest specjalizacja w obrębie rynków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105923 (1 egz.)
Book
In basket
Rodzi się ważne zadanie dla instytucji traktujących zarządzanie wiedzą jako przedmiot dociekań naukowych. Chodzi między innymi o to, by problematyka zarządzania wiedzą dotychczas podejmowana odrębnie na różnych poziomach jej agregacji: GOW - przedmiot makroekonomii, nauk społecznych, polityki; regionalne sieci wiedzy, poziom regionu - specjaliści od gospodarki regionalnej; zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - mikroekonomia, nauki zarządzania; poddana została integracji. Od integracji "wiedzy o zarządzaniu wiedzą" zależy bowiem powodzenie i teorii i - co ważniejsze - praktyki zarządzania wiedzą na każdym z wymienionych poziomów. Idei tej starano się podporządkować strukturę i zawartość prezentowanej książki. Tworzą ją trzy części, tematycznie adekwatne do wcześniej zasygnalizowanych poziomów "hierarchii" zarządzania wiedzą. Część pierwsza, zatytułowana: Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarczego i konkurencyjności kraju, obejmuje opracowania traktujące zarządzanie wiedzą w perspektywie najbardziej ogólnej, właśnie kraju i jego gospodarki narodowej. Podejmowane są w nich takie przykładowo zagadnienia, jak: Postęp technologiczny a ekonomia wiedzy i rola kapitału intelektualnego (autor - Ireneusz Durlik), czy Makro- i mikroekonomiczne podstawy rozwoju skandynawskich gospodarek opartych na wiedzy (autor - Maciej Bałtowski). Część druga obejmuje opracowania, których zwornikiem wydaje się być tytuł: Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionów. Ich przedmiotem są między innymi następujące tematy: Procesy integracyjne w zarządzaniu wiedzą w regionie (autor - Andrzej Pomykalski), czy Wiedza i zdolności absorpcyjne jako czynnik rozwoju regionalnego (autorzy - Beata Glinka i Jacek Pasieczny). Trzecia i ostatnia, a zarazem najobszerniejsza część książki traktuje o różnorodnych aspektach zarządzania wiedzą na poziomie przedsiębiorstwa i nosi tytuł: Zarządzanie wiedzą jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Diapazon poruszanych w niej tematów jest ogromny, jako, że i realnych problemów i projektów badawczych związanych z zarządzaniem wiedzą w tego rodzaju instytucjach jest najwięcej. Jak wspomniano, jednym z głównych celów przyświecających tej publikacji jest wieloaspektowe i wielopoziomowe (kraj, region, przedsiębiorstwo), a więc zintegrowane, podejście do zarządzania wiedzą. Integrację problemów powinna wspomagać integracja osobista Autorów poszczególnych opracowań, podczas konferencji naukowej poświęconej tematyce odzwierciedlonej w tytule tej publikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106616 (1 egz.)
Book
In basket
Każda organizacja, aby się rozwijać i utrzymać przewagę konkurencyjną, musi być innowacyjna. W książce została pokazana koncepcja efektywnego zarządzania wiedzą w procesach innowacji. Autorka skupiła uwagę m.in. na: istocie procesów innowacji; innowacyjności gospodarki jako całości; polityce innowacyjnej kraju i UE; realizacji procesów innowacji; rozwoju klastrów i parków naukowo-technologicznych; sieciach i więziach wykorzystywanych w procesach innowacji; zarządzaniu wiedzą w organizacji; wykorzystywaniu kapitału intelektualnego w innowacyjnej organizacji. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104910, 103787 (2 egz.)
Book
In basket
Książka dotyczy niematerialnych czynników rozwoju regionalnego, mających decydujące znaczenie z perspektywy budowania potencjału konkurencyjnego i tworzenia bogactwa regionu. Jej treść zawarto w trzech blokach tematycznych: 1.Region wiedzy - określa rolę wiedzy w determinowaniu procesów rozwoju regionalnego oraz identyfikuje, w jaki sposób kapitał ludzki, w kontekście teoretycznym i praktycznym, przyczynia się do tworzenia wartości i budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy w wymiarze regionalnym. 2.Region innowacyjny - koncentruje się na identyfikacji regionalnych mechanizmów tworzenia procesów innowacji. Omawia istotę regionalnej płaszczyzny polityki innowacyjnej, która zajmuje dziś szczególne miejsce w polityce rozwoju polskich regionów. 3.Region w gospodarce globalnej ľ wskazuje, w jaki sposób środowiska lokalne i regionalne mogą wykorzystywać proces globalizacji, nie ulegając marginalizacji i unifikacji, wzmacniając swoje znaczenie i pozycję konkurencyjną. Skuteczność realizacji regionalnej polityki rozwoju zależy dziś przede wszystkim od wiedzy, kompetencji i świadomości aktorów biorących udział w określaniu jej priorytetów i ich determinacji w fazie wdrażania. Stąd wiedza, którą prezentujemy w podręczniku, ma charakter edukacyjny i porządkujący, ale nade wszystko służy twoşrzeniu dobrej praktyki gospodarczej w sektorze publicznym w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i czynników odpowiedzialnych za rozwój regionu. Wiedza ta prezentowana jest z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i zarządczej. Adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się problemami zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102880 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44099 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104069 (1 egz.)
Book
In basket
W podręczniku podjęto próbę systematyzacji i przedstawienia najważniejszych założeń teorii rozwoju regionalnego z pewnymi elementami periodyzacji. Autorzy kierowali się aspektem ekonomicznym, uważają bowiem, że tak jak wzrost i rozwój gospodarczy są podstawowymi kwestiami rozważanymi w głównym nurcie ekonomii, tak rozwój regionalny stanowi jego przełożenie na wymiar przestrzenny. W kolejnych rozdziałach omówiono ewolucję teorii lokalizacji i teorii rozwoju regionalnego, związki między lokalizacją działalności a konkurencyjnością regionu, przeprowadzono też ocenę ewolucji teorii rozwoju regionalnego i wskazano możliwe kierunki ich zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45744 (1 egz.)
Book
In basket
Profesjonaliści: prawnicy, lekarze, nauczyciele czy dziennikarze odgrywają tak istotną rolę w życiu każdego z nas, że trudno sobie wyobrazić, aby te zawody miały w przyszłości zaniknąć. Richard i Daniel Susskind przewidują, że wraz z rozwojem technologicznym coraz zdolniejsze maszyny przejmą wiele zadań, które w przeszłości były wyłączną domeną profesjonalistów. Zmianom ulega nie tylko zakres pracy poszczególnych specjalistów, lecz także sposoby, w jakich ich wiedza jest przechowywana i udostępniana społeczeństwu. Autorzy opisują w książce m.in.: • jaki jest potencjał i ograniczenia coraz zdolniejszych maszyn; • jaki będzie wpływ technologii na zatrudnienie; • czy wszystkie zawody można zastąpić pracą maszyn; • jaką drogę zawodową powinny wybrać kolejne pokolenia; • jak rządy powinny dostosowywać swoje działania do zmieniających się realiów rynkowych. Rozważania autorów oparte są na przeprowadzonych przez nich badaniach ponad 10 różnych zawodów (m.in. prawników, lekarzy, księgowych, doradców podatkowych, nauczycieli, architektów, dziennikarzy) i są zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się przyszłością rynku pracy i profesji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42135 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30863 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67741 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Holgera Rogalla, przekazywana polskiemu czytelnikowi, jest systematycznym i wielostronnym wprowadzeniem do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Dostarcza wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw ekonomicznych, politycznych, prawnych i technicznych nowej szkoły. Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do określenia takich warunków gospodarowania, które zapewniałyby dostatecznie wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe wszystkim ludziom żyjącym obecnie i wszystkim przyszłym pokoleniom w granicach tolerancji natury, urzeczywistniając zasadę sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej. Wychodząc od toczącej się współcześnie dyskusji nad zrównoważonym rozwojem, autor odnosi się do ekonomii tradycyjnej i wskazuje jej niezbędne reformy. Na szczególną uwagę zasługuje analiza przyczyn nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych oraz możliwych strategii zaradczych. Praca zawiera charakterystykę wybranych obszarów strategicznych zrównoważonego rozwoju sporządzoną na przykładzie zrównoważonej polityki gospodarczej i energetycznej, polityki mobilności i kształtowania produktów. Autor sugeruje w niej korzystne dla przyszłości rozwiązania. Przemyślana forma dydaktyczna i przystępny język czynią książkę łatwo zrozumiałą również dla studentów i osób niebędących specjalistami w dziedzinie ekonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103568 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 38275 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101795 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45435 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again