Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Balcerzak Adam P
(1)
Beskid Lidia
(1)
Bodnar Artur
(1)
Boehlke Jerzy
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chołaj Henryk
(1)
Górski Janusz
(1)
Hnatyszyn-Dzikowska Anna
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Lewicki Stanisław
(1)
Michalczyk Wawrzyniec
(1)
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna
(1)
Polszakiewicz Barbara
(1)
Radzik-Maruszak Katarzyna
(1)
Rudnicki Szymon
(1)
Rybarski Roman
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Wojtowicz Dominika
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(2)
Subject
Gospodarka narodowa
(8)
Polska
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Gospodarka komunalna
(3)
Konstytucja
(3)
Kontrola
(3)
Administracja
(2)
Dług publiczny
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kampania wyborcza
(2)
Korupcja
(2)
Marszałek województwa
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(2)
Opieka społeczna
(2)
Państwo
(2)
Referendum lokalne
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Wojewoda
(2)
Wybory samorządowe
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Akt administracyjny
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Burmistrz
(1)
Cenzura
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja
(1)
Dotacja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia rozwoju
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstradycja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Facebook
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka socjalistyczna
(1)
Grupy nacisku
(1)
Głosowanie
(1)
Immunitety
(1)
Informacja publiczna
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Integracja Europejska
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Interwencjonizm
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izby wytrzeźwień
(1)
Jellinek, Georg
(1)
Język państwowy
(1)
Kadencja (prawo)
(1)
Kadry
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Konkordaty
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Mandat polityczny
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Ministerstwo
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Narodowa demokracja
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Nauki polityczne
(1)
Negocjacje
(1)
Obywatelstwo
(1)
Oceny pracowników
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Policja
(1)
Politycy
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polskie Stronnictwo Ludowe (1989- )
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Subject: time
1918-
(1)
1945-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Chiny
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Norwegia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Mowy polskie
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 10069 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 05237 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 04491 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 06458 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 05848 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 09596 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 12901 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 08530 (1 egz.)
Book
In basket
Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele konkretnych i wymiernych korzyści. Jednak oparcie polityki rozwojowej wyłącznie bądź przede wszystkim na środkach finansowych pozyskiwanych z tego typu źródeł zewnętrznych może prowadzić do skutków odwrotnych do pożądanych, a mianowicie stagnacji, a nawet regresji gospodarczej. Przykłady podane w książce nakazują zastanowić się nad korzyściami i ograniczeniami realizowanej polityki spójności. Pomoc przekazywana przez Unię Europejską (UE) w ramach polityki spójności regionom zapóźnionym jest jednym z największych programów wsparcia rozwojowego w historii. Od wdrożenia reform Delorsa w 1989 roku budżet przeznaczony na jej realizację systematycznie wzrastał. W latach 2007–2013 osiągnął 347 mld euro, a w latach 2014–2020 osiągnie 352 mld euro, co stanowi 32,5% całkowitego budżetu UE przyjętego na ten okres. O ogromnym znaczeniu polityki spójności dla rozwoju europejskich regionów zapóźnionych świadczy fakt, że w wielu krajach członkowskich fundusze polityki spójności stanowią? ponad 50% wartości inwestycji publicznych. Od wielu lat w debacie politycznej i ekonomicznej stawiane są pytania, czy pomoc oferowana krajom i regionom o niższym poziomie rozwoju gospodarczego w ramach polityki spójności powinna koncentrować się na osiąganiu równości (konwergencji poziomów rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego), czy skuteczności (osiągnięciu trwałego, samodzielnego wzrostu gospodarczego). Różnice w tych podejściach są kluczowe dla strategii i kształtu udzielanej pomocy. Podjęte w książce rozważania mają na celu analizę wpływu zewnętrznych środków pomocowych przekazywanych Polsce w ramach polityki spójności UE w okresie 2007–2013 na wzrost i rozwój gospodarczy na poziomie regionalnym i lokalnym. Zakres przestrzenny prowadzonych badań własnych obejmuje polskie powiaty i gminy, zakres merytoryczny zaś fundusze przeznaczone na realizację celów polityki spójności przyjętych w perspektywie budżetowej lat 2007–2013 i zmiany wybranych wskaźników makroekonomicznych obserwowane w latach 2007–2015. Oddzielna część poświęcona została wynikom badań efektów pomocy udzielonej w ramach polityki spójności regionom europejskim oraz identyfikacji ich ograniczeń metodycznych. Obszerną część publikacji stanowią wyniki badań własnych poświęconych ocenie skuteczności funduszy pomocowych we wspieraniu rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. *** Dominika Wojtowicz – doktor nauk o zarządzaniu. Stypendystka Wydziału Nauk Politycznych Universita’ di Siena (Włochy) oraz Wydziału Zarządzania Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej skuteczności interwencji publicznych ukierunkowanych na wzmacnianie rozwoju gospodarczego, w tym w szczególności na poziomie regionalnym i lokalnym. Była koordynatorką badań nad nowoczesnymi metodami ewaluacji specyficznych obszarów interwencji publicznych, badań na temat wykorzystania ewaluacji w zarządzaniu programami operacyjnymi w Polsce i Hiszpanii oraz wykorzystania doświadczeń z zakresu ewaluacji w procesie opracowania oceny skutków regulacji. Prowadziła badania na zlecenie różnego rodzaju instytucji publicznych, w tym m.in. dla Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Departamentu Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności Parlamentu Europejskiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Urzędów Marszałkowskich wybranych województw. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w pracy eksperckiej, jako konsultantka do spraw pozyskiwania funduszy, zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także jako ewaluatorka projektów i programów współfinansowanych ze środków unijnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z tego zakresu zarówno dla przedsiębiorców, jak i przedstawicieli instytucji administracji centralnej i samorządowej. Obecnie jest adiunktem w katedrze ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41924 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44071 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 56968 (1 egz.)
Book
In basket
Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół czterech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy szeroko rozumianej roli samorządu terytorialnego w systemie politycznym. Odnaleźć tu można teksty odnoszące się zarówno do filozofii działania samorządu, jak i rozwoju poszczególnych jego szczebli. Z kolei w części drugiej zawarte są refleksje skupiające się na funkcjonowaniu samorządów w wybranych krajach. Poszczególni autorzy prezentują doświadczenia amerykańskie i zachodnioeuropejskie w reformowaniu samorządów oraz problemy związane z restytucją administracji lokalnej w innych państwach byłego bloku wschodniego. W trzeciej części pracy dokonano analizy zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego. Autorzy zawartych w niej artykułów koncentrują się przede wszystkim na problemie efektywności działania polskich jednostek samorządowych, wskazując zarówno dobre praktyki, jak i obszary wymagające dalszych reform. Publikację zamykają rozważania dotyczące relacji między samorządem a społeczeństwem. Podnoszone tu kwestie odnoszące się do problemu braku zaufania obywateli wobec instytucji samorządu, jak i trudnych relacji między lokalnymi władzami a mediami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105812 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45002 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101653/Cz.1 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47314 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37437 P (52) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32094 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43575 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63064 P 16,5 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - 4. wyd., stan prawny na 31 marca 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 433, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka.)
Stan prawny na 31.03.2010 r. Podręcznik jest systematycznym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego (jego tak zwanej części ogólnej), przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sadownictwa administracyjnego. Poza ramami podręcznika pozostają szczegółowe zagadnienia postępowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego, należące do odrębnego przedmiotu na studiach prawniczych i administracyjnych, a także szczegółowe zagadnienia prawa administracyjnego materialnego, które ze względu na swoja niezwykła różnorodność nie mieszczą się w kursie podstawowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44531 (1 egz.)
Book
In basket
Encyklopedia Politologii jest owocem pracy specjalistów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W doborze tematów uwzględnili oni najważniejsze i najbardziej interesujące rozwiązania ustrojowe. Encyklopedia zawiera ok. 2000 haseł dotyczących m.in.: zasad funkcjonowania współcześnie istniejących państw; terminów z teorii prawa, polityki, ekonomii i socjologii; instytucji wchodzących w skład systemu politycznego, gospodarczego i społecznego; Opracowanie jest nieocenionym kompendium wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90108/T.2 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46746 p (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again