Form of Work
Książki
(34)
E-booki
(9)
IBUK Libra
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(50)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(12)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Czytelnia Czarnków
(2)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(7)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Kozioł Leszek
(5)
Ginsbert-Gebert Adam
(3)
Banasiński Cezary
(2)
Brol Ryszard
(2)
Grzymała Zbigniew
(2)
Jaworska-Dębska Barbara
(2)
Stahl Małgorzata
(2)
Zalewski Alojzy
(2)
Aziewicz Tadeusz
(1)
Bachor Wojciech
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Bałdyga Mirosław
(1)
Boehlke Jerzy
(1)
Byjoch Krzysztof
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Dolewka Zofia
(1)
Filipiak-Dylewska Beata
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(1)
Gruchman Bohdan
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Kalisiak Magdalena
(1)
Kulesza Michał
(1)
Maśloch Grzegorz
(1)
Michalak Marcin
(1)
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna
(1)
Paluch Wojciech
(1)
Polszakiewicz Barbara
(1)
Radzik-Maruszak Katarzyna
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Rutkowski Jerzy
(1)
Sadowy Marta
(1)
Sierak Jacek
(1)
Stańko Marek
(1)
Szmaj Zbyszko
(1)
Słoniowa Anna
(1)
Wacławczyk Adam
(1)
Walk Franz
(1)
Weiss Elżbieta
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wojciechowski Eugeniusz
(1)
Zimmermann Jan
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Łyszkiewicz Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(35)
unknown (po)
(8)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Gospodarka komunalna
(31)
Samorząd terytorialny
(14)
Samorząd gminny
(6)
Gospodarka terenowa
(4)
Mieszkania
(4)
Własność komunalna
(4)
Opieka społeczna
(3)
Przedsiębiorstwo komunalne
(3)
Samorząd powiatowy
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Budżet
(2)
Budżety terenowe
(2)
Dług publiczny
(2)
Energetyka
(2)
Finanse
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Infrastruktura społeczna
(2)
Konstytucja
(2)
Kontrola
(2)
Korupcja
(2)
Marszałek województwa
(2)
Miasta
(2)
Odpady
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Prywatyzacja
(2)
Referendum lokalne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wybory samorządowe
(2)
Zarządzanie
(2)
Śmieci
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akt administracyjny
(1)
Banki
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety gminne
(1)
Cmentarze
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Drogi publiczne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Emerytura
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Facebook
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Geodezja
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Górnictwo
(1)
Handel uliczny
(1)
Holdingi
(1)
Informacja publiczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Izby wytrzeźwień
(1)
Jellinek, Georg
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kultura
(1)
Leśnictwo
(1)
Marketing narodowy
(1)
Ministerstwo
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Monopol
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Narkomania
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Osiedle mieszkaniowe
(1)
Outsourcing
(1)
Oświata
(1)
Subject: time
1989-
(7)
2001-0
(2)
1801-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Norwegia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Warszawa
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Encyklopedie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 19987 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 27461 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 36219 (1 egz.)
Book
In basket
Idea wydania podręcznika dotyczącego problematyki ekonomiki i zarządzania gospodarką komunalną wzięła się z zapotrzebowania kadry menedżerskiej kierującej przedsiębiorstwami komunalnymi. Bezpośrednia inspiracja do napisania tego podręcznika powstała dzięki studentom Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzonego w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zwłaszcza panu Edwinowi Górnickiemu - absolwentowi drugiej edycji tego studium. Gospodarka komunalna nie stanowi odrębnej gałęzi gospodarczej. W statystykach występuje pod hasłem "Infrastruktura komunalna i mieszkaniowa", gdzie grupuje się dane odrębnie na przykład dla wodociągów, kanalizacji, gazownictwa, zużycia energii elektrycznej, oczyszczania ścieków, czy komunikacji miejskiej. Jest to zbiór branż stanowiących pewien sektor odpowiedzialnych za realizację działalności rozumianych jako komunalne. Każda z tych branż posiada specyficzne własności i uwarunkowania. Łączy je wspólny rodowód. Powstawały i rozwijały się na zapotrzebowanie wspólnot gminnych. Problematyka gospodarki komunalnej jest stosunkowo słabo przedstawiona w literaturze ekonomicznej. Po części wynika to z przyjętej ustawy o gospodarce komunalnej, która w zasadzie stara się ujednolicić specyficzne dla wspólnot gminnych rozwiązania z przyjętymi w innych sektorach gospodarczych. W ustawie tej pominięto pierwotnie opracowaną przez C. Kosikowskiego i E. Wojciechowskiego koncepcję przedsiębiorstwa komunalnego dostosowanego w swojej ekonomiczno-finansowej organizacji do specyfiki wspólnoty gminnej i potrzeb w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Ustawa ta przede wszystkim ukierunkowuje przyjmowanie rozwiązań charakterystycznych dla modelu prywatnego i publiczno-prywatnego gospodarki komunalnej. Stąd niewiele zespołów naukowych w Polsce zajmuje się wyłącznie problematyką tej gospodarki. Zespoły te koncentrują się przede wszystkim w ośrodkach naukowych Uniwersytetów: Wrocławskiego, Jeleniogórskiego, Opolskiego, Łódzkiego, czy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podręcznik jest próbą częściowego wypełnienia luki w problematyce gospodarki komunalnej. Autorzy, podejmując wyzwanie stworzenia tego podręcznika zdają sobie sprawę z jego pewnych niedoskonałości. Wydanie jest głosem w dyskusji na temat przyszłości gospodarki komunalnej w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107517 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest ukazanie wpływu zmian własnościowych na efektywność gospodarki i przedsiębiorstw komunalnych, w tym ich form organizacyjno-prawnych. Autorzy słusznie podkreślają, że w zasadzie każda forma prawna przedsiębiorstwa komunalnego może być efektywna przy określonym rozumieniu tego terminu oraz różnym zakresie jej rachunku, związanym bezpośrednio ze skalą danej jednostki osadniczej. Badania wskazują ponadto, że poprawie efektywności wielu przedsiębiorstw komunalnych towarzyszy pogorszenie sytuacji ekonomicznej jej ostatecznych odbiorców, czyli gospodarstw domowych. Jest to więc spadek efektywności rozumianej w szerszym zakresie jako zestawienie zagregowanych na poziomie ponadlokalnym nakładów i efektów społecznych. Z drugiej strony bariera efektywnego popytu u odbiorców uruchamia rynkowy mechanizm kolejnych podwyżek cen dóbr komunalnych i spadek popytu aż do zwrotnego - nieco paradoksalnego - pogarszania się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Względność rachunku efektywności wynika także z operowania przez zakłady budżetowe wskaźnikami typu obiektywnego (np. w przeliczeniu na 1 mieszkańca), przy koncentracji przedsiębiorstw prywatnych na zestawianiu własnych mikroekonomicznych nakładów i efektów (np. zysk, rentowność). Budujący i bardziej odpowiadający zadaniom rachunku ekonomicznego w przyszłości jest natomiast wniosek o potrzebie większej wrażliwości zarządzających gospodarką komunalną na potrzeby społeczne. [z recenzji dr. hab. Macieja Cesarskiego prof. nadzw. SGH]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107487 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63458 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 24119 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40520 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58944 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o gospodarce komunalnej / Cezary Banasiński, Michał Kulesza. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2002 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. - 321, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarz)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92130 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40407 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36342 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 97935 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92131 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60073 P 16,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58187 (1 egz.)
Book
In basket
Głównym celem tych badań była ocena wykorzystania funduszy unijnych jako źródła niwelowania dysproporcji rozwoju jednostek terytorialnych w Polsce. Towarzyszyły temu ocena dokonań samorządu terytorialnego oraz określenie jego roli w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Wyniki badań pozwalają ocenić sytuację społeczno-gospodarczą i finansową miast, gmin i regionów w Polsce oraz jakość zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, a także odpowiedzieć na pytania: - w jakim stopniu wykorzystane zostały fundusze Unii Europejskiej w latach 2004-2006 i jak wyglądają perspektywy dla okresu 2007-2013 - jakie były efekty rzeczowe wykorzystania funduszy unijnych w Polsce w wybranych branżach infrastruktury komunalnej - gospodarce wodno-ściekowej oraz drogownictwie - czy beneficjenci środków w Polsce są przygotowani organizacyjnie, technicznie i ekonomicznie - do realizacji projektów współfinansowanych funduszami UE - jakie są bariery korzystania z funduszy Unii Europejskiej w Polsce - w jakim stopniu fundusze Unii Europejskiej mogą przyczynić się do likwidacji występującej w Polsce luki ilościowej. Dokonano tutaj także oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej regionów w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107158 (1 egz.)
Book
In basket
Segregacja odpadów [Pomoce dydaktyczne] : materiały edukacyjne / oprac. Katarzyna Szalewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. - Teka (1 brosz., [10] k. tabl kol. ; [1] k. tabl. czarno-biała : il. ; 31x22 cm.
(W trosce o harmonijny rozwój dzieci...)
Zestaw materiałów edukacyjnych Segregacja odpadów pozwoli wprowadzić dzieci w niełatwy temat sortowania śmieci, co stanowi przecież nieodłączny element codziennego doświadczenia maluchów. Publikacja składa się z sześciu kart, na których przedstawione zostały pojemniki na odpady: papierowe (pojemnik niebieski), metalowe i plastikowe (pojemnik żółty), szklane (pojemnik zielony), biologiczne (pojemnik brązowy), resztkowe (pojemnik czarny) oraz symbol przekreślonego pojemnika wskazujący na zakaz wyrzucania poza przeznaczonymi do tego miejscami odpadów niebezpiecznych, zagrażających środowisku. Do tego dołączono pięć kart z fotografiami najczęstszych produktów, które wykorzystujemy w codziennym życiu i które każdego dnia trafiają do kosza. Ostatnia karta zawiera etykiety z podpisami pojemników. Dzięki załączonym rzepom dziecko z pomocą dorosłego może po wycięciu zdjęcia i etykiety umieścić je na planszy z odpowiednim pojemnikiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. GF. 687 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35595 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107479, 107478 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 55069, 55064 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35087 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again