Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(33)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(10)
Czytelnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bartosik Łukasz
(1)
Chałas Krystyna
(1)
Czerwiński Kazimierz
(1)
Dawid Łucja
(1)
Dziemianowicz Mirosława
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Gołębniak Bogusława Dorota
(1)
Karpińska Anna
(1)
Knocińska Anna
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Komorowska Beata
(1)
Kryniecka-Piotrak Anna
(1)
Kunikowski Stanisław
(1)
Kwaśnica Robert
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Malewska Eugenia
(1)
Mazurkiewicz Grzegorz
(1)
Mitas Andrzej W
(1)
Osiński Joachim
(1)
Ostrowska Urszula
(1)
Pachociński Ryszard
(1)
Paluszek Anna
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Stefańska Anita
(1)
Szczygieł Paulina
(1)
Wiśniewski Daniel
(1)
Ćwikliński Andrzej
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(14)
unknown (po)
(2)
Subject
Globalizacja
(14)
Szkolnictwo
(10)
Wychowanie
(4)
Nauczyciele
(3)
Oświata
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Edukacja regionalna
(2)
Integracja europejska
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Multimedia
(2)
Nauczanie
(2)
Pedagogika
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Administracja
(1)
Arteterapia
(1)
Austria
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dług publiczny
(1)
Edukacja globalna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Empatia
(1)
Etyka społeczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jan Paweł II
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencja
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Medycyna
(1)
Migracje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Praca
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przywództwo
(1)
Płeć
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samokształcenie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo a szkolnictwo wyższe
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo wyższe a społeczeństwo
(1)
Telefon zaufania
(1)
Telefonia komórkowa
(1)
Tożsamość
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wieś
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Związek Harcerstwa Polskiego
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Sudan Południowy
(1)
Tanzania
(1)
Genre/Form
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
16 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95305, 95304 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92418, 92417 (2 egz.)
Book
In basket
Kolejna monografia z serii Komunikacja Społeczna w Edukacji koncentruje się głównie na wymienionych wyżej aspektach, jak zwykle podkreślając ich wymiar komunikacyjny. Książka zawiera 10 tekstów dwanaściorga autorów zajmujących się problematyką komunikacji społecznej, a pochodzących z Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106553 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45129 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64122 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90875 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90876 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90897 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90898 P (1 egz.)
Book
In basket
Przywództwo w edukacji to nie prowadzenie grupy według znanych punktów orientacyjnych z mapą w ręku, to raczej podróż z wieloma objazdami, zawracaniem, pytaniem o drogę, i tylko, lub aż tylko na to trzeba być przygotowanym - na ciągłe zmiany kierunku, tempa i środka lokomocji. Podjęcie refleksji nad zarządzaniem sferą edukacji, przy założeniu integracji wiedzy z wielu obszarów, uważam za trafne i uzasadnione. Zmieniająca się rola szkoły, procesy demokratyzacji społeczeństwa oraz pewne negatywne zjawiska obserwowane w oświacie zachęcają do podjęcia refleksji na temat specyfiki zarządzania szkołą oraz wymagań wobec dyrektorów szkół, z perspektywy dorobku nauk o zarządzaniu i socjologii oświaty. [Z recenzji dr hab. Aldony Andrzejczak, prof. nadzw. UEP] Temat przywództwa edukacyjnego, któremu poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do zaniedbanych w sensie teoretycznym obszarów badawczych, wpisujących się w nauki humanistyczne, a w szczególności w takie dyscypliny, jak nauki o zarządzaniu i pedagogika. Dobrze więc się stało, że Autor postanowił ten stan rzeczy zmienić, proponując nowy model przywództwa w zarządzaniu edukacyjnym (...). Nie da się przeprowadzić skutecznej reformy systemu edukacji bez uwzględnienia roli, jaką odgrywa przywództwo w edukacji, bez nowego podejścia do kierowania szkołą, skoncentrowanego na wydobywaniu potencjału przywódczego wśród nauczycieli, (...) i bez aktywnego podejścia do rzeczywistości, polegającego na jej odpowiednim kształtowaniu. Grzegorz Mazurkiewicz właśnie te czynniki uczynił przedmiotem swych rozważań. [Z recenzji dr hab. Joanny Michalak, prof. UL]
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103910 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47578 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44288 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Publikacja skierowana jest do studentów pedagogiki, socjologii, nauczycieli-praktyków oraz decydentów oświatowych, by mogli postrzegać oświatę nie tylko w wymiarze instytucjonalnym, ale także w kontekście uwarunkowań społecznych, kulturowych i etnicznych w zmieniającym się świecie. W książce zawarte są treści mające na celu ukazanie tego, co jest wymagane od szkoły w dobie globalizacji. Jakie zmiany tożsamości przechodzi młody człowiek, aby przystosować się do zmieniających warunków życia w otaczającym go społeczeństwie. Dowiadujemy się, jak wygląda kształtowanie zarówno otwartych, jak i krytycznych postaw społecznych wobec dokonujących się przemian.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110818 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111527 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50825 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40490 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65776 (1 egz.)
Book
In basket
Przygotowane opracowanie jest interdyscyplinarną próbą nowego, krytycznego spojrzenia na rzeczywistość gospodarczą (wzrost gospodarczy) i społeczną (rozwój społeczny) przełomu wieków. [...] W ten sposób powstał nowy, choć niewątpliwie subiektywny obraz wielopłaszczyznowych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a rozwojem społecznym. Autorami artykułów są pracownicy naukowi instytutów i katedr Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej oraz współpracujący z nimi badacze z ośrodków zagranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104384 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59369 (1 egz.)
Book
In basket
I. WYBRANE PROBLEMY WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY JAN ZOWCZAK HOMO EXPLORENS JAKO PARADYGMAT TOŻSAMOŚCI MŁODZIEŻY EPOKI GLOBALIZMU MARIUSZ JĘDRZEJKO ZACHOWANIA RYZYKOWNE I UZALEŻNIENIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY WYZWANIEM DLA SZKOŁY ANETA PASZKIEWICZ ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W KLASIE SZKOLNEJ PAULINA FORMA WEWNĄTRZSZKOLNY WYMIAR SOCJALIZACJI DZIECKA Z RODZINY WIELODZIETNEJ TADEUSZ BĄK SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE W KONTEKŚCIE ICH WARTOŚCI I POSTAW SPOŁECZNYCH BEATA AKIMJAKOVA RESEARCH OF PRAYER IN CATECHESIS OF PRESCHOOL AND EARLY SCHOOL-AGE CHILDREN II. WYBRANE PROBLEMY NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY BOŻENA MATYJAS SZKOŁA WIEJSKA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY TADEUSZ SŁAWECKI ORGANIZACJA I DOSTOSOWANIE PROCESU NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI MARIA MICHNA NAUCZANIE PRZEZ PROJEKTY W GIMNAZJUM JAKO CZYNNIK DYNAMIZOWANIA DYDAKTYCZNEJ FUNKCJI SZKOŁY
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40600 (1 egz.)
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna.)
W rozważaniach zawartych w niniejszej książce staraliśmy się ukazać zjawiska i procesy towarzyszące przemianom społecznym wywołanym przez media. W podjętym dyskursie staramy się zwrócić uwagę czytelnika na rosnącą lawinowo ilość problemów występujących na styku media–społeczeństwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46392 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46160 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102089, 102088 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45070 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30985 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60778 P 2,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99352, 99351 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45742 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36793 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30648 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again