Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(33)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Aduszkiewicz Adam
(1)
Bajkowski Tomasz
(1)
Biłos Edward
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Cieślikowska Joanna
(1)
Dreszer Joanna
(1)
Iłendo-Milewska Agnieszka
(1)
Kaniok Przemysław Eugeniusz
(1)
Kurcz Alicja
(1)
Leśniewska Katarzyna
(1)
Limont Wiesława
(1)
Marciszuk Piotr
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Nowacki Jerzy
(1)
Piotrowski Przemysław
(1)
Piłat Robert
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rode Danuta
(1)
Sawicki Krzysztof
(1)
Skoczek Grażyna
(1)
Zajączkowski Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(8)
unknown (po)
(2)
Subject
Gimnazja
(6)
Edukacja zdrowotna
(3)
Młodzież
(3)
Dziecko
(2)
Nauczanie
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Alienacja
(1)
Autorytet
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biegli sądowi
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Demokracja
(1)
Diagnoza
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Filozofia
(1)
Gimnazjum i Liceum Akademickie (Toruń)
(1)
Jakość życia
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Katolicyzm
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nagrody
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ojcostwo
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Personalizm
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Prawo
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychopatia
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rozmowa
(1)
Rozwód
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Tożsamość
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Uzależnienia
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiad
(1)
Zachowanie
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Europa
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34012 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram.)
Książka zawiera wiele cennych informacji o zachowaniach nastolatków w środowisku szkolşnym, w roli ucznia oraz w relacjach z rówieśnikami. Autorka analizuje problematykę rozwoju osobowego z perspektywy następujących koncepcji psychologicznych: behawiorystycznej, psychodynamicznej, poznawczej i humanistycznej, przedstawia również istotę zachowań konwencjonalnych i dysfunkcjonalnych młodzieży, podkreśla rozwojowe znaczenie zaburzeń zachowania. Wyniki przeprowadzonych badań dostarczają istotnych informacji do analiz i wniosków, pozwalają bowiem na opracowanie odpowiednich programów profilaktycznych i terapeutycznych dla młodzież.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99697 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99698 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49574, 46238 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36821 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30645 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43383 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62257 P 2,4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59823 P 6,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90642 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42609 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34093 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30247 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42305 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42448 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29683 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przedstawiona problematyka odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Ze względu na zakres tematyczny może stanowić podstawę kształcenia psychologów i prawników. Wiedza zawarta w książce będzie z pewnością wartościowa także dla studentów psychologii i prawa, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Publikacja może być podstawowym podręcznikiem wykorzystywanym na zajęciach z psychologii sądowej (opiniowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich) w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65464 (1 egz.)
Book
In basket
Osobiste kryteria nauczycieli wczesnej edukacji w procesie klasyfikowania uczniów zdolnych matematycznie - komunikat z badań Środowisko rodzinne dzieci wybitnie zdolnych; Instytucjonalne wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych muzycznie; Postulaty pedagogiki twórczości i zdolności urzeczywistnione - charakterystyka projektu edukacyjnego "Szkoła wspierająca uzdolnienia"; Budżet czasu wolnego wychowanków Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103330/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37679 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31648 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43912 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63086 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 01145/B (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61386 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61385 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana zbiorowa monografia szczególnie trafnie wpisuje się we współczesny świat z nieodłącznym obrazem wielokulturowości i metaforą życia człowieka ukazanego jako wędrówka. Jak przyznali redaktorzy naukowi: Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikom aktualnych wyzwań i problemów charakterystycznych dla społeczeństw wielokulturowych. Dodatkowym zamierzeniem jest przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań w pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Problematyka pracy dotyczy procesu diagnozowania w warunkach między- i wielokulturowości, instytucji szkoły w społeczeństwie wielokulturowym, pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie w warunkach wielokulturowości, a także jest prezentacją warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców kształtujących postawę otwartą wobec wielokulturowości. Książka jest przeznaczona dla pedagogów, socjologów, edukatorów, metodyków oraz badaczy kultury pracujących w obszarach wielokulturowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50381 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40023 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi zbiór tekstów autorstwa polskich i zagranicznych naukowców, którzy zajęli się, w sposób pośredni lub bezpośredni, problematyką rodzicielstwa w kontekście wychowania i edukacji. Z uwagi na wielowątkowość materiałów całość pogrupowano na trzy części. W części pierwszej "Wychowawczo-edukacyjne role rodziców" znalazły się teksty poświęcone różnorodnym formom oddziaływania rodziców na dzieci i młodzież, poruszono także kwestię pomocy udzielanej krzywdzonym przez nich dzieciom. W części drugiej "Edukacja i wspieranie rodziców" zaprezentowano opracowania poświęcone kształceniu rodziców do rodzicielstwa oraz motywowaniu ich do realizacji swych ról. Część trzecia "Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i niedostosowania" zawiera teksty dotyczące problemów rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz osób niedostosowanych społecznie. Książka adresowana jest do tych osób, które przejawiają zainteresowania lub poszukują źródła wiedzy o rodzicielstwie w kontekście procesu wychowania i edukacji.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107673 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48633 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39294 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again