Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Author
Cieślak Zbigniew
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Kalaman Marek
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Paziewska Elżbieta
(1)
Przesławski Tomasz
(1)
Walczak Damian
(1)
Wolski Edmund
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Funkcjonariusze publiczni
(7)
Administracja
(3)
Prawo administracyjne
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Służba więzienna
(2)
Więziennictwo
(2)
Akt administracyjny
(1)
Burmistrz
(1)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Emerytura
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kinga
(1)
Kontrola
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Oszczędność
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Przymus bezpośredni
(1)
Renty
(1)
Rząd Donalda Tuska (2007-2011)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd miejski
(1)
Umowa administracyjna
(1)
Urzędnicy
(1)
Warszawa
(1)
Więzienia
(1)
Więzienie
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wójt
(1)
Świadczenia
(1)
Świadczenia kombatanckie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Warszawa
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
9 results Filter
Authority data
Funkcjonariusze publiczni (hasło przedmiotowe)
zob. też Administracja (hasło przedmiotowe) ; Pracownicy samorządowi (hasło przedmiotowe) ; Służba więzienna (hasło przedmiotowe) ; Władza państwowa (hasło przedmiotowe) ; Wojsko (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Burmistrz (hasło przedmiotowe) ; Ławnicy (hasło przedmiotowe) ; Parlamentarzyści (hasło przedmiotowe) ; Prokuratorzy (hasło przedmiotowe) ; Radni (hasło przedmiotowe) ; Sędziowie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Funkcjonariusze publiczni - Polska (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Marszałek województwa (hasło przedmiotowe) ; Prezydent miasta (hasło przedmiotowe) ; Sołtys (hasło przedmiotowe) ; Starosta (hasło przedmiotowe) ; Wojewoda (hasło przedmiotowe) ; Wójt (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu korzystaliśmy ze statutów i regulaminów organizacyjnych poszczególnych, opisywanych organów terenowych administracji rządowej. Mamy nadzieję, że publikacja będzie użyteczna nie tylko dla studentów, lecz także dla pracowników administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych problematyką terenowej administracji rządowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108732 (1 egz.)
Book
In basket
W książce podjęto ważny i słabo rozpoznany temat przywilejów w zabezpieczenia na starość w Polsce, problematyka ta jest bowiem niedoreprezentowana w nauce polskiej. W związku z tym celem pracy jest zaprezentowanie przywilejów oraz określenie skutków ekonomicznych, głównie finansowych, ich obowiązywania. Przeprowadzone w części teoretycznej rozważania bazują głównie na krytycznej analizie literatury przedmiotu. Prowadzone w pracy badania opierają się również na licznych danych uzyskanych na podstawie dostępu do informacji publicznej, własnej, opartej na mikrodanych analizie badań obcych, a także własnych badaniach uzupełniających cały proces badawczy. Na podstawie zrealizowanych badań wskazano, że nie należy mówić o systemie w kontekście zabezpieczenia na starość, lub emerytalnym, a o trójsystemie, w którym występują liczne przywileje, generujące m.in. wielomiliardowe wydatki publiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 48174 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. Br 1634 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne.)
Podręcznik Nauka administracji pod redakcją prof. Zbigniewa Cieślaka prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem-narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku wydawniczym. W pracy omówiono następujące zagadnienia: istotę administracji publicznej, jej kadry, formy działania i funkcje oraz kontrolę, a także status, modele układów administracyjnych i ich usprawnianie, teorię zmian w administracji publicznej. Opracowanie adresowane jest do studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, oraz osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć ze skorowidza. Autorzy podręcznika Nauka administracji to pracownicy naukowi Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkowie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Większość z nich związana jest zawodowo z Trybunałem Konstytucyjnym. Ich zainteresowania badawcze i zawodowe koncentrują się wokół teorii i zastosowania prawa administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105735 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45007 (1 egz.)
Book
In basket
W opracowaniu przedstawiono szczegółową charakterystykę formacji oraz ukazano jej misję, cele i sposoby działania oraz metody i techniki wykorzystywane w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej autorzy skoncentrowali się na rozwoju Służby Więziennej w zakresie prawno-organizacyjnym. W drugiej na modernizacji technicznej. Przy takim ujęciu tej tematyki publikacja może być wykorzystywana jako podręcznik dla funkcjonariuszy SW, ponieważ nie ma obecnie publikacji poruszających kwestie dotyczące nowoczesnych i technicznych kierunków rozwoju służby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40161 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest prawnym studium o ustroju i działalności Służby Więziennej w Polsce. Podstawę pracy stanowią analizy prawnoporównawcze prowadzone na podstawie literatury przede wszystkim z prawa administracyjnego, karnego wykonawczego oraz konstytucyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego. Przedmiotem analiz jest organizacja Służby Więziennej, ukierunkowana na utrzymanie własnej struktury, w tym rodzajów powiązań pomiędzy funkcjonariuszami SW w ramach hierarchicznego podporządkowania, oraz usytuowanie tej służby wśród innych podmiotów w różny sposób przyczyniających się do realizacji kary pozbawienia wolności. Autor określił status prawny organów Służby Więziennej z punktu widzenia konstytucyjnego podziału władzy państwowej i scharakteryzował role, w jakich występują organy Służby Więziennej ze względu na spełniane funkcje publiczne, zadania wewnątrzorganizacyjne i świadczenia penitencjarne. Zaprezentował również perspektywę rozwoju polityki penitencjarnej w kierunku świadczenia ekspiacyjnego, którego wyrazem jest efektywne zadośćuczynienie poszkodowanemu lub społeczeństwu przy jednoczesnym braku degradacji sprawcy w życiu społecznym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105738 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38754 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44912 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63849 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43968 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again