Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(57)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(10)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(7)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Kwieciński Zbigniew
(4)
Śliwerski Bogusław
(4)
Lewin Aleksander
(2)
Napiórkowska Zofia
(2)
Semenowicz Halina
(2)
Adamek Irena
(1)
Czelakowska Danuta
(1)
Filipiak Ewa
(1)
Freinet Célestin
(1)
Kłosińska Tatiana
(1)
Mendel Maria
(1)
Okoń Wincenty
(1)
Smolińska-Rębas Halina
(1)
Szuksta-Cendrowska Magdalena
(1)
Łobocki Mieczysław
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
unknown (po)
(1)
Subject
Freinet, Celestin
(9)
Pedagogika
(8)
Freinet, Celestin (1896-1966)
(7)
Techniki Freineta
(7)
Wychowanie
(6)
Korczak, Janusz
(5)
Metoda Montessori
(5)
Pedagogika waldorfska
(5)
Steiner, Rudolf
(5)
Montessori, Maria
(4)
Nauczanie
(4)
Pedagogika egzystencjalna
(4)
Pedagogika kultury
(4)
Pedagogika personalistyczna
(4)
Pedagogika pozytywistyczna
(4)
Pedagogika pragmatyzmu
(4)
Pedagogika religii
(4)
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczanie zintegrowane
(3)
Pedagogika Janusza Korczaka
(3)
Szkolnictwo podstawowe
(3)
Antypedagogika
(2)
Edukacja ekologiczna
(2)
Montessori, Maria (1870-1952)
(2)
Neill, Alexander Sutherland
(2)
Pedagogika Petera Petersena
(2)
Pedagogika antyautorytarna
(2)
Pedagogika emancypacyjna
(2)
Pedagogika międzykulturowa
(2)
Pedagogika postmodernizmu
(2)
Steiner, Rudolf (1861-1925)
(2)
Szkolnictwo
(2)
Dewey, John
(1)
Freinet Celestyn
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Innowacje
(1)
Język polski
(1)
Kamiński, Aleksander (1903-1978)
(1)
Korczak, Janusz (1878-1942)
(1)
Makarenko, Anton Semënovič
(1)
Pedagogika Nowego Wychowania
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Petersen Peter
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Społeczństwa pierwotne
(1)
Sucholimski, Wasyl A.
(1)
Systemy szkolne
(1)
Twórczość
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Łopuszański, Tadeusz
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
16 results Filter
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29751 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59392 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest zbiorem doświadczeń nauczycieli-freinetowców, którzy zainspirowani pedagogiką Celestyna Freineta realizują w codziennej praktyce jej wskazania i twórczo je rozwijają. Autorka opisując samorządną organizację życia klasy, oparła się głównie na doświadczeniach nauczycieli francuskich, szwajcarskich, belgijskich, szwedzkich, niemieckich, a także polskich. W prezentowanej publikacji zostały poruszone zagadnienia drogi Freineta do "szkoły nowoczesnej", organizacji życia i pracy w klasie freinetowskiej, praw dziecka-ucznia w szkole i ich respektowania, integrowania umiejętności obywatelskich w procesie edukacji, roli nauczyciela-wychowawcy w klasie samorządnej. Książkę można polecić szczególnie studentom kierunków pedagogicznych oraz nauczycielom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94127, 94126, 94125 (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42441 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33226 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29350 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59394 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 84775, 84774 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 41261 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33022 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 39583 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61751 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 13409 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 13567 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 14841 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 12892 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 13189, 05523 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 04177 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34283, 30225 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 27314 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 10467, 10435, 10433 (3 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 6544 P 2,2 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100051, 100050 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46233 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37159 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 60937, 60936, 60935 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 36506, 36505, 32107, 32106 (4 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 22959, 22958 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 25206 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 32741, 32740, 32739, 31795, 29917, 29916 (6 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 51340, 51339, 42712, 42711, 42710, 42709 (6 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33025 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46330 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30042 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99131, 81272, 81271 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 81273 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40097 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 31883, 31882, 31789 (3 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29091 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38537 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54817 P 2,1 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia współczesne teorie wychowania; zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie; wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia; daje podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej; inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem. Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania i współczesne kierunki pedagogiczne.
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96245/T.1, 96244/T.1, 96243/T.1, 95027/T.1, 92482/T.1, 92481/T.1 (6 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92483/T.1 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44893 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36296 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30163, 29981, 29980, 29978 (4 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29886 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42089 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. T.1. 61045 P 2,4 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia współczesne teorie wychowania; zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie; wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia; daje podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej; inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem. Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania i współczesne kierunki pedagogiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35495 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46351 p/T.1 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia współczesne teorie wychowania; zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie; wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia; daje podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej; inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem. Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania i współczesne kierunki pedagogiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37240 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43351 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia współczesne teorie wychowania; zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie; wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia; daje podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej; inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem. Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania i współczesne kierunki pedagogiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again