Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(4)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(8)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Alasuutari Pertti
(2)
Denzin Norman K
(2)
Gray Mel
(2)
Lincoln Yvonna S
(2)
Maliszewska Barbara
(2)
Podemski Krzysztof
(2)
Szmagalski Jerzy
(2)
Webb Stephen A
(2)
Bauman Zygmunt
(1)
Drelich Sławomir
(1)
Kasprowicz Marta
(1)
Kopyciński Maciej
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Utrat-Milecki Jarosław
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(7)
unknown (po)
(1)
Subject
Foucault, Michel
(9)
Etnografia
(4)
Habermas, Jürgen
(4)
Bourdieu, Pierre
(3)
Postmodernizm
(3)
Dyskurs (filoz.)
(2)
Etnometodologia
(2)
Feminizm
(2)
Giddens, Anthony
(2)
Kultura
(2)
Liberalizm
(2)
Nauki społeczne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Poznanie
(2)
Społeczeństwo
(2)
Weber, Max
(2)
Antropologia
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Antypedagogika
(1)
Autorytet
(1)
Bauman, Zygmunt
(1)
Benjamin, Walter
(1)
Bentham, Jeremy
(1)
Bush, George W.
(1)
Canguilhem, Georges
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Comte, Auguste
(1)
Cooley, Charles Horton
(1)
Czas
(1)
Derrida, Jacques
(1)
Durkheim, Émile
(1)
Etnocentryzm
(1)
Ewolucjonizm kulturowy
(1)
Filozofia kultury
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Fromm, Erich
(1)
Fundamentalizm
(1)
Galbraith, John Kenneth
(1)
Genealogia
(1)
Globalizacja
(1)
Goethe, Johann Wolfgang von
(1)
Goffman, Erving
(1)
Grupy społeczne
(1)
Heidegger, Martin
(1)
Howard, John
(1)
Husserl, Edmund
(1)
Innowacje
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Jakość
(1)
Jonas, Hans
(1)
Kafka, Franz
(1)
Kamiński, Aleksander
(1)
Kant, Immanuel
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara (prawo)
(1)
Komunitaryzm
(1)
Kotłowski, Karol
(1)
Kołakowski, Leszek
(1)
Literatura
(1)
Lukács, György
(1)
Lévinas, Emmanuel
(1)
Malinowski, Bronisław
(1)
Marx, Karl
(1)
Mead, George Herbert
(1)
Merton, Robert King
(1)
Mistycy
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Nietzsche, Friedrich
(1)
Organizacje
(1)
Ossowski, Stanisław
(1)
Paranoja
(1)
Parsons, Talcott
(1)
Pedagogia miłości
(1)
Pedagogika Gestalt
(1)
Pedagogika analityczno-krytyczna
(1)
Pedagogika antyautorytarna
(1)
Pedagogika emancypacyjna
(1)
Pedagogika filozoficzna
(1)
Pedagogika międzykulturowa
(1)
Pedagogika nieautorytarna
(1)
Pedagogika niedyrektywna
(1)
Pedagogika ponowoczesna
(1)
Pedagogika radykalnego humanizmu
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika serca
(1)
Pedagogika społeczno-personalistyczna
(1)
Pedagogika wychowania integralnego
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pisanie
(1)
Podmiotowość
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Prawo karne
(1)
Religia
(1)
Rorty, Richard
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Simmel, Georg
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100825/T.2 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46252 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik zawiera: przystępnie wyjaśnione teoretyczne podstawy pracy socjalnej, odniesienia dziedziny do myśli m.in. Habermasa, Giddensa, Bourdieu, Foucaulta, Buttler oraz do kierunków politycznych i ruchów społecznych; sposoby wykorzystania w praktyce metodologii z obszaru analizy systemowej, etnometodologii, etnografii, badań empirycznych; ujednoliconą strukturę rozdziałów (wyjaśnienie teorii i ich przydatności w praktyce, słowniki podstawowych terminów, pytania edukacyjne) ułatwiającą studiowanie i przygotowanie się do egzaminów. Podręcznik przeznaczony jest dla: studentów pracy socjalnej na studiach wyższych; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych; studentów pedagogiki, socjologii, politologii, nauk o rodzinie; uczestników szkoleń specjalistycznych dla pracowników socjalnych. Mel Gray - profesor w Centrum Nauk Społecznych Uniwersytetu w Newcastle w Australii; zainteresowania naukowe: zdolności twórcze, duchowność, wartości, etyka oraz teoria i filozofia pracy socjalnej, rozwoju społecznego i istotnych kulturowo praktyk społecznych. Pisze artykuły dla specjalistycznych pism o pracy socjalnej, rodzinie i społeczeństwie w Wielkiej Brytanii i USA. Stephen A. Webb - profesor nauk humanistycznych, dyrektor Centrum Nauk Społecznych Uniwersytetu w Newcastle w Australii. Jego prace naukowe zdobyły szerokie uznanie międzynarodowych znawców pracy socjalnej. Prowadzi badania z zakresu socjologii, pracy socjalnej, teorii zarządzania i opieki społecznej oraz ich wykorzystania w praktyce.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107449, 105240 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48022 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39030 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32246 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44894 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik zawiera: przystępnie wyjaśnione teoretyczne podstawy pracy socjalnej, odniesienia dziedziny do myśli m.in. Habermasa, Giddensa, Bourdieu, Foucaulta, Buttler oraz do kierunków politycznych i ruchów społecznych; sposoby wykorzystania w praktyce metodologii z obszaru analizy systemowej, etnometodologii, etnografii, badań empirycznych; ujednoliconą strukturę rozdziałów (wyjaśnienie teorii i ich przydatności w praktyce, słowniki podstawowych terminów, pytania edukacyjne) ułatwiającą studiowanie i przygotowanie się do egzaminów. Podręcznik przeznaczony jest dla: studentów pracy socjalnej na studiach wyższych; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych; studentów pedagogiki, socjologii, politologii, nauk o rodzinie; uczestników szkoleń specjalistycznych dla pracowników socjalnych. Mel Gray - profesor w Centrum Nauk Społecznych Uniwersytetu w Newcastle w Australii; zainteresowania naukowe: zdolności twórcze, duchowność, wartości, etyka oraz teoria i filozofia pracy socjalnej, rozwoju społecznego i istotnych kulturowo praktyk społecznych. Pisze artykuły dla specjalistycznych pism o pracy socjalnej, rodzinie i społeczeństwie w Wielkiej Brytanii i USA. Stephen A. Webb - profesor nauk humanistycznych, dyrektor Centrum Nauk Społecznych Uniwersytetu w Newcastle w Australii. Jego prace naukowe zdobyły szerokie uznanie międzynarodowych znawców pracy socjalnej. Prowadzi badania z zakresu socjologii, pracy socjalnej, teorii zarządzania i opieki społecznej oraz ich wykorzystania w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46853 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64288 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43786 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia.)
Zbiór metodologicznych tekstów to przełomowy manifest nowej drogi metodologii badań jakościowych - badań zaangażowanych społecznie, walczących z dyskryminacją i nierównością, eksperymentujących z nowymi formami, takimi jak performans czy autoetnografia, stawiających pytania o kwestie trafności, rzetelności, naukowej obiektywności. To teksty wrażliwe na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, które obok całościowego wprowadzenia do podejmowanej tematyki, odpowiadają na pytanie, w jaki sposób badacze mogą zaangażować się w działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej. Na oba tomy składa się ponad 40 rozdziałów napisanych przez czołowych światowych specjalistów w dziedzinie metodologii badań jakościowych. Tom 2 zawiera trzy kolejne części, tym razem bardziej empiryczne: IV. Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych, V. Sztuka i praktyka interpretacji, ewaluacji i reprezentacji, VI. Przyszłość badań jakościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44692/T.2 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65628 P 1,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44391 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92139, 92138 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 92140 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41532 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. - 728, [32] s.: il. kolor ; 24 cm.
Przygotowane przez autora nowe wydanie sprawia, że książka będzie nie tylko najlepszym z nich, ale także najaktualniejszym. Piotr Sztompka przejrzał i znacznie rozszerzył pierwotną wersję podręcznika, dopisując m.in. nowe rozdziały i wzbogacając książkę o nowe fotografie. Publikacja obejmuje całokształt problematyki socjologicznej od najprostszych kontaktów międzyludzkich aż po najbardziej złożone struktury i procesy występujące w społeczeństwie globalnym. Jej celem jest prezentacja pojęć, kategorii i modeli teoretycznych stosowanych w socjologii współczesnej. Książkę uzupełniają liczne diagramy i wykresy, biogramy wybitnych socjologów, bibliografia, słownik pojęć, liczne fotografie oraz test sprawdzający nabyte wiadomości, ma dopomóc w kształtowaniu niezbędnej dziś każdemu socjologicznej wyobraźni. Jest ona adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką życia społecznego, a zwłaszcza do studentów socjologii i innych kierunków nauk społecznych, ekonomicznych czy humanistycznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104958 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48044 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38612 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45141 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again