Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Bokajło Wiesław
(1)
Cini Michelle
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Klepka Rafał
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Langer Tomasz
(1)
Malec Jerzy
(1)
Ryś Bronisław
(1)
Struska Dorota
(1)
Szymczak Tadeusz
(1)
Tomczyk Michał
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
unknown (po)
(1)
Subject
Federalizm
(11)
Parlament
(3)
Jugosławia
(2)
Państwo
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Subsydiarność
(2)
Administracja
(1)
Autorytaryzm
(1)
Budżety terenowe
(1)
Demokracja
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Finanse publiczne
(1)
Geopolityka
(1)
Grupy nacisku
(1)
Ideologia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konstytucja
(1)
Korupcja
(1)
Nacjonalizm
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organizacje
(1)
Parlament Europejski
(1)
Partie polityczne
(1)
Pluralizm polityczny
(1)
Polityka
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przemoc
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja polityczna
(1)
Strajki
(1)
Sądownictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Urzędnicy
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wybory
(1)
Władza państwowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Włochy
(1)
14 results Filter
Authority data
Federalizm (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Państwo - ustrój (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Publikacja ma charakter politologiczny. Ze względu na interdyscyplinarną naturę tej dziedziny nauki nieodzowne wydaje się podejmowanie problematyki znajdującej się na styku kilku różnych dyscyplin, przy czym stosunkowo najbliżej byłoby wówczas pracy do analizy z zakresu prawa konstytucyjnego, a w niektórych częściach z zakresu socjologii. Zaproponowano tu więc ujęcie problemu szersze od tego, jakie dawałaby analiza porównawcza prawa konstytucyjnego omawianych federacji. Prezentacji rozwiązań normatywnych towarzyszy analiza rzeczywistych decyzji i rozstrzygnięć w każdym z państw złożonych, ilustrowana także często przytaczanymi danymi empirycznymi. Analiza porównawcza instytucji parlamentu umożliwia więc nie tylko kompleksową prezentację rozwiązań ustrojowych przyjętych przez europejskie federacje, ale także ich ocenę, określenie ich skuteczności i celowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 230.)
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie badaczy problematyką finansów federalnych. Horyzontalny i wertykalny podział władzy, realizacja zasady subsydiarności, wzajemne ograniczanie i kontrolowanie się władzy powodują, że ustrój ten postrzegany jest często jako dobre rozwiązanie dla struktur ponadnarodowych. Wprowadzenie struktury federalnej wymaga podziału zadań i środków finansowych między federację i kraje członkowskie. Podział ten w powiązaniu ze zróżnicowanym potencjałem społeczno-gospodarczym poszczególnych krajów związkowych powoduje zazwyczaj powstanie pionowej i poziomej nierównowagi finansowej. Podstawowym celem prezentowanej monografii jest zbadanie relacji między potrzebami finansowania zadań a dochodami stanów i landów oraz wskazanie sposobów wyrównywania pionowej i poziomej nierównowagi między nimi za pomocą systemów wyrównania finansowego na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Praca z zakresu politologii i prawa konstytucyjnego, poświęcona ustrojowi współczesnych Włoch. Autorka omawia ewolucję systemu politycznego Republiki Włoskiej po 1945 r. wraz z próbami reformowania systemu. W części II pracy omawia włoską myśl federalistyczną, szczególnie koncepcje związane ze współczesnym włoskim myślicielem politycznym Gianfranco Miglią i federalistycznymi inspiracjami w programie Ligi Północnej. W części III doświadczenia włoskie zostały skonfrontowane przez autorkę z koncepcjami związanymi z ewolucją Unii Europejskiej i ukazane na szerokim tle europejskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently unavailable
Czytelnia Piła
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently unavailable
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently unavailable
E-book
In basket
Głównym celem powstania niniejszej monografii jest analiza, w ujęciu problemowo-chronologicznym, polityki Szwajcarii wobec Unii Europejskiej wraz z jej najważniejszymi wyznacznikami i tendencjami ewolucyjnymi. Analizę przeprowadzono przy szczególnym uwzględnieniu czynników wewnętrznych, głównie politycznych i społecznych, które zaważyły na obecnym poziomie relacji pomiędzy Szwajcarią a UE. Szczególny nacisk położony został zatem na specyfikę ustroju politycznego, w tym federalizm, demokrację bezpośrednią oraz charakterystyczną dla Szwajcarii doktrynę polityki zagranicznej, opartą na neutralności wieczystej. Ponadto istotnym elementem jest analiza koncepcji głównych ośrodków opiniotwórczych zarówno rządowych, jak i pozarządowych. Całości dopełnia próba oceny dotychczasowej polityki wobec UE oraz prognozowania jej dalszego rozwoju. Za cezurę czasową przyjmuje się okres od początku lat 90. XX w., tj. od momentu rozpoczęcia intensywnych relacji Szwajcarii z EWG – UE. […]
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W NUMERZE [CONTENTS] Edward Haliżak: Wstęp [Introduction] STUDIA [STUDIES] Edward Haliżak: Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych [The Subject, Theory and Methodology of the Science of International Relations], doi 10.7366/020909611201501, s. 11–34; Dariusz Popławski: Bariery członkostwa Konfederacji Szwajcarskiej w Unii Europejskiej [Barriers to the Membership of the Swiss Confederation in the European Union], doi 10.7366/020909611201502, s. 35–50; Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki między Unią Europejską i ONZ – perspektywa teoretyczna i praktyczna [Relations of the European Union with the United Nations], doi 10.7366/020909611201503, s. 51–70; Rajendra K. Jain: Indian Perception of the European Union, doi 10.7366/020909611201504, s. 71–82; Manish Thapa: The role of the European Union in conflict resolution in Nepal, doi 10.7366/020909611201505, s. 83–92; Xiang Zuotao: Ji Wengang, EU’s perceptions in China: Teacher, Co-operator, Competitor and Troublemaker, doi 10.7366/020909611201506, s. 93–106; Andrzej Szeptycki: The EU in the mirror of the Ukrainian crisis (2013–2014), doi 10.7366/020909611201507, s. 107–126; Jorge A. Schiavon, Diego Dominguez: Latin American perceptions of Europe and the European Union, doi 10.7366/020909611201508, s. 127–140; Slobodan Samardžić: Evolution of the relations between Serbia and the European Union, doi 10.7366/020909611201509, s. 141–152; Martyn De Bruyn: The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Dispute Settlement Mechanism, doi 10.7366/020909611201510, s. 153–162; Anna Wróbel: Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników OECD [EU and US Agricultural Policy in the Light of OECD Indicators], doi 10.7366/020909611201511, s. 163–186; Jakub Zajączkowski: Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r. – znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej [Parliamentary Elections in India in 2014: Implications for the Domestic and Foreign Policy], doi 10.7366/020909611201512, s. 187–212; Stanisław Musiał: Maghreb w międzynarodowych stosunkach gospodarczych [The Maghreb in International Economic Relations], doi 10.7366/020909611201513, s. 213–230. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Barbara Kratiuk, Joanna Starzyk-Sulejewska: Sprawozdanie z konferencji 23 października 2014 r. [Report on the international conference of the Institute of International Relations, UW and the Centre for Europe, UW, The World’s Perception of the European Union, Warsaw, 23 October 2014], s. 231–236. RECENZJE [REVIEWS] Edward Haliżak: Justyna Zając, European Union Policy in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, s. 237–240; Teresa Łoś-Nowak: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, s. 241–246; Anna Wróbel: Katarzyna Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej; s. 247–250; Joanna Starzyk-Sulejewska: Artur Adamczyk, Dariusz Milczek, Kamil Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, s. 250–254; Andrzej Szeptycki: La Pologne au cœur de l’Europe, numer specjalny Questions internationales, septembre–octobre 2014, N° 69, s. 255–258.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again