Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(68)
unavailable
(7)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(16)
Wypożyczalnia Chodzież
(11)
Wypożyczalnia Czarnków
(11)
Wypożyczalnia Trzcianka
(8)
Wypożyczalnia Złotów
(13)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(12)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Trusz Sławomir
(2)
Babicka-Wirkus Anna
(1)
Bera Ryszard
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Braun Katarzyna
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Dubiel Ewa
(1)
Dunajska Anna
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Gizicka Dorota
(1)
Grabowiec Anna
(1)
Grudziewska Ewa
(1)
Kalinowski Mirosław
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Kryza Joanna
(1)
Kwiecień Magdalena
(1)
Lisowski Adam
(1)
Mach Aleksandra
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Sitarczyk Małgorzata
(1)
Surina Irina Anatol'evna
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Walczak Bartłomiej
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Więckiewicz Bogdan
(1)
Zielińska Krystyna
(1)
Zielińska Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Eurosieroctwo
(19)
Emigracja zarobkowa
(10)
Rodzina
(10)
Dziecko
(5)
Młodzież
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Migracje
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(3)
Sieroctwo społeczne
(3)
Agresywność
(2)
Alkoholizm
(2)
Anoreksja
(2)
Chorzy w rodzinie
(2)
Dopalacze (substancje odurzające)
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Grupy rówieśnicze
(2)
Homoseksualizm
(2)
Macierzyństwo
(2)
Młodociane matki
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Odżywianie
(2)
Pedagodzy szkolni
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Poczucie własnej wartości
(2)
Polacy za granicą
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rodzina dysfunkcyjna
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Samobójstwo
(2)
Uczniowie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(2)
Aborcja
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Autodestruktywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezradność
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Dysmorfia mięśniowa
(1)
Dziecko chore na padaczkę
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Erotomania internetowa
(1)
Eutanazja
(1)
Gender mainstreaming
(1)
Globalizacja
(1)
Hipoteza Sapira-Whorfa
(1)
Internet
(1)
Interwencja kryzysowa (psychol.)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt rodzinny
(1)
Konkubinat
(1)
Kultura
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Leki bez recepty
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mentoring
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nastolatki
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieśmiałość
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Pornografia
(1)
Postawy
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa ucznia
(1)
Prostytucja
(1)
Prostytucja dziecięca
(1)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Płeć
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjoterapia
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożycie
(1)
Stereotyp
(1)
Subject: time
2001-0
(6)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Brzeg (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Olesno (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(2)
Blogi
(1)
Gry komputerowe
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
19 results Filter
Book
In basket
To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często „eurosierotami”. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu „eurosierota” prowadzi do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów w podstawowych środowiskach życia, tj. rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Ponadto przeanalizowano w nich odroczone konsekwencje wyjazdów zarobkowych rodziców poza granice kraju dla jakości związków partnerskich/małżeńskich „eurosierot” w dorosłym życiu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115500 (1 egz.)
Book
In basket
Migracje zagraniczne nie są zjawiskiem nowym, lecz w ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do UE, mamy do czynienia ze znacznym wzrostem wyjazdów zagranicznych, przede wszystkim w celach zarobkowych. Emigracja zarobkowa oprócz korzyści, chociażby finansowych, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. Ma charakter wielowymiarowy, z tego też względu można analizować ją z różnych perspektyw.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104555 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44617 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63655 (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina transnarodowa : konteksty i implikacje / Bartłomiej Walczak, - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 283 strony : fotografie, wykresy ; 24 cm.
Niewątpliwie wartością pracy jest nowe podejście do tematu, jakim są migracje zarobkowe w kontekście tworzących się w ten sposób rodzin transnarodowych. Autor konsekwentnie prowadzi wywód o zróżnicowaniu przyczyn zjawiska i zmianach społeczeństwa. Wskazuje na proces wewnętrznie ulegający przeobrażeniom. Dokumentuje tezę o naznaczaniu migrantów-rodziców i wskazuje głębsze przyczyny takich stanowisk. Ta socjologiczna analiza przynosi wiedzę płynącą z różnych perspektyw badawczych, chociaż Autor nie opowiada się za którąś z nich jako przewodnią, raczej opisuje podejścia, czy wyciąga z nich to co jest najistotniejsze w odniesieniu do podjętego tematu. (…) praca znajdzie z pewnością odbiorców, zapełni lukę czy chociażby rozszerzy zakres wiedzy dotyczącej migracji zarobkowej podejmowanej przez jednostki obciążone rodziną - tworzące model rodziny transnarodowej, model jednak zróżnicowany wewnętrznie. (z recenzji prof. dr hab. Anny Kwak)
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50631 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40517 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46802 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65685 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103365 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37720 (1 egz.)
Book
In basket
Zjawisko emigracji zarobkowej nie jest jeszcze dostatecznie zbadane, mimo że opublikowano już liczne prace badawcze o charakterze demograficznym, ekonomicznym, politologicznym, socjologicznym czy też pedagogicznym. Wiele informacji pojawia się w mediach. Brakuje jednak rozszerzonych analiz i głębszej refleksji ważnej z punktu widzenia nauk o wychowaniu. Publikacja obejmuje rozprawy o różnym charakterze teoretycznym i empirycznym, syntetycznym i analitycznym, przeglądowym i przyczynkarskim, prezentujące podejście jakościowe i ilościowe, obszerne i zwięzłe, powierzchowne i wnikliwe. Publikacja zbiorowa składa się z przedmowy, wprowadzenia oraz trzech części: Implikacje społeczno-wychowawcze migracji zarobkowej młodzieży (6 artykułów); Polscy emigranci w nowym środowisku społeczno-zawodowym (9 artykułów); Rodzinny i wychowawczy wymiar emigracji zarobkowej Polaków (8 artykułów).
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102883 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37811 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44063 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62897 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63449 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja Społeczna w Edukacji.)
Prezentowana monografia koncentruje się wokół istoty wszelkich działań poradniczych i terapeutycznych, jaką stanowi komunikowanie się. [...] Książka jest wynikiem owocnej współpracy szesnastu autorów reprezentujących uczelnie z Polski, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109088 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48730 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40053 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33139 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46002 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64675 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101502 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46587 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37322 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31050 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43455 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65308 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62903 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książka ma charakter poradnika. Zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności a także kwestie związane z eurosieroctwem.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110594, 109921 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49710 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39959 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32857 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 46210 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64807 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65168 P 1,4 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest przede wszystkim ukazanie złożoności i wielowymiarowości problematyki praw dziecka i praw człowieka, a także faktycznego ich poszanowania w przestrzeni życia edukacyjno-społecznego. Oprócz zaprezentowania obszarów, w których prawa te występują w formie narracji, a nie rzeczywistego poszanowania, istotne jest również ukazanie pozytywnych praktyk implementacji praw dziecka i człowieka w codzienności życia szkolnego i społecznego. Z tego też względu książka adresowana jest w głównej mierze do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33750 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47140 (1 egz.)
Book
In basket
Anna Dąbrowska w niniejszej publikacji na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 300 szkołach przedstawia sytuację życiową dorastających wychowują­cych się w rodzinach rozłączonych przestrzennie, a także nakreśla dla nich strategię działań wspierających w formie modelu realnego (zalecanego) oraz modelu wzorcowego. Książka jest kierowana do osób, które z racji wykonywanego zawodu i peł­nionych funkcji potrzebują rzetelnej wiedzy o rodzinie migracyjnej – dość nowym i wciąż jeszcze mało rozpoznanym typie środowiska wychowaw­czego.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50799 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40964 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34095 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47345 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67526 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 506)
Publikacja stanowi wieloaspektowe ujęcie problemu niedostosowania społecznego dzieci w kontekście specyficznej sytuacji ich rodzin, związanej z migracją zarobkową rodziców. Autorka pracy podejmuje ważny społecznie problem i na podstawie analizy jakościowej prezentuje losy rodzin, wskazując na oddziaływania wychowawczo-socjalizacyjne wspierające lub utrudniające proces wzrastania i rozwoju wychowujących się w takiej rodzinie dzieci. Wyciągnięte przez autorkę wnioski skłaniają do refleksji w zakresie możliwości wprowadzenia działań profilaktycznych i rewalidacyjnych wobec dzieci, których zachowanie jest zaburzone w wyniku niewłaściwie przebiegającego procesu wychowania w rodzinie, w której niebagatelną rolę odgrywa czynnik czasowej nieobecności jednego z rodziców z powodu migracji zarobkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108952 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39599 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu zmian w zakresie mobilności Polaków. Używanie terminu "eurosierota" wobec dzieci euroemigrantów może pełnić funkcję negatywnej etykiety, uruchamiającej, zwłaszcza w środowisku szkolnym, niekorzystne dla stygmatyzowanych zjawiska. Wiodąca rola w tej analizie przypada koncepcjom determinizmu językowego oraz konstruktywizmu społecznego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105776 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38819 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32189 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45024 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64593 (1 egz.)
Book
In basket
Praca w swojej treści zawiera aspekty społeczne, naukowe i pedagogiczne i niewątpliwie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, w tym szczególnie nauczycielskiemu. Struktura pracy jest przejrzysta i składa się z wprowadzenia i trzech części kolejno zatytułowanych: Jednostkowy wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży; Rodzinny wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży; Instytucjonalny wymiar problemów i zagrożeń dzieci i młodzieży. Mamy więc trzy obszary: jednostkę, rodzinę i instytucję, w których pojawiają się różne dewiacje, a często i patologie (...). Przygotowana pozycja harmonijnie stwierdza, że droga etycznego wymiaru praw człowieka jest trudna. Sacrum i profanum, jasność i ciemność, dobro i zło, radość i cierpienie, nadzieja i rozczarowanie, rzeczy wielkie i zgrzebna codzienność - wszystko w życiu się miesza. Żyjąc w tej trudnej rzeczywistości, wśród nie zawsze zrozumiałych zmian, w ciągłym pośpiechu i niepokoju o przyszłość, tak bardzo człowiek potrzebuje i pragnie - Wartości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108954 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44852 (1 egz.)
Book
In basket
Kondycja współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2015. - 431 s. : il., rys., wykr. ; 23 cm.
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Przeobrażenia społeczno-polityczne i gospodarcze jakie zaistniały w Polsce po 1989 roku powodują pewną ewolucję życia rodzinnego, są istotnym czynnikiem zmian aksjologicznych, strukturalnych i funkcjonalnych rodziny polskiej. Konsekwencją tych przeobrażeń są obserwowalne zjawiska kryzysowe w rodzinach końca XX i początku XXI wieku, które ujawniają się w coraz mniejszej trwałości małżeństwa i rodziny, narastającej konfliktowości, atomizacji wewnątrzrodzinnej, zaniku tradycji i więzi rodzinnych, przyjmowaniu modeli życia z państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46506 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65112 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Analizując całą listę zagrożeń, jakie wiążą się z korzystaniem przez młodych ludzi z mediów elektronicznych, możemy ulec pokusie skierowania całego wysiłku na maksymalne ograniczenie korzystania z nich. Wydaje się jednak, że kluczową sprawą jest stworzenie takiej kultury domowej, nakierowanej na bycie z innymi, rozmowę, wzajemną pomoc i wreszcie naukę i własny rozwój, która spowoduje, że dziecko/dorastający nie będzie liczył czasu do kolejnego filmu lub kolejnej sesji z komputerem.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106721 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 48532 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32434 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45212 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64132 (1 egz.)
Book
In basket
Książka doskonale wpisuje się w aktualną dyskusję na temat zagrożeń rodziny. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na współczesne pytania dotyczące rodziny patologicznej i dysfunkcyjnej. Skoncentrowano się w niej na takich zagrożeniach jak: migracje rodziców, eurosieroctwo, bezrobocie i inne. Analizowana problematyka jest aktualna i niezwykle przydatna dla grona pedagogów, psychologów i osób zajmujących się szeroko rozumianą troską o rodzinę. Praca ma wartość poznawczą, ponieważ jest opracowaniem interdyscyplinarnym, a autorzy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy i prawnicy prezentują spore doświadczenie badawcze. Ich znajomość problemów oparta jest także o doświadczenie praktyczne. Sama problematyka rodziny i zmian, także patologicznych, w jej funkcjonowaniu jest wyzwaniem szczególnie aktualnym w ponowoczesnym świecie. Z recenzji prof. UKSW dr. hab. Zdzisława Majchrzyka.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 47831 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39302 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64273 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia stanowi próbę refleksyjnego ujęcia zagadnień związanych z wychowaniem, profilaktyką oraz terapią, wchodzących w zakres badawczy nauk pedagogicznych, a w szczególności pedagogiki społecznej, pedagogiki zdrowia, a także pedagogiki resocjalizacyjnej. Autorzy tekstów chcieli ukazać swoje rozważania zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i przez pryzmat podjętych badań ilościowych i jakościowych. Publikacja jest podzielona ze względu na poruszaną tematykę na trzy części. Pierwsza część jest poświęcona wybranym zagadnieniom wychowania, opieki i rozwoju. Tempo życia, przemiany jego stylu oraz zmiany w obrębie hierarchii wartości uwidaczniają się między innymi w sferze wychowania młodego pokolenia. Osiągnięcie sukcesu możliwie w najszybszym czasie, stanowiące niekiedy nadrzędny cel współczesnego człowieka, determinuje zastosowanie nowej, przeobrażonej koncepcji wychowania... Część druga prezentowanej publikacji jest poświęcona problemom współczesnej szkoły w aspekcie zagrożeń i wyzwań, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w propagowaniu zachowań prozdrowotnych. Autorzy tekstów zebranych w trzeciej części publikacji skupili się na tematyce oddziaływań resocjalizacyjnych. Jej przesłaniem wiodącym jest wyeksponowanie kwestii związanych z profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym oraz zakładowym, ujętych w sposób teoretyczny, metodologiczny oraz praktyczny. Wielowątkowa refleksja odnosi się do różnych zjawisk z obszaru patologii i niedostosowania społecznego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105284 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38732 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35157, 32128 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 44914 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64086 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again