Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
(1)
Author
Adamczak Andrzej
(1)
Borowska-Beszta Beata
(1)
Braun Grzegorz
(1)
Hoser Henryk
(1)
Kino Niewygodne. Pod Prąd
(1)
Monge Sánchez Miguel Ángel
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Pędziwiatr Ziemowit
(1)
Strządała Agata
(1)
Zaręba Joanna
(1)
Zdrzenicka Katarzyna
(1)
Ślipko Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Eugenika
(6)
Bioetyka
(2)
Etyka
(2)
Etyka lekarska
(2)
Etyka seksualna
(2)
Eutanazja
(2)
Genetyka
(2)
Habermas, Jürgen
(2)
Małżeństwo
(2)
Śmierć
(2)
AIDS
(1)
Aborcja
(1)
Agresywność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Campanella, Tommaso
(1)
Choroby dziedziczne
(1)
Cierpienie
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Duszpasterstwo chorych
(1)
Egalitaryzm
(1)
Embriologia
(1)
Etyka globalna
(1)
Fukuyama, Francis
(1)
HIV
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara śmierci
(1)
Klonowanie
(1)
Kobieta
(1)
Komórki macierzyste
(1)
Luhmann, Niklas
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Normalizacja
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Prostytucja
(1)
Psychiatria
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Spencer, Herbert
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Transplantacja
(1)
Utylitaryzm (filoz.)
(1)
Watson, James D.
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wolność
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Zawód
(1)
Genre/Form
Dokumenty audiowizualne
(1)
Film dokumentalny
(1)
8 results Filter
Authority data
Eugenika (hasło przedmiotowe)
zob. też Genetyka (hasło przedmiotowe) ; Medycyna społeczna (hasło przedmiotowe) ; Polityka ludnościowa (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 438.)
Eugenika jest to nauka zajmująca się wszystkimi wpływami, które mogą poprawić oraz rozwinąć w kierunku dla społeczeństwa najkorzystniejszym wrodzone właściwości rasy.Dotychczasowe badania nad eugeniką przebiegają na kilku płaszczyznach: historycznej, przyrodoznawczej, i etyczno – filozoficznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45833 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział pierwszy obejmuje treści związane z relacją niepełnosprawności i kultury, a właściwie kultur. Ilustruje podejście wobec osób z niepełnosprawnością od czasów prehistorycznych do XX wieku. Celem rozdziału było szczegółowe omówienie treści związanych z pozycją osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w kulturze z uwzględnieniem pozycji i działań wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w dwóch systemach totalitarnych: nazizmie i komunizmie. Rozdział drugi dotyczy kwestii związanych z kulturową i naukową reprezentacją niepełnosprawności i zaburzeń rozwoju. Szczególną uwagę poświęciłam założeniom i zakresowi semantycznemu wyrażenia "kultura niepełnosprawności". W rozdziale trzecim omawiam współczesne koncepcje teoretyczne opisujące życie osób z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. Publikacja zawiera: koncepcję waloryzacji roli społecznej i deinstytucjonalizacji, self-adwokaturę i koncepcję niezależnego życia, koncepcję jakości życia, brokeringu kulturowego oraz koncepcję habilitacji kulturowej osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106126 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38855 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32790 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45091 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63997 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Eugenika - w imię postępu [Film] : eutanazja, aborcja, selekcja, in vitro / reż. Grzegorz Braun. - Warszawa : TVP SA Film Open Group ; Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2011. - 1 dysk optyczny (56') : dźw., cz.-b., kolor ; 12 cm. + Książka (45, [3] s. : il.) ; 20 cm.
(Kino Niewygodne. Pod Prąd.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Piła-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 2270 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36674 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42961 (1 egz.)
Book
In basket
Etyka w medycynie powstała w środowisku pracowników naukowych Wydziału Medycyny i Kliniki Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). Książka obejmuje całość problematyki etycznej występującej we współczesnej medycynie i wszystkie zagadnienia, z którymi może zetknąć się lekarz w codziennej pracy, a w szczególności: ból i cierpienie, terminalne stadium choroby, przeszczepy i dawstwo narządów, eutanazja, śmierć, etyka psychiatryczna, komórki macierzyste, eugenika, manipulacje genetyczne, sztuczne zapłodnienie, poronienie, klonowanie ludzi, choroba i starość, płciowość człowieka, regulacja poczęć. Ponadto w książce przedstawiono antropologiczne podstawy medycyny oraz zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i seksuologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32196 (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
Publikacja zawiera następujące zagadnienia: Zagrożenia współczesnej rodziny w społeczeństwie ryzyka, Educational Function of a Family in the Risk Society, Konsekwencje świadczenia płatnych usług seksualnych i ich wpływ na decyzje o założeniu rodziny - aspekt medyczny, psychiczny oraz społeczny, Pierwsza praca i rodzina. Rzecz o koteryjnym kapitale społecznym Wolność, równość, bezpieczeństwo rodziny w polskiej Konstytucji, Sceny z życia rodzinnego w wierszach "Solistek".
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110395 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49718 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46242 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65589 (1 egz.)
E-book
In basket
Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru, a także biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariuszy Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników publikacji Pragmatyka służbowa w Policji. Akty prawne uwzględniającej zmiany prawne na dzień 12 września 2018 r. (...) (...) Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego, autorzy podzielili przedmiotową publikację na osiem rozdziałów. W pierwszym rozdziale celowo zostały zamieszczone Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, która reguluje podstawy powołania do życia wielokrotnie zapowiadanej instytucji Biura Nadzoru Wewnętrznego. Drugi rozdział poświęcony organizacji Policji autorzy wzbogacili m.in. o Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz o Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów prewencji Policji. W trzecim rozdziale, zgodnie z głosem płynącym od funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji, zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zakresu uprawnień Policji z podziałem na służbę prewencyjną, kryminalną i śledczą oraz wspomagającą i wewnętrzną. Wybór aktów wskazanych w niniejszym opracowaniu rozszerzony został również o rozdział (czwarty) poświęcony współpracy Policji z innymi podmiotami, co jest o tyle ważne, że przyczyni się do realizacji trzeciego priorytetu komendanta głównego Policji na lata 2016-2018 w zakresie wzrostu skuteczności działania Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie. Rozdział piąty koncentruje się na służbie w Policji. Według autorów na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące zasad przenoszenia do służby w Policji. Materiał zawarty w rozdziale szóstym obejmuje uprawnienia i obowiązki policjanta. Autorzy przedmiotowego opracowania, zgodnie z sugestią funkcjonariuszy Policji, dokonali podziału wybranych aktów prawnych na te, które dotyczą urlopów funkcjonariuszy, czasu służby, uposażenia, nagród oraz innych świadczeń pieniężnych. Rozdział siódmy został poświęcony odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji. Oprócz aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej, przedmiotowy rozdział został poszerzony o regulacje związane z odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy w aspekcie przestępstwa łapownictwa czynnego, łapownictwa biernego i nadużycia władzy. Za przyjęciem takiej formuły przemawia chęć uwzględnienia z jednej strony potrzeb Czytelników, z drugiej - priorytetów i zadań priorytetowych komendanta głównego Policji na lata 2016-2018. Opracowanie kończy rozdział ósmy poświęcony systemowi emerytalno-rentowemu funkcjonariuszy. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again