Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(3)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(2)
Author
Aronson Elliot
(2)
Radzicki Józef
(2)
Ruch Floyd L
(2)
Zimbardo Philip G
(2)
Baumeister Roy F
(1)
Buss David M
(1)
Błażek Magdalena
(1)
Cabalski Marian
(1)
Ciccarelli Saundra K
(1)
Kijak Remigiusz J
(1)
Marczak Monika
(1)
Orski Marek
(1)
Pastwa-Wojciechowska Beata
(1)
Stefańska-Szewczuk Dorota
(1)
White J. Noland
(1)
Zawadzka Anna Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Erotyzm
(8)
Agresywność
(5)
Osobowość
(4)
Pamięć
(4)
Patologia społeczna
(4)
Samobójstwo
(4)
Uczucia
(4)
Zachowanie
(4)
Alkoholizm
(3)
Choroby psychiczne
(3)
Leczenie
(3)
Motywacja
(3)
Myślenie
(3)
Poznanie
(3)
Przemoc
(3)
Psychologia
(3)
Psychologia społeczna
(3)
Psychoterapia
(3)
Spostrzeganie
(3)
Stres
(3)
Uczenie się
(3)
Atrakcyjność interpersonalna
(2)
Ból
(2)
Głód
(2)
Hipnoza
(2)
Joga
(2)
Kobieta
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Medytacja
(2)
Mózg
(2)
Narkomania
(2)
Nałóg
(2)
Nerwica natręctw
(2)
Nerwice
(2)
Nikotyna
(2)
Popęd płciowy
(2)
Psychologia środowiskowa
(2)
Psychopatologia
(2)
Psychozy
(2)
Sen
(2)
Świadomość
(2)
Życie seksualne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Altruizm
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autonomia (filoz.)
(1)
Darwinizm
(1)
Dorosłość
(1)
Etyka
(1)
Ewolucja
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Gender
(1)
Gry sportowe
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kreatywność
(1)
Kultura
(1)
Kuratela
(1)
Machel, Henryk
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mężczyzna
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podmiotowość
(1)
Pokrewieństwo
(1)
Poród
(1)
Prestiż
(1)
Przemoc kobiet wobec mężczyzn
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Psychopatia
(1)
Płeć
(1)
Racjonalność
(1)
Rodzice
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Rozwój
(1)
Samokontrola (psychol.)
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjobiologia
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Tolerancja
(1)
Twórczość
(1)
Umysł
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowawstwo
(1)
Władza
(1)
Zabójstwo
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Ciccarelli i White, znakomici dydaktycy i profesorowie psychologii, napisali najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik wprowadzający do tej dyscypliny na świecie! To od paru lat najpopularniejszy podręcznik psychologii w Stanach Zjednoczonych. Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, teorie osobowości, zagadnienia psychologii społecznej, zaburzeń psychicznych i psychoterapii. Podręcznik uzupełniają dodatki: jeden obejmujący zastosowanie statystyki w psychologii i drugi poświęcony obszarom, na których pracują psychologowie. Materiał ułożony jest w sposób sprzyjający zapamiętywaniu i umożliwiający sprawdzanie opanowanej wiedzy przez samego studenta - służą temu podsumowania, mapy pojęć oraz testy zamieszczone w podrozdziałach i na zakończenie każdego rozdziału - uzupełniony licznymi odwołaniami do badań naukowych, diagramami, wykresami, tabelami i przykładami. W tej książce widać wyraźnie, że psychologia - choć z wielu korzeni wyrasta - ma już jasno określony i ciągle doskonalony obszar badań, pomiarów, diagnoz i zastosowań. I co więcej, ma ciągle powab nowości, oferując wiele jeszcze nieotwartych drzwi. - prof. dr hab. Waldemar Domachowski, autor wstępu do wydania polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42093 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33822 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44198 (1 egz.)
Book
In basket
W opinii społecznej i licznych publikacjach funkcjonuje głęboko zakorzeniony stereotyp, że zjawisko przemocy ma charakter jednostronny: sprawcą przemocy jest mężczyzna, natomiast kobieta jawi się jako jej ofiara. Ten stereotyp jest tak głęboko osadzony jest w świadomości społecznej, że nie dostrzega się procesów i zdarzeń społecznych, które coraz dobitniej temu przeczą. Każdy publicznie nagłośniony akt przemocy ze strony kobiety w stosunku do dziecka czy dorosłej ofiary traktuje się ciągle jako odosobniony incydent, a nie utrwalającą się tendencję i wynik postępujących na naszych oczach zmian cywilizacyjnych. Taki coraz bardziej skrzywiony obraz życia społecznego, obejmujący wzajemne relacje między kobietami i mężczyznami w domu i w pracy przynosi poważne konsekwencje dla życia zbiorowego: rozpad rodziny, wzrost rozwodów, spadek liczby satysfakcjonujących związków, szerzenie się kultury singli, zmiany w sferze preferowanych systemów wartosci, narastanie zjawiska maskulinizacji kobiet i zniewieścienia mężczyzn, niepokojące zmiany demograficzne. Kobiety przejmują męskie wzorce zachowania, w tym również te, które polegają na agresywności i stosowaniu przemocy. W polecanej monografii autor przytacza argumenty na poparcie tezy, że współcześnie obie płcie sytuują się zarówno po stronie sprawców, jak i ofiar przemocy. Liczy, że właściwe zrozumienie charakteru przemocy w relacjach damsko-męskich będzie korzystne dla obu stron, w tym zdecydowanie dla kobiet, którym pomoże spojrzeć na przemoc także z innej perspektywy. Autor ma także nadzieję, iż sporządzone opracowanie pobudzi inicjatywy naukowe, służące wypracowaniu strategii i technik zapobiegania i przeciwdziałania opisanym postaciom i formom przemocy stosowanej przez kobiety, w tym domowej. Opracowanie jest adresowane do przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się badaniem społecznych ról płci, interakcjami kobiet i mężczyzn oraz szybkim rozwojem tzw. kultury "unisex". Jego odbiorcami staną się również reprezentanci licznych zawodów zajmujących się prawnymi, psychosocjologicznymi i kryminologicznymi aspektami życia rodzin oraz bliskich związków mężczyzn i kobiet. Monografia wypełnia wyraźną lukę poznawczą. Ma charakter innowacyjny i multidyscyplinarny, a jej wnioski oparte są na aktualnych osiągnięciach nauk społecznych. Takie podejście pozwala na wszechstronne ujęcie zachodzących procesów. W sposób obiektywny i rzeczowy ukazuję, że gwałtownie narasta problem przemocy (psychicznej i fizycznej) stosowanej przez kobiety wobec mężczyzn, innych kobiet, dzieci oraz osób w podeszłym wieku. Stwarza też podstawy merytoryczne i metodologiczne do dalszej interdyscyplinarnego rozpoznawania struktury i dynamiki tego bardzo niepokojącego zjawiska społecznego i psychologicznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108018 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39477 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32600 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45718 (1 egz.)
Book
In basket
Książka składa się z dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy, Dorosłość z niepełnosprawnością, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest dorosłość człowieka niepełnosprawnego zarówno intelektualnie, jak i z innymi rodzajami niepełnosprawności, a także analizą prawnych aspektów dorosłości osób niepełnosprawnych, np. mieszkalnictwa chronionego, problematyki małżeństw osób niepełnosprawnych. Założeniem książki było zwrócenie uwagi na wciąż zaniedbany w literaturze okres życia osób niepełnosprawnych - dorosłość i starość. Rozwój człowieka jest procesem złożonym z wielu etapów. Każdemu z nich przypisane są specyficzne zadania rozwojowe, każdy też stanowi efekt przebiegu przedniego etapu oraz jest zrębem następnego. Rozwój jest procesem dynamicznym, a owa dynamika jest wynikiem wzajemnie ze sobą oddziaływujących wpływów biologicznych i społecznych. Do wpływów biologicznych należą czynniki genetyczne, morfologiczno-konstytucjonalne oraz biochemiczno-fizjologiczne. Do wpływów środowiskowych zaliczamy czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczno-kulturowe..
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104514 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48250 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38459 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32114 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44929 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63998 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83380 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42940 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 30076, 25727 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 37326, 37325 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 53513 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again