Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(41)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(7)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(9)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(6)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Danilewicz Wioletta Teresa
(1)
Drzewowski Mirosław
(1)
Dudak Anna
(1)
Fiedor Marian
(1)
Jończy Romuald
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Kindler Marta
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Kubiciel Sabina
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Małek Agnieszka
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Napierała Joanna
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Plopa Mieczysław
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Sikora Ewa
(1)
Szczygielska Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Emigracja zarobkowa
(13)
Kobieta
(6)
Rodzina
(5)
Migracje
(4)
Bezrobocie
(3)
Zatrudnienie za granicą
(3)
Małżeństwo
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie
(2)
Polacy za granicą
(2)
Praca
(2)
Rodzice
(2)
Rynek pracy
(2)
Sieroctwo społeczne
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Administracja
(1)
Agresywność
(1)
Asertywność
(1)
Aspiracje
(1)
Bezdomność
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dogoterapia
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Handel ludźmi
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kozielecki, Józef
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Kultura stołu
(1)
Ludzie starzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Mediacja (socjologia)
(1)
Mobbing
(1)
Narkomania
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawność
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Rodziny imigrantów
(1)
Rozwód
(1)
Ryzyko
(1)
Saran, Jan
(1)
Socjalizacja
(1)
Sportowcy
(1)
Starzenie się
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Ubóstwo
(1)
Ukraińcy za granicą
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wartość
(1)
Wietnamczycy za granicą
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-2000
(4)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Rzym (Włochy)
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
14 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35856 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101610 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43288 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62419 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93789 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43223 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36995 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30758 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41397 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 59583 (1 egz.)
Book
In basket
Zasadniczym celem publikacji jest ukazanie zjawiska migracji z perspektywy kobiet poprzez uwzględnienie ich subiektywnych doświadczeń w różnych sferach migracyjnego życia, począwszy od początkowych wyborów i wyobrażeń, poprzez budowanie i podtrzymywanie sieci migranckich, negocjowanie własnej pozycji w relacjach z pracodawcami, aż po rolę Kościoła i religii. Na temat coraz bardziej intensywnego w ostatnich dekadach strumienia migracji zarobkowych z Polski do Włoch powstało niewiele opracowań naukowych, książka stanowi zatem istotne uzupełnienie istniejącej luki. Wybór kobiety jako głównej bohaterki badań podyktowany był przede wszystkim specyfiką migracji z Polski do Włoch, silnie sfeminizowanej i cyrkulacyjnej. Monografia wpisuje się w nurt ujęcia kompensacyjnego, uzupełniającego niedostatek wiedzy o migracjach kobiet, łączy więc obszary badawcze z zakresu studiów migracyjnych i studiów nad płcią kulturową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107079 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36174 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101502 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46587 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37322 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31050 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43455 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65308 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62903 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Autorki omawiają zarobkowe migracje Polek wyjeżdżających za granicę oraz Ukrainek i Wietnamek przyjeżdżających do Polski. Badają różnice w popycie na pracę na stanowiskach uznawanych za typowo "męskie" i "żeńskie", nierównomierne obciążenie kosztami reprodukcji, opresyjne zachowania pracodawców wobec cudzoziemskich pracowników, a także integrację ekonomiczną migrantek. W analizach wykorzystano różne strategie interpretacyjne i perspektywy teoretyczne. We wstępie Czytelnicy znajdą przegląd światowej i polskiej literatury dotyczącej migracji kobiet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107710 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43842 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44507 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45766 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30615 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61737 P 5,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np. związki kohabitacyjne. Psychologia małżeństwa i rodziny pozostaje w ścisłym związku z psychologią rozwoju człowieka; to właśnie rodzice są obdarzeni przypisanym im przez naturę darem przekazywania życia. Z tego względu w dalszej części pracy przedstawiono współczesne osiągnięcia psychologii prenatalnej: roli więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii czy też inteligencji emocjonalnej rozpatrywanej w kontekście struktury rodziny. W perspektywie wyzwań współczesności w końcowej części książki wskazano na problemy i trudności doświadczane przez współczesną rodzinę: specyfikę funkcjonowania rodziny zrekonstruowanej, problemy rodziny z osobą niepełnosprawną fizycznie oraz zagadnienia rodzinnych uwarunkowań zachowań agresywnych u młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99716, 99715 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36887 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ta to interdyscyplinarne studium przyczyn i skutków migracji zarobkowych kobiet. Poza uwarunkowaniami ekonomicznymi i otoczeniem prawnym migrantek, studium dotyka zagadnień przemiany rodziny pod wpływem nieobecności matki i jej pracy za granicą. Zatrudnienie na peryferiach rynku pracy stanowi źródło zagrożeń dla migrujących kobiet, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne wielu rodzin w Polsce. Praca ukazuje różne odcienie doświadczenia migracji i jego skutków dla rodzin pozostałych w kraju. Publikacja została nagrodzona w konkursie na najlepszą rozprawę w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106130 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39647 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45131 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64212 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110435 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39985 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32962 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46353 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65031 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100972 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46987 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62796 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again