Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Balcerzak Adam P
(1)
Bartosz Bogna
(1)
Boehlke Jerzy
(1)
Gierszewska Renata
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Jodkowska Lilianna
(1)
Jurek Łukasz
(1)
Kliber Agata
(1)
Kliber Paweł
(1)
Nyce Steven A
(1)
Pawłowski Szymon
(1)
Polszakiewicz Barbara
(1)
Płóciennik Sebastian
(1)
Rutecka Joanna
(1)
Schieber Sylvester J
(1)
Simbierowicz Hanna
(1)
Stiglitz Joseph E
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Walczak Damian (1980- )
(1)
Wóycicka Irena
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
unknown (po)
(1)
Subject
Emerytura
(13)
Rynek pracy
(7)
Polityka społeczna
(4)
Finanse publiczne
(3)
Renty
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Energetyka
(2)
Etyka biznesu
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Ubóstwo
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dekomunizacja
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Dług publiczny
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Handel
(1)
Homoseksualizm
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kadry
(1)
Kobieta
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Księgowość
(1)
Ludność
(1)
Mieszkania
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mężczyzna
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Oszczędność
(1)
Oszczędzanie na emeryturę
(1)
Podatek
(1)
Policja drogowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Płeć
(1)
Rola społeczna
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozród
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Seksizm
(1)
Siła robocza
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Świadczenia
(1)
Świadczenia kombatanckie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Niemcy
(2)
Dolny Śląsk
(1)
Genre/Form
Czasopisma naukowe
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Niniejsza praca jest rozprawą doktorską napisaną i obronioną w 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej celem jest sklasyfikowanie i ustalenie tendencji zmian redystrybucji dochodowej występującej w systemach emerytalnych oraz dokonanie pomiaru i oceny redystrybucji dochodowej występującej w części bazowej polskiego systemu ubezpieczenia emerytalnego. Centralną tezą jest stwierdzenie, iż reformowanie systemów emerytalnych w kierunku rozwiązań o zdefiniowanej składce i finansowania kapitałowego powoduje znaczne ograniczenie redystrybucji dochodów występującej w zabezpieczeniu społecznym na okres starości. Jednakże, ze względów społecznych, jest ona nadal stosowana, choć przy wykorzystaniu innych narzędzi redystrybucyjnych. Przykładem takiego podejścia do redystrybucji jest zmiana systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. W pracy wykorzystane zostały analizy porównawcze, metody statystyczne oraz modele aktuarialne, możliwe do zastosowania w studiach i badaniach emerytalnych. Podstawowymi źródłami informacji są publikacje tematyczne i dokumenty instytucji emerytalnych, akty prawne oraz dane statystyczne (demograficzne i finansowe).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109628 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109773 (1 egz.)
Book
In basket
(Wyzwania Globalne.)
W ciągu ostatnich lat problem starzenia się społeczeństw stał się wyzwaniem globalnym. Dotyczy już nie tylko gospodarek rozwiniętych. Dotychczasowe środki łagodzące skutki zmian demograficznych stały się niewystarczające, a próby dopasowania systemu emerytalnego do nowej sytuacji poprzez zwiększanie podatków może spowodować poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne. W książce zaprezentowano czynniki warunkujące zmianę sytuacji demograficznej i rynku pracy oraz doświadczenia wielu państw w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom starzenia się ludności. Opisano różne podejścia do finansowania emerytur, sposoby efektywniejszego wykorzystania siły roboczej, które pozwoliłyby jednocześnie na dalszy rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia. Oprócz diagnozy autorzy przedstawili plan na przyszłość. Jest to prawdopodobnie najbardziej wyczerpująca i aktualna analiza makroekonomicznych skutków obecnych trendów demograficznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105495 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63728 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42969 (1 egz.)
Book
In basket
W książce podjęto ważny i słabo rozpoznany temat przywilejów w zabezpieczenia na starość w Polsce, problematyka ta jest bowiem niedoreprezentowana w nauce polskiej. W związku z tym celem pracy jest zaprezentowanie przywilejów oraz określenie skutków ekonomicznych, głównie finansowych, ich obowiązywania. Przeprowadzone w części teoretycznej rozważania bazują głównie na krytycznej analizie literatury przedmiotu. Prowadzone w pracy badania opierają się również na licznych danych uzyskanych na podstawie dostępu do informacji publicznej, własnej, opartej na mikrodanych analizie badań obcych, a także własnych badaniach uzupełniających cały proces badawczy. Na podstawie zrealizowanych badań wskazano, że nie należy mówić o systemie w kontekście zabezpieczenia na starość, lub emerytalnym, a o trójsystemie, w którym występują liczne przywileje, generujące m.in. wielomiliardowe wydatki publiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116590 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48174 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Łukasz Jurek. - Warszawa : Difin, 2012. - 188 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
Książka dostarcza wiedzy o przyczynach i niektórych konsekwencjach starzenia się społeczeństw. Współczesny świat musi liczyć się z tym, że za wielką zdobycz, jaką jest wydłużający się czas trwania życia ludzkiego, trzeba płacić cenę, na którą składają się m.in. zwiększone wydatki emerytalne i na ochronę zdrowia. Dłuższemu trwaniu życia towarzyszy jednak wydłużanie okresu życia w zdrowiu, bez chorób i ograniczeń sprawności, co ma znaczenie nie tylko dla jednostki, ale także przekłada się na rachunek ekonomiczny w skali makro.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106001 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48892 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45052 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65550 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101481 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43100 (1 egz.)
Book
In basket
Ambicją Autorów niniejszej publikacji jest uczestnictwo we wciąż żywotnym dyskursie prawniczym na temat oceny przeszłości. Spojrzenie wstecz jest nadal istotne dla kształtowania aktualnego porządku prawnego i tworzącego go społeczeństwa. Niniejsza monografia dotyczy trzech zagadnień: przekształceń ustrojowych z perspektywy prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, lustracji oraz przemian własnościowych, a także modyfikacji systemu emerytalnego na skutek zmiany aksjologii systemu konstytucyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34974 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36031 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44399 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów, a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących aktualne problemy związane m.in. z funkcjonowaniem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w polityce, w relacjach społecznych, w przestrzeni wirtualnej. Autorzy omawiają zagadnienia różnic międzykulturowych wpływających na podejmowane przez kobiety i mężczyzn role. Książka stanowi zapis współczesnych problemów społecznych i ekonomicznych, analizowanych przez pryzmat fenomenu jakim jest kobiecość i męskość. Książki są próbą opisania wielu współczesnych zjawisk z perspektywy przemian zachodzących w stylu życia współczesnych kobiet i mężczyzn, stanowią interesujący opis kobiecości i męskości w kontekstach (nie)codziennych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104128 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48286 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38301 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31620 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44359 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63366 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again