Form of Work
Książki
(17)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(30)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(3)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Ritzer George
(3)
zbiorowa Praca
(2)
Baran Radosław
(1)
Bieć Alfred Bronisław
(1)
Cypryjański Jacek
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Dec Tomasz
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Duhigg Charles
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jasiński Zdzisław
(1)
Konarski Stanisław
(1)
Magala Sławomir
(1)
Miller Piotr
(1)
Minakowska-Koca Bernadeta
(1)
Osbert-Pociecha Grażyna
(1)
Rocki Marek
(1)
Stawowy Ludwik
(1)
Teczke Janusz
(1)
Walesiak Marek
(1)
Wrzosek Stefan
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(15)
unknown (po)
(4)
Subject
Efektywność ekonomiczna
(14)
Przedsiębiorstwo
(4)
Humanizm (postawa)
(3)
Jakość życia
(3)
Kultura masowa
(3)
Zarządzanie
(3)
Informatyka
(2)
Kadry
(2)
Menedżerowie
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Biologia
(1)
Chemia
(1)
Controlling
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia behawioralna
(1)
Ekonomiści
(1)
Elektroenergetyka
(1)
FMEA
(1)
Fizyka
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka socjalistyczna
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Innowacje
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktu
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Koszty
(1)
Marketing partnerski
(1)
Matematyka
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczanie
(1)
Outsourcing
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Produkcja
(1)
Produktywność pracy
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość akademicka
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(1)
Reklama
(1)
Rynek pracy
(1)
Six Sigma
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres zawodowy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wiedza
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Czarnków (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
20 results Filter
Authority data
Efektywność ekonomiczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Ekonomia (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Logistyka gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Produkcja - ekonomika (hasło przedmiotowe) ; Rachunek ekonomiczny (hasło przedmiotowe) ; Rentowność (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Produktywność (ekon.) (hasło przedmiotowe)
zt. odpowiednie tematy z określnikiem - ekonomika, np.: Przedsiębiorstwo - ekonomika, Hutnictwo - ekonomika
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 55098 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ISSN 1733-2486 ; t. 11 z. 10.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111231 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 57508 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 562.)
Przedstawiono problematykę efektywności działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Zanalizowano stosunki między przedsiębiorstwem a dostawcami i odbiorcami oraz opisano ich istotę, scharakteryzowano współdziałanie i konflikt między tymi podmiotami. Sklasyfikowano koncepcje źródeł siły przetargowej przedsiębiorstwa, omówiono symetrię i asymetrię siły przetargowej przedsiębiorstwa wobec dostawców i odbiorców. Opisano zależności miedzy siłą przetargową przedsiębiorstwa a efektywnością jego działalności marketingowej. Przedstawiono także sposoby zwiększania efektywności działalności marketingowej przedsiębiorstwa związane z wykorzystaniem siły przetargowej wobec dostawców i odbiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107172 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63481 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 45968 (1 egz.)
Book
In basket
Opierając się na najnowszych badaniach naukowych w dziedzinie neurologii, psychologii i ekonomii behawioralnej, a także na doświadczeniach dyrektorów generalnych, reformatorów oświaty, generałów wojska, agentów FBI, pilotów samolotów pasażerskich i scenarzystów z Broadwayu, autor "Mądrzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywności" Charles Duhigg udowadnia, że najbardziej produktywni ludzie, firmy i organizacje faktycznie działają inaczej. Ale to nie wszystko. Oni zupełnie inaczej widzą świat i inaczej podejmują decyzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112151 (1 egz.)
Book
In basket
W książce charakteryzowane są modele i efekty edukacji oraz ich pomiar. Kwestie te analizowane są na tle potrzeb społeczno-gospodarczych, zwłaszcza z uwzględnieniem pożądanych kwalifikacji i poszukiwanych na rynku pracy zawodów oraz standardów zawodowych. Autorzy wskazują na możliwości i sposoby eliminacji lub przynajmniej łagodzenia niesprawności systemu edukacji ekonomicznej, formułując szereg rekomendacji realizacyjnych. Wydawca i Autorzy dedykują książkę nie tylko nauczycielom na różnych szczeblach edukacyjnych oraz decydentom w sektorze edukacji, ale także ustawodawcom, politykom i praktykom życia gospodarczego - generalnie wszystkim, którym edukacja ekonomiczna leży na sercu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105648 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44439 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113447 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60217 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32914 (1 egz.)
Book
In basket
Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie ISO 9000:2005, zgodnie z którą podstawą skutecznych decyzji są wyniki analiz danych i informacji. W praktyce należy jednak wskazać, które dane i informacje powinny być analizowane, w jaki sposób, jaki jest cel analizy oraz jakie mierniki wskażą, czy cel ten został osiągnięty. Odpowiedź na te pytania nie jest prosta. Materiał zawarty w książce w ograniczonym zakresie pozwala rozwiązać ten problem. W publikacji podjęto próbę wyjaśnienia, czym jest skuteczność i efektywność systemu i procesów systemowych oraz w jaki sposób można dokonać pomiaru skuteczności i efektywności w odniesieniu do dowolnych procesów. Zaprezentowano wskazówki i przykłady ułatwiające posługiwanie się pojęciem zdolności procesu oraz przedstawiono, w jaki sposób można skutecznie zastosować znane narzędzia zarządzania jakością wspomagające podejmowanie decyzji, wykorzystujące dane liczbowe i informacje nieliczbowe. Wprowadzeniem do przedstawionych rozważań są podstawy koncepcji systemu zarządzania jakością. Każda z przedstawionych części stanowi zamkniętą całość umożliwiającą niezależną analizę przedstawianych tam problemów, stąd spotkać się można z niewielkimi powtórzeniami tekstu, aby uniknąć konieczności jednoczesnego studiowania całej książki. Książka ma charakter poradnika dla menedżerów oraz nadzorujących procesy systemowe, a równocześnie jest podręcznikiem kierowanym do osób pragnących poszerzyć wiedzę w zakresie systemowego zarządzania oraz metod diagnozowania działań systemowych. Jest adresowana do tych, którzy zamierzają analizować dowolne procesy, w tym także techniczne. Przedstawione rozwiązania mogą być wykorzystane nie tylko w systemach zarządzania jakością, lecz praktykach Six Sigma oraz innych systemach zarządzania.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102846 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38728 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44633 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105527 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48431 (1 egz.)
Book
In basket
W ocenie całego dzieła warto i należy podkreślić aktualność oraz znaczenie podjętego tematu. Jego autorzy podjęli ważny i coraz bardziej nabierający na znaczeniu problem przyszłej strategii edukacyjnej i modelu kształcenia w uczelniach ekonomicznych i menedżerskich - w kontekście także istotnego zagadnienia, które jest zbyt rzadko doceniane, a mianowicie pożądanych kompetencji społecznych i psychologicznych (...) przyszłych absolwentów uczelni. [z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Hermana]. Uczestniczyć, aby być - uczyć się bez granic - to wezwania należące do najważniejszych dezyderatów i wyzwań współczesności. Niezbędnym zadaniem nowoczesnej edukacji jest takie wspieranie rozwoju jednostek i społeczeństw, aby mogły sprostać tym wyzwaniom. Kształtowanie kompetencji społecznych i psychologicznych, to kluczowy cel na drodze realizacji tego ważnego zadania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107477 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka UOKiK.)
Celem opracowania jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy fuzje i przejęcia w sektorze elektroenergetycznym mogą w praktyce stanowić czynnik wzrostu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Opracowanie opiera się w tym zakresie na analizie dostępnej literatury oraz badaniach własnych, przeprowadzonych w odniesieniu do polskiego sektora elektroenergetycznego według przyjętej metody badawczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46523 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48930, 48929, 48928 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39273 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32411, 32410 (2 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32409 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45346 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45347 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64241 P 2,5 (1 egz.)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 106900 P, 106899, 106898 (3 egz.)
Z powodu inwentaryzacji zbiorów inwentarz należący do zbiorów specjalnych w wymienionym okresie będzie niedostepny dla użytkowników biblioteki. Zapraszamy po inwentaryzacji!
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104419, 102990 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44983/T.2 (1 egz.)
E-book
In basket
Rozwój zrównoważony, a zwłaszcza implementacja opartej na nim strategii tworzy wiele wyzwań dla praktyki ochrony środowiska przyrodniczego i gospodarowania jego zasobami (w tym usługami). Pojawiają się one na wielu płaszczyznach, między innymi w postaci ekonomiki ochrony środowiska, którą uznać można za najwcześniejszą w polskiej literaturze, wywodzącą się jeszcze z sozologii, część badań nad nową proekologiczną strategią rozwoju społeczno-ekonomicznego, a także w formie studiów nad rolą postępu technicznego w ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Trzeci praktyczny wymiar problemów ochrony środowiska i korzystania ze środowiska przyrodniczego dotyczy – zyskującego na znaczeniu – aspektu społecznego. Powyższe grupy zagadnień pojawiły się w wielu opracowaniach przygotowanych i przedstawionych na konferencji. Problemy ekonomiki ochrony środowiska przyrodniczego i gospodarowania jego zasobami przyjęły postać między innymi: (1) związków pomiędzy rolnictwem a środowiskiem przyrodniczym i gospodarowania glebą, (2) gospodarowania odpadami komunalnymi, (3) gospodarowania wodą i ściekami, (4) wyzwań niskiej emisji i termoizolacji budynków, (5) „zielonych” miejsc pracy, a także (6) zagrożonych inwestycji i ubezpieczeń ekologicznych czy (7) analizy wskaźników efektywności ekonomiczno-ekologicznej realizowanych przedsięwzięć. Postęp techniczny jest kolejną, istotną płaszczyzną, na której pojawiają się i są rozwiązywane problemy praktyczne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i użytkowania jego zasobów czy usług. Uczestnicy konferencji podjęli w tym zakresie między innymi takie zagadnienia, jak: (1) techniczne problemy gospodarowania odpadami, (2) techniczne wyzwania energetyki odnawialnej, a także: (3) ekoinnowacyjne zachowania konsumentów czy (4) ekoinnowacje w produkcji żywności. Wymiar społeczny ochrony środowiska przyrodniczego i gospodarowania jego zasobami (w tym usługami) rozwija się szybko w ostatnich latach wraz ze zmianami w świadomości ekologicznej ludzi. Ta swoista „socjologia ekologiczna” pojawia się co-raz częściej w badaniach naukowych i prezentowanych publikacjach. Wśród uczestników konferencji przyjęły one postać między innymi: (1) społecznej odpowiedzialności biznesu, (2) partycypacji obywatelskiej czy (3) ekologicznego zarządzania zespołami ludzkimi. Zachęcając Czytelników do zapoznania się z przedstawionymi opracowaniami, wy¬razić można dwa oczekiwania – interesującej lektury oraz nadziei, że ta niezwykle istotna, z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego i trwałego, problematyka będzie się na¬dal szybko rozwijać, z korzyścią dla środowiska przyrodniczego i ludzkiej cywilizacji. Agnieszka Becla
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again