Form of Work
Książki
(22)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(83)
unavailable
(10)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(18)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(15)
Wypożyczalnia Czarnków
(10)
Wypożyczalnia Trzcianka
(14)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(16)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(13)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Author
Gajdzica Anna
(2)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(2)
Skałbania Barbara
(2)
Szuścik Urszula
(2)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Borowska Alicja
(1)
Cieślikowska Joanna
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Dudziak Krystyna
(1)
Dyrda Beata
(1)
Gwiazdowska-Stańczak Sylwia
(1)
Jastrzębska Dominika
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Krasoń Katarzyna
(1)
Limont Wiesława
(1)
Makowska Jolanta
(1)
Paruszewska Joanna
(1)
Pińska Ewelina
(1)
Sienkiewicz-Wilowska Julia Anastazja
(1)
Skibska Joanna
(1)
Stańczak Irena
(1)
Szafraniec Grażyna
(1)
Szurowska Beata
(1)
Sękowski Andrzej Edward
(1)
Słyszowa Stefania
(1)
Wall William Douglas
(1)
Witkoś Maria
(1)
Wojciechowska Justyna
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(21)
unknown (po)
(1)
Audience Group
Pedagodzy szkolni
(1)
Subject
Dziecko zdolne
(22)
Dziecko
(15)
Agresywność
(5)
Niepowodzenia szkolne
(5)
Przemoc w rodzinie
(4)
Wychowanie przedszkolne
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Diagnoza pedagogiczna
(3)
Dojrzałość szkolna
(3)
Dysleksja i dysgrafia
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Matematyka
(3)
Myślenie twórcze
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Nauczyciele
(3)
Sztuka
(3)
Twórczość dzieci i młodzieży
(3)
Uczenie się
(3)
Uczniowie
(3)
Zachowanie
(3)
Zdolności
(3)
Zespół ADHD
(3)
Ankieta
(2)
Dziecko głuche
(2)
Dziecko niewidome
(2)
Gry i zabawy ruchowe
(2)
Klasa szkolna (socjol.)
(2)
Muzyka
(2)
Muzykoterapia
(2)
Nauczanie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczniowie klas początkowych
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Wywiad socjologiczny
(2)
Arteterapia
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Autorytet
(1)
Badania jakościowe
(1)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Czytanie
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niedowidzące
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Empatia
(1)
Gordon, Edwin
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Katecheza
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Lęk
(1)
Metafora
(1)
Metoda projektów
(1)
Miłość
(1)
Młodzież
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nałóg
(1)
Nerwice
(1)
Nieśmiałość
(1)
Osobowość
(1)
Otyłość
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pisanie
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Relacje interpersonalne
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samorealizacja
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Sztuka dziecka
(1)
Teatroterapia
(1)
Terapia zabawą
(1)
Trudności w nauce
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczucia
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Wizualizacja (psychol.)
(1)
Więź rodzinna
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradnik
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93654, 93653 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29990 (1 egz.)
Book
In basket
Alicja Borowska - nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi zarówno w wieku szkolnym, jak i przedszkolakami. Autorka, nauczyciel dyplomowany, pracując z dziećmi w okresie wczesnoszkolnym, zwróciła uwagę na problem diagnozowania i rozwijania zdolności uczniów. Swoje spostrzeżenia, refleksje i propozycje zajęć zawarła w niniejszej publikacji, której adresatem są nauczyciele i rodzice.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102690, 102689, 101885 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47300 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47935 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 65690 (1 egz.)
Book
In basket
W poradniku znajdzie Czytelnik zarówno informacje związane z najnowszymi badaniami i koncepcjami zdolności i twórczości, jak również przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju uczniów zdolnych przedstawiono psychospołeczny kontekst rozwoju uczniów zdolnych, między innymi wpływ czynników osobowościowych, rolę nauczyciela, znaczenia uregulowań prawnych. Rozdział drugi zatytułowany Dobre praktyki psychoedukacji i kształcenia uczniów zdolnych obejmuje cztery artykuły związane z doświadczeniami psychologów i nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi. W rozdziale trzecim poradnika zatytułowanym Zdolności twórcze uczniów jako ważny komponent rozwoju uzdolnień skoncentrowano się na ważnym elemencie w strukturze zdolności, jakim są uzdolnienia twórcze. Rozdział czwarty nosi tytuł Rozwijanie potencjału uczniów uzdolnionych kierunkowo i autorzy omawiają w nim wybrane aspekty specyficznych uzdolnieńö. (prof. dr hab. Wiesława Limont, fragment ze wstępu do poradnika)
This item is available in 8 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105142, 105141 (2 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105143 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48055, 48054, 48053 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38668 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32056, 32055, 32054 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44811, 44810, 44809 (3 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 63624 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63625 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 98828, 98827 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 30891 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43746 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64378 (1 egz.)
Book
In basket
Stąd niniejsza książka nie jest typowym poradnikiem odpowiadającym na praktyczne pytania typu "jak", nie jest również typowym podręcznikiem historiozoficznym zbierającym wszystkie możliwe teorie i pytania typu "co", a tym bardziej nie jest typowym dziełem zasad i reguł kanonicznych odpowiadających apodyktycznie na najważniejsze pytania typu "dlaczego". Chociaż w jakiejś mierze stara się odpowiedzieć na nie wszystkie jednocześnie, jakby powiedział Erich Fromm, w metajęzyku logiki paradoksalnej, aby w każdym kroku rodzica, opiekuna, wychowawcy i nauczyciela ukazywać możliwie największą głębię i dynamikę rozwoju oraz strukturalną złożoność przeciwstawnych procesów edukacyjnych. Z jednej strony, ma prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej - wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka; z jednej strony, ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, a z drugiej - przedstawić bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu. Powinno to zainteresować nie tylko faktycznych rodziców i wychowawców, ale również potencjalnych rodziców i tych, którzy mogą i powinni z nimi współpracować: studentów pedagogiki, nauczycieli, opiekunów społecznych, urzędników, dziennikarzy czy polityków, w trudnym procesie optymalnego rozwijania i formowania każdej ludzkiej istoty...[...] Niniejsza książka rozczaruje tego czytelnika, który oczekuje na podstawie atrakcyjnego jej tytułu gotowych (p)odpowiedzi, wskazówek czy metod, dzięki którym mógłby uczynić ze swojego dziecka geniusza. Autor sam o książce pisze tak: Z jednej strony ma ona prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej strony ma wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka, z jednej strony ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, z drugiej strony bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących, w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105769 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48290 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32201 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65612 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 25364, 25363 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 17228 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 16069, 16032 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 24152 (1 egz.)
Book
In basket
Autorka (jako psycholog w służbie zdrowia, a następnie w oświacie, ostatnio zaś w poradni psychologiczno-pedagogicznej) zarysowuje ogólne zagadnienia (choć powołując się na konkretne przypadki uczniów) problemów związanych z edukacją i przedstawia propozycje niektórych bezpośrednich oddziaływań stymulujących rozwój dzieci i młodzieży. Są to głównie scenariusze zajęć i dotyczą: technik przyspieszonego uczenia się, treningu widzenia, rozwijania zdolności czy też kontaktów interpersonalnych. Można je zastosować już w starszych klasach (trzecich) młodszego wieku szkolnego (np. trening widzenia, rozwijanie zdolności), także w starszych klasach szkół podstawowych, jak również w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zajęcia integrujące, trening widzenia, techniki przyśpieszonego uczenia się - pełny zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum).
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110622, 105453 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49550 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38755 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32179 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44873 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64018 (1 egz.)
Book
In basket
(Jak Wspomagać)
Książka stara sie udzielic odpowiedzi na pytania: Jak wspomagać rozwój umiejętności plastycznych dziecka? Jak sztuka może ułatwiać dzieciom radzenie sobie z emocjami i wyrażanie ich? Czego dziecko uczy się poprzez malowanie, rysowanie i rzeźbienie? W jakim wieku dziecko powinno posiadać odpowiednie umiejętności, by prawidłowo się rozwijać? Kiedy stosować terapię sztukami plastycznymi? Adresatami książki są rodzice, nauczyciele plastyki, terapeuci i inne osoby odpowiedzialne za rozwój plastyczny i artystyczny dziecka. Autorka pokazuje, w jaki sposób zainteresować dziecko sztuką, nauczyć odbioru kultury wizualnej i zachęcić je do samodzielnego tworzenia. Części książki przyporządkowane są odpowiednio kolejnym etapom rozwoju młodego człowieka: wiekowi niemowlęcemu, przedszkolnemu, szkolnemu i dorastaniu. W każdym z nich poruszono tematy prawidłowości rozwojowej, aspektów edukacyjnych i zagadnień z zakresu arteterapii. Szczególną uwagę autorka poświęca sposobom, w jaki można zachęcić dzieci do przelania swoich emocji na kartki papieru poprzez rysowanie. Ciekawie ukazuje, w jaki sposób, interpretując prace plastyczne, można rozpoznać, z jakimi problemami w szkole boryka się dziecko, czy nie padło ofiarą przemocy lub wykorzystania, czy może obwinia się za wydarzenia lub wypadki, w których brało udział. Ta książka to źródło ciekawych inspiracji na pracę z dzieckiem, która rozwija jego umiejętności artystyczne.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103186 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47154 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37797 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44115 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63208 (1 egz.)
Book
In basket
W tym praktycznym poradniku znajdziesz propozycje codziennych zabaw rozwijających zdolności fizyczne dziecka. Energiczne ćwiczenia fizyczne wspomagają wzrost komórek móżdżku, dlatego wprowadź u malca nawyk codziennej aktywności fizycznej. Pamiętaj, aby dziecko codziennie skakało, biegało, turlało się lub tańczyło. Opanowanie przez dziecko niektórych umiejętności zależne jest od wsparcia osoby dorosłej. Na rozwijanie zdolności językowych, plastycznych oraz ruchowych małego dziecka bardzo duży wpływ ma pomoc kogoś, kto w odpowiedni sposób ukierunkuje jego aktywność i jednocześnie zadba o bezpieczeństwo małego odkrywcy. W pierwszych latach życia sprawność fizyczna jest kluczowym elementem rozwoju, a wytworzone w tym okresie nawyki umożliwiają malcowi w przyszłości harmonijne dojrzewanie. Wybrane rozdziały z książki: Przydomowy tor przeszkódö, Slalom prawie gigant, Kostka gimnastyczna, Tylko po czerwonych, Żywa ścianka wspinaczkowa, Ile skoków jest do drzewa. Polecamy również poradniki "Zdolne dziecko. Zabawy ze słowami. 0-6 lat" i "Zdolne dziecko. Zabawy z liczbami. 0-6 lat".
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 50178 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39368 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46481 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawowy cel, jaki towarzyszył pisaniu tej książki związany był z przekonaniem o służebności pedagogiki wobec praktyki społecznej, co wyrażało się w założeniu dotyczącym możliwości wykorzystania wniosków wyprowadzonych z badań empirycznych, w celu modernizowania i optymalizowania rzeczywistości oświatowej.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104317 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47933, 47896 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38450 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31857 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44639 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63428 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90640 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29816 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 83971, 60528, 60527, 60524, 60523 (5 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 34779, 31924, 31923 (3 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 23091, 23090 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 26159 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38478, 29924, 29923, 29922 (4 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 42607, 42606 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 57660, 57659, 57658 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 30359, 30358 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 28067, 28066 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 40564 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych.)
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwości dotyczących prawidłowości podejmowanych działań. Publikacja „Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” to zbiór informacji i wskazówek, dzięki którym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacja kształcenia specjalnego będzie odbywała się zgodnie z prawem, a każde działanie dyrektora i nauczycieli zostanie udokumentowane w odpowiedni, zgodny z przepisami, sposób. Zawarte w publikacji wzory oraz przykłady gotowych dokumentów stanowią wsparcie i ułatwienie w pracy każdego dyrektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
There are copies available to loan: sygn. 114926 A (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112053 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33710 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67626 (1 egz.)
Book
In basket
Tom 9 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji, kontynuuje zagadnienia dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i zarazem poszerza dotychczasowe rozważania o kwestie związane z postrzeganiem współczesnej szkoły jako środowiska służącego uczeniu się i poznawaniu świata.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109590/T.9 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49854 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39782 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32843 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46073 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64657 P 2,6 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Cz.I "Diagnoza i terapia uczniów - wybrane zagadnienia" ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z najczęściej występującymi w praktyce szkolnej trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi związanymi z pracą z dzieckiem: dyslektycznym, z ADHD, zdolnym, agresywnym, zagrożonym uzależnieniami czy ofiarą przemocy domowej. Cz.II "Rozwijanie wybranych cech i umiejętności psychospołecznych uczniów" przedstawia podstawy teoretyczne i wskazania praktyczne dotyczące wspomagania wychowanków w rozwoju w zakresie inteligencji emocjonalnej, rozwijania u nich gotowości do zachowań asertywnych i empatii. Cz.III "Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą" ukazuje obszar działalności pedagogicznej z zakresu arteterapii. Przedstawiono tu możliwości zastosowania w pracy pedagogicznej elementów teatroterapii i technik parateatralnych, muzykoterapii oraz biblioterapii, które jednocześnie stanowić mają inspirację dla nauczycieli do kreatywnego wypełniania zadań dydaktyczno-wychowawczych.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103313 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49523, 47342 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37929 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31564 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45004 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63211 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
Książka poświęcona jest kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka ľ poświęcone są opracowania zamieszczone w tym tomie. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45323 (1 egz.)
Book
In basket
Przedszkole w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019. - 312 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 23 cm.
(Engram)
Publikacja przedstawia problemy związane z rozwojem i wychowaniem małego dziecka oraz sytuacje trudne, z którymi może spotkać się nauczyciel w przedszkolu, m.in.: nieśmiałość i lęk dziecka, niejadki, rozwód rodziców, niepowodzenia w nauce matematyki, zaburzenia emocjonalne i nerwicowe, przemoc w rodzinie, dziecko z zespołem Downa. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli małych dzieci oraz dla rodziców. Czytelnicy znajdą w niej teoretyczne podstawy dotyczące omawianych problemów, praktyczne rady i wskazówki metodyczne, a także przykłady zabaw, utworów i ćwiczeń, które można wykorzystać do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52436 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 42202 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48725 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67429 (1 egz.)
Book
In basket
Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Difin, 2018. - 190 stron : rysunki, tabele ; 23 cm.
(Engram)
Książka o współzależności pomiędzy tym, jak dzieci postrzegają swoje rodziny, a ich osiągnięciami szkolnymi. Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzinnych z perspektywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114409 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 51390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34280 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47771 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again