Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(35)
unavailable
(8)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(9)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(6)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Chodkowska Maria
(2)
Barłóg Krystyna
(1)
Borowska Teresa
(1)
Byra Stanisława
(1)
Czajkowska Małgorzata
(1)
Dudek Mieczysław
(1)
Komorska Marta
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Sadowska Sławomira
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Stelter Żaneta
(1)
Walancik Marek
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(8)
Dziecko niepełnosprawne
(7)
Alkoholizm
(4)
Rodzina
(4)
Adaptacja społeczna
(3)
Agresywność
(3)
Młodzież niepełnosprawna
(3)
Pedagogika specjalna
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Integracja społeczna
(2)
Internaty
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Małżeństwo
(2)
Młodzież
(2)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(2)
Patologia społeczna
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Uczniowie
(2)
Anomia
(1)
Aspiracje
(1)
Autoprezentacja
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Bulimia
(1)
Cierpienie
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dystans społeczny
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
Emigracja
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Jakość życia
(1)
Język angielski
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marynarze
(1)
Mobbing
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niepełnosprawna ruchowo
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Ojcostwo
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Polska
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec dzieci i młodzieży
(1)
Przestępczość
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rozpacz
(1)
Samobójstwo
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sieroctwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Tatuaż
(1)
Terapia rodzinna
(1)
Upośledzenie lekkie
(1)
Wieś
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojsko
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowankowie domów dziecka
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Zespół ADHD
(1)
Subject: time
1989-2000
(7)
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
15 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90796 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58729 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36119 (1 egz.)
Book
In basket
Idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych, po blisko czterdziestoletniej obecności na gruncie polskim, nadal wzbudza wiele emocji, prowokuje do dyskusji, staje się inspiracją do podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Samo ujęcie istoty społecznej integracji i jej uwarunkowań uległo w tym czasie znacznym przemianom, co wymusiło także nowe spojrzenie na rozwiązania integracyjne w systemie edukacji. Temat pracy zrodził się z koncepcji społecznej integracji, rozumianej jako dynamiczny proces zmian psychospołecznych, dokonujących się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami pełnosprawnymi [...]. Zmiany te mają doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne pozostawały w więziach społecznych z innymi ludźmi, miały poczucie akceptacji przez nich i przynależności do grupy społecznej, którą tworzą, oraz by uczestniczyły podmiotowo w życiu tej grupy, mając możliwość realizowania swoich potrzeb psychicznych, co szczególnie istotne jest w przypadku dzieci. Społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych należy więc rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi poprzez wpływanie na sferę ich emocji, przekonań i systemu wartości. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnej lekcji niewiele jest takich sytuacji, które kształtują u dzieci altruizm, prospołeczność i umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współistnienie, współdziałanie i współprzeżywanie. Skuteczność procesu społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zależy także od kompetencji wychowawczych uczących je nauczycieli, niezbędnych w kształtowaniu pozytywnych stosunków między tymi dziećmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47901 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31925 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101820, 101354 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46774 (1 egz.)
Book
In basket
Książka wzbogaca literaturę z oligofrenopedagogiki, dotyczą dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim i jego środowiska rodzinnego. Zawarta w niej problematyka jest ważna dla części polskich rodzin i ich dzieci, bowiemkilkunastu lat brak było badań empirycznych na ten temat. Publikacja jest przydatna także dla osób zawodowo zajmujących się dziecmi upośledzonymi i przygotowująch się do takiej pracy, ponieważ ma charakter diagnostyczny. Ukazuje m.in. potrzebę i jedną z dróg dokonywania diagnozy. Rozpoznanie zas róznorodnych aspektów funkcjonowania rodzin dzieci upośledzonych umysłowo przedstawione w książce powinno być podstawą wszelkich działań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych zarówno w rodzinie, jak i przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz oświatowe, w tym szkoły specjalne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106312, 106311, 87616 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87617 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44214 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33454 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32369 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61754 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 38759, 38758 (2 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Z badań wyłania się optymistyczny obraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, jako takiej, która po pokonaniu pierwszego szoku po stracie dziecka "idealnego" i po zaakceptowaniu dziecka realnego, z jego faktycznym potencjałem rozwojowym, jest w stanie funkcjonować w sposób umożliwiający rozwój indywidualny wszystkich członków, co znajduje wyraz w sposobie pełnienia ról rodzicielskich, jakości relacji małżeńskich, poczuciu tożsamości rodzicielskiej, wreszcie - w odnalezionym sensie życia. Jednak nie oznacza to, że z życia rodziny znika cierpienie: ono zmienia się z doznania niszczącego na doznanie konstruktywne - warunkujące bogactwo pozytywnych przeżyć rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48913 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39585 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32430 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45310 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64318 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46469 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 37329 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 32223 (1 egz.)
Book
In basket
Sięganie przez pedagogów zarówno do teorii, jak i metodologii socjologicznej znacząco rozszerzyło zakres eksploracji pedagogicznych i wzbogaciło ich efekty. Wydaje się jednak, że ciągle możliwości te nie są do końca wykorzystane. Jednym z takich mało rozpoznanych w pedagogice nurtów socjologii, ukierunkowujących badania diagnozujące i wyjaśniające mechanizmy życia społecznego, jest teoria dystansu społecznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106091 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64544 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42150 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29812 (1 egz.)
Book
In basket
Próba rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej kryzysu; Terapia rodzin w świetle wybranych koncepcji teoretycznych; Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka - jako forma pomocy rodzinie; Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie; Przedszkole, jako instytucja oświatowa, wspierająca działania wychowawcze rodziny wobec dziecka; Pracownik socjalny - profesja wspomagająca rodzinę dysfunkcjonalną; Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie; Współczesne kierunki działań rządowych w Polsce wobec polityki rodzinnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 108398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49163 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31510 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43844 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62800 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 93282, 93281, 93280 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 43469 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 34832 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44987 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63771 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again