Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(74)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(18)
Wypożyczalnia Chodzież
(15)
Wypożyczalnia Czarnków
(18)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(9)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Informatorium
(1)
Author
Bębas Sylwester
(2)
Hłobił Agnieszka
(2)
Bieńko Mariola
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Cęcelek Grażyna
(1)
Dworak Alina
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Gaweł-Luty Elżbieta
(1)
Gumienny Beata
(1)
Janicka Iwona
(1)
Jegier Aneta
(1)
Kosowska Magdalena
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kwak Anna
(1)
Kwiecień Magdalena
(1)
Lipińska-Lokś Jolanta
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Nóżka Marcjanna
(1)
Olczak Agnieszka
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Róg Anna
(1)
Skwarek Beata
(1)
Smagacz-Poziemska Marta
(1)
Szczepańska Mariola
(1)
Szczepska-Pustkowska Maria
(1)
Szymczyk Leokadia
(1)
Terelak Jan Feliks
(1)
Trusz Sławomir
(1)
Łaba Agnieszka
(1)
Łuczeczko Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Dziecko
(10)
Rodzina
(7)
Internet
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Agresywność
(3)
Cyberprzemoc
(3)
Dziecko niepełnosprawne
(3)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(3)
Integracja społeczna
(3)
Konkubinat
(3)
Małżeństwo
(3)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(3)
Rodzice
(3)
Rodzina zastępcza
(3)
Rozwód
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Adopcja
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Eurosieroctwo
(2)
Jakość życia
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(2)
Przemoc seksualna wobec dziecka
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Płeć
(2)
Sieroctwo
(2)
Socjalizacja
(2)
Aborcja
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Alergia
(1)
Alkoholizm
(1)
Altruizm
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje edukacyjne
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioterapia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Domy dziecka
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców
(1)
Dorosłość
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Empatia
(1)
Eutanazja
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Hipoteza Sapira-Whorfa
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kobieta
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nastolatki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby bezdzietne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Postawy
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przyjaźń
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina wielodzietna
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotne matki
(1)
Samotność
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczności lokalne a domy dziecka rodzinne
(1)
Subject: time
2001-
(22)
1989-2000
(2)
2001-0
(2)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Książka przeznaczona jest zarówno dla nauczycieli praktyków, jak i studentów pedagogiki. Publikacja ma charakter teoretyczno-praktyczny. W dwóch pierwszych rozdziałach autorki przedstawiły pojęcie i rodzaje wartości oraz ich znaczenie w procesie wychowania dzieci i młodzieży, a także ogólnie w relacjach interpersonalnych. W kolejnych dwóch rozdziałach natomiast omówiły sposoby badania zjawiska przyjaźni, jego uwarunkowań i zaprezentowały wyniki badań obejmujących dzieci i młodzież. Na zakończenie zamieszczono autorski "rozwojowy model przyjaźni" oraz przykłady programów autorskich, stanowiące cenną pomoc w realizacji zajęć o przyjaźni. Tematyka książki pozwala na rozwiązywanie aktualnych problemów w szkole oraz wpisuje się w zalecane i promowane programy ministerialne.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47773 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37936 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63358 (1 egz.)
Book
In basket
Celem książki jest zaakcentowanie znaczenia wychowawczego umowy społecznej, co ukazuje potrzebę wczesnej obecności dzieci w grupie rówieśniczej, bogatej w uporządkowane, pozytywne bodźce społeczne, wychowawcze, edukacyjne. Przedmiotem rozważań Autorki jest umowa zawierana między dorosłym a dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz między samymi dziećmi, przy czym postrzega ją jako płaszczyznę poszukiwania sposobów porozumienia drogą demokratycznych relacji, z uwrażliwieniem na potrzeby drugiego człowieka, z poszanowaniem jego zdania. Umowę społeczną wiąże wprost z wychowaniem ku demokracji, a główną tezą tej książki są założenia, iż umowa z dzieckiem może stanowić skuteczny środek przygotowujący je do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym - początkowo w rodzinie, później w grupie rówieśniczej, następnie w społeczności lokalnej i w końcu w państwie. Aby w pełni zrozumieć i docenić możliwości stosowania umowy w pracy wychowawczej w przedszkolu, szkole, rodzinie, należy łączyć treści zawarte w tej książce z danymi zamieszczonymi w drugiej przygotowanej przez Autorkę monografii "Umowa w edukacji dzieci : studium metodyczno-praktyczne", traktującej o umowie społecznej w pracy nauczyciela przedszkola; w pracy tej ukazuje też możliwości zmian w formule edukacji najmłodszych. Adresatami książki są nauczyciele akademicy kształcący nauczycieli różnego stopnia, studenci przygotowujący się do pracy z najmłodszymi oraz nauczyciele przedszkolni, którzy na co dzień uczą dzieci budowania relacji z rówieśnikami. Autorka ma nadzieję, że lektura tego opracowania zainspiruje ich do zwrócenia szczególnej uwagi na trudne zagadnienie, jakim jest przygotowanie dziecka do życia w demokratycznym społeczeństwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105155 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47906 (1 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest ukazanie zmian zachodzących pod wpływem programu autorskiego Wychowanie prorodzinne w zakresie więzi małżeńskiej, w postawach rodzicielskich, a także w postawach rodziców wobec problemu wychowania seksualnego i prorodzinnego oraz w nastawieniach prorodzinnych dzieci w wieku przedszkolnym. Tematyka rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczy możliwości wpływania na relacje rodzinne, kształtowania postaw i poglądów w zakresie wychowania seksualnego i prorodzinnego dziecka w wieku przedszkolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105905 (1 egz.)
Book
In basket
W książce znalazły się propozycje różnorodnych rozwiązań, jakie można zastosować dla polepszenia funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych ruchowo. To zbiór praktycznych pomysłów, które mogą stać się nieocenioną pomocą dla nauczycieli, pedagogów i rodziców. Zawarte tu sugestie skłaniają do wprowadzania nowatorskich pomysłów pracy z dziećmi z dysfunkcjami, by ułatwiać im działania w świecie. Treści zwarte w niniejszej książce przybliżają zagadnienia dotyczące poprawy poczucia bezpieczeństwa społecznego dzieci z dysfunkcją narządu ruchu oraz ich społeczną sytuację w rodzinie i środowisku rówieśniczym.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106337, 106336, 106335, 105819 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46515 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37700 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31804 (1 egz.)
Book
In basket
W miastach w Polsce i na świecie są dzieci i młodzież, dla których szeroko rozumiana "ulica" - również rynek, osiedlowe zakamarki czy centrum handlowe - jest ważną, a niekiedy główną przestrzenią życiową. Współczesne, tytułowe dzieci ulicy są przez Autorów przedstawiane jako jeden z przejawów wielkomiejskiej rzeczywistości, jej specyfiki, różnorodności i dynamiki. Analizowane przez pryzmat socjologii problemów społecznych, jest to zjawisko o cechach zarówno lokalnych, jak i globalnych. Książka odnosi się do teoretycznych, empiryczno-praktycznych i aksjologicznych aspektów badań nad dziećmi ulicy w Polsce i na świecie oraz przedstawia rezultaty badań terenowych prowadzonych w Krakowie. Wynika z nich, że z powodu wielości i złożoności cech młodych ludzi oraz czynników ich funkcjonowania w miejskiej przestrzeni nie można dziś mówić o jednym typie dziecka ulicy. Zaproponowana w opracowaniu typologia uwzględnia charakter ich więzi z rodziną i z otoczeniem oraz style czy sposoby życia. Wątkiem komplementarnym są refleksje na temat socjologii stosowanej, polityki społecznej oraz pracy socjalnej jako änarzędzia" myślenia i działania w pracy z dziećmi i na rzecz dzieci ulicy. Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, dr Marcjanna Nóżka i dr Marta Smagacz-Poziemska ściśle współpracują w ramach Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ. Łączą ich zarówno wątki składające się na studia miejskie, jak i zagadnienia problemów społecznych, będące przejawami współczesności i jednocześnie wyzwaniami badawczymi. Ta najnowsza książka jest kontynuacją oraz odzwierciedleniem prowadzonej działalności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105019 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38445 (1 egz.)
Book
In basket
Książka składa się z czterech rozdziałów, które prowadzą czytelnika od najbardziej ogólnych kwestii związanych z badaniami nad dzieckiem i dzieciństwem ku szczegółowym analizom skoncentrowanym na tym fragmencie dziecięcej filozofii życia, w którym odnajdujemy dziecięce światy wartości i wyrastające z nich obrazy władzy. Już sam tytuł opracowania sygnalizuje rozległość prezentowanej tu przestrzeni myślowej, z pogranicza filozofii dzieciństwa, pedagogiki ogólnej i politologii. Rozdział I, Studia nad dzieciństwem - szkic przestrzenny, obejmuje obszerną problematykę studiów skoncentrowanych na dziecku i dzieciństwie. Sięga ku ich początkom i tworzącym je prekursorom, próbuje uchwycić ich granice dawne i obecne, rozróżniając przy tym filozofię dzieciństwa i badania nad nim. Rozdział II, Od dziecka jako projektu do dziecka-filozofa, prezentuje trzy pedagogiczne wizje dziecka i dzieciństwa, które pośrednio zostały wyprowadzone z modeli wychowania, stworzonych przez szwajcarskiego pedagoga Hansa Saner i poddane namysłowi przez Bogusława Śliwerskiego w książce Pedagogika dziecka. W tej części przedstawiono analizę badań prowadzonych w grupie młodych ludzi w Polsce i w Szwecji, a dotyczącą ich obrazu życia społeczno-politycznego, rozumienia znaczenia i funkcji władzy formalnej i nieformalnej, wyznawanych wartości, możliwości działania. Część badawczą pracy tworzy jeden rozdział. Autorka w interesujący i bogato ilustrowany przykładami sposób opisuje dziecięcy obraz władzy - władz centralnych i lokalnych, formalnych i nieformalnych, legitymizacji władzy oraz świat wartości uznawanych przez młodzież szwedzką i polską. Każdy podrozdział kończy się podsumowaniem i wskazaniem podobieństw i różnic w poglądach polskiej i szwedzkiej młodzieży. A całość rozdziału empirycznego to próba zebrania i opisania w sposób syntetyczny najważniejszych wyników.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104521 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47884 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38098 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63806 (1 egz.)
Book
In basket
Spis terści: Rola rodziny w wychowaniu młodego pokolenia; Zmieniające się konteksty współczesnej rodziny polskiej; Problematyka i wymiar społeczny ubóstwa; Uwarunkowania dostępu młodego pokolenia do edukacji; Sytuacja szkolna ucznia z rodziny z problemem ubóstwa materialnego niezawinionego i zawinionego; Profilaktyka i kompensacja skutków socjalizacji dziecka w rodzinie z problemem ubóstwa materialnego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103336 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47304 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37903 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31553 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44090 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63225, 63224 (2 egz.)
Book
In basket
Zagadnienia dotyczące kształcenia zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży kojarzone są najsilniej z kształceniem odbywającym się w szkole. I chociaż sporo zajęć, w których te dzieci uczestniczą, organizuje się także poza szkołą, np. w młodzieżowych domach kultury czy klubach, to trudno nie uznać, że oczekiwania i nadzieje, jakie wiąże się z działalnością szkoły w zakresie rozwijania zdolności, są zrozumiałe i w pełni naturalne. Ale trzeba też przyznać, że te nadzieje i oczekiwania spełnione są jak dotąd w skromnym stopniu. To zaś skłania do poszukiwania, lepszych niż obecnie stosowane, sposobów kształcenia szkolnego uczniów zdolnych. Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na powyższe zagadnienia, jak i przedstawienie realiów polskiej szkoły pod względem organizacji procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwój ucznia zdolnego. Badaniami objęte zostały gimnazja będące osobnym szczeblem kształcenia, nazywanym ponadpodstawowym, skupiające młodzież w istotnym dla niej samej etapie rozwojowym, okresie adolescencji, w którym tempo zdolności umysłowych bardzo się zmienia (wzrasta bądź maleje) i tym samym wymaga stymulacji.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103341 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47326 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37930 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31561 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44114 (1 egz.)
Book
In basket
Zagadnienia dotyczące kształcenia zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży kojarzone są najsilniej z kształceniem odbywającym się w szkole. I chociaż sporo zajęć, w których te dzieci uczestniczą, organizuje się także poza szkołą, np. w młodzieżowych domach kultury czy klubach, to trudno nie uznać, że oczekiwania i nadzieje, jakie wiąże się z działalnością szkoły w zakresie rozwijania zdolności, są zrozumiałe i w pełni naturalne. Ale trzeba też przyznać, że te nadzieje i oczekiwania spełnione są jak dotąd w skromnym stopniu. To zaś skłania do poszukiwania, lepszych niż obecnie stosowane, sposobów kształcenia szkolnego uczniów zdolnych. Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na powyższe zagadnienia, jak i przedstawienie realiów polskiej szkoły pod względem organizacji procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwój ucznia zdolnego. Badaniami objęte zostały gimnazja będące osobnym szczeblem kształcenia, nazywanym ponadpodstawowym, skupiające młodzież w istotnym dla niej samej etapie rozwojowym, okresie adolescencji, w którym tempo zdolności umysłowych bardzo się zmienia (wzrasta bądź maleje) i tym samym wymaga stymulacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48369 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66145, 63705 (2 egz.)
Book
In basket
Książka jest dojrzałym studium empirycznym podejmującym problematykę jakości życia dziecka z alergią ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko rodzinne, które w znaczącym stopniu determinuje tę jakość życia u dzieci. Jej adresatem powinny być w pierwszym rzędzie rodziny, które mają dzieci z alergią. Książka powinna dotrzeć również do nauczycieli mających w swych klasach dzieci alergiczne, jak również do szerokiego grona pielęgniarek podejmujących opiekę nad tą grupą dzieci. Będzie ona przydatna również dla studentów pedagogiki opiekuńczej, jak i studentów nauk o rodzinie, którzy z dzieckiem alergicznym oraz z rodziną mającą takie dziecko będą podejmować pracę. Dojrzała publikacja ukazująca tytułowy problem w perspektywie pedagogicznej, co stanowi niezwykle oryginalne i pionierskie ujęcie w literaturze przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103756 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie podejmuje próbę konsolidacji problemów edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w płaszczyźnie ich dobra równouprawnienia do udziału w życiu społecznym prawa do autonomicznego funkcjonowania oraz samorealizacji w dorosłości postulowanych w imię humanizmu i zwykłego człowieczeństwa. Całość należy ocenić jako nowatorską i znaczącą dla pedagogiki specjalnej w Polsce wskazuje bowiem możliwości wspomagania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy zastosowaniu atrakcyjnych wywołujących zainteresowanie koncentrujących uwagę i stymulujących rozwój psychospołeczny metod terapeutycznych - konkretnie chodzi o biblioterapię. Praca pozytywnie ukierunkowuje myślenie o możliwościach ludzi z niepełnosprawnością daje nadzieje środowiskom związanym z tymi ludźmi że mogą normalnie żyć i funkcjonować w dorosłości realizując swoje ambicje i wyznaczone role społeczne. Jest to niewątpliwie nowe myślenie i dialektyczno-holistyczny pogląd na potrzebę oraz konieczność wszechstronnego poznania specyficznej sytuacji rozwojowej osoby niepełnosprawnej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47649 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38292 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31779 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63416 (1 egz.)
Informatorium
There are copies available to loan: sygn. 104154 BL (1 egz.)
Book
In basket
Idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych, po blisko czterdziestoletniej obecności na gruncie polskim, nadal wzbudza wiele emocji, prowokuje do dyskusji, staje się inspiracją do podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Samo ujęcie istoty społecznej integracji i jej uwarunkowań uległo w tym czasie znacznym przemianom, co wymusiło także nowe spojrzenie na rozwiązania integracyjne w systemie edukacji. Temat pracy zrodził się z koncepcji społecznej integracji, rozumianej jako dynamiczny proces zmian psychospołecznych, dokonujących się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami pełnosprawnymi [...]. Zmiany te mają doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne pozostawały w więziach społecznych z innymi ludźmi, miały poczucie akceptacji przez nich i przynależności do grupy społecznej, którą tworzą, oraz by uczestniczyły podmiotowo w życiu tej grupy, mając możliwość realizowania swoich potrzeb psychicznych, co szczególnie istotne jest w przypadku dzieci. Społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych należy więc rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi poprzez wpływanie na sferę ich emocji, przekonań i systemu wartości. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnej lekcji niewiele jest takich sytuacji, które kształtują u dzieci altruizm, prospołeczność i umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współistnienie, współdziałanie i współprzeżywanie. Skuteczność procesu społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zależy także od kompetencji wychowawczych uczących je nauczycieli, niezbędnych w kształtowaniu pozytywnych stosunków między tymi dziećmi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47901 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31925 (1 egz.)
Book
In basket
Współcześnie coraz więcej uwagi, przynajmniej w sensie medialnym, poświęca się problematyce niepełnosprawności. W kampaniach społecznych osoby z niepełnosprawnością przedstawiane są jako zdolne do pracy i samodzielnego życia, tak jest w istocie. Zastanowić się jednak należy dlaczego w ogóle potrzebne są kampanie społeczne promujące osoby niepełnosprawne. W książce poprzez analizę sytuacji edukacyjnej osób z niepełnosprawnością podjęto próbę pośredniej odpowiedzi na to pytanie. Wskazano "grzechy główne" edukacji skierowanej ku osobom niepełnosprawnych, dotyczące m.in.: braków w przygotowaniu kadry współpracującej z dzieckiem niepełnosprawnym, niedostosowania placówek edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów (począwszy od dostępności fizycznej miejsca, po zagadnienia merytoryczne kształcenia), postaw społecznych wobec niepełnosprawności, marginalizowania problematyki wczesnego wsparcia dziecka w rozwoju, wsparcia rodziny i nauczycieli, czy też wciąż zbyt późnej diagnozy niepełnosprawności. Analiza efektów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością doprowadziła autorkę do stwierdzenia, że w Polsce wciąż nie ma strategii kształcenia osób o rozwoju zaburzonym tak na poziomie regionalnym, jak i w skali kraju, co skłaniać może do wniosku, iż kształcenie osób z niepełnosprawnością nie jest priorytetem dla władz resortowych. Problemem, który wybrzmiał w treści książki wyraźnie jest zagadnienie kształcenia pedagogów specjalnych. Autorka stawia tezę, iż w obliczu istniejących przepisów prawa i braku woli ich zmiany, za czas jakiś nie będzie chętnych do studiowania na kierunku pedagogika specjalna, co grozi poważnymi konsekwencjami obniżenia się jakości kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i negatywnie odbić się może na ich przygotowaniu do realizacji zadań społecznych i zawodowych w dorosłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104345 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38377 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 373)
Walorem publikacji jest przedstawienie wieloaspektowego obrazu związków małżeńskich narażonych na bezdzietność i podejmujących decyzję o adopcji oraz ukazanie interakcji pomiędzy samymi małżonkami w okresie przed i po dokonanej adopcji. Zgromadzony tu materiał powinien zainteresować zarówno kandydatów na rodziców adopcyjnych, jak i małżeństwa, które tego aktu dokonały. Ponadto książka powinna zainteresować kadrę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz pedagogów i psychologów w różnych instytucjach systemu opieki i poradnictwa rodzinnego, a także studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102745 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45830 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu zmian w zakresie mobilności Polaków. Używanie terminu "eurosierota" wobec dzieci euroemigrantów może pełnić funkcję negatywnej etykiety, uruchamiającej, zwłaszcza w środowisku szkolnym, niekorzystne dla stygmatyzowanych zjawiska. Wiodąca rola w tej analizie przypada koncepcjom determinizmu językowego oraz konstruktywizmu społecznego.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105776 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38819 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32189 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45024 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64593 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49536 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38400 (1 egz.)
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, ISSN 0867-2059 ; 20)
Większość autorów tekstów formułuje tezy o szczególnych cechach rodziny, które trudno zastąpić i trudno znaleźć w innych małych grupach społecznych. nawet jeśli autorzy wskazują na dość rozpowszechnione zjawisko życia w pojedynkę, to jednak dostrzegają, bazując na wynikach badań socjologicznych, że tak naprawdę zwolennicy "singlowania" żyją w pobliżu rodziny, a nawet razem z nią. Problematyka poruszana w książce dotyczy relacji zachodzących między młodzieżą a rodziną, ról rodzinnych, atrakcyjności instytucji małżeńskiej, rodzinnych uwarunkowań zaburzeń psychicznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106050 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38919 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44963 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64000 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again