Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(61)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(7)
Czytelnia Piła
(4)
Wypożyczalnia Chodzież
(6)
Czytelnia Chodzież
(3)
Wypożyczalnia Czarnków
(8)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(9)
Czytelnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(12)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(8)
Author
Braun Katarzyna
(2)
Dunajska Anna
(2)
Krajewska Beata
(2)
Lisowski Adam
(2)
Adamowska Lucyna
(1)
Andrzejewski Marek
(1)
Arczewska Magdalena
(1)
Badora Sylwia
(1)
Bernini Stefania
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Flisek Aneta
(1)
Głowacka Barbara
(1)
Iwaniec Dorota
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Jedrejek Grzegorz
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kanios Anna
(1)
Kocik Magdalena
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kołaczkowski Bartosz
(1)
Leś Ewa
(1)
Marzec Danuta
(1)
Pytka Lesław
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Ratajczyk Małgorzata
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rode Danuta
(1)
Safjan Marek
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Stahl Małgorzata
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Walancik-Ryba Karolina
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Dziecko
(18)
Rodzina zastępcza
(10)
Opieka społeczna
(9)
Rodzina
(6)
Pedagogika opiekuńcza
(5)
Prawo rodzinne
(5)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Młodzież
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Prawa dziecka
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Bezrobocie
(2)
Domy dziecka
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(2)
Dziecko ulicy
(2)
Młodzież trudna
(2)
Ośrodki przystosowania społecznego
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Pogotowie opiekuńcze
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polski Czerwony Krzyż (PCK)
(2)
Przemoc
(2)
Rozwód
(2)
Sieroctwo
(2)
Stowarzyszenie "MONAR"
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Ubezpieczenia rodzinne
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(2)
Adopcja
(1)
Agresywność
(1)
Alienacja
(1)
Alimenty
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biegli sądowi
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Cmentarze
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dowody osobiste
(1)
Drogi publiczne
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Energetyka
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Górnictwo
(1)
Handel uliczny
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internaty
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Izby dziecka
(1)
Kluby seniora
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kultura
(1)
Kuratela
(1)
Leśnictwo
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marynarze
(1)
Mieszkania
(1)
Monopol
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodociane matki
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Narkomania
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczanie miasta
(1)
Odpady
(1)
Ojcostwo
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Subject: time
1989-
(8)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Monografia
(2)
Encyklopedie
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 47773, 47772 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 26168, 26167 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 17965 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 22305, 22304, 22303 (3 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 22777, 22776 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 34556 (1 egz.)
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze Lex)
Komentarz zawiera omówienie przepisów art.145-184 zawartych w tytule III kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje opiekę i kuratelę. Opracowanie stanowi kontynuację tomu I Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art.1-616 (Warszawa 2013) oraz tomu II Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art.611 -1441 (Warszawa 2014). W komentarzu przedstawiono zagadnienia dotyczące: opieki nad małoletnim, opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie, kurateli. W szerokim zakresie wykorzystano orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym niepublikowane. Książka zawiera nie tylko komentarz do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz także wskazuje na przepisy zawarte w innych aktach prawnych, które powiązane są z omawianą tematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108671 P (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich działania, jednostki organizacyjne, system świadczeń, system opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadania i uprawnienia pracowników socjalnych. Głównymi walorami opracowania są: kompleksowość - omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu problematyki pomocy społecznej; oryginalność ujęcia - jest to jedyne na rynku opracowanie ukazujące działanie pomocy społecznej jako wieloelementowego, ale jednocześnie spójnego systemu z uwzględnieniem nowych instytucji tworzonych na mocy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; wnikliwa analiza rozwiązań prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce; przejrzysta struktura; prosty, zrozumiały język; bogata bibliografia, w tym liczne pozycje literatury zagranicznej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107453 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50608 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64286 P 4,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62942 P 4,2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 42382 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 29813 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96298, 96297 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35727 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31331 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43843 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Wydanie 2. - Warszawa : Wiolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 251 stron ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnienia prawnej regulacji pomocy społecznej. Przedstawia jej ewolucję, strukturę organizacyjną, zadania i perspektywy rozwoju, prezentuje system świadczeń i tryb postępowania w udzielaniu pomocy. Książka mimo charakteru podręcznikowego zawiera elementy opracowania systemowego, rozważania teoretyczne i komparatystyczne, które pozwalają ocenić miejsce i znaczenie pomocy społecznej w systemie prawa. Problematyka pomocy społecznej przedstawiona jest na tle poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego, z uwzględnieniem uaktualnień ustaw i najnowszych przepisów wykonawczych. Książka jest przeznaczona nie tylko dla studentów wielu kierunków akademickich i absolwentów uzupełniających swoje wykształcenie w ramach specjalizacji, szkoleń i studiów podyplomowych, ale także dla pracowników urzędów administracji i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób zajmujących się pracą socjalną i poradnictwem, pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników służby zdrowia. Opracowanie jest drugim wydaniem książki. Zawiera aktualizacje źródeł prawa i uzupełnienia dotyczące analizy aktów normatywnych, orzecznictwa oraz poszerzoną notę bibliograficzną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116869 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42533, 42304 (2 egz.)
Book
In basket
Z recenzji: "… monografia dotyczy problematyki, która spotkała się z niewielkim zainteresowaniem piśmiennictwa. Istniejące publikacje z zakresu prawa pochodzą z reguły z okresu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub też dotyczą głównie zagadnień pedagogiczno-psychologicznych. Nie budzi moim zdaniem wątpliwości potrzeba opublikowania recenzowanej monografii, która umiejętnie łączy zagadnienia teoretyczne z praktycznymi". dr hab. Grzegorz Jędrek, prof. UKSW
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52360 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35141 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48506 (1 egz.)
Book
In basket
Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania tej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104630 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37937 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31540 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43732 (1 egz.)
Book
In basket
Praca dr Magdaleny Arczewskiej jest bardzo obszerną monografią naukową, w której po raz pierwszy poruszone zostało tak szeroko i wnikliwie zagadnienie „dobra dziecka” w świadomości przedstawicieli kilku środowisk związanych w swej działalności zawodowej ze sprawami życiowymi dziecka. To niewątpliwie pierwsza w Polsce a jednocześnie niezwykle ważna monografia poruszająca w tak szerokim ujęciu „dobro dziecka” z perspektywy kilku dyscyplin naukowych, głównie zaś z dwóch - prawa i socjologii. Monografia ta ma wysokie walory naukowe, jest pracą pionierską, świadczy o głębokim zaangażowaniu autorki oraz o jej dojrzałym i poważnym stosunku do badan empirycznych. Bogactwo treści dowodzi, że pracę tę napisała korzystając z przemyślanej koncepcji i oparła ją na kompetentnie dobranych zródłach. Książka może być adresowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców profesjonalnie zajmujących się rodziną traktowaną jako przedmiot pracy socjalnej oraz jako przedmiot badań socjologicznych i socjopedagogicznych. Z recenzji dr hab. Anny Michalskiej, prof. UAM
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 113991 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41720 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47904 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przedstawiona problematyka odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Ze względu na zakres tematyczny może stanowić podstawę kształcenia psychologów i prawników. Wiedza zawarta w książce będzie z pewnością wartościowa także dla studentów psychologii i prawa, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Publikacja może być podstawowym podręcznikiem wykorzystywanym na zajęciach z psychologii sądowej (opiniowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich) w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65464 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95309 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 40762 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 32655 (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 29084 P (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 55803 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna - przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące kwestie społeczne, a następnie podejmować skuteczną interwencję (zmianę) powinien działać w oparciu o refleksję naukową. Współcześnie działania pomocowe są realizowane nie tylko w znanych dotychczas obszarach, ale pojawiają się również nowe przestrzenie, w których pracownik socjalny uczy się sobie radzić. Prezentowana książka składa się z trzech części. Autorzy pierwszej z nich naświetlają problematykę pracy socjalnej w wymiarze aksjologicznym. W drugiej części publikacji szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom z obszaru praktyki społecznej. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów dokonują prezentacji działań socjalnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Podejmują oni między innymi problematykę osób chorych, niepełnosprawnych, resocjalizowanych. Przeważa tu zainteresowanie pracą socjalną na rzecz rodzin, w tym rodzin w żałobie oraz ubogich. Teksty obrazują także wybrane przykłady pomocy instytucjonalnej, np. działalności Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca czy też Klubu Seniora. Artykuły z obszaru pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym i praktyce społecznej składają się na cześć trzecią prezentowanego tomu. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno teoretyków, jak i praktyków pracy socjalnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31642 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44389 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62906 (1 egz.)
Book
In basket
Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania tej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46035 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37494 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43344 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62196 P 4,2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101118/cz.3, 101117/cz.3 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46160 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43589 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62296 P 4,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again