Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(27)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(9)
Wypożyczalnia Trzcianka
(5)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Badora Sylwia
(3)
Róg Anna
(2)
Zięba-Kołodziej Beata
(2)
Becker-Pestka Daria
(1)
Dołęgowska Beata
(1)
Dołęgowski Wiesław
(1)
Dąsal Mateusz
(1)
Karpowicz Paweł
(1)
Klinik Anna
(1)
Krajewska Beata
(1)
Maciaszczyk Paweł
(1)
Mendel Maria
(1)
Piorunek Magdalena
(1)
Piątek Monika
(1)
Płonka-Syroka Bożena
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rode Danuta
(1)
Sokołowska Jolanta
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szpunar Małgorzata
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Wojciechowska Jolanta
(1)
Wójcik Wiesław
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(13)
France
(1)
Language
Polish
(13)
Subject
Dziecko
(7)
Opieka społeczna
(4)
Rodzina
(4)
Rodzina zastępcza
(3)
Domy pomocy społecznej
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
AIDS
(1)
Adopcja
(1)
Agresywność
(1)
Alienacja
(1)
Arteterapia
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Autyzm
(1)
Bezdomność
(1)
Biegli sądowi
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z porażeniem mózgowym
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Internaty
(1)
Internet
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (Otwock)
(1)
Noworodek
(1)
Odrzucenie rówieśnicze
(1)
Okno życia
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poradnictwo
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Psychopatia
(1)
Psychoterapia
(1)
Rak piersi
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzice niepełnosprawni
(1)
Rozmowa
(1)
Rozwód
(1)
Samotne matki
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba więzienna
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiad
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Zespół ADHD
(1)
Zespół Tourette'a
(1)
Żłobki
(1)
Subject: time
2001-
(10)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Otwock (woj. mazowieckie)
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Podjęta w monografii problematyka opieki i pomocy instytucjonalnej dla dzieci porzucanych stanowi ważny fragment toczącego się współcześnie dyskursu nad jakością i efektywnością działań w modernizowanym systemie opieki nad dzieckiem oraz pomocy rodzinie, szczególnie tej narażonej na ryzyka socjalne.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40637 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33216 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64964 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 198)
Monografia stanowi zbiór kilkudziesięciu interdyscyplinarnych tekstów poświęconych problematyce zapotrzebowania na pomoc i wsparcie społeczne oraz egzemplifikacji jej świadczenia. Głównymi adresatami tej pomocy są rodziny, młodzież i dzieci - grupy osób, które często są bezradne wobec wymagań skomplikowanej rzeczywistości przemian kulturowo-gospodarczych. Stawiając rozliczne pytania, poszukując uzasadnień i teoretycznych wyjaśnień, diagnozując rzeczywistość społeczną oraz testując wybrane propozycje metodyczne, autorzy chcą skłonić do pogłębionej refleksji o samej naturze pomagania, jak i podmiotach przedsięwzięć pomocowych. Książka przeznaczona zarówno dla osób poszukujących teoretyczno-badawczych inspiracji, praktyków działających na rzecz pomocy rodzinom lub poszczególnym członkom sytemu rodzinnego, a także studentów kierunków humanistyczno-społecznych.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108168, 107466 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32515 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64803 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : "CeDeWu", 2017. - 184 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Problematyka książki dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej. Mimo zapisów w polskim ustawodawstwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają kompleksowych rozwązań. Aby wypracować najlepsze rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiemz rodziny patologicznej konieczne jest dokonanie analizy zjawiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i praktyki. Publikacja może zostać wykorzystana zarówno przez studentów pedagogiki, pracowników instytucji czy podmiotów zaangażowanych w pracę z rodzinami - a przede wszystkim z dziećmi z rodzin patologicznych, ale także przez osoby niezwiązane z pracą pedagogiczną.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41067 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33947 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47434 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65842 (1 egz.)
Book
In basket
Książka ukazuje drugą, ciemniejszą stronę adopcji i procedur adopcyjnych przeprowadzanych przez niektóre ośrodki adopcyjne w Polsce. Opisuje trudne sytuacje dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, czyli w domach małego dziecka, wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pokazuje mechanizmy pracy ośrodków, oparte o procedury wypracowane jeszcze w czasach PRL-u, instrumentalne traktowanie przez nie, tak dzieci, jak i przyszłych rodziców adopcyjnych. Odsłania kulisy przeprowadzanych, czasami szokujących, procedur adopcyjnych służących do wykazania sukcesów statystycznych, żonglowanie prawem, biurokrację, opieszałość w podejmowaniu decyzji , miast działania w imię szeroko pojętego dobra dziecka. Prezentuje niezdrową rywalizację pomiędzy ośrodkami i dążenie do ograniczenia możliwości działania "konkurencji", a przecież dziecko to nie lalka, rzecz, przypadek statystyczny, tylko człowiek. Mały, ale człowiek. Dzieci, których losy zostały opisane w tej publikacji, mają często bagaż przeżyć, który dorosłemu ciężko byłoby udźwignąć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 107858 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45616 (1 egz.)
Book
In basket
Tekst nawiązuje do nowatorskiej metody pracy socjalnej - asystentury rodzin, pokazuje efekty pracy z rodzinami z wieloma problemami, wskazuje na możliwości jej realizacji w mieście. Jest próbą spojrzenia na pojawiającą się w naszym kraju ideę streetworkingu jako metodę pracy socjalnej i edukacyjnej skierowaną do osób i grup podlegających szybkiemu procesowi marginalizacji. Poruszona została specyfika potrzeb osób żyjących z HIV/AIDS, rola i zadania pracownika socjalnego, a także edukacja, jako społeczna szczepionka przeciw dyskryminacji osób żyjących z HIV/AIDS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109106 P (1 egz.)
Book
In basket
Współczesna medycyna kliniczna, analizując psychologiczne i pedagogiczne aspekty choroby, kładzie podstawowy nacisk na wytworzenie u osób chorych przewlekle, u których diagnoza nie przewiduje możliwości wyleczenia, specyficznej dla ich kondycji perspektywy poznawczej. Perspektywa ta powinna cechować się aktywizmem w podejściu do choroby, nastawieniem na zachowanie sprawności oraz podkreśleniem prawa chorego do uzyskiwania satysfakcji życiowej. Będzie to satysfakcja odmienna od tej, która dostępna bywa dla osób młodych, sprawnych i zdrowych, ale dążenie do jej osiągnięcia powinno stanowić dla chorych i ich rodzin podstawowy impuls terapeutyczny. W większości chorób, a także przypadków niepełnosprawności, jest bowiem możliwe zachowanie dbałości o prawa podmiotowe chorego, o jego godność, o zapewnienie mu możliwości zmniejszenia dolegliwości związanych z chorobą, o zapewnienie osobom chorym i niepełnosprawnym możliwości zachowania (a także nawiązania nowych) satysfakcjonujących kontaktów społecznych. Uświadomienie sobie pełni praw pacjenta do godnego przeżywania choroby zmienia perspektywę chorowania. Ze Wstępu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41030 (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Przedstawiona problematyka odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców). Ze względu na zakres tematyczny może stanowić podstawę kształcenia psychologów i prawników. Wiedza zawarta w książce będzie z pewnością wartościowa także dla studentów psychologii i prawa, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Publikacja może być podstawowym podręcznikiem wykorzystywanym na zajęciach z psychologii sądowej (opiniowanie w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich) w ramach kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych z zakresu psychologii sądowej.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112275 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 33531 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46715 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65464 (1 egz.)
Book
In basket
Opieka i wychowanie instytucjonalne zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Jakie są formalno-prawne przeobrażenia współczesnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych? Jakim zmianom podlegają wewnętrzne struktury placówek W jakim kierunku podążają te zmiany? Jakie przemiany dokonały się w zakresie funkcji realizowanych przez współczesne instytucje? Jaki wpływ ma opieka i wychowanie instytucjonalne na wzmacnianie mechanizmu wykluczenia społecznego? Jakie są problemy osób objętych pomocą i oddziaływaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć Autorzy poszczególnych artykułów stanowiących zawartość tego opracowania. Poruszane w książce zagadnienia wybiegają daleko poza obszar poszukiwań jedynie pedagogicznych i stanowią przedmiot rozważań prawników, kryminologów, socjologów, psychologów i pracowników socjalnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105105 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47971 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39523 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32048 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64588 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 4.)
Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój. W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów, psychologicznych wyznaczników walki z chorobą, statusu osób niepełnosprawnych, metod terapii wobec dzieci z defektami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 109936 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45217 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again