Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(22)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(6)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Author
Bera Ryszard
(1)
Bilewicz Michał
(1)
Byra Stanisława
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Drogosz Marek
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Heatherton Todd F
(1)
Hebl Michelle R
(1)
Hull Jay G
(1)
Kleck Robert E
(1)
Kofta Mirosław
(1)
Korczyński Mariusz
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Radzicki Józef
(1)
Skarżyńska Krystyna
(1)
Szabała Beata
(1)
Witkowski Lech
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Dystans społeczny
(7)
Niepełnosprawni
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Integracja społeczna
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(2)
Uprzedzenia
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dyskurs (filoz.)
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Elias, Norbert
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Erotyzm
(1)
Esencjalizm
(1)
Grupy nacisku
(1)
Grupy społeczne
(1)
Hessen, Sergiusz
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interakcjonizm symboliczny
(1)
Język angielski
(1)
Kobieta
(1)
Kształcenie
(1)
Małżeństwo
(1)
Mechanizmy obronne (psychol.)
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Mysłakowski, Zygmunt
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Nawroczyński, Bogdan
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Niewidomi
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polacy za granicą
(1)
Postawy
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przepowiednie
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Rowid, Henryk
(1)
Sośnicki, Kazimierz
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Stereotyp
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Suchodolski, Bogdan
(1)
Szuman, Stefan
(1)
Tolerancja religijna
(1)
Tożsamość (filoz.)
(1)
Tradycja
(1)
Twarz
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Wieś
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zdrada
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
8 results Filter
Authority data
Dystans społeczny (hasło przedmiotowe)
zob. też Grupy społeczne (hasło przedmiotowe) ; Interakcje społeczne (hasło przedmiotowe) ; Proksemika (hasło przedmiotowe) ; Stereotyp (psychol., socjol.) (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Migracja to nie tylko problem demograficzny, socjologiczny czy ekonomiczny. To istotny problem wielowymiarowy, w krajach członkowskich Unii Europejskiej, który wywołuje różne problemy w procesach adaptacji i akulturacji, powstawanie barier, zwiększanie dystansu społecznego itp. Migranci, z jednej strony, przeżywają fascynację wszystkim tym, co nowe, atrakcyjne i nieznane, z drugiej - doświadczają poczucia obcości, marginalizacji i wyobcowania. Stąd pojawia się lęk, niepokój i poczucie zagrożenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106030 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45066 (1 egz.)
Book
In basket
W ciągu ostatnich dziesięcioleci psychologowie dostrzegli, że kategorie społeczne postrzegane są nie tylko jako zbiór jednostek, lecz czasem jako realnie istniejące byty, połączone trudną do dostrzeżenia więzią, a nawet obdarzone zbiorową intencjonalnością. Grupy czasem postrzegane są jako podobne gatunkom biologicznym, a ich członkowie jako bardziej bądź mniej obdarzeni ludzkimi właściwościami. Każdy z tych sposobów postrzegania ma też specyficzne następstwa emocjonalne oraz behawioralne ľ co znajduje odzwierciedlenie w rozdziałach przedstawianej czytelnikowi książki, które pokazują funkcje, jakie dehumanizacja, esencjalizm i bytowość mogą pełnić w konfliktach międzygrupowych, represjach, wojnach, a nawet ludobójstwie. Mamy nadzieję, że nasza książka rozszerzy refleksję czytelników nad złożonością postrzegania międzygrupowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44867 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63713 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Psychologii)
Publikacja ta to efekt spotkania światowej sławy psychologów. Przedstawiają oni zjawisko stygmatyzacji w świetle najnowszych badań oraz dokonują analizy piętna w szerokim kontekście psychologiczno-społecznym, ukazując je jako zjawisko interpersonalne i międzygrupowe. Walorem książki jest ujmowanie fenomenu piętna z różnych perspektyw poznawczych. Wyjaśnia to jak różne są funkcje społeczne i psychologiczne piętnowania innych. Książka ukazuje również sposoby radzenia sobie z piętnem, by poprzez wskazane strategie skutecznie naprawiać relacje pomiędzy piętnującymi i napiętnowanymi.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104115 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 45646 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 36508 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44398 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63591 (1 egz.)
Book
In basket
Zakres analiz zawartych w opracowaniu tak teoretycznych, jak i empirycznych, dowodzi znacznego zróżnicowania problematyki społecznego dystansu w pedagogice specjalnej. Podejmowane w nim zagadnienia obejmują swoim zakresem podmioty z ograniczeniami w stanie zdrowia i sprawności, będące w różnych fazach wieku. Praca koncentruje się na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, w tym psychospołecznej i fizycznej, edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej i obywatelskiej. Dotyczy zarówno czynników zakłócających optymalną realizację w tych sferach, jak i sposobów ich niwelowania poprzez specjalistyczne działania o wielodyscyplinarnym charakterze. Książka adresowana jest do osób reprezentujących środowiska pedagogiczne, psychologiczne i medyczne, zainteresowanych kwestią zmniejszania społecznego dystansu w relacjach osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ograniczania stereotypów oraz zapobiegania społecznej marginalizacji jednostek z różnymi zaburzeniami.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106140 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32339 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45151 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64087 (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
Wyrażony w tytule tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Samo pojęcie rezerwatu nawiązuje do tradycji kolonialnej lokującej osoby niepełnosprawne w ograniczonej przestrzeni zarezerwowanej dla Innych lub/i Obcych. Każdy z rezerwatów, o których mowa w poszczególnych rozdziałach, generuje nieco inne problemy osób niepełnosprawnych lub jest ich następstwem. Natomiast łączy je możliwa siła oddziaływania, która sprawia, że niektóre z nich są palące.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106813 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 33078 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45250 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64200 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja ta jest najważniejszą i najlepszą polską książką z pedagogiki ogólnej od czasu ukazania się ostatnich monografii późnego K. Sośnickiego ponad czterdzieści lat temu. Teraz pedagogika polska otrzymuje niezwykły prezent w postaci głębokiego i szerokiego zarazem współczesnego odczytania dzieła aż siedmiu mistrzów pedagogiki polskiej, których najważniejsze prace powstały w okresie międzywojnia, a uczyniono wiele starań o to, by pozostali zapomniani i byli traktowani zdawkowo jako postacie muzealne, a książki tylko archiwalne. Tymczasem wykonali oni ogromną pracę analityczną i twórczą. Doprowadzili pedagogikę polską na szczyty i na próg jej własnej teoretyczności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106554 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45110 (1 egz.)
Book
In basket
Sięganie przez pedagogów zarówno do teorii, jak i metodologii socjologicznej znacząco rozszerzyło zakres eksploracji pedagogicznych i wzbogaciło ich efekty. Wydaje się jednak, że ciągle możliwości te nie są do końca wykorzystane. Jednym z takich mało rozpoznanych w pedagogice nurtów socjologii, ukierunkowujących badania diagnozujące i wyjaśniające mechanizmy życia społecznego, jest teoria dystansu społecznego.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106091 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38941 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
All copies are currently on loan: sygn. 45085 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64544 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again