Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(26)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Wypożyczalnia Chodzież
(3)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(4)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(7)
Czytelnia Złotów
(2)
Czytelnia Wągrowiec
(3)
Author
Bauman Zygmunt
(1)
Bogdan Michał
(1)
Czabański Adam
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Manterys Aleksander
(1)
Okoń Wincenty
(1)
Przyszczypkowski Kazimierz
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szymański Mirosław Józef
(1)
Tatarkiewicz Władysław
(1)
Turner Jonathan Hugh
(1)
Woroniecka Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
unknown (po)
(1)
Subject
Durkheim, Émile
(9)
Marx, Karl
(6)
Comte, Auguste
(3)
Pedagogika
(3)
Socjologia
(3)
Weber, Max
(3)
Autorytet
(2)
Behawioryzm
(2)
Chałasiński, Józef
(2)
Dewey, John
(2)
Engels, Friedrich
(2)
Ewolucjonizm kulturowy
(2)
Filozofia
(2)
Globalizacja
(2)
Goffman, Erving
(2)
Indywidualizm (filoz.)
(2)
Kolektywizm (filoz., socjol.)
(2)
Kształcenie
(2)
Marksizm
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Parsons, Talcott
(2)
Pragmatyzm
(2)
Radlińska, Helena
(2)
Rodzina
(2)
Scholastyka
(2)
Socjalizacja
(2)
Spencer, Herbert
(2)
Społeczeństwo
(2)
Wychowanie
(2)
Władza
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Znaniecki, Florian
(2)
Adler, Alfred
(1)
Adopcja
(1)
Altruizm
(1)
Ankieta
(1)
Antropologia
(1)
Aristoteles
(1)
Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
(1)
Atak terrorystyczny w Londynie 2005 r.
(1)
Autodestruktywność
(1)
Babicki, Józef Czesław
(1)
Bandura, Ludwik
(1)
Barycz, Henryk
(1)
Bauman, Zygmunt
(1)
Bourdieu, Pierre
(1)
Brentano, Franz
(1)
Bystroń, Jan Stanisław
(1)
Carlyle, Thomas
(1)
Chmaj, Ludwik
(1)
Cicero, Marcus Tullius
(1)
Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat
(1)
Cooley, Charles Horton
(1)
Croce, Benedetto
(1)
Czas
(1)
Czytanie
(1)
Dahrendorf, Ralf
(1)
Darwin, Charles
(1)
Darwinizm
(1)
Dawid, Jan Władysław
(1)
Descartes, René
(1)
Deutscher, Isaac
(1)
Dialektyka
(1)
Diderot, Denis
(1)
Diesterweg, Adolph
(1)
Dilthey, Wilhelm
(1)
Dobrowolski, Antoni Bolesław
(1)
Dobrowolski, Stanisław Marian
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Domy dziecka
(1)
Doroszewski, Witold
(1)
Egalitaryzm
(1)
Egzystencjalizm
(1)
Ekologia
(1)
Empiriokrytycyzm
(1)
Empiryzm
(1)
Erasmus Desiderius Rotterodamus
(1)
Etnocentryzm
(1)
Etnometodologia
(1)
Ewolucja
(1)
Fenomenologia
(1)
Feuerbach, Ludwig
(1)
Forum (informat.)
(1)
Foucault, Michel
(1)
Freud, Sigmund
(1)
Fromm, Erich
(1)
Fröbel, Friedrich
(1)
Funkcjonalizm (antropol. społ.)
(1)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(1)
Genetyka
(1)
Giddens, Anthony
(1)
Giroux, Henry A.
(1)
Glokalizacja
(1)
Gramatyka
(1)
Gramsci, Antonio
(1)
Grupy społeczne
(1)
Grzegorzewska, Maria
(1)
Habermas, Jürgen
(1)
Hartmann, Nicolai
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(1)
Subject: work
Epistulae ad familiares
(1)
Subject: time
1901-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Sri Lanka
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
9 results Filter
Book
In basket
(Idee ; 25.)
Życie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomyślenia bez utopii. A jednak wraz z XX wiekiem coś się w myśleniu utopijnym skończyło. Każda reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje obraz utopijnego szczęścia! Nadzieje na lepsze życie wiążemy nie ze zmianą świata, ale własnego ciała, najbliższego jego otoczenia i zawartości utkanej przez nas "sieci" znajomości i kontaktów... Wizja socjalistyczna jest bodaj jedyną, która odważa się wykraczać poza horyzont codziennej rutyny. Jest jedyną niemal szansą dotarcia do źródeł społecznie wytwarzanych niedomagań, bolączek i etycznej ułomności ludzkiego współbytowania...
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 103471 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44396 (1 egz.)
Book
In basket
Zainteresowania badawcze autora obejmują: zachowania dewiacyjne zwłaszcza samobójstwa młodzieży, podczas wojny, związane z kataklizmami przyrodniczymi i inne; pomoc społeczną; socjologię zdrowia oraz szeroko pojętą problematykę demograficzną. Całość opracowania składa się z pięciu rozdziałów, logicznie z sobą powiązanych, ukazujących z rozmaitych perspektyw teoretycznych i empirycznych problem samobójstw altruistycznych. Czytelnik otrzymuje do lektury swoistą summę socjologiczną dotyczącą samobójstw, stawiającą jej autora wśród wybitnych polskich uczonych zajmujących się problematyką suicydologiczną. Praca ta nie ma odpowiedników w polskiej literaturze socjologicznej, a do pewnego stopnia i w europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44660 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia edukacji : / zarys problematyki / Mirosław J. Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. - 218 s. : il. ; 22 cm.
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Autor charakteryzuje socjologię edukacji jako dziedzinę wiedzy. Omawia edukacyjne znaczenie takich procesów społecznych, jak: stratyfikacja społeczna, zmiana społeczna, socjalizacja, współczesne kształcenie i wychowanie. Przedstawia analizy dotyczące jednostki i społeczeństwa. Charakteryzuje funkcje edukacyjne instytucji: rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków władzy. Ukazuje tworzące się w społeczeństwie współczesnym napięcia między indywidualizmem a wspólnotowością, wartościami i antywartościami, dążeniami do równości społecznej i narastającymi nierównościami, reprodukcją społeczną a emancypacją jednostek i grup społecznych. Końcowa część pracy dotyczy kształtowania tożsamości, procesu będącego jednym z najważniejszych wyzwań socjalizacyjnych i wychowawczych naszych czasów.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 106572 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48539 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39396 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32346 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45257 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64135 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111932 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33932 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46783 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65257 P 6,3 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. - 728, [32] s.: il. kolor ; 24 cm.
Przygotowane przez autora nowe wydanie sprawia, że książka będzie nie tylko najlepszym z nich, ale także najaktualniejszym. Piotr Sztompka przejrzał i znacznie rozszerzył pierwotną wersję podręcznika, dopisując m.in. nowe rozdziały i wzbogacając książkę o nowe fotografie. Publikacja obejmuje całokształt problematyki socjologicznej od najprostszych kontaktów międzyludzkich aż po najbardziej złożone struktury i procesy występujące w społeczeństwie globalnym. Jej celem jest prezentacja pojęć, kategorii i modeli teoretycznych stosowanych w socjologii współczesnej. Książkę uzupełniają liczne diagramy i wykresy, biogramy wybitnych socjologów, bibliografia, słownik pojęć, liczne fotografie oraz test sprawdzający nabyte wiadomości, ma dopomóc w kształtowaniu niezbędnej dziś każdemu socjologicznej wyobraźni. Jest ona adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką życia społecznego, a zwłaszcza do studentów socjologii i innych kierunków nauk społecznych, ekonomicznych czy humanistycznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104958 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48044 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38612 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45141 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 38700 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 25708 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 32253 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
Temat: Marx, Karl (1818-1883) ; Engels, Friedrich (1820-1895) ; Aristoteles (384-322 a.C.) ; Chmaj, Ludwik (1888-1959) ; Comte, Auguste (1798-1857) ; Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743-1794) ; Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.). Epistulae ad familiares ; Diderot, Denis (1713-1784) ; Diesterweg, Adolph (1790-1866) ; Dewey, John (1859-1952) ; Durkheim, Émile (1858-1917) ; Erasmus Desiderius Rotterodamus (1467-1536) ; Fröbel, Friedrich (1782-1852) ; Grzegorzewska, Maria (1888-1967) ; James, William (1842-1910) ; Joteyko, Józefa (1866-1928) ; Kant, Immanuel (1724-1804) ; Karol Wielki (cesarz rzymski ; 742-814) ; Descartes, René (1596-1650) ; Kerschensteiner, Georg Michael Anton (1854-1932) ; Komenský, Jan Amos (1592-1670) ; Konarski, Stanisław (1700-1773) ; Locke, John (1632-1704) ; Modrzewski, Andrzej Frycz (1503-1572) ; Montaigne, Michel de (1533-1592) ; Tomasz Morus (św. ; 1478-1535) ; Nawroczyński, Bogdan (1882-1974) ; Pestalozzi, Johann Heinrich ; Pythagoras (ca 572-ca 497 a.C.) ; Platon (427-347 p.n.e.) ; Plutarchus (ca 45-post 120) ; Rabelais, François (ca 1494-1553) ; Radlińska, Helena (1879-1954) ; Rousseau, Jean Jacques (1712-1778) ; Socrates (469-399 a.C.) ; Sośnicki, Kazimierz (1883-1976) ; Spencer, Herbert (1820-1903) ; Suchodolski, Bogdan (1903-1992) ; Śliwerski, Bogusław (1954- ) ; Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980) ; Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274) ; Wołoszyn, Stefan (1911-2004) ; Wychowanie - historia ; Pedagogika - teoria - historia ; Pedagogika kultury ; Reformacja - a wychowanie ; Kontrreformacja - a wychowanie ; Historia starożytna - a wychowanie ; Historia średniowieczna - a wychowanie ; Renesans - a wychowanie ; Oświecenie - a wychowanie ; Filozofia ; Szkolnictwo ; Kara cielesna ; Metoda Montessori ; Dialektyka ; Gramatyka ; Retoryka ; Pragmatyzm ; Psychologia ; Scholastyka ; Wychowanie - socjologia ; Stoicyzm ; Szkolnictwo wyższe ; Podręczniki akademickie
Kompozycja książki profesora Czesława Kupisiewicza, dobór treści i niebywale elegancki w swojej prostocie sposób prezentowania koncepcji wychowania sprawi, że sięgną po nią głównie nauczyciele akademiccy. Ponieważ koncepcje wychowania rzadko są analizowane w publikacjach pedagogicznych, książkę tę przeczytają zapewne nie tylko pedagodzy, lecz także psycholodzy, socjolodzy i filozofowie. Podręcznik ten nacechowany jest świeżością i oryginalnością ujęcia. To niezwykle interesująca próba syntetycznego ukazania głównych przejawów i przemian, jakie od starożytności aż do pierwszych lat naszego stulecia zachodziły w myśli pedagogicznej i praktyce wychowania.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105859, 104495 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47892 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38552 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31884 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44574 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63664 P 2,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again