Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(25)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(1)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Czytelnia Trzcianka
(1)
Wypożyczalnia Złotów
(2)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(5)
Author
Anioł Włodzimierz
(1)
Bakalarczyk Rafał
(1)
Bałandynowicz Andrzej
(1)
Durka Grażyna
(1)
Felczak Joanna
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Gucwa-Porębska Katarzyna
(1)
Górska Natalia
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jedynak Tadeusz
(1)
Kalaman Marek
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Machel Henryk
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Stasiak Krzysztof
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(11)
Więźniowie
(6)
Kara pozbawienia wolności
(3)
Pomoc postpenitencjarna
(3)
Agresywność
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Prawo penitencjarne
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(2)
Rodzina
(2)
Służba więzienna
(2)
Więziennictwo
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Aplikanci
(1)
Arteterapia
(1)
Autodestruktywność
(1)
Biblioterapia
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Czas pracy
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Filmoterapia
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
HIV
(1)
Internet
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kobieta
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy rodzinni
(1)
Leczenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nagrody
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo karne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Przestępstwa komputerowe
(1)
Przestępstwo
(1)
Religia
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjoterapia
(1)
Stres
(1)
Subkultura
(1)
Sztuka
(1)
Sądownictwo rodzinne
(1)
Teatroterapia
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Więzienia
(1)
Więzienie
(1)
Wolontariusze
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zabójcy
(1)
Zatrudnienie socjalne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Słowniki
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
12 results Filter
Authority data
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw (hasło przedmiotowe)
zob. też Elektronika - urządzenia (hasło przedmiotowe) ; Kara pozbawienia wolności (hasło przedmiotowe) ; Prawo penitencjarne (hasło przedmiotowe) ; Przestępcy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Monitoring elektroniczny sprawców przestępstw ; Nadzór elektroniczny sprawców przestępstw
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61972 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43274, 42975 (2 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 61960 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami / Joanna Felczak. - Warszawa : Difin, 2020. - 149, [1] strona : wykresy ; 23 cm.
(Engram)
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
Publikacja w syntetyczny sposób przedstawia całokształt zagadnień odnoszących się do pracy socjalnej ze skazanymi z uwzględnieniem ich sytuacji osobistej i rodzinnej oraz różnych okoliczności odbywania kary.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 116423 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42370 (1 egz.)
Book
In basket
Zasadniczym celem książki jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy możemy mówić o kształtowaniu się we współczesnym świecie tzw. nowej opiekuńczości? W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawione zostały amerykańskie i skandynawskie przykłady uprawiania polityki społecznej, jako dwa różne (liberalne, czyli konserwatywne w amerykańskiej nomenklaturze oraz socjaldemokratyczne) podejścia do rozwiązywania kwestii socjalnych. Przywołano historyczne oraz aktualne tendencje w zakresie poziomu zaangażowania i form aktywności państwa w kontekście globalizacji, kryzysu gospodarczego, komplikującej się sytuacji społeczno-politycznej oraz tendencji do uspołecznienia i urynkowienia polityki społecznej na początku XXI wieku. W rozdziale trzecim i czwartym przywołane zostały problemy z praktycznymi sposobami realizacji funkcji opiekuńczych w Polsce. Z tej perspektywy, w ramach lokalnej polityki społecznej w naszym kraju, ukazano zagrożenie wykluczeniem osób sprawujących opiekę nad bliskimi osobami niesamodzielnymi oraz poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemu przestępczości,w drodze wykorzystania sprawiedliwości naprawczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47031 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105135 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62304 P 4,4 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
Skrypt obejmuje najważniejsze informacje dotyczące problematyki objętej tytułem w tym m.in: pojęcia "resocjalizacja", podstawowych koncepcji resocjalizacji, pojęcia demoralizacji, metod resocjalizacji, teorii kary, historycznych systemów resocjalizacyjnych, zasad resocjalizacji penitencjarnej, środków oddziaływań penitencjarnych, specyfiki resocjalizacji skazanych kobiet, specyfiki resocjalizacji osób uzależnionych, czynników utrudniających proces resocjalizacji, problematyki readaptacji społecznej, postępowania wobec nieletnich, problematykę mediacji. Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103422 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47349 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37893 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31655 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63220 P 4,5 (1 egz.)
Book
In basket
W opracowaniu przedstawiono szczegółową charakterystykę formacji oraz ukazano jej misję, cele i sposoby działania oraz metody i techniki wykorzystywane w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej autorzy skoncentrowali się na rozwoju Służby Więziennej w zakresie prawno-organizacyjnym. W drugiej na modernizacji technicznej. Przy takim ujęciu tej tematyki publikacja może być wykorzystywana jako podręcznik dla funkcjonariuszy SW, ponieważ nie ma obecnie publikacji poruszających kwestie dotyczące nowoczesnych i technicznych kierunków rozwoju służby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 40161 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia przedstawia, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie osób osadzonych w ramach system dozoru elektronicznego (SDE) z uwzględnieniem ich postaw życiowych, relacji rodzinnych i środowiskowych. System dozoru elektronicznego jest dużo bardziej efektywny aniżeli bezwzględna izolacja (jeśli wszystkie przesłanki kryminologiczno-społeczne zostają spełnione), zwłaszcza w kontekście problemu społecznego, jakim jest stygmatyzacja i marginalizacja społeczna nie tylko osób skazanych, ale również ich rodzin. Aby w pełni zobrazować istotę problemu w badaniach posłużono się metodą triangulacji, dzięki, której zebrany materiał jest obszernym i komplementarnym źródłem wiedzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42297 (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły zamieszczone w publikacji zostały napisane przez pedagogów pochodzących z różnych środowisk akademickich. Przedmiotem rozważań są różnorodne problemy społeczne, które postrzegane są jako dolegliwości wymagające przeciwdziałania czy rozwiązania. Przygotowana monografia podejmuje ważne bieżące i perspektywiczne kwestie dotyczące współczesnych problemów społecznych. Omawiane zagadnienia nie były dobierane w sposób celowy, nie zostały zastosowane żadne kryteria ich doboru, lecz wynikały one z zainteresowań oraz możliwości badawczych piszących je osób. Poruszone zostały takie tematy jak: aspiracje edukacyjne młodzieży, warunki prawidłowej komunikacji w rodzinie, trudności związane z funkcjonowaniem rodziny, uzależnienie od cyberprzemocy, walory wychowawcze mediacji wśród nieletnich, warunki funkcjonowania szkoły integracyjnej, powstanie i funkcjonowanie subkultury i grup nieformalnych, problemy związane z funkcjonowaniem zakładów karnych, znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia, radzenie sobie ze stresem, warunki kształcenia pracowników socjalnych oraz wykorzystanie potencjału społecznego organizacji pozarządowych. Książka ze względu na poznawczy, badawczy i praktyczny charakter będzie cenną pozycją dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców i studentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108025 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39439 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodyki)
Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, grodzkie, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz także muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, celowy i uporządkowany. Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel, a także procedury postępowania. W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizują poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych. Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich. Książka stanowi pomoc w pracy kuratorów sądowych. Zawiera materiał szkoleniowy dla aplikantów kuratorskich oraz studentów pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Jest także źródłem wiedzy o służbie kuratorskiej dla tych wszystkich, którzy z kuratorami współpracują.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 104615 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38390 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31935 (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44449 p (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63415 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej osób starszych, niepełnosprawnych, niebezpiecznych, uzależnionych czy skazanych za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105671 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48370 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38796 P (43) (1 egz.)
Czytelnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32237 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44919 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63903 P 4,5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again