Form of Work
Książki
(13)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(5)
Czytelnia Piła
(2)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(6)
Czytelnia Złotów
(1)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Wypożyczalnia Piła zbiory specjalne
(1)
Zbiory specjalne Czarnków-Wypożyczalnia
(1)
Author
Borodo Andrzej
(2)
Adamczuk Franciszek
(1)
Babczuk Arkadiusz
(1)
Chmaj Marek
(1)
Ferré Olivé Juan Carlos
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(1)
Konieczny Małgorzata
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Piszko Agata
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Salachna Joanna
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Sądowska Sylwia
(1)
Talik Arkadiusz
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Spain
(1)
Language
Polish
(11)
unknown (po)
(1)
Spanish
(1)
Subject
Dotacja
(12)
Dług publiczny
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Budżety terenowe
(2)
Deficyt budżetowy
(2)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(2)
Produkt globalny
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety powiatowe
(1)
Budżety wojewódzkie
(1)
Burmistrz
(1)
Cenzura
(1)
Demokracja
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dotacje
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług
(1)
Ekonomia
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstradycja
(1)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Euroregiony
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Forfaiting
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Głosowanie
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Immunitety
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Interwencjonizm
(1)
Język państwowy
(1)
Kadencja (prawo)
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Karta podatkowa
(1)
Kluby parlamentarne
(1)
Kobieta
(1)
Komisje parlamentarne
(1)
Konkordaty
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Korupcja
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Leasing
(1)
Mandat polityczny
(1)
Marszałek sejmu
(1)
Merkantylizm
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Nauki polityczne
(1)
Obywatelstwo
(1)
Opinia publiczna
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Policja
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Przywłaszczenie
(1)
Płynność finansowa
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Reklama
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Dokument elektroniczny
(1)
Encyklopedie
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 58036, 58035 (2 egz.)
Authority data
Dotacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Budżet (hasło przedmiotowe) ; Pomoc publiczna (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Grant ; Subwencja
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115209 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41437 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34400 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48473 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111835 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Oświata.)
Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Celem nowej regulacji jest zapewnienie spójności i jednolitości stosowania prawa oraz doprecyzowanie reguł określających finansowanie oświaty. Nowe przepisy określają: zasady obliczania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, dotacje przedszkolne, dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki, świadczenia pomocy materialnej i programy rządowe, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wszystkie te zagadnienia są zaprezentowane w książce. Jej walory praktyczne zwiększa także porównanie dotychczasowych i nowych regulacji oraz omówienie wpływu wprowadzanych zmian na inne akty prawne, w tym na ustawę o systemie oświaty i Prawo oświatowe. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które będą zobligowane do stosowania przepisów ustawy w ramach wykonywanych obowiązków. Są to w szczególności osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego, w centrach usług wspólnych, szkołach i placówkach – zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115133 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zbiory specjalne Czarnków-Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. CD. 0045 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43450 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 112755, 96220, 95836 (3 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96221 P (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 44488 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41757 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37010 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32229 (1 egz.)
Book
In basket
Globalizacja gospodarki światowej, rozwój handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przystąpienie Polski do UE spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych. Podręcznik przygotowany przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi kompendium wiedzy o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Można się z niego dowiedzieć, jakie są rodzaje polityki handlowej i jej narzędzia, a także wszystkiego o międzynarodowych przepływach czynników produkcji (kapitału, technologii, pracy), kursie walutowym i rynku walutowym, czynnikach determinujących wybór systemu walutowego, sposobach stabilizacji kursów walutowych w aspekcie globalnego kryzysu finansowego. Autorzy przybliżają także tematykę dochodu narodowego, bilansów płatniczego i handlowego, międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek oraz przedstawiają główne międzynarodowe organizacje gospodarcze (Bank Światowy, MFW, WTO, EBOiR, OECD, UNCTAD), problemy rozwoju i wymiany międzynarodowej krajów rozwijających się, rolę korporacji międzynarodowych w gospodarce światowej, a także zagadnienie globalizacji stosunków międzynarodowych. Podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii, zarządzania, politologii, ale także dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się różnymi aspektami stosunków międzynarodowych lub zainteresowanych prezentowaną tematyką.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 102800 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43452 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik akademicki z zakresu prawa finansowego samorządu terytorialnego - skierowany jest do studentów prawa i administracji, nauk ekonomicznych i zarządzania oraz uczestników studiów podyplomowych i specjalistycznych. Obejmuje zarówno teoretyczną problematykę stosunków finansowych pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym, jak i instytucje prawne finansów samorządowych, stosowane w Polsce po reaktywowaniu samorządu terytorialnego w 1990 roku oraz dalszym rozwinięciu systemu samorządowego w wyniku reform decentralizacyjnych 1999 roku. W pracy uwzględniono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46729 (1 egz.)
Book
In basket
Encyklopedia Politologii jest owocem pracy specjalistów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W doborze tematów uwzględnili oni najważniejsze i najbardziej interesujące rozwiązania ustrojowe. Encyklopedia zawiera ok. 2000 haseł dotyczących m.in.: zasad funkcjonowania współcześnie istniejących państw; terminów z teorii prawa, polityki, ekonomii i socjologii; instytucji wchodzących w skład systemu politycznego, gospodarczego i społecznego; Opracowanie jest nieocenionym kompendium wiedzy o społeczeństwie i świecie współczesnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90108/T.2 P (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46746 p (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again