Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(33)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(9)
Czytelnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Czytelnia Chodzież
(1)
Wypożyczalnia Czarnków
(6)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(5)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(4)
Author
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Czyż Elżbieta
(1)
Gumienny Beata
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kamińska Urszula
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kępski Czesław
(1)
Meissner-Łozińska Justyna
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Sajkowska Monika
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Żebrowski Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
unknown (po)
(1)
Subject
Domy dziecka
(10)
Dziecko
(7)
Rodzina zastępcza
(6)
Rodzina
(5)
Opieka społeczna
(3)
Pogotowie opiekuńcze
(3)
Sieroctwo społeczne
(3)
Alkoholizm
(2)
Domy dziecka rodzinne
(2)
Izby dziecka
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Rozwód
(2)
Sieroctwo
(2)
Socjalizacja
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wychowankowie domów dziecka
(2)
Adopcja
(1)
Aspiracje
(1)
Bezrobocie
(1)
Czas wolny od pracy ucznia
(1)
Dom dla Dzieci "Nasza Chata" (Przemyśl)
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Internaty
(1)
Jakość życia
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Macierzyństwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Marynarze
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodociane matki
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polski Związek Niewidomych (Gdańsk)
(1)
Pornografia
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Rodzice
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Sens życia
(1)
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
(1)
Służba więzienna
(1)
Towarzystwo "Nasz Dom"
(1)
Wychowawstwo
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1801-
(1)
1901-
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33386 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 95244, 95243 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41862 (1 egz.)
Book
In basket
Wydanie książki znajduje uzasadnienie w aktualnej problematyce podejmowanej przez pedagogikę oraz nauki z jej pogranicza - głównie psychologię zaburzeń, a także w szeroko pojętym postępowaniu terapeutyczno-pomocowym. Wiąże się to z poszukiwaniem skutecznych modeli oddziaływań profilaktycznych, w których sposób interpretowania przez dorastającą jednostkę (tu oderwaną od naturalnego środowiska rodzinnego) otaczającego ją świata, siebie samej oraz miejsca, jakie zajmuje w tym świecie, stanowić może punkt wyjścia w projektowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Autorka, przygotowując do wydania tę monografię, podeszła do swego zadania z niezbędną dozą odpowiedzialności, dążąc do przedstawienia możliwie wyczerpującego obrazu podjętej problematyki. Dodać należy, że problematyka ta jest interesująca z poznawczego punktu widzenia oraz istotna ze względów społecznych. [z recenzji prof. dra hab. Franciszka Wojciechowskiego]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104534 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47902 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38511 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 31705 (1 egz.)
Book
In basket
Opieka i wychowanie instytucjonalne zmienia się we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. Jakie są formalno-prawne przeobrażenia współczesnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych? Jakim zmianom podlegają wewnętrzne struktury placówek W jakim kierunku podążają te zmiany? Jakie przemiany dokonały się w zakresie funkcji realizowanych przez współczesne instytucje? Jaki wpływ ma opieka i wychowanie instytucjonalne na wzmacnianie mechanizmu wykluczenia społecznego? Jakie są problemy osób objętych pomocą i oddziaływaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć Autorzy poszczególnych artykułów stanowiących zawartość tego opracowania. Poruszane w książce zagadnienia wybiegają daleko poza obszar poszukiwań jedynie pedagogicznych i stanowią przedmiot rozważań prawników, kryminologów, socjologów, psychologów i pracowników socjalnych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105105 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47971 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39523 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32048 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
All copies are currently on loan: sygn. 64588 P 4,3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87506 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 87508 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 33689 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90139 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 90140 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 40593 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60055 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64733 P 4,3 (1 egz.)
Book
In basket
W niniejszej książce zatytułowanej: "Opieka nad dzieckiem osieroconym" obok analiz wielu zagadnień z zakresu tematycznego wyrażonego w tytule, i opartych na profesjonalnych dziełach odnoszących się do krajów europejskich i w pewnym stopniu krajów innych kontynentów, zasygnalizowano także uzyskane wyniki badań własnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, świadomie rezygnując z prezentacji szczegółów, które - o czym jest mowa w zakończeniu tej pracy - nie różnią się w sposób istotny od rezultatów badań przeprowadzonych na innych obszarach w Polsce. Pomysł opracowania tej książki wynika głównie z chęci pokazania aktualnego problemu sieroctwa społecznego, jego przyczyn, wielkości, skutków i możliwości łagodzenia. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów studiujących peda gogikę (różnych specjalności) oraz wychowawców i nauczycieli pracujących w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych. Sądzimy, iż byłoby rzeczą pożyteczną dla pracy w rodzinnych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, gdyby sięgnęli po nią także rodzice zastępczy, będący rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi, rodzicami rodzinnych domów dziecka i podobnymi środowiskami opiekuńczymi. Żywimy także nadzieję, że przekazana czytelni kowi pozycja może okazać się przydatna również pracownikom gminnych, po wiatowych i wojewódzkich instytucji i organizacji zajmujących się szeroko po jętą pracą socjalną.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 110013 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 45901 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43211 (1 egz.)
Book
In basket
Książka dedykowana prof. S. Kawuli stanowi drugą część swoistego tryptyku podejmującego aktualne kwestie nurtujące tak teorię, jak i praktykę pedagogiki społecznej. Dwie pozostałe książki w tym cyklu, to: "Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań" oraz "Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży". Wszystkie trzy łączy wspólny podtytuł: "Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku". Strukturę prezentowanej tu pracy tworzą cztery części. Pierwsza z nich zatytułowana "Perspektywy badań nad rodziną" przybliża m.in. fenomenologiczno-hermeneutyczną koncepcję badań nad rodziną, jak również dotyczy wielowymiarowości macierzyństwa w realiach współczesności. B. Kromolicka podejmuje cenną próbę dookreślenia definicyjnego problematyki zjawiska małoletnich matek. Całości dopełnia artykuł E. Sierankiewicz-Miernik poświęcony zagadnieniom rodzin niepełnych czasowo. W tekście W. Danilewicz pojawia się natomiast nowa kategoria pojęciowa - transnarodowego rodzicielstwa jako alternatywnej formy "organizacji" rodziny. W części II monografii pt.: "Współczesna rodzina w procesie zmiany" przybliżona została problematyka przeobrażeń współczesnej rodziny, ukazująca kierunki przemian w życiu małżeńsko-rodzinnym oraz nowe obszary zadań socjalno-wychowawczych w pracy z rodziną. G. Orzechowska zwraca uwagę na zagadnienia związane z potrzebą wspierania rodziny w odniesieniu do seniorów, zaś M. Ciczkowska-Giedziun - rodzin doświadczających rozwodu. Obraz współczesnej rodziny w polskich serialach telewizyjnych przedstawiony przez K. Szatrawskiego stanowi następny wątek tego rozdziału, który kończy się rodzicielskimi strategiami edukacyjnymi w kontekście uczestnictwa chłopców w treningach piłki nożnej, rozpatrywanymi przez K. Hübscher. Na część III składają się artykuły ukazujące "Rodzinę i dziecko jako podmiot wsparcia społecznego". Autorzy zwracają uwagę na wielość zagrożeń tkwiących w środowisku rodzinnym oraz sugerują różnorodne działania wspierające rodzinę. B. Matyjas podejmuje zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. A. Rozłucka i G. Szabelska omawiają temat krzywdzenia dzieci w środowisku rodzinnym i społecznej wrażliwości na tę krzywdę, zaś Cz. Lewicki - funkcjonowania dzieci i młodzieży w obliczu przewlekłej choroby. Odrębny blok artykułów dotyczy socjalizacji dziecka w rodzinach: biednej, wielodzietnej, z przemocą i alkoholowej. Ciekawym wątkiem jest także problematyka dziecka ulicy w społeczeństwie ponowoczesnym. Część IV dotyczy "Działań społeczno-pedagogicznych i instytucjonalnych form pomocy dziecku i rodzinie". Dyskusję otwiera artykuł M. Gawęckiej poświęcony nowym podejściom do interwencji socjalnej zorientowanej na rodzinę. Kolejny z nich przybliża funkcjonowanie domów dziecka w Polsce, po reformie systemu opieki. Jednym z sugerowanych tu przez J. Białą rozwiązań w pokonywaniu barier społecznych wychowanków jest wielopodmiotowy model relacji domu dziecka, szkoły i środowiska lokalnego. Inne instytucje pomocy rodzinie, na które zwrócili uwagę Autorzy, to między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także szkoła w kontekście pomocy dzieciom czeczeńskim. Pozostałe artykuły ukazują różne wymiary funkcjonowania dziecka we współczesnym świecie. Całości zaś dopełnia tekst W. Łuczaka poświęcony prawnym możliwościom wspierania rodziny niewydolnej wychowawczo.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106461 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 46877 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37716 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31917 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63152 P 5,6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 101118/cz.3, 101117/cz.3 (2 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46160 (1 egz.)
Czytelnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 46556 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37174 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 30885 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43589 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 62296 P 4,4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again