Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Czytelnia Czarnków
(1)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Czytelnia Złotów
(2)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(1)
Czytelnia Wągrowiec
(2)
Author
Towalski Rafał
(2)
Bahyrycz Monika
(1)
Balicki Janusz
(1)
Borowiec Jan
(1)
Budnik Monika
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Hołyst Brunon. Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego
(1)
Jankowska Dorota
(1)
Karwat Mirosław
(1)
Misztal Wojciech
(1)
Rotengruber Przemysław
(1)
Szlachta Bogdan
(1)
Ziółkowski Jacek
(1)
Zwoliński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Studenci
(1)
Subject
Dialog społeczny
(11)
Demokracja
(4)
Autorytaryzm
(3)
Autorytet
(3)
Polityka
(3)
Praca
(3)
Prawa człowieka
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Terroryzm
(3)
Agresywność
(2)
Bezrobocie
(2)
Etyka
(2)
Etyka społeczna
(2)
Integracja europejska
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Korupcja
(2)
Partie polityczne
(2)
Przemoc
(2)
Przymus
(2)
Rodzina
(2)
Sprawiedliwość
(2)
Totalitaryzm
(2)
Wojna
(2)
Wypalenie zawodowe
(2)
Władza
(2)
Własność
(2)
Absolutyzm
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Anarchizm
(1)
BHP
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bioetyka
(1)
Biurokracja
(1)
Bóg
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Chuligaństwo
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Decyzje
(1)
Demografia
(1)
Despotyzm
(1)
Dobro wspólne
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Doradcy polityczni
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskusja
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Ekspertyza
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Elita społeczna
(1)
Elita władzy
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Encykliki społeczne
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Fanatyzm
(1)
Faszyzm
(1)
Feudalizm
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia dialogu
(1)
Finanse publiczne
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Grzech
(1)
Ideologia
(1)
Imperializm
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Inflacja
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interes prywatny
(1)
Interes społeczny
(1)
Inwigilacja
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kara śmierci
(1)
Kariera
(1)
Klerykalizm
(1)
Kolaboracja
(1)
Kompromis
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunitaryzm
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konformizm
(1)
Konkurencja
(1)
Konserwatyzm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura
(1)
Legitymizacja władzy
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105935 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32317 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kulturoznawstwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1733-9103 ; nr 10.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 99109 (1 egz.)
Authority data
Dialog społeczny (hasło przedmiotowe)
zob. też Polityka (hasło przedmiotowe) ; Społeczeństwo obywatelskie (hasło przedmiotowe) ; Władza państwowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Współdziałanie rządu z partnerami społecznymi
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 107176 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114376 (1 egz.)
Book
In basket
Praca Wojciecha Misztala dotyczy bardzo ważnego i interesującego tematu, jakim jest kształtowanie się instytucji i kultury dialogu obywatelskiego we współczesnej Polsce. Jest to zagadnienie zawierające w sobie i obrazujące podstawowy sens i wymiary polskich przemian demokratycznych. Jest specyficznym wskaźnikiem przechodzenia społeczeństwa polskiego od demokracji proceduralno-większościowej do demokracji partycypacyjnej, co wydaje się procesem o kardynalnym znaczeniu dla jakości życia społecznego w Polsce. Innymi słowy, bez dojrzałych instytucji demokracji partycypacyjnej nie mamy szans przezwyciężenia blokad rozwojowych i cywilizacyjnych uniemożliwiających pozytywne zmiany społeczne i instytucjonalne w Polsce. Problematykę podjętą w publikacji należy więc ocenić jako bardzo istotną, a także nowatorską, gdyż brakuje w literaturze polskiej wyczerpującej pracy na ten temat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104706 (1 egz.)
Book
In basket
Dylematy demokracji / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. - 250 s. ; 24 cm.
Termin demokracja należy do najbardziej popularnych w politycznym słownictwie. Służy do określania formy ustroju państwowego, mechanizmów realizacji władzy oraz udziału społeczeństwa w tej władzy. Używa się go także jako synonimu praw obywatelskich. Czy ten uznawany za "najlepszy możliwy" system zarządzania może zadowolić wszystkich obywateli? Jakie rodzi konflikty? Na ile idee demokratyczne są realizowane we współczesnym świecie? A może to cel, do którego dopiero zmierzamy?
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 104353 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38273 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43652 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 strony : rysunki, tabele, wykresy ; 23 cm.
(Engram)
Publikacja prezentuje socjologiczne spojrzenie na socjologię pracy z perspektywy organizacji: prywatnych, publicznych, sfery ekonomii społecznej i podmiotów istotnych z perspektywy podziału pracy. Wskazuje się na zróżnicowane relacje w podziale pracy w kontekście pojęć socjologicznych wskazujących na nowe formy pracy obecne we współczesności.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 115314 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51858 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41968 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34768 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67431 P 16,6 (1 egz.)
Book
In basket
Największym walorem podręcznika jestcałościowe przedstawienie wszystkiego, co wiąże się z Unią Europejską – na tle najważniejszych elementów dorobku światowej myśli ekonomicznej w kwestii międzynarodowej integracji gospodarczej. Podręcznik syntetyzuje wiedzę o integracji europejskiej, jej ewolucji, uwarunkowaniach, przejawach, instrumentalizacji, a także o jej sukcesach i porażkach, osadzając rozważania na szerszym tlezjawisk zachodzących w gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 45689 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Absolutyzm ; Anarchizm ; Autorytaryzm ; Autorytet ; Banki - system bankowy ; Bezrobocie ; Bioetyka ; Bóg ; Chrześcijaństwo ; Cnota (filoz.) ; Cykl koniunkturalny ; Kultura ; Demografia ; Demokracja ; Dialog społeczny ; Etyka społeczna ; Działalność charytatywna ; Egalitaryzm ; Ekologia ; Ekonomia ; Elita społeczna ; Encykliki społeczne ; Etyka ; Gospodarka - etyka ; Etyka - gospodarka ; Faszyzm ; Feudalizm ; Polityka - filozofia ; Filozofia ; Finanse publiczne ; Gospodarka ; Plan gospodarczy ; Grzech ; Ideologia ; Imperializm ; Indywidualizm (filoz.) ; Inflacja ; Integracja europejska ; Siła robocza ; Kapitał społeczny ; Kara śmierci ; Nauka społeczna Kościoła katolickiego ; Komunikacja społeczna ; Komunitaryzm ; Konserwatyzm ; Związki wyznaniowe ; Liberalizm ; Makroekonomia ; Marksizm ; Migracje ; Mikroekonomia ; Mniejszości (socjol.) ; Nauki społeczne - modele metodologiczne ; Monarchia ; Nacjonalizm ; Nierówności społeczne ; Niewolnictwo ; Obywatel ; Rynek - organizacja ; Osoba ; Państwo ; Państwo - Kościół ; Partie polityczne ; Patologia społeczna ; Pieniądz ; Gospodarka - polityka ; Polityka społeczna ; Ponowoczesność ; Porządek społeczny ; Postęp ; Postmodernizm ; Praca ; Prawa człowieka ; Prawo ; Produkt krajowy ; Psychologia społeczna ; Racja stanu ; Rasizm ; Religia ; Republika ; Rodzina ; Rynek ; Rynki finansowe ; Samorząd ; Sekty ; Słuszność (prawo) ; Socjalizm ; Socjologia i społeczeństwo ; Socjologia polityki ; Socjologia prawa ; Społeczeństwo obywatelskie ; Ekonomia społeczna ; Społeczność lokalna ; Społeczność międzynarodowa ; Sprawiedliwość ; Sumienie ; Szkoły katolicko-społeczne ; Ruchy katolicko-społeczne ; Teologia ; Teologia polityczna ; Konsumenci (ekon.) ; Przedsiębiorstwo - teoria ; Teoria wyboru publicznego ; Terroryzm ; Tomizm ; Totalitaryzm ; Tradycja ; Umowa społeczna ; Ustrój polityczny ; Władza ; Własność ; Wojna ; Pokój ; Masoneria ; Wolność ; Wzrost gospodarczy ; Zarządznie ; Zasady życia społecznego ; Zmiana społeczna ; Związki zawodowe ; Nauki społeczne - encyklopedia ; Społeczeństwo - zagadnienia - encyklopedia ; Nauki społeczne - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych ; Nauki społeczne - materiały pomocnicze dla szkół wyższych
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 94037 (1 egz.)
Czytelnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 34831 P (42) (1 egz.)
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 41571 p (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 60186 P 5,4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50479 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46225 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 65539 (1 egz.)
Book
In basket
Przesłanie tego leksykonu można określić dwojako. Z jednej strony, staramy się w przedstawionym katalogu haseł ukazać, jak niezbędne jest w myśleniu politycznym, w próbach zrozumienia mechanizmów życia politycznego, działania politycznego, gry politycznej, walki, rządzenia etc. posługiwanie się w punkcie wyjścia pojęciami teorii polityki. Z drugiej strony, staramy się też ukazać, jak pomocne są pojęcia i schematy teorii polityki w refleksyjnym, krytycznym, dociekliwym operowaniu terminami pozornie oczywistymi lub banalnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46829 p (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again