Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Druki ulotne
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(2)
Wypożyczalnia Chodzież
(4)
Wypożyczalnia Czarnków
(2)
Wypożyczalnia Trzcianka
(3)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(4)
Author
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(1)
Kielar-Turska Maria
(1)
Kurowska Marlena
(1)
Lampart-Busse Marzena
(1)
Milewski Stanisław
(1)
Pluta-Wojciechowska Danuta
(1)
Płonka Anna
(1)
Reid Gavin
(1)
Skibska Joanna
(1)
Wejner-Jaworska Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Logopedzi
(2)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Przedszkola
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Diagnoza logopedyczna
(5)
Czytanie
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(2)
Pisanie
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Terapia logopedyczna
(2)
Zaburzenia mowy
(2)
Diagnostyka medyczna
(1)
Dorosłość
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Gramatyka
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Korekcja mowy
(1)
Mentoring
(1)
Metoda biograficzna
(1)
Mowa
(1)
Młodzież
(1)
Neologizmy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Postawy
(1)
Proaktywne radzenie sobie
(1)
Psychologia pozytywna
(1)
Rezyliencja
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Zdanie pytające
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Psychologia
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
9 results Filter
Authority data
Mowa - zaburzenia - diagnostyka (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Diagnoza logopedyczna ; Logopedia - metody
Book
In basket
Diagnoza interdyscyplinarna rozumiana jako proces stanowi szereg profesjonalnych i wielospecjalistycznych zamierzonych i ustrukturyzowanych czynności, których podstawowym celem powinna być identyfikacja zdolności poznawczych oraz określenie możliwości rozwojowych, a także wskazanie przyczyn zachowań odbiegających od normy i utrudniających jednostce funkcjonowanie w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Natomiast diagnoza interdyscyplinarna, która jest efektem końcowym (wynikiem) tego procesu, powinna mieć na uwadze szerokie poznanie jednostki, osadzone wielokontekstowo i ujmowane z różnych perspektyw, oraz uwzględniać analizę zebranych danych, będąc warunkiem koniecznym najlepszego i optymalnego wykorzystania potencjału oraz ilorazu rozwojowego jednostki. W tym ujęciu diagnoza interdyscyplinarna jest punktem odniesienia dla działań modyfikacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Monografia jest skierowana do szerokiego grona Czytelników związanych ze środowiskiem naukowo-badawczym oraz praktyką pedagogiczną: nauczycieli i specjalistów zajmujących się szeroko pojętą terapią, a także rodziców i studentów pedagogiki zainteresowanych problematyką diagnozy interdyscyplinarnej. Należy podkreślić, że opracowanie może być podstawą do dalszych analiz i naukowo-praktycznych poszukiwań skierowanych na wskazanie rozwiązań odnoszących się do profesjonalno-systemowego wsparcia dziecka z problemami rozwojowo-funkcjonalnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66137 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66741 (1 egz.)
Brochure
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52121 (1 egz.)
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku / Stanisław Milewski , Ewa Czaplewska)
Autorzy ukazują w perspektywach badawczych szeregu dyscyplin (m.in. językoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, logopedii) istotne zagadnienia dotyczące języka: jego genezy, opanowywania go w toku rozwoju osobniczego, zmian w posługiwaniu się nim na różnych etapach życia, w kontekście przemian cywilizacyjnych, roli języka w interakcjach społecznych oraz w funkcji poznawania i reprezentowania rzeczywistości. Zamiar redaktorów naukowych monografii dotyczący przygotowania, wraz z zaproszonymi do współtworzenia tomu naukowcami, publikacji prezentującej aktualny stan wiedzy o języku został zrealizowany z sukcesem. Książka zapewne okaże się interesująca i przydatna dla specjalistów-praktyków zajmujących się ludźmi z problemami w komunikowaniu się oraz pracowników nauki, których przedmiotem badań są językowe aspekty funkcjonowania człowieka, a także studentów logopedii, psychologii, pedagogiki.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52251 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 42056 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 35040 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48539 (1 egz.)
Book
In basket
Dysleksja Podręcznik praktyka – opis wydawcy Znany na całym świecie specjalista Gavin Reid w swojej książce skupia się na dzieciach, młodzieży oraz osobach dorosłych dotkniętych dysleksją. Wyjaśnia istotę tego zaburzenia i wielostronnie je charakteryzuje, uwzględniając między innymi czynniki biologiczne, kulturowe i językoznawcze. Ukazuje przy tym różne aspekty syste­mu szkolnictwa (dotyczące zarządzania szkołą, programu nauczania, polityki rządów, stylów i strategii uczenia się), które mają wpływ na życie i edukację uczniów zmagających się z trudnościami w czytaniu. Autor przekonuje, że radzenie sobie z dysleksją zależy przede wszystkim od wypracowania skutecznego sposobu uczenia się i odpowiedniego spo­sobu nauczania.
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 114560 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 51639 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 41816 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34638 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 47816 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 66647 (1 egz.)
Book
In basket
Dysleksja z perspektywy dorosłości / Teresa Wejner-Jaworska. - Warszawa : Difin, 2019. - 282 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)
Książka poświęcona jest doświadczeniom dysleksji w wieku szkolnym i w dorosłym życiu, postrzeganych przez osoby dorosłe. Różni się tym, od licznych publikacji na temat dysleksji u dzieci, że wychodzi poza doświadczenia szkolne i pokazuje, jak badane osoby uczą się żyć z dysleksją i wypracowują własne strategie kompensacyjne, czyli jak radzą sobie w swoim dorosłym życiu. Problemy szkolne ukazane są retrospektywnie, w unikalnych narracjach biograficznych, więc stawiane jest pytanie o sens i znaczenie tych doświadczeń. W części teoretycznej ukazano specyfikę symptomów dysleksji u dorosłych, kwestie diagnozy funkcjonalnej i najnowszych podejść klasyfikacyjnych do tego zaburzenia
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
All copies are currently on loan: sygn. 115678 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 52022 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34861 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 48669 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 67017 (1 egz.)
E-book
In basket
Monografia pt. Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy. Zaburzenia realizacji fonemów przedstawione są z różnych perspektyw, co czyni opracowanie tym bardziej cennym. Autorzy artykułów podejmują tematykę związaną z diagnozą systemu fonetyczno-fonologicznego, czynnikami warunkującymi jego rozwój, a także – co szczególnie istotne – z terapią logopedyczną. W monografii odnajdujemy również doniesienia odzwierciedlające wyniki najnowszych badań dotyczących zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego. Autorami tekstów są znani w środowisku logopedycznym naukowcy i praktycy, logopedzi i lekarze. Opracowanie zawiera także recenzje najnowszych książek dotyczących zagadnień logopedycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Autorka podjęła problem kształtowania się komunikacji, w tym językowej, u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Zasadniczym celem było scharakteryzowanie procesu kształtowania się komunikacji, a przede wszystkim systemowych zachowań językowych u dzieci w warunkach, jakie stwarza nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu. Autorka starała się, aby zastosowane w badaniu próby eksperymentalne ukazywały – we wzajemnym powiązaniu – funkcjonowanie poszczególnych podsystemów języka. Dlatego też sprawdzała struktury językowe o różnym stopniu organizacji: wypowiedzi, zdania, wyrazy, a także pojedyncze dźwięki mowy – głoski. Zebrany materiał językowy został szczegółowo pokazany w tabelach (wraz z przykładami wypowiedzi dzieci zapisany fonetycznie za pomocą preferowanej wciąż w logopedii transkrypcji słowiańskiej), następnie przeanalizowany ilościowo i jakościowo. To cenna część omawianej publikacji, uczy niedoświadczonych logopedów, jak można i należy, interpretować różne zjawiska językowe rejestrowane w wypowiedziach badanych osób.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again