Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(23)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Czytelnia Piła
(1)
Wypożyczalnia Chodzież
(2)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(2)
Wypożyczalnia Złotów
(3)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(3)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Heywood Andrew
(1)
Kubas Sebastian
(1)
Mackiewicz Marta
(1)
Malendowicz Paweł
(1)
Maliszewska Barbara
(1)
Masojć Marta
(1)
Nowacka Ewa J
(1)
Orłowska Natalia
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna
(1)
Stasiak Dorota
(1)
Stępień Henryk
(1)
Śmiechowicz Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
unknown (po)
(1)
Subject
Decentralizacja (adm.)
(8)
Samorząd terytorialny
(4)
Budżety terenowe
(3)
Konstytucja
(2)
Partie polityczne
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Administracja
(1)
Biurokracja
(1)
Demokracja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Głosowanie
(1)
Ideologia
(1)
Integracja europejska
(1)
Klasy społeczne
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu (1989 ; Warszawa)
(1)
Konserwatyzm
(1)
Legitymizacja władzy
(1)
Liberalizm
(1)
Nacjonalizm
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Policja
(1)
Polityka
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Premier (urząd)
(1)
Program Phare Spójność Gospodarcza i Społeczna
(1)
Program Współpracy Przygranicznej Cross Border Cooperation
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Socjalizm (ideologia i ruch społ.)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Systemy partyjne
(1)
Sądownictwo
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wojewoda
(1)
Wojsko
(1)
Wybory
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Władza wykonawcza
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-2000
(6)
Subject: place
Polska
(1)
Szkocja (Wielka Brytania)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
11 results Filter
Authority data
Decentralizacja (adm.) (hasło przedmiotowe)
zob. też Administracja (hasło przedmiotowe) ; Samorząd terytorialny (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100816 (1 egz.)
Czytelnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 100817 P (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 37309 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 43567 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63112 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych; Rozdział 1: Pojecie oraz atrybuty samorządu terytorialnego jako odrębnego związku publiczno-prawnego; Rozdział 2: Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicznej demokratycznego państwa; Rozdział 3: Zarys ewolucji pojęcia samorządu terytorialnego a kształtowanie się stosunków między samorządem a państwem; Rozdział 4: Miejsce samorządu terytorialnego w sektorze publicznym; Rozdział 5: Struktura samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Decentralizacja terytorialna w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; Rozdział 7: Zasięg, rodzaje i formy realizacji lokalnych zadań publicznych w Polsce; Cz. 2: Finansowanoie lokalnych zadań publicznych; Rozdział 8: Źródła finansowanialokalnych zadań publicznych a problem samodzielności jednostek samorzadu terytorialnego; Rozdział 9: Samorządowe dochody własne; Rozdział 10: Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych; Rozdział 11: Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania; Rozdział 12: Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Lokalny dług publiczny w RP. Poziom,struktura, zagrożenia, ograniczenia; Rozdział 14: Planowanie i prognozowanie budżetów samorządowych; Rozdział 15: Zasady wykonywania budżetów samorządowych; Rozdział 16: Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna gospodarki oraz finansów samorzadu terytorialnego; Rozdział 17: Nowe zarządzanie publiczne a perspektywy ewolucji działalności gospodarczo-finansowej jednostek samorządowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111329 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji dokonano analizy i oceny wielkości i struktury wydatków jednostek samorządu terytorialnego w warunkach postępującej decentralizacji zadań publicznych, a zasadnicze kwestie, wokół których koncentruje się jej problematyka, sprowadzają się do poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: Jaki wpływ na zakres i strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wywarły zmiany w katalogu i rodzaju zadań gmin, powiatów i województw? Czy i w jakim stopniu na wielkość oraz strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego rzutuje poziom ich rozwoju społeczno-gospodarczego? Czy zakres i rodzaj wykonywanych przez gminy, powiaty i województwa zadań i wydatków stanowi uzasadnienie dla trójszczeblowej struktury samorządu w Polsce? Jakie są główne bariery i nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji wydatków przez samorząd terytorialny? Książka adresowana jest zarówno do praktyków zainteresowanych tematyką samorządu terytorialnego i jego finansów, jak i do studentów - jako bogate źródło informacji o finansach samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 111919, 105464 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38838 (1 egz.)
Book
In basket
Ustrój Zjednoczonego Królestwa przechodzi w ostatnich latach poważne przeobrażenia. Ich elementem jest reforma dewolucyjna, w której wyniku przyznano istotne kompetencje organom utworzonym w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. W Szkocji powołano Parlament, którego działalność jest przejawem głębszych przeobrażeń dewolucyjnych niż w Walii i Irlandii Północnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 108516 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 39559 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 34231 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 109129 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 49319 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
All copies are currently on loan: sygn. 39722 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32810 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46109 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64762 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 96231, 96230, 95826 (3 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50476 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 35872 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 42159 (1 egz.)
E-book
In basket
W niniejszym numerze „Ekonomii XXI Wieku” Czytelnik może się zapoznać z siedmioma tekstami o względnie zróżnicowanej tematyce. Poruszają one problemy o wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Wynika to, oczywiście, z obecnej od dawna w gospodarce światowej i od długiego czasu coraz bardziej nasilającej się tendencji do pogłębiania powiązań między państwami i rozwoju współpracy międzynarodowej. Sprawia to, że procesy ekonomiczne zachodzące w jednym regionie mają częstokroć bardzo istotny wpływ na sytuację społecznogospodarczą regionu zlokalizowanego nawet na drugim krańcu świata. Bieżące wydanie otwiera artykuł F. Kapusty poświęcony polskiemu przemysłowi spożywczemu i jego bazie surowcowej. Autor dokonuje w nim rzetelnego opisu zmian w sposobach pozyskiwania żywności oraz procesach rozwojowych zachodzących w przemyśle tej branży, a także przedstawia kompetentną charakterystykę produkcji i skupu podstawowych produktów rolnych w Polsce w ostatnich latach. W tekście ukazane są również przemiany w koncentracji wytwarzania głównych produktów rolniczych oraz ewolucja sposobu zaopatrzenia przemysłu spożywczego w surowce. Kolejne opracowanie, przygotowane przez Ł. Pietrycha i P. Stolarczyk, dotyczy niewykorzystanych zasobów pracy w Polsce. Stosując metody ilościowe, Autorzy dokonują szczegółowej charakterystyki tego zjawiska, a także podejmują udaną próbę zidentyfikowania wpływu szeregu zmiennych na czas przebywania bez pracy. Podczas lektury artykułu można się zapoznać zarówno z fundamentalnymi pojęciami z zakresu rynku pracy, jak i z jego podstawowymi problemami oraz przemianami zachodzącymi na nim w ostatnim czasie. Jedną z istotnych konkluzji stanowi spostrzeżenie Autorów, że w Polsce głównymi przyczynami zaprzestania poszukiwania pracy przez osoby w średnim wieku są choroby, niepełnosprawność i obowiązki rodzinne. Celem tekstu przygotowanego przez E. Cieślak jest z kolei opis studium przypadku klastra branży budowlanej i drzewnej SIDE-CLUSTER, znajdującego się na Dolnym Śląsku. Autorka w obrazowy sposób przedstawia proces tworzenia klastra, jego ewolucję i znaczenie dla rozwoju danego sektora i całego regionu. W artykule wskazane są główne czynniki wpływające na powstanie klastra, etapy jego wzrostu oraz znaczenie otoczenia zewnętrznego i czynników endogenicznych w tym procesie. M. Ginter w swoim opracowaniu podejmuje istotne, choć często bagatelizowane w praktyce zagadnienie, jakim jest skuteczność procedur szacowania podstawy opodatkowania przez polskie organy skarbowe. Jak słusznie zauważa Autor, „uchylanie się od płacenia podatków, jeśli staje się zjawiskiem powszechnym, nieuchronnie prowadzi do zapaści finansów publicznych”, stąd wdrożenie efektywnych procedur ukierunkowanych na egzekwowanie należności przez Skarb Państwa jest kwestią bardzo ważną w kontekście zrównoważenia budżetu. W prezentowanym tekście omówiona została instytucja oszacowania podstawy opodatkowania funkcjonująca w polskim prawie podatkowym, a także dokonano gruntownej oceny efektywności jej stosowania. Ze względu na wykazane jej niewielkie znaczenie jako skutecznego sposobu na zmniejszenie luki podatkowej w Polsce Autor postuluje kontynuowanie reform w kierunku uproszczenia przepisów w tym zakresie. Ostatnie trzy artykuły prezentowanego numeru „Ekonomii XXI Wieku” zawierają rozważania dotyczące gospodarek innych krajów. Ł. Piętak w swoim opracowaniu skupia się na Hiszpanii, D. Kościewicz – na Finlandii, a A.H. Jankowiak – na Japonii. W pierwszym przypadku tekst dotyczy przyczyn i skutków kryzysu w latach 2008-2013 i ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor przedstawia w nim wyniki dokonanej analizy literatury hiszpańskojęzycznej oraz danych statystycznych, stwierdzając w konkluzji, że kryzys gospodarki hiszpańskiej był w głównej mierze wynikiem rosnącego deficytu rachunku obrotów bieżących tego kraju, przyrostu zadłużenia sektora prywatnego, oparcia rozwoju na branży budowlanej oraz nadmiernej podaży kredytów hipotecznych. Z kolei D. Kościewicz skupia się na międzynarodowej konkurencyjności gospodarki fińskiej, bazując w swoich anal (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Nauki o finansach to dziedzina, w której stale dzieje się coś nowego. Jest to odpowiedź na wciąż zmieniającą się sytuację w skali zarówno globalnej, jak i kraju. W kolejnym numerze naszego czasopisma przedstawiamy Czytelnikom osiem opracowań z różnych działów tej nauki. Działy te, nazwane częściami, podobnie jak we wcześniejszym numerze, zatytułowaliśmy odpowiednio: „Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa” oraz „Rynki finansowe”. Uznaliśmy przy tym, że w aktualnej sytuacji rynkowej bank częściej się jawi jako przedsiębiorstwo niż jako element tradycyjnego systemu bankowego. Dlatego też artykuł o ofercie ubezpieczeniowej banków został zakwalifikowany do części „Finanse przedsiębiorstw”. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na tekst poświęcony analizie narastającego uzależnienia finansów jednostek samorządowych od finansowania zewnętrznego, znacznie ograniczającego ich samodzielność finansową. Jest to jeden z najbardziej niepokojących problemów finansów publicznych, nadal nie rozwiązany, mimo upływu ćwierćwiecza od wprowadzenia tej fundamentalnej reformy ustrojowej. Mam nadzieję, że lektura artykułów zawartych w tym numerze będzie interesująca i inspirująca. Ewa Bogacka-Kisiel
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again