Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(30)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Piła
(8)
Wypożyczalnia Chodzież
(5)
Wypożyczalnia Czarnków
(5)
Wypożyczalnia Trzcianka
(4)
Wypożyczalnia Złotów
(4)
Wypożyczalnia Wągrowiec
(5)
Czytelnia Wągrowiec
(1)
Author
Jurek Anna
(2)
Plenkiewicz Maria
(2)
Chodkiewicz Halina
(1)
Janus-Sitarz Anna
(1)
Komorowska Hanna
(1)
Półtorak Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(8)
unknown (po)
(1)
Subject
Czytanie
(8)
Pisanie
(4)
Dziecko
(3)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Język polski
(2)
Języki
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Uczenie się
(2)
Agresywność
(1)
Autorytet
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Dysortografia
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
El'konin, Daniil Borisovič
(1)
Freinet, Célestin
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Herbert, Zbigniew
(1)
Język angielski
(1)
Kotarbiński, Tadeusz
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Lektura szkolna
(1)
Luriâ, Aleksandr Romanovič
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Piaget, Jean
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Vygotskij, Lev Semenovič
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Zachowanie
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Genre/Form
Podręczniki do nauczania początkowego
(2)
Podręczniki
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in 6 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 58792, 58791, 58790, 58789 (4 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 31122, 31121 (2 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 22247, 22246 (2 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 25007, 25006 (2 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 28809, 28808 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 41495, 41494 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106324, 106323 (2 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 54648 (1 egz.)
Book
In basket
Wśród wielu opracowań pedagogicznych i psychologicznych na temat specyficznych trudności w nauce czytania i pisania książka ta jest rzetelnym i bardzo starannym opracowaniem zagadnienia o doniosłym znaczeniu społecznym. Umiejętność czytania i pisania zdobywana w szkole otwiera drogi do dalszego rozwoju dziecka, a wszelkie problemy z nią związane rozwój ten znacznie utrudniają. Publikacja zawiera interesujące wyniki badań wraz z ciekawą i wielowątkową interpretacją, co powinno zainteresować m.in. nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale i badaczy zagadnienia dysleksji, wszystkich, dla których cenne może być zapoznanie się z zastosowaniem międzynarodowego testu dysleksji w diagnozie i zapobieganie specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu. [z recenzji prof. dr hab. Barbary M. Kai]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105228 (1 egz.)
Book
In basket
Dlaczego z każdym rokiem coraz bardziej obniża się poziom umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania? Dlaczego obecnie dzieci popełniają trzykrotnie więcej błędów ortograficznych niż dawniej ich rówieśnicy nauczani według Elementarza Mariana Falskiego? Dlaczego uczniowie korzystający ze współczesnych podręczników piszą fonetycznie? Frapująca lektura dla wszystkich, których choć trochę interesują zmagania dzieci własnych i nauczanych w instytucji, a nawet odniesienia retrospekcyjne w przypadku osób walczących ze swoją słabością ortograficzną. Rezultaty przedstawionych analiz są szokujące i mają ogromną wagę praktyczną. Pokazują one, że autorzy podręczników nie traktują nauczania czytania i pisania jako procesu długofalowego, który wymaga opracowań systemowych. Autorka wykazała szereg błędów, braków i niekonsekwencji, które niewątpliwie mogą przyczynić się do narastania trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 105465 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 50312 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38694 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32106 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63922 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 54032 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106364 (1 egz.)
Book
In basket
Autorka przedstawia zagadnienie nauczania czytania i pisania w kontekście współczesnych teorii naukowych. Przybliża problem wzajemnych zależności między rozwojem dziecka a wyborem określonego podejścia metodycznego w nauczaniu piśmienności oraz zwraca uwagę na fakt, jakie konsekwencje dla rozwoju uczniów mogą wynikać z decyzji podjętych przez autorów podręczników i nauczycieli.
This item is available in 7 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 106008 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 48372 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38870 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
There are copies available to loan: sygn. 32252 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 46012 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64321 (1 egz.)
Czytelnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 64322 P 2,5 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Językowa Dzisiaj : podręcznik akademicki)
Nowoczesny, przystępnie napisany podręcznik do nauczania języków obcych! Podręcznik uwzględnia obecną sytuację w szkolnictwie i na rynku usług edukacyjnych: wdrażanie nowej podstawy programowej; obniżenie wieku rozpoczynania nauki języka obcego; powstanie nowych kontekstów edukacyjnych (kursy e-learningowe czy blended learning); ogromny wzrost liczby uczniów o specyficznych trudnościach w nauce języka (uczniowie dyslektyczni, uczniowie niepełnosprawni); upowszechnienie nauki języka obcego zintegrowanej z treścią (CLIL). Autorzy, wybitni specjaliści z całego kraju, napisali książkę, która jest znakomitym podręcznikiem dla wszystkich studentów kierunków filologicznych oraz wsparciem dla nauczycieli języków obcych. W kolejnych rozdziałach podręcznika omawiają: nowoczesne cele nauczania języka obcego; wymagania nowej podstawy programowej; europejską politykę językową; rozwijanie kompetencji interkulturowych; umiejętność posługiwania się nowymi technologiami; problemy specyficzne dla poszczególnych grup uczących się; trudności, z którymi borykają się uczniowie (np. lęk komunikacyjny); sposoby identyfikowania trudności ucznia i wspierania go w ich pokonywaniu. Podręcznik stanowi znakomitą pomoc zarówno dla czynnych nauczycieli języków obcych, jak i dla studentów zdobywających kwalifikacje zawodowe w zmieniających się warunkach nauczania języków obcych.
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Piła
There are copies available to loan: sygn. 103824 (1 egz.)
Wypożyczalnia Chodzież
There are copies available to loan: sygn. 47749 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38096 (1 egz.)
Wypożyczalnia Trzcianka
All copies are currently on loan: sygn. 31639 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44314 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Nauczycielska Polonisty. T.3 / red. Anna Janus-Sitarz)
Trzeci tom z serii äEdukacja nauczycielska polonistyö: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powstał we współpracy metodyków, pedagogów i psychologów, którzy piszą o specyficznych trudnościach w uczeniu się dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowań, o problemie nieczytania przez uczniów lektur szkolnych, a także lekceważeniu kultury wysokiej i tradycji historycznej. Artykuły przynoszą konkretne rady, dotyczące diagnozowania i terapii wobec dziecka dyslektycznego, pracy w klasach integracyjnych i radzenia sobie z agresją uczniów. Autorzy podają propozycje sposobów kształcenia sprawności czytania i rozumienia czytanego tekstu, walki z brykami, stwarzania sytuacji motywujących do lektury, rozwijania fascynacji czytelniczych, organizacji procesu nauczania: planowania, zadawania pracy domowej, stawiania pytań, oceniania prac pisemnych. Poddają krytyce różne style nauczania, zachęcają polonistów do kultury dialogu i doskonalenia warsztatu interpretatora tekstu literackiego oraz do rozwijania własnej twórczości w roli autorów programów nauczania, podręczników szkolnych i innych tekstów dydaktycznych.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Chodzież
All copies are currently on loan: sygn. 49616 (1 egz.)
Wypożyczalnia Czarnków
There are copies available to loan: sygn. 38529 (1 egz.)
Wypożyczalnia Złotów
There are copies available to loan: sygn. 44687 (1 egz.)
Wypożyczalnia Wągrowiec
There are copies available to loan: sygn. 63911 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again